Liderlik Dinamikleri, Liderlerde Gözlenen Ortak Kişilik Özellikleri

Leadership

Başarılı ve büyük işler yapmış liderlerde gördüğümüz ortak kişilik özellikleri nelerdir?

Aklınıza gelen herkesi alt alta yazın.  Şirket Liderleri, Toplumsal Liderler, Şirket Kurucuları, ortak kişilik özelliklerini isimlerine bakarak bile görebilir veya fark edebiliriz.

Kendimce bir çalışma yaptım, Türkiye’den ve Küresel olarak tanınmış ve giriştikleri eylemlerde başarılı olmuş liderlerin kişisel ortak özelliklerini tanımlamaya çalıştım. Sonuçları sizin ile paylaşıyorum.

Ortak Kişilik Özelliklerinin ilki Düşüncelerin Kristalleşmesidir.

Bütün liderler büyük girişimlerinden önce veya kendilerini seçtikleri bir konu için ortaya koymadan önce kısa bir zamana ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan süre hazırlık evresidir. Liderler, hazırlık aşamasında seçtikleri konuyu veya yapmak istedikleri, gerçekleştirmek istediklerini bütün yönleri ile ele alırlar.  Hazırlık süreçlerinin sonunda  girişimde bulunacakları eylem için hazır hale gelirler. Görüşleri Netleşmiş ve Somutlaşmış olur. Sürecin sonunda liderler soyut kavramlarını somutlaştırarak paylaşımda bulunmaya hazır hale gelir.

Düşünceleri kristalleştirme eylemi Soyut düşüncenin Somutlaşarak paylaşılabilir hale gelmesidir.

Amazon.com’u, Apple’ı, Microsoft’u ve Google’ı şirket olarak çok beğeniyorum. İş yapış ve çalışma şeklini kolaylaştırmış, basitleştirmiş, alışkanlıklarımızı etkilemiş ve küresel boyutta büyüme sağlamışlardır.  Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos, işinden ayrıldığında Internet’in büyümesini büyük bir fırsat olarak görmüştür. O dönemde Internet her ay %3200 hızı ile Amerika’da büyüme gösteriyordu.  Teknolojiyi ve yazılımı biliyordu , teknolojiyi kitap alanında uygulamaya karar verdi. Buna ait bütün seminerlere katıldı, büyük organizasyonlara entegre oldu. Girişim yapacağı konu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunda, üzerinde çalıştığı fikir, kitapların elektronik olarak arşivlenmesi, Amazon.com ve internet ile buluştu.

Bizler SOMUTlaşmış düşünceleri sahipleniriz ve yaşamımızın parçası haline getiririz.

Ortak kişilik özelliklerinin ikincisi Plan ve Eylem Adımlarının Tanımlanmasıdır.

Somutlaşmış düşünceleri harakete geçiren dinamik eylem adımlarının oluşmasıdır. Kısaca buna plan diyebiliriz. Plan veya hareket adımları uzun bir zaman tabanına oturmaz. Somutlaşmış düşüncelerin insandan insana geçerek hareketi sağlamaları kolay kazanımlar, (quick win’i) kapsar. Bu şekilde Lideri  takip eden piyasa, insanlar, fikirlerin somutlaştığını görerek, içsel olarak inanç eylemini başlatırlar.

Örneğin Amazon.com’un kimse bu kadar büyüyebileceğini tahmin edemiyordu.  Amazon.com’u kuran Jeff Bezos, 2 odalı evinin garajında 3 Sun İstemci üzerinde ilk ticaretini veya faaliyetini oluşturdu. Plan içerisinde Küçük kazanımlar ve ilk ulaşılacak başarı hedefi yer alır.

Ortak Kişilik Özelliklerinden Üçüncüsü Samimi İnanç Oluşturma Sürecidir.

Samimi inanç oluşturma eylemi aslında fikrin veya girişimci liderin, yapmak istediklerini başaracağını ve sürecin sonunda elde edilecek başarıya ve yaratacağı etkiye ve bunun başkaları üzerinde oluşturacağı faydaya inanmaları ile ateşlenen bir süreçtir. İyi bir fikrim var? Nedir? Neden Yapacaksın? “Çünkü sağlayacağı faydaları düşünsene, insanların yaşamını olumlu yönde değiştirme şansımız ve fırsatımız var.” bu tür bir cümle ile dinleyen ile fikir sahibi arasında kişisel nedenlere dayalı bağ kurulur.

