10 Adımda Etkili CV Hazılama Teknikleri (Bölüm 4)

Dördüncü bölümde Kronoloji ve Fonksiyonel CV yapılarının nasıl entegre edildiğine ve kendi içerisinde bir bütünlük sağlandığını inceleyeceğiz. Bir önceki yazım Header/Başlık bölümünü anlatmış ve örnekler ile paylaşmıştım.

Modern CV ler Dünya’da da bir değişim içerisinde. Yeni çıkan, CV’ye yönelik Amerika basımı kitaplar, yeni açılan cv üzerinde global web siteleri, Linkedin dikkatlice incelendiğinde temel alanlar üzerinde kronoloji yani zaman akışı ile fonsiyonel CV nin harmanlamaya başlandığını görebilirsiniz.

Bu yeni bir akımmıdır? Bence değildir. CV nin etkileşimini ve etkinliğini arttırmak üzerine daha önce iki farklı yapının entegre edilmesidir.

Kronolojik ve fonksiyonel CV lerin buluşması, zaman, şirket, titir ve görevin ötesine geçerek, üstlenilen fonksiyonel sorumlulukların yansıtılmasına ve kişisel yetkinliklerin ifade edilebilmesine olanak sağlamıştır.

CV ler yapı itibarı ile bir sayfa ile 2 sayfa arasında uzunlukları değişir. Yazılı CV nin temsilini destekleyen Linkedin ve Infografik CV mecraları Cv nin duruşunu kuvvetlendirmektedir.

Kronolojik CV ‘de zaman akışı vardır.

07/2001 –  : XXXX A.Ş. – Pazarlama Direktörü     

– Yeniden yapılanmakta olan şirketin pazarlama planının yapılması

– Aktif bir satış ve pazarlama çalışması ile müşteri portföyünün %300 artırılması

– Reklam ve Halkla İlişkiler bölümünün kurulması

 12/1997 – 07/2001  : İçecek  A.Ş. – Pazarlama Müdürü

– İçecek grubundaki ürünlerden sorumlu olarak üç senelik  pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

– Pazar araştırma ve reklam faaliyetlerinin yönetilmesi

– Üç yeni ürünün başarı ile lansmanı, gereken promosyon aktivitelerinin planlanması ve yürütülmes

– 11 kişilik satış ve pazarlama ekibinin işe alınması ve geliştirilmesi

– Yapılan aktiviteler sonucu satışlarda %220 ve ürün grubu karlılığında %11 artış sağlanması

03/1996 – 12/1997  : Kolası İçecekler A.Ş. – Ürün Müdürü 

– XYZ markasına yönelik pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

– Yeni distribütörlerin bulunması

– Pazar araştırma ve reklam faaliyetlerini yönetilmesi

– Yapılan aktiviteler sonucu satışlarda %150 ve karlılıkta % 10 artış

 03/1996 – 12/1997  : Kolalı İçecekler  A.Ş. – Ürün Müdürü 

– XYZ markasına yönelik pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

– Yeni distribütörlerin bulunması

– Pazar araştırma ve reklam faaliyetlerini yönetilmesi

– Yapılan aktiviteler sonucu satışlarda %150 ve karlılıkta % 10 artı

 03/1995 – 03/1996  : CCC A.Ş. – Ürün Yöneticisi Asistanı

– XYZ markasına yönelik pazarlama stratejilerine destek

– Promosyon aktivitelerinin planlanması

– Zincir mağazalardaki  promosyonların yönetim

– Pazar Araştırmalarının değerlendirilmesi ve Ürün Yöneticisine sunulması

Yukarıdaki CV kronolojik bir CV örneğidir. İçerisinda zaman aralığı, şirket, çalıştığı konum, ve görevleri vardır.

Gerçekleştirilen profesyonel deneyim sürecinde, çalışanımız ürün müdürüyken aynı zamanda şirket için önemli bir projeyi de gerçekleştirmiş olabilir.  Dağıtım kanallarının otomasyon işi kendisine görev olarak verilmiş olabilir.

Bu durumda, çalışılan dönem içerisinde günlük görevlerine ek olarak proje yönetim sorumluluğunun entegre edilmesi gerekir.

Aşağıda ki örnek bu durumu tanımlamaya yeterlidir düşüncesindeyim.

03/1996 – 12/1997  : Kolalı İçecekler  A.Ş. – Ürün Müdürü

– XYZ markasına yönelik pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

– Yeni distribütörlerin bulunması

– Pazar araştırma ve reklam faaliyetlerini yönetilmesi

– Yapılan aktiviteler sonucu satışlarda %150 ve karlılıkta % 10 artış sağlandı.

Başarılarımdan dolayı üst yönetim beni şirket için önemi bir proje olan Dağıtım Kanalları Otomasyon proje yönetimi ile görevlendirdi. Proje araştırma, gelişitirme ve uygulama aşamalarından oluştu ve 8 ay sürdü. Proje sonunda tüm bayilere yönelik satın alma sistemi, promosyon sistemi ve yeni ürünlerin sipariş sistemi tek bir tuş ile sağlanabilir kılındı.  Bu otomasyon sistemi ile dağıtıma yönelik verimlilik, satış arttırıldı ve karlılıkta %10 un üzerinde büyüme gerçekleştirildi.

Bu bölüm CV’de fonskiyonel bir sorumluluğun gerçekleştirilmesini ifade ediyor. Fonksiyonel sorumluluğun gerçekleştirilmesi aynı zamanda proje yönetim yetkinliğinin bir ifadesidir.

Bu CV’nin başına kariyer hedefinden sonra Yetkinlikler diye bir bölüm ekleyip,

Proje Yönetimi, İş Geliştirme, Pazarlama Yönetimi ve Alternatif Dağıtım Kanalları satış Yönetimi ni ekleyebiliriz.

Eklenen yetkinlikler bölümü ve günlük görevlerin icraatinin haricinde fonsiyonel görevler ile seneler içerisinde gerçekleştirdiğimiz başarıları daha iyi ve kolay ifade edebiliriz.

Umarım açıklamalar ve örneklemeler size doğru yönü bulmanız konusunda yardımcı oluyordur.

CV nizi gözden geçirmek veya geliştirmek  istiyorsanız linke kliklemenizi tavsiye ederim.

Can Büyükalkan

canbuyukalkan@gmail.com

Bir Cevap Yazın