PROFESYONEL CV HAZIRLAMA STRATEJİSİ

Motivational-quote-for-you-22

Profesyonel CV hazırlamaya başlamak kurumsal profesyonelin kendisini tanıması ile başlar.  Kendini tanıma eylemi, kişinin temel yetkinliklerinin, başarılarının ve bu başarıları nasıl elde ettiğinin farkında olması olarak tanımlıyoruz.

CV hazırlama sürecine başlamış çoğu tanıdığım profesyonel, kendi geleceklerini tanımlayacağı profesyonel seviyede bir CV çalışmasını bir döküman hazırlama eylemi olarak görür.Hata burada başlıyor. Her Profesyonel deneyim birbirinden farklıdır ve bu farklılıkları en iyi tanımlayabilecek kişi kurumsal profesyonelin kendisidir.

Profesyonel CV iş piyasasının sizden haberdar olması için yapılan bir çalışma eylemi ile birlikte iş değişiminin arkasında yer alan kişisel sebepler ne ise, yeni bir iş çatısı altında bu sebeplerin ortadan kalkacağı farz edilerek yola çıkılır. Profesyonel CV hazırlama çalışmasını gerçekleştirecek profesyonelin kişisel sebeplerini ve neden iş değişimi istediğini net olarak bilmesi gerekir. Örneğin, eğer kazancınız sizi rahatsız ediyor ise Profesyonel CV niz sizin için maddi bir gelecek ifade ediyordur. Eğer sebebiniz daha fazla yetki ile kendinizi gerçekleştirmek ise o zaman Profesyonel CV niz sizin kendinizi ve potansiyelini ortaya koyması gerekmektedir. Bu örnekler ihtiyaçlar doğrultusunda çoğaltılabilir.

Profesyonel CV hazırlama sürecinin sonunda elinizde kendinize ait bir ürün oluşur. Bu ürünün maddi bir değeri, ürünün yapmayı tahüt ettiği, yerine getirmeyi amaçladığı sözler ve fonksiyonlar vardır. Nasıl gerçek anlamda her ürün paraza çıkmadan, pazarlama stratejisi (segmentation, pricing vb) ve pazarlama iletişimi gerçekleştiriliyor ise, sizin ürününüz olan Profesyonel CV nizinde benzer bir pazarlama straejisi yapılmalıdır.

 

Profesyonel CV hazırlama süreci iç içe geçmiş üç aşamadan oluşur. Birinci aşama ürünün hazır hale getirilmesi, ikinci aşaması ürünün pazara sürülmesi ve üçüncü aşama ürünün satışını oluşturur. Eğer düşünce eylemimizi bu yönde gerçekleştirirsek, kendimize bu sürece giriştiğimizde zihinsel bir yol haritası oluşturmuş oluruz.

Profesyonel CV ‘nin diğer bir değiş ile ürünün hazırlanması belli stratejilerin çalışmanın en başında belirlenmesini gerektirir.  CV yapısal olarak bir kaç bileşenden oluşur. İçerik, Teknik, Görünüm bu bileşenlerin ana parçalarıdır. Her bir bileşenin kendisine ait bütünü oluşturan bir ağırlığı ve değeri vardır. Üç parçanın birleşimi ile ikna ediciliği yüksek, pozitif yönlendiriciliği olan, algıda seçicilik yaratan size ait bir CV ortaya çıkar.  Strateji kapsamında değinmek istediğim diğer önemli husus Standart CV ler ile Profesyonel CV ler arasındaki farklardır.

Standart CV ler ile Profesyonel CV leri birbirinden ayıran en önemli özelliklerden birisi Profesyonel CV lerin pazarlamaya yönelik yaklaşımıdır. İngilizcesi 2 page flyer like, olarak tanımlanır, 2 sayfalık ürün broşürü niteliğinde. Ürün broşürleri ile kıyaslanmasının espirisi Ürün broşürlerinin özelliklerinin ortaya kuvvetli kelime, kuvvetli kelime kombinasyonları ile çıkartılması ve CV nizi değerlendirecek kişiye algıda anlam oluşturma kabiliyetidir.

Profesyonel CV lerde istediğimiz özelliklerden birisi, CV mimarisi içerisinde yer alan yazısal ifadelerin (kronolojik akış, kariyer hedefi, ana yetkinlikler, pozisyonlama gibi bölümlerde) algıda değer oluşturacak anlam bütünlüğünü oluşturmalarıdır.

Profesyonel CV ler konumlandırma içerir, konumlandırma, yola çıkacağınız hedef pozisyonun netleştirilmesidir. Pozisyonu takip eden kısım da uzmanlık alanının netleştirilmesidir. İçerdiği kapsam odaklıdır. Çoğu profesyonel başvuru kabiliyetini azaltma endişesi ile bu şekilden kaçınıyor fakat sonuçlar hiç bir zaman istediği gibi olmuyor. Örneğin 200 ‘ün üzerinde başvuru yaptım ama geri dönüş olmadı cümlesi bunun bir örneğidir. Sebebi ve Gözden kaçan nokta Profesyonel CV nin hedef kitlesini tanımlayamadıkları için CV ler ya çok genel kalıyor ve talep görmüyor veya başvurulan pozisyona yönelik hedefli iletişim lisanını içermediği için CV yetersiz kalıyor.  Kısaca profesyonel CV lerde konumlandırma kullanılacak iletişim ve içerik statejisini tanımlar. Odaklı bir çalışmadır ve onu okuyup anlayacak kitlesi vardır. Basit sorulan bir soru Sizin CV nizi X bir şirket içerisinde kim değerlendirmelidir? Direktör, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür? Profesyonel CV hazırlanırken hangi liderlik seviyesine CV nizi ulaştıracak iseniz,  o seviyede liderlik iletişimi ve içeriği ile CV nize yansımalıdır.

Profesyonel CV ler Vizyon içerir. Vizyon gelecekteki bir resim ve imgedir. Güzel haber çoğu nitelikli CV içerisinde dahi Vizyona ait bir içerik bulunmuyor. Profesyonel CV lerde Vizyon yani gelecek iki bölümde yer alır. Bunlardan ilki Kariyer Hedefi alanıdır diğeri Clustered Key Competency olarak nitelendirilen, profesyonele ait bütünleşik yetkinlik alanlarıdır.

Bir Proje Yöneticisi ile Üst Düzey Yöneticinin ne hedefleri nede yetkinlikleri nede geleceğe yönelik yapmak, gerçekleştirmek istedikleri benzer. Bu yüzden CV leri de birbirine ne tarz nede içerik anlamında benzer.

Profesyonel CV lerde Interpretation yani Yorumlama vardır. Yorumlama yapılan konumlandırma seviyesinde Major Success, Key Achievements ve Project Accomplishments ‘ın tanımlanmasıdır.  Yukarıda İngilizce olarak kullandığım 3 kelimenin Türkçe’de ki karşılığı başarıdır. Türkçe’de İngilizce’de ki gibi farklı başarı seviyelerini tanımlayan anlamlar malesef yok. Dolayısı ile yuvarlama bir tanımlama ile büyük başarılar, organizasyonel kazanımlar ve proje edinmleri olarak özetleyebiliriz.

Profesyonel CV içerisinde yer alan yorumlama, vizyon, konumlandırma ve pazarlama birbirine linklenir ve interaktif bir formasyona getirilir. Bu yaklaşım içerik stratejisinin bütünsel olarak bir araya gelme işlemidir.

Profesyonel CV nizi hazırlamak kendinizi parçalara ayırıp yeniden o parçaları anlamlı bir hedef doğrultusunda bir araya getirmenizi sağlar. Daha sonra İş başvuru stratejinizi tanımlarsınız, daha sonra mülakat stratejinizi. Doğru algı, İmaj, gerçek siz ve mesajınız ile hedefiniz doğrultusunda ilerlersiniz ve gerekli emek ve bedeli ödedikten sonra hedefinize ulaşırsınız.  Profesyonel CV hazırlığı ve çalışması odaklanarak gerçekleşir. Bu yola baş koyduğunuzda günlük mesainizin bir kısmını bu işe ayırmak zorundasınız. Gelecek sizin geleceğiniz.

Profesyonel CV Hazırlama Konusunda Danışmanlık Almak bu işin danışmanlığını yapan biri olarak ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim.

Profesyonel CV Hazırlama Stratejisine Yönelik Danışmanlık İhtiyacınızı veya Profesyonel Destek İhtiyacınızı can@procvcoach.com mail adresine gönderebilir veya aşağıdaki iletişim fırmunu doldurup bana ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

Can Büyükalkan

Bir Cevap Yazın