Bir inancın oluşup oluşmadığını, son dönemlerin başarılı danışmanı Simon Sinek, Neden sorusunun tanımlanması ile açıklıyor.

Bir fikriniz mi var ve bunu insanların sahiplenmesini mi istiyorsunuz, harika. Bilmeniz gereken, insanlar sizin ne yaptığınız ile veya nasıl yaptığınız ile çok ilgilenmezler fakat Neden yaptığınız ile ilgilenirler.  Nedenler, sebeplerin çözümleyicisidir. Katalizör etkisi oluşturur. Mantığa ve duyguya hitap eder.

Ortak Kişilik Özelliklerinden Dördüncüsü Kişisel ÖzGüven Geliştirmektir.

Özgüven, bir yeterlilik formudur. Konuya olan hakimiyet ile başlar.  Duruşunuzu temsil eder. Özgüven bir davranış özelliğidir. Lider inandığı, savunduğu konuda zorlanabilir. Her fikir, bir topluluk içerisinde hemen kabul edilmeyebilir. Şirketler de bile liderler başarmak için gitmek istedikleri yolda müttefik oluşturmak zorundadır. IBM’in Fenomen CEO su, 1994 Yılında IBM’in yönünü tayin ettiğinde bir ürün şirketinden hizmet şirketine dönüşeceğiz fikrinin nasıl bir mücadele gerektirdiğini düşünün.

Düşüncesini, yöntemini ve yapacaklarına ilişkin , kendi şirket yönetim kurulunu, yatırımcılarını, Wallstreet’i tahmin ediyorum ikna etmesi gerekmiştir. Bunu başardı. 300,000 kişilik küresel şirket çalışanına da bu fikri başarılı bir şekilde satıldı.

IBM’in büyük bir bölümü bugün hala servis işi işinde.

Her lider fikirlerinin zorlandığını, farklı düşünceler ile meydan okunduğunu, çıktığı liderlik mücadelesinde yaşar.  Lider, fikrine, ürününe, hizmetine veya amacına yönelik duyduğu inancını, içsel sahip olduğu güç ile ortaya koyar, Özgüven ile. Bu şekilde başarıya ulaşacağı konusunda başkalarını ikna edebilir ve kendisine müşteri, fikir ortağı sağlar.

Ortak Kişilik Özelliklerinin Beşincisi Kararlılıktır.

Kararlılık,  başarının geleceğine duyulan inancın ve ilerlemenin itici gücüdür. Bugün ister kurumsal liderlik seviyesinde, ister sosyal projelerde yer alan liderler olun mücadele etmek zorundasınız. Yaşadığımız Dünya değişiyor, çok hızlı değişimi, çevremizde, ailemizde, alışkanlıklarımızda görebiliyoruz. Piyasa şartları, oyuncular veya alıcılar değişiyor. Bu ortamda başarılı olabilmek gün geçtikçe daha da zorlaşıyor.

Liderlik, karanlık bir tünelde önünüzü görmeden ilerlemek olduğunu düşünebilirsiniz. Bu düşünce abartılı değildir. Nasılların çoğunu yolculuğunuz içerisinde test edeceğiniz, yere düştükçe kalkma ve başarma azminizi kuvvetlendirecek, cesaretinizin kırılganlığını ortadan kaldıracak güç sahip olduğunuz kararlılıktır.

Kararlılık özüne inildiğinde, başarı için, ulaşılmak istenen sonuç için, ortaya koymak istediğiniz fayda için, para kazanmak için,  bir bedel ödemeye hazırım demektir.

Fikirlerin, girişimlerin, istenilen sonuçlara ulaşmanın, bedeli, çıkılan liderlik yolculuğunda ödenir. Yola çıkan bunu düşüncelerin kristalleşmesi evresinde not alır. Sonuç ve mücadele ancak Kararlılık ile ulaşılabilen bir kişilik özelliğidir.

Herkese kariyerinde başarılı bir hafta dilerim,

Can Büyükalkan

canbuyukalkan@gmail.com

Bir Cevap Yazın