PROFESYONEL CV NASIL HAZIRLANIR ?

image

Profesyonel CV ile Standart CV arasında ki fark ilk görüşte ayırt edici özelliklere sahiptir.

Profesyonel CV hazırlamak sadece iyi görünen bir CV ye sahip olabilme çalışması değildir aynı zamanda kendinizi olası bir görüşmeye, mülakata yönelik hazırlamak için detaylı bir kişisel değerlendirme çalışmasına tabi tutmak olarak yorumlanır.

Bugün hazırladığım yazımda Profesyonel CV ‘nin temel öğeleri arasında ki mekanik illişkinin nasıl oluştuğunu paylaşmayı hedefliyorum. Takip eden yazılarımda entegrasyon ve infografik CV ler ile nasıl birleştirilerek etkileyici bir araç haline dönüştüğünü sizin ile paylaşacağım.

Profesyonel CV hazılama sürecinde ki çalışmanın temel kapsamı sizin etki alanı ve genişleyen profesyonel deneyimleriniz ve liderlik uygulamalarınızdır.

Liderlik çoğu kurumsal profesyonel için “soft skill” kişisel gelişim boyutunda bir anlam taşısa dahi aslında kurumsal çalışma ortamlarında iş sonucu elde edebilmek için kullandığınız size has özel bir araçtır.  Liderlik ölçüsü liderlik üzerine yazılmış kitaplar içerisinde farklı şekilde değerlendirilmesine karşılık özünde “influence, impact, magnitude” kelimelerinin özeti vardır. Influence kelimesi kişilere etki edebilme, çevre iş ilişkilerinize nüfus edebilme, Impact kelimesi Türkçe’de etki anlamına gelse dahi sonuç üzerinde ki etki, ve magnitude sonucun büyüklüğü anlamına gelir. Profesyonel CV mimarisinde Liderlik önemli bir özelliktir.

Çoğu iyi hazırlanmış CV içerisinde profesyoneller artık kendi iş sonuçlarını rakamlar ile ifade etmektedir. Bu doğru bir yaklaşımdır. Prensip olarak her iş veren işe alacağı profesyonelin katacağı değeri kendisince yorumlamak ve bunu ölçülü bir sistem içerisinde karşılaştırmak için rakamlarını anlamak ister. Rakamlar yapılan işin ölçüsüdür. İşin içerisine kıyas getirir.

İyi bir CV hazırlama yolculuğu içerisinde Liderlik öğesi influence, impact ve magnitude özelinde incelenmesi gerekir.

Profesyonel CV kapsamında, kurumsal profesyonelin kendisini bugün ve geçmiş, bugün ve gelecek olarak değerlendirmesi gerekir. Bunun en güzel örneği Vizyondur. Vizyon en basit tarifi ile Gelecektir, gelecekte kendinize ait gördüğünüz bir resimdir. Gelecekteki siz.  Bunu çok klişe olmuş fakat bugün hala geçerliliğini bence fazlası ile koruyan, önümüzdeki 5 sene içerisinde kendinizi nerede görüyorsunuz sorusu ile pekiştirebiliriz. Böyle bir soruda aslında adaydan gelecekteki halini, zihninde resmettiği kişiyi profesyonel çalışma ortamı içerisinde renkli olarak anlatması veya yorumlaması istenir. Eğer kendininiz ile alakalı geleceğe yönelik bir düşünce, fikir geliştirmediyseniz o zaman bu soruyu cevaplamanız çok zor olacaktır. İleri düzey mülakat sistemlerinde bu ve bunun türev soruları ile karşılaşılır. Sebebi profesyonelin içerisinde yer almak istediği organizasyona ne katabileceğini ve yaptığı işe nasıl bir vizyon katabileceğini bir seviyeye kadar basit bir şekilde yorumlamasını sağlatmak ve uyumluluğu kontrol etmektir.

Bazı kurumsal profesyoneller kendilerini iş görüşmelerinde/ mülakatlar da iyi ifade edemediklerini belirtir fakat iş yaparken oldukça iyi olduklarını ifade eder. Ben buna inanmayanlardanım. Profesyonel kendi ortaya koyduğu değeri yaptığı gerçek performans ile iyi ifade edebilen kişidir.

