10 Adımda Etkili CV Hazırlama Teknikleri Bölüm 7

 

Kendi tanıdığım profesyonel çevremde 10 IK yöneticisine 10 Genel Müdür arkadaşıma sence Etkili CV Nasıl Olmalı diye sordum? Kendi çevremde küçük bir anket yaptım. IK bakış açısı ile İş yöneticisi bakış açısını karşılaştırmaya çalıştım.  İki grubun birbiri ile çelişen cevaplarına karşılık üzerinde uzlaştığı noktalar var.  Bu ortak noktaları sizin ile bu yazımda paylaşmak istedim.

Ortak Paydada buluşan cevaplar,

CV Kolay okunabilir ve anlaşılabilir olmalı. Aslında söylenmek istenen yalın bir CV ve kişiye ait temel vurucu noktaların kısa anlaşılabilir şekilde açıklanması. 

Kısa anlaşılabilir ne demek? Karşılaştığım soruların büyük bölümü, CV lerde istenilen sadeliğin nasıl ifade edileceği yönünde. Sadeleştirme tekniği, yapılan iş ile ilgili vermek istediğiniz temel 3-5 mesajı kapsar ve sorulması gereken 3 soru vardır.  Genelde CV lerde kronolojik veya fonksiyonel akış içerisinde çok sayıda bilgi ve veri sağlanıyor. Bu sağlanan bilgilerin çoğu malesef  iş tanımını içeriyor. Danışanlar ile yapılan çalışmalarda benim gözlemlediğim eğer danışan daha önce profesyonel bir destek almadıysa, rehber olarak arkadaş CV lerini veya Linkedin, Kariyer.Net gibi iş ilanlarından faydalanarak CV ye profesyonel deneyim aktarımında iş tanımlarını yerleştiriyorlar.  Uluslar arası standartlar incelendiğinde veya American Resume Writers association’ın yaklaşımlarında görev tanımı gibi bilgilerin CV içerisinde yer almadığını görürsünüz. Bu çok amatör bir yaklaşım oluşturur.

Sade, Vurucu Noktaların ve Başarıların ifadesi ile birlikte verilecek mesajların aktarılması önemli.

CV kimi yöneticiye göre 1.5 sayfa kimi yöneticiye göre 2.5 sayfayı geçmemeli. Ortalaması iki sayfa diye yorumlayabiliriz.

Benim karşılaştığım CV lerin çok büyük bir bölümü 3 sayfa ve üzeri, özellikle 10 senelik kariyer üzerinde deneyimler kısa ifade edilemiyor. Mini anketime katılan yönetici arkadaşlarımın ortak ifadeleri CV leri bir döküman olarak detaylı bir şekilde okumadıkları yönünde.  Bir CV üzerinde çok fazla zaman ayırmadıkları ve sadece aradıkları nitelikleri ve tecrübeleri görmeye çalıştıkları yönünde.  CV uzadıkça ilgi süresi azalıyor.  İlgiyi sıcak tutmak için kısa bir iletişim yeterli diye özetleyebiliriz.

Danışanlarımın bir kısmının şikayeti iş ilanına bakarak CV lerini gözden geçirdikleri ve  gerekli değişimleri yaptıkları fakat mülakat esnasında aranan özellikler veya niteliklerde iş ilanında ifade edilmeyen özelliklerinde sorulduğu ve bir değerlendirme kriteri olarak alındığı yönünde serzenişleri oluyor. Haklı bir yaklaşım. Şirket belirtmediği özellikleri iş görüşmesinde talep ediyor ve belirtmediği özelliklerden eleme yapabiliyor. Bu Amerika gibi gelişmiş ülkelerde olsa haksız rekabet, ayrımcılık gibi ilkeler nedeni ile davalar açılabilir.

CV teknikleri olarak baktığımızda CV lerin kısa olması ve detayların linkler yardımı ile paylaşılması veya iletişiminin yapılması, ilgi çekiciliğini yüzde 90 oranında arttırıyor. Bunun örnekleri gelişmeye başladı. Infografik CV, Linkedin eklentileri hazırlanan CVler artık daha çok kabul görmeye başladı ve iş görüşmelerine davet aldırmaya başladı. Infografik CV eklentileri veya Linkedin eklentileri, kişiye olan yönelimi arttırdığı için sağlanan linklerde ki bilgilere iletişim isteyen veya merak eden şirket yetkilisi için derinleştirilebilir.  Bu üzerinizde harcanan zamanı ve akılda kalıcılığınızı arttırır.  Bu tür CV lere Entegre ve Interaktif CV diyoruz.

CV hazırlarken en zorlanan kesim görsel portfoyü olan profesyoneller. Bu tür Interaktif CV yaklaşımları görsel veya reklamcılık alanında çalışan profesyoneller içinde bir kurtuluş ve kendilerini öne çıkartma yaklaşımı sağlıyor.

CV lerin ulaştığı en son nokta Marka CV olarak adlandırdığımı kişinin kendi alan adı ile entegre edilen çalışmalar. Örnek, cv.isimsoyisim.com. İçinde bulunduğumuz ekonomi yeni ve farklı bir ekonomi, kişisel temsilin en kuvvetli olması, teknolojinin avantajlarından faydalanması ve CV nizin görünür ve bilinir kılınabilmesi için alternatif olanaklardan maksimum fayda sağlanmasını gerektiren bir dönem. Benim i le aynı görüşü paylaşmayan profesyonel arkadaşlarım var.  Sonuca baktığımda kişisel temsilini ve pazarlamasını dikkatli ve adım adım uygulayan profesyeonellerin yükseldiği bir dönemdeyiz.

Mini anketime katılan yönetici arkadaşlarım CV de paylaşılan içerik kalitesinin Yükselmesi gerektiğini vurguluyorlar.

İçerik kalitesinin net bir ölçümü yok ama algı olarak bakıldığında günlük aktivitelerden ziyade verimli çalışma yaklaşımlarının ifade edilmesi, pozisyonuna göre statejik kararların alınabildiğin örnekler ile ifadesi (yapılan projeler destekleyici örneklerdir.), farklılık yaratan müşteri projeleri gibi içeriklerin değer yarattığını ve adaylar arasında farklılık oluşturduğunu, kısa CV lerde hemen göze çarptığını belirtiyorlar.

CV lerin hazırlanış tekniği açısından CV kalitesi oluşturmak zor bir uygulama değildir. Üstelenilen görev ve sorumluluğu verimlilik, planlama, kalitesel yaklaşım, yenilikçilik (inovasyon) ve değişim göstergeleri, rekabet, liderlik  ile değerlendirmeyi gerektirir.

Daha önceki yazılarıma  erişebilirseniz, CV lerini farklılaştırmaya yönelik çok sayıda bilgi bulabilirsiniz. İdda ediyorum piyasada iş başvuruları için dönen CV lerin çok büyük bölümü sıradan. Ben kendimce yaptığım ölçümlerde bu oranın %97 ler seviyesinde olduğunu düşünüyorum.

Özellikle  Genel Müdür arkadaşlarım CV lerde Anahtar kelimeleri görmek istediklerini belirttiler.

Anahtar kelimeler iş deneyimlerinin ortaya çıkartılması için çok büyük bir önem arz ediyor. Anahtar kelimelerin hatta CV ler üzerinde kalınlaştırılarak temsilinin kendileri açısından takipte veya CV yi incelerken ilgi çektiğini belirtiyorlar.

Mini Anket CV lerde yaş bilgisinin istendiğini gösteriyor.

Kişinin yaşının başvurulan pozisyonda önemli olduğunun altını bütün yönetici arkadaşlarım çizdi. Ben kişisel olarak buna katılmadığımı paylaşmak istiyorum. Kişinin yaşının önemli olduğuna inanıyorum ama elenmesini gerektirecek bir sebep olmadığını düşünüyorum. Yaş genelde ülkemizde eleme unsuru olarak kullanılıyor. Ben bunu samimi bulmuyorum. Bu verinin kişisel bilgiler içerisinde sağlanmasının önemli olduğu vurgulandı.  Bir profesyonelin iş kültürüne olan uyumu ve ortaya çıkarabileceği değer yaşta değil daha çok deneyim, uyum ve çalışma disiplininde yatıyor.  Bunun CV üzerinden anlaşılması mümkün değil.

Mini Ankete katılım gösteren IK Yöneticisi arkadaşlarım Deneyimi Yansıtmayan CV lerden Şikayetçiler. 

Deneyimi yansıtmayan CV ne demek? Eğer siz bir yönetici iseniz ve CV niz teknik içeriği yönetsel faaliyetlerden daha fazla ihtiva ediyor ise bu amacına uygun bir CV değildir ve elenir.

Amacına uygun CV daha çok sizin yetkinliklerinizin neye ve nereye doğru geliştiğine dikkat çeker.

Eğer uzmansanız, o zaman CV niz uzman ve onun sorumlulukları çerçevesinde değer yaratan kişiye odaklanmalı.

Eğer  Yeni bir Yöneticiyseniz CV niz uzmanlık ile Dengeli bir şekilde Yöneticiliğinizi yansıtmalı.

Eğer Yöneticiyseniz o zaman CV niz Yönetim rolleri ağırlık olmalı ve taşınan sorumluluklarınızı yansıtmalı.

Eğer Direktör seviyesinde ve Yöneticilerin Yöneticisi olmuşsanız CV nizin duruşu ve içeriği bunu yansıtmalıdır.

Eğer CxO seviyesindeyseniz o zaman CV niz bu verileri ve bu bakışı yansıtmalıdır.

Profesyonellerin çoğu bu kısa ve ince detayı atladıkları için mülakata davet edilmezler.

Örneğin en son bir şirket için en son iş ilanı yayımladığımızda elimize 500 ‘ün üzerinde CV geçti. Bu CV lerden hedefini bulan sadece 50 CV olduğunu düşünürseniz. %90 oranında CV nin sadece göz ucu ile elendiğini düşünebilirsiniz. Elenen CV lerin %25 ‘i laf olsun diye gönderildiğini kolayca anlayabiliyorsunuz. Geri kalan CV lerin büyük bir bölümünün daha alt pozisyonlardan üst pozisyonlara geçmek için, alt pozisyon CV si gönderen profesyonellerin şanslarını denediğini görebiliyorsunuz.  Direktör pozisyonunu Müdür olarak başvurup ben bu işi yapabilirim demeye benziyor. Malesef işler bu şekilde yürümüyor. Eğer deneyimli müdür olsanız bile bir direktörlük pozisyonuna başvurduğunuzda belli kriterler ile CV nize bakılacaktır ve ilk kıyas büyüklüklerde denklik olacaktır.  Diğer eliminasyonlar, daha üst pozisyonda ki kişilerin daha alt pozisyonlara başvurmaları oluyor.  Burada karşımıza çıkan ağrılıklı eliminasyon unsuru malesef iş tatminini sağlayamamak, daha önceki koşulların sağlanamayacağı ve kişinin belli bir süre sonra motivasyonunu kaybedebileceği endişesi,  ağır kalabileceği endişesi, yüksek beklentisi gibi çoğu ön yargıya dayalı eliminasyon sebeplerini oluşturuyor.

Dolayısı ile hedeflediğiniz pozisyon, derecesine göre CV hazırlamak işin maharetini oluşturuyor.

CV hazırlayan profesyoneller sizi tam istediğiniz pozisyonlar için hem ön plana çıkarmanız gereken özellikler yönünden destekler hemde ön plana çıkmanızı sağlayacak detaylar toplamı ile algıdaki yorumlanmanızın doğru oluşmasını sağlar. Bu yüzden profesyonel bir arayış içerisine girdiyseniz benim ile canbuyukalkan@gmail.com üzerinden iletişime geçmenizi tavsiye ederim.

Genel Müdürler ve IK Yöneticileri ortak olarak Kişilerin Motivasyonlarının CV ye yansıtlması yönünde görüş belirttiler. 

 CV de motivasyon nasıl sağlanır? Benim danışanlarımda aynı soruyu gülerek karşılıyor:)

CV ‘de motivasyon göstergesi, ben bu işi istiyorum ve pozisyona da adayım demek, CV üzerinde hem teknikleri hemde profesyonel görüntü ve detayı yakalamak için zaman harcamayı gerektiriyor.

Bizlerin bir avantajı elimize her gün CV geldiği için, CV için zaman harcanmış mı? Yoksa sadece göndermek için mi gönderilmiş CV arasında ki farkı anlayabilmemiz ve yorumlayabilmemiz. Ortamama bir genel müdürün kariyerinde GM seviyesine gelebilmesi için en az 15-17 senelik bir profesyonel deneyime sahip olduğunu düşünürseniz bu süre zarfında eline geçen CV sayısının çok yüksek olabileceğinin varsayımında bulunabilirsiniz.  Aynı şekilde IK yöneticileri, bu durumda sizin paylaştığınız CV üzerinde ne kadar zaman harcamış olabileceğiniz, CV nizin tarzının kopyalanmış olduğu veya özgün bir çalışma olduğu, içerik kalitesi ile birleştirilerek kolayca yorumlanabiliyor.

CV de motivasyon, daha fazlasını yapmaya istekli olduğunuzu paylaştığınız CV ile ortaya koyduğunuz incelik, detay ve içerik ile yansıtmanızı oluşturuyor.

Profesyonel CV tasarımcıları, ortalama bir CV nin üzerinde ki kalitede bir CV elde etmek için en az ön hazırlıkları ile birlikte 15-20 saatlik zihinsel, yazılı bir çalışma yapıldığını ortaya koyuyorlar.  Bu bilginin doğruluk payının yüksek olduğunu söyleyebilirim.

Son Olarak, 

Yaşamımızda ki her şey değişim içerisinde, CV ler de değişim içerisinde. Alışkanlıklarımız bize artık istediğimiz sonuçları elde etmemize izin vermiyorsa alışkanlıklarımızı ve bakış açımızı değiştirmemizde fayda var.  Değişimi içeren sevimli bir hikayeyi mırın ile kırın’ın serüvenini içerek sevdiğim bir kitabı size tavsiye edececeğim Peynirimi Kim Kaptı?  Bütün büyük kitapçılarda bulabilirsiniz.

peynirimikimkaptı

Sizinde kariyerinizi yönlendirmeye ihtiyacınız var ise çekinmeden kontağa geçebilirsiniz.

canbuyukalkan@gmail.com

Görüşmek ve Tanışmak dileği ile…

Herkese kariyerinde başarılı bir hafta dilerim.

Can Büyükalkan

 

Bir Cevap Yazın