PROFESYONEL CV LERDE LİDERLİK SEVİYESİNİN YANSITILMASI

5levelsofleadershipProfesyonel CV, kurumsal profesyonellerin belirli normlar içerisinde tanıtım ve pazarlama aracır. Eğer CV niz yok ise siz kurumsal yaşam alanı içerisinde yoksunuz demektir. Bu var olmamak gibi bir durumdur.

Kurumsal yapılarda  Liderlik Göstergeleri;

Pozitif iş sonuçları, çalışan memnuniyeti, kurum kültürünün şekillendirilmesi, yetenek havuzlarının oluşturulması, yeni etkin liderler yetiştirilmesi, etkili ve sonuç odaklı takımların oluşturulması ve kurumun pazar rekabeti içerisinde ve geleceğine yönelik strateji ve taktiksel yönetimin icrasına yöneliktir . Liderlik Seviyelerinin, Liderlik Özellikleri ile  Profesyonel CV ve daha sonra Mülakat sürecinde doğru yansıtılabilmesi çok önemlidir.

İki önemli liderlik gurusu John Maxwell ve Jim Collins çalışmalarını liderlik seviyelerinin belirlenmesi ve liderlik özelliklerine ilişkin okuyabilirsiniz.

Liderlik Seviyesi, bir bireyin kendi yaşamından başlayarak diğer insanların yaşamlarına, işte ve özel yaşamda nasıl katkı sağlayarak geliştiğini tanımlamak için kullanılan bir ölçektir.

Liderlik seviyelerini Jim Collins, Harward Business Review’da ve from Good to Great isimli kitabında, liderlik grulardından John Maxwell benzer isimlerde fakat farklı içeriklerde yazı, makale ve kitap olarak yayımlamışlardır. Ben John Maxwell’i yalın lisanı sebebi ile daha çok tercih ediyorum. 5 Levels of Leadership Kitabını linki takip ederek amazon.com’dan görüntüleyebilirsiniz.

Liderlik Seviyesi aynı zamanda bireyin yaratabileceği etkiye işaret eder.Kişide  Liderlik ne kadar çok gelişmiş ise o kadar çok geniş etki alanı oluşur.  Etki alanı yüksek profesyonellerin sonuç elde etme kabiliyeti çok daha yüksektir.

John Maxwell’in bu konuda yaptığı çok başarılı bir konuşmayı aşağıda bulabilirsiniz. Konuşam İngilizce, eğer İngilizce seviyeniz müsaade ediyor ise, dinlemenizi tavsiye ederim.

Etkin liderlik hızlı organizasyon kurma, geliştirme, vizyon ve hedef doğrultusunda hızlı veya pazar koşullarına kıyasla hızlı ilerlemenin anahtarıdır. Kişisel gelişim guruları Jim Rhon, Zig Ziglar, Paul J. Meyer, kendi öğretilerini yaymak ve dünyaya kabul ettirtmek amacı ile Dünya çapında dağıtım kanalları ve sistemler kurmuşlar, öğretileri ile milyonlarca insana ulaşarak yaşamlarında önemli gelişimler sağlamışlardır. Kişisel servetleri öğretilerinden ve dağıttıkları bilgi ve bilgelikten gelir.

Bu öğretileri, her büyümeye çalışan, iş yapmaya veya satış yapmaya çalışan şirkete uygulayabilirsiniz. Önemli olan momentumu oluşturmak ve korumaktır. Cılız hareketler zaman ile mücadele edemez. Hızını kaybeden oyundan düşer. Liderlik bir atımlık veya bir kerelik bir süreç değildir. Sürekli tekrarlanan fayda sağlayan (kişisel ve etki çevrenize) davranışların, alışkanlık haline gelmesi ile oluşan doğal ve öğrenilebilir bir süreçtir.

Önemli Liderlik gruları hareket ve ivmenin her zaman doğru ve hedeflenen geliri getireceğini iddaa ederler. Bu önemli bir noktadır. Yavaş hareketler ile başlatılan güzel ve iyi fikirler, yeterince taraftar bulamayacağı için hayal ettikleri veya hedefledikleri değeri ihtiyaç kitlesi ile buluşturamazlar. Yavaş hareket ve eylem düşük  mementumdur. Dolayısı ile etkisi zayıftır. Bilardo toplarına yapılan atışları hayal edin, Bilardo topuna uygulayacağınız kuvvet, topa yüksek bir memntum uygular ve top aldığı enerjiyi başka topa geçirerek enerjinin devam etmesini sağlar.

Momentumu, rüzar olarak hayal ettiğinizde, Liderliğin eylem ve aktivite etksini yüksek momentum oluşturmak, dolayısı ile  amacını mükkemel bir fırtına oluşturmaya benzetebilirsiniz. Çekim gücü ve etki gücü yüksek bir fırtına. İhtiyaç sahiplerini veya ilgi alanına giren herkesi içine alabilecek bir fırtına.  Liderlik seviyelerini buna benzetebiliriz. 1. liderlik seviyesinin etki alanı kişisel kalır. 5. Liderlik seviyesinin etki alanı, organizasyonun sınırlarını aşar. Bir phenomen haline bile gelebilir. Martin Luther King, Afrikalı bir Amerikalı olmasına rağmen, sivil haklar konusunda bir liderdi, Afrikalı Amerikalı yaşayan halkın haklarının savunuculuğunu yaparak, meşhur i have a dream, i have a dream, i have dream, bir hayalim var söylemi ile kendi hayalini ve düşünü kurduğu Amerikan vatandaşlığının rüzgarını estirtmeyi başararak 250,000 Amerikalıyı siyah beyaz Washington’a ülkenin her bir yerinden getirtmeyi başardı. Sanırım o gün yaratılan fırtına, ilk siyahi Amerikalı Başkanın seçilmesini sağladı diyebiliriz.

Şirketler tabiki farklı organizasyonlardır. Fakat amaç iyi bir değeri elde etmek ise bu ancak sizin liderlik ve etki alanınızın gelişmesi, genişlemesi ile gerçekleşebilir.

Çoğu zaman profesyonel arkadaşlardan şirket benim firkirlerimi dinlemedi, dikkate almadı diye yorumlar duyarız. Bu o kişinin liderlik ve liderlikteki oluşturabildiği etki alanı ile ilgili olduğunu düşünüyorum.

Benim kişisel inancım organizasyonların (kar amaçlı veya kar amaçsız) temel ihtiyacı liderlerdir. Liderlik kalitesi bir kurumda çalışan profesyonellerin memnuniyetinden anlarsınız. Çalıştıkları kuruma duydukları bağlılık, heyecan, o çatı altında gerçekleştirmeye çalıştıkları özel, değer katan projelerden, işlerden ve pozitif seviyede kurulmuş verimli iş ilişkilerinden anlayabilirsiniz.

Profesyonel CV eğer bir profesyonelin kurumsal dünyada ki tek tanıtım aracı ise o zaman Liderlik seviyelerinin ve liderlik özelliklerinin Profesyonel CV lere doğru bir şekilde kodlanması gerekir. Profesyonel CV Hazırlamanın 25 Sırrını Okumanızı tavsiye ederim. Eğer okuduklarınız yeterli değil ise profesyonel yardım ve destek içilinki takip edebilirsiniz.

Profesyonel CV lerin yapı taşları arasında Standart CV lerden farklı olarak Clustered Key Competency bölümleri vardır. Ana Yetkinlikler olarak özetlenebilir.  Profesyonel CV ler aynı zamanda Standart CV lere göre parçaları (linked ve integrated) birbirine entegre olmuş ve etkileşimlidir. Her bir Ana Yetkinlik alanı örneğin, Liderlik ve Etkin İnsan Yönetimi ( Leadership and Effective People Management) Profesyoenl CV ‘de geçen bir başlık olmasına rağmen içerisinin doldurulması gerekir.

Daha önce çalıştığınız kurumlarda, şirketlerde veya organizasyonlarda Liderliği ( Etki alanını geliştirmeyi ve Etkili sonuç elde etmeyi) ve Etkin İnsan Yönetimi ( Sonuç alma ile insanı verimli ve mutlu kullanmayı nasıl başardığınızı) nasıl gerçekleştirdiğinizi, hangi projelerde veya elde ettiğiniz kazanım veya büyük başarılarda bu yetkinliği kullandığınızı, kendi sorumluluk alanınızdan şirketin diğer bölümlerine nekadar çok lider ihraç ettiğinizi anlatmalı ve yazmalısınız.  Bunu ancak kişisel gerçekleşmiş deneyimler üzerinden yapabilirsiniz. Aynı mantık ve yaklaşımı diğer Ana Yetkinlikler için kullanabilirsiniz.

Yapacağınız ve açıklayacağınız ifadeleriniz, 2 Sayfalık Profesyonel CV nizin eki olmayacak, ana akış içerisinde ki önemli bir yetkinliğin deneyim ve tecrübeleriniz ile nasıl oluştuğunu anlatan bir link sayfasına dönüşecektir.

Profesyonel CV nin önemli diğer özelliklerinden birtanesi konumlandırmadır. Konumlandırma kurumsal profesyonelin “bugünden sonra” kariyerine nasıl devam edeceğinin pozisyon ve alan derinliği olarak ifade ettiğimiz konu uzmanlığının yansıtılmasını içerir.  Bu aynı zamanda Profesyonel CV nizin artık bir hedef kitlesi var anlamına gelir. Hedeflediğiniz pozisyonu hedeflediğiniz kitle için tanımladıktan sonra, Hedeflediğiniz kitle ( yönetim seviyesi, iş beklentileri, ortaya konması gereken özellikler) için yorumlamanız gerekir. Yorumlama (Interpretation) Profesyonel CV nizin kronolojik akışı içerisinde her çalıştığınız şirket içerisinde gerçekleştirdiğiniz Büyük Başarı, Ana Kazanım ve Proje Gerçekleştirmeleri ( Major Success, Key Achievement, Project Accomplishment) olarak yorumlanır.

Ana Yetkinlikler ve Kronolojik akış içerisinde elde edinimler sizin liderlik seviyenizi ve 21 liderlik özelliklerinden hangisini etkin olarak kullandığınızı tanımlar ve anlatır.

Profesyonel CV hazırlama süreci önceden üzerinde çalışılması gereken bir süreçtir. Bir gün veya bir hafta içerisinde sahip olunabilecek bir araç değildir.

Profesyonel CV Hazırlama Hizmeti konusunda, profesyonel destek ihtiyacı için lütfen aşağıdaki formu doldurun veya can@procvcoach.com mail adresinden CV nizi paylaşarak ve ihtiyacınızı belirterek benim ile iletişime geçebilirsiniz.

Herkese kariyerinde başarılı bir hafta diliyorum.

 

Bir Cevap Yazın