PROFESYONEL CV ÖRNEKLERİ “SALES MANAGER” CV ÖRNEĞİ VE ANALİZİ

pro.gif

Profesyonel CV yapı ve mimari olarak standart CV lerden farklıdır. Türkiye’de CV lerin çok büyük bölümü standart CV lerdir. Bu Standart CV ler daralan iş piyasası veya rekabetin çok yoğun olduğu ortamlarda Kurumsal Profesyonellere iş arama süreçlerinde avantaj kazandırmaz.

Profesyonel CV ‘nin farklılığını ve konseptinin nasıl uyguanacağını her hafta mümkün olduğunca paylaşacağım. Bu paylaşımları Profesyonel CV Örnekleri ile destekleyerek aktarmauı hedefliyorum.

Hazırladığım Profesyonel CV Örnekleri American CV Writers Association’a bağlı Amerika’da Profesyonel CV Tasarlayan, Hazırlayan ve Yazım işi ile ticari olarak uğraşan şirketlerin ürünleridir. Ürünler satışı yapılan profesyonel Template lerdir. CV Hazırlama sistematiğini ve prensiplerini örnek olarak paylaşacağım bu ürün ve ürünler üzerinden yapacağım.

Profesyonel CV sadece kağıtta veya Pdf formatında iyi görünen bir temsil aracı değildir. Kurumsal profesyonellerin deneyim ve tecrübelerinin en etkin içerik stratejisi ile temsil edildiği, yorumlandığı ve görselleştirildiği kişiye özel tanıtım aracıdır.  Benim Profesyonel CV çalışmaları, danışmanlığı veya desteğimin hedef kitlesi  Yönetici Adayı, Yeni Yönetici, Orta ve Üst Seviye Liderlik Seviyesinde yer alan 10 + senelik profesyonel deneyime sahip profesyonellerdir. Bu seviyenin Profesyonel CV ihtiyaçları daha farklıdır. Profesyonel Deneyimlerin, Tecrübelerin, Yetkinliklerin sektör ve iş pazarı beklentilerine göre kurumsal profesyonelleri yeniden gerçek ortaya çıkardıkları sonuç ve başarıları ile yorumlamak ve değerlendirmek gerekir. Profesyonel CV çalışmaları bu yaklaşımı içerir. Ortaya danışmanlık ile çıkan sonuçlar daha etkili duruş sergiler. Profesyonelin davet alabilme kapasitesini arttırır. Daha fazla bilgi için tıklayın. Bu yüzden seçtiğim profesyonel CV örnekleri bu gruba hitap edecek.

Profesyonel kaliteli ve ileri düzey bir CV nin içeriği de aynı paylaşılan CV Örneğinin bütünsel görünümünde oluşturduğu izlenim ve algı kadar iyi olmalıdır. Örnekler ağırlıklı olarak İngilizce CV ye gerek gerek Türkiye’de gerekse uluslar arası iş başvuruları ihtiyaç duyan kurumsal profesyonellere yönelik olacak.

SalesOperationsManager

Profesyonel CV Örneğini Hazırlayan Firma, CV nin Orta Düzey Satış Pozisyonları için İdeal olabileceği gibi Orta Düzey Operasyonal roller içinde kullanmanın uygun olduğunu belirtiyor.

Profesyonel CV lerin 1. Sayfa duruşları CV nin değerlendiren üzerinde oluşturacağı değerin % 80’i ni oluşturduğunu yapılan araştırmalar doğrultusunda biliyoruz.

Profesyonel