Kendi Niş Alanınızı Keşfedin

images

Bilgi girişimciliğinin altın kuralı bütün okuduğum kitap ve kendi tecrübelerime de dayanarak yazıyorum NİŞ alanınızın keşfi ile başlıyor.

Bu sürece çeşitli formüller bulunmuş veya yazılmış kimi profesyonel düzeyde kimi daha basit seviyede ama ortak noktaları incelendiğinde ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.

Bu ortak noktaları sizler ile paylaşmadan, çok beğendiğim uluslar arası bir konuşmacı olan Simon Sinek ve onun ortaya koyduğu Golden Circle (altın Çember) prensibinden bahsetmek istiyorum. Video Türkçe Altyazılıdır. Seyretmenizi tavsiye ederim.

Golden Circle (Altın Çember) bir iletişim prensibi.

Bu prensibe göre inner core (merkez çember) WHY? Neden? Sorusu ile başlıyor.

Why you do what you do? Neden yaptığınız işi yapıyorsunuz?

Kolay görünmesine karşı zor bir soru. Bu soru aslında yüzeysellikten arınmış soğanın en iç kabuğuna ulaşmanızı sağlayacak bir soru.

Simon’ın ortaya koyduğu prensip “insanlar sizi nedenlerinizden dolayı satın alır” sizi derken, temsil ettiğiniz fikirleri, felsefeyi, düşünceleri, hizmetlerinizi ve ürünlerinizi.

Martin Luther King’İn inancı ve davasına olan bağlılığı canına mal olsa dahi Eşitlik ve haklar konusunda girdiği mücadeleyi kazanmasını sağladı.  1963 yılında Washington’a 250 Bin Amerikalının inandığı düşünceler uğruna farklı eyaletlerden akın etmesini sağladı.

Nelson Mandela’nın özgürlükler üzerine inancı ve davası 30 seneye yakın çileli bir hapishane döneminden sonra ödün vermeden özgürleşmesini ve ülkesini doğru yönde yönetme şansını verdi.

İnsanlar neden sorusunu yaptığınız işte bulduklarında sizin ile derinden bir bağ kurar ve size olan güven ve inanç artar çünkü siz,  bir inancınız uğruna belli değerlerin temsilcisi olmuşsunuzdur.

Simon konuşmasında, iş dünyasına yönelik Steve Jobs ve Apple örneğini kullanıyor. Bence de çok güzel bir örnek, Steve Jobs ‘un Apple’ı telefonu yeniden keşfetmemizi sağladı. Daha önce Telekom operatörlerinin regüle ettiği bir pazarı baştan aşağı icat ettiği akıllı telefonlar ile değişime uğrattı. Bunu önce müzik, ardından telefon ardından padler ile gerçekleştirdi. Ve son birkaç sene içinde değişen pazara adapte olduk. Çünkü değişimin ateşlenmesine inandık ve parçası olduk.

Steve Jobs ve Simon’ın Neden yaptığın işi yapıyorsun sorusuna yakalaşımı “We challange the StatusQuo in our playing field in our targeted market” “We will change the way and form a real free market culture”  Hedef pazarlarımızda iş yapış şeklini değiştireceğiz ve bunu var olan alışkanlıklara ve pazarı ellerinde tutanlara meydan okuyarak gerçekleştireceğiz. Bu yaklaşım ile gerçek serbest Pazar kültürünü oluşturmuş olacağız.  Çok büyük sözler ama Steve Jobs ve Apple’ı dediğini gerçekleştirdi.

Bilgi girişimciliğinde kendi niş alanınızı bulmak için güzel bir başlangıç sorusu olabilir.

Örneğin,

Neden Proje Yönetimine yönelik bilgi girişimciliğinde bulunacaksın? Neden yaptığın işi yapıyorsun?

Yapmayı hedeflediğiniz bilgi girişimciliğini ve oluşturmayı planladığınız ürünleri değerleriniz, istekleriniz ve amaçlarınız ile örtüştürmenizi sağlıyacağına inanıyorum.

Herkes böylemi yapıyor bence hayır ama yinede iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Sizi daha anlamlı ve ürünlerinizi dağıtmak istediğiniz misyonu başkaları içinde anlamlı yapacağı inancındayım.

Altın Çemberin ikinci sorusu How you do What you do? Yaptığınız işi nasıl yapıyorsunuz?

Bu soru Neden’e göre cevaplaması daha kolay bir soru. Proje yönetimine ilişkin özel bilgi ürünleri geliştiriyorum ve bunları satıyorum/paylaşıyorum. Neden? Çünkü Türkiye’de proje kültrünün gelişmesini ve ilerlemesini istiyorum gibi bir yaklaşım anlamı ürünleriniz ile harmanlamanızı sağlayabilir. Bu örnekler arttırılabilir.

Son soru What you do? Ne yapıyorsun? İnsanların çalışma süreçlerini X dk kısaltacak, verimini attıracak proje yönetimi üzerine X YZ ürünlerini geliştirdim.

Bu bakış açısı kendi niş alanınızı tanımlarken ve bilgi ürünlerinizi geliştirme konusunda size yol gösterici olacaktır.

Niş alanınız fonksiyonel olarak bir problemi gidermeye yönelik olmalı. İnsanlar sizin bilgi ürünleriniz veya bilgi ürününüz ile ne tür bir problemi ortadan kaldıracaktır.

Yapılan bir araştırma insanların bilgi ürünlerine yönelik “nasılı” satın aldığını ortaya koyuyor. Bilgi girişimcisinin bu doğrultuda gözlemlemesi gereken niş alanıma yönelik çevremde ne tür problemler var. Ve ben efektif olarak ne tür bir problemi ortadan kaldırabilirim veya şiddetini hafifletebilirim?

2 Milyar’ın üzerinde internet kullanıcısı olduğunu bilin. Bu popülasyonun 1 Milyar’ının İngilizce konuştuğunu bilin. Google aramalarının %66 oranında İngilizce yapıldığını bilin. Eğer çözüm getireceğiniz alan evrensel nitelikte ise çalışmalarınızı İngilizce yapmanız bilinirliğinizi arttıracaktır.

Bilgi ürünlerini sadece teknik alanlar ile sınırlamak yanlış olur. Yatırım, Teknoloji, Kişisel Gelişim Alanları, Teknik konularda (Hukuk, Tıp, İlaç, seyehat, vize,müşteri hizmetleri, hayatta kalma) bilgi girişimciliğinin gözlemlendiği alanlardır.

Bunun yanında bilgi girişimciliğini estetik alanlara da uygulandığı çeşitli başarılı örnekleri ile (müzik, infograhics, sanat, resim, seyehat) mevcut.

Yarın daha ilginç bir yaklaşım sergileyerek nasıl bilgi ürünlerinin temelde tasarlandığını anlatacağım.

Infopreneur (Bilgi Girişimciliği) üzerine çıkan yeni bir kitap. Amazon’da içeriğini okudum. Hafif rahat okunabilecek bir kitap gibi duruyor. Henüz okumadım.

Saygılarımla,

Can Büyükalkan

Bir Cevap Yazın