Şirketler yaptıkları işler açısından pazarda var olmak ve ileri gitmek ve Pazar paylarını arttırarak karlılıklarını sürdürülebilir kılmak ister. Bu yüzden her sektörde her şirket birbiri ile rekabet halindedir. En büyük şirketten en küçük şirkete kadar rekabet özümsenmiştir. Kabul edilmiştir. Rekabet içerisindeki şirket her çalışanından bu rekabete katkı sağlamasını, değer katmasını ister. Bu çalışanlar arasında da öne çıkmayı, kendini göstermeyi ve rekabet içerisinde yer almak anlamına gelir. İşe girişler bu rekabetin parçasıdır. Buradan yola çıkarak Profesyonel CV ‘nin temel ayırt edici özelliklerini yorumlamaya başladığınızı düşünüyorum.

Kişisel vizyon, gelecekte kendinizi nasıl gördüğünüz ve değer zinciri içerisinde bunu nasıl ifade ettiğiniz ile alakalı olduğu kadar geçmiş kariyer seçimlerinizin de bir bütünlük ve uyum içerisinde olduğunu ortaya koymanızı ister.  İşte kariyer hikayesi bu noktada başlar. Geleceğe yönelik kişisel vizyonunuz kariyer hikayenizin de başlangıcını oluşturur. Kariyer Hikayesi henüz çoğu kurumsal profesyonel tarafından yeterince satın alınmamış olsa dahi bunu uygulayan ve başarı elde eden profesyonellerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Profesyonel CV ‘nin geleceğe dair tek yapı taşı kariyer hedefinizdir. Kariyer Hedefi bugünden başlayarak kariyerinizi hangi deneyimlerden güç aldığınızı, hangi sektörlere ne tür ve ne rollerde katkı sağladığınızı anlatarak bundan sonra ilerleyeceğiniz yolca hangi sektör, hangi şirketler ve ne tür bir rol için istekli olduğunuzu anlattığınız, yorumladığınız kısa ve genelde bir paragrafı geçmeyen bir yazıdır.

Kariyer Hedefinizi oluşturabilmek için kişisel vizyon çalışması yapmanızı tavsiye ederim. Diğer türlü doğru ve etkileyici bir hedef belirlemeniz çok mümkün olmayabilir.

Profesyonel CV mimarisi ve çatısı içerisinde Standart CV lerden farklı olarak Konumlandırma vardır. Konumlandırma Hedef Pozisyon ve kişinin uzmanlık alanının birleşiminden oluşur. Çoğu CV içerisinde konumlandırma yoktur. Halbuki konumlandırma kişisel markalaşmanın başladığı noktadır. Profesyonel kendisini iyi tanımlamış ve kendisini üstlenmek istediği rol ve uzmanlık alanı ile gelecek vizyonu ile birleştirilmesi profesyonelin başarısını nasıl elde edeceğini anlattığı, ifade ettiği bir yapıdır.

Vizyon çalışması, Kariyer Hedefi, Konumlandırma ve Ana Yetkinlikler ( Ana yetkinlikler size ait bir elbise gibidir, her hangi bir şirkette, doğal olarak kurumun çalışma kültürüne uygun ortaya koyarsınız.)  ile Kariyer Hikayesi içerisinde ki akış içerisinde profesyonel rollerde elde ettiği sonuçları nasıl elde ettiğini aslında tanımlamış olur.  Kronolojik akış ise tamamı ile Interpretation, yorumlama gerektirir.

Kısaca kendisini bir yerde konumlandırmış, yetkinlikler ile pozisyonunu ve uzmanlık alanını destekleyen ve belli bir kariyer vizyonun da ki kişinin CV si kime hitap etmesi gerekiyor ise, deneyim ve tecrübeler kronolojik akış içerisinde özel olarak yorumlanır.

Profesyonel CV Hazırlama konusunda profesyonel destek ihtiyaçlarınızı can@procvcoach.com’a yönlendirebilirsiniz.

Herkese kariyerinde başarılar dilerim.

Bir Cevap Yazın