KARİYER HİKAYESİ İLE PROFESYONEL CV ÇATISI HAZIRLAMAK

image

 

 

Kariyer Hikayesi Kurumsal Profesyonellerin ve Girişimcilerin en önelli kişisel tanıtım değerleridir. Herhangi bir iş ortamı içerisinde profesyoneller kişisel tanıtımlarını 30sn-1dk içerisinde gerçekleştirirler. Profesyonel mülakat ortamlarında bu süreç daha uzundur ve tekniklere dayanır.  İlgi çekici bir kariyer hikayesinin, karşı tarafın ( mülakatı yapanın) iyi bir empati seviyesi ile sizi dinleme kapasitelerinin 8-10 dk lık bir süreç içerisinde tamamlandığını gösteriyor.  Bu kariyer hikayesinin max uzunluğuna işaret eder. Dakikada ortalama kullandığınız kelime sayısı ile bu zaman çarpıldığında Kariyer Hikayesinin max kelime uzunluğu değeri elde edilir. Normal bir konuşma ve ortalama değerler bir dakika da 50-55 kelime kullanımını işaret ediyor.  Buradan yola çıkarak bir kariyer hikayesinin yazılı hali 450 kelime civarındadır.  450 kelime hemen hemen bir A4 uzunluğundadır.

Bu yüzden çok uzun anlatımlar, mülakat iletişiminizi negatif etkiler veya etkileme potansiyeline sahiptir. .

Kariyer Hikayesi, bir Profesyonel CV hazırlamadan önce en azından CV nizin ana çatısını ortaya koyması açısından temel ihtiyaçlardan birisidir.

Kariyer hikayesini ortaya çıkartmak için, modern işe alım tekniklerinde Dünya’da kullanılan aktif metodolojiler vardır. Bu metodolojileri anlayarak kişinin kendisi üzerinde yapacağı çalışma Profesyonel CV çatısının oluşmasına ve mülakat sürecine yardımcı olmasına fayda sağlar.

Önemli metodolojiler sırası ile STAR, CAR, PAR ve geliştirilmiş versiyonu PARK ve SOAR, bu teknikler ağırlıklı olarak behaviour Bu metodlar ve teknikler size profesyonel CV niz içerisinde neyi kodlamanız gerektiğine yardımcı olurken aynı zamanda Davranış Mülakatına yönelikte sizi destekler. yukarıdaki metodları google search ile Star methodolohy şeklinde ararsanız, doyurucu ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.  Bu kadar detaylı ve yapılandırılmış metodolojiler kültürden kültüre farklılıklar içeriyor. Buda o ülkede kullanılan işe alım yönteminin nasıl yapılandırıldığını genel olarak anlatıyor. Türkiye’de ise uluslar arası şirketler daha holistik olarak adaylarını inceliyor. Bu da mülakatlar da Davranış, Yetkinlik ve Teknik müakat sorularına adayın hazır ve cevap verebilecek durumda olmasını gerektiriyor.

Metodarın önemli bir açığı ise kişinin taşıdığı liderlik seviyesi hakkında yeterince detayda bilgi aktarmamasıdır. İleri düzey kariyerlerin Profesyonel CV lerini ve bütünleşik olarak mülakatlara çalıştırma sistemleri içerisinde  bu tür metodolojiler eksik kalmaktadır. Liderlik Özellikleri Değerlendirme Sistemi ile adayı hem uyguladığı liderliği ve liderlik seviyesini tanımlayabilirsiniz. Bu da Profesyonel CV içerisinde kullanacağınız lisanı belirler.

Ben danışanlarıma danışmanlık sürecine başlamadan önce iki çalışma yaptırıyorum. Bu çalışmalardan birisi yapılandırılmış koçluk çalışması olarak ifade ettğim kişisel değerler ve kişisel yorumlama çalışması ile fiinansal bir akış tablosu oluşturmasını istiyorum. Bu şekilde danışanın geleceğe yönelik zihinsel hazırlığını ve gelecekte beklediği yaşam seviyesine ulaşıp ulaşamayacağını görebiliyoruz. Kişisel finansal tablolar, doğru kullanıldığında çok etkili araçlardır. Danışanın kariyerine yönelik gelecekte yaşamak istediği hayatı temel alarak nasıl bir değişim, dönüşüm veya kariyerinde bir sıçrama yapması gerektiğini somut olarak konuşabilme olanağı verir.

Profesyonel CV içerisinde kullanılacak lisan, CV nizin sizden önce göndereceğiniz bir şirkete  algı oluşturduğunu düşündüğünüz de, oldukça önemlidir. Oluşturulan ön algı doğru bir imaj ve kişisel mesajınız ile mülakat içerisinde ortaya konduğunda algının bütünleşmesi sağlanır.

Profesyonel CV destek konusunda profesyonel danışmanlık ihtiyaçlarınızı can@procvcoach.com mail adresine iletebilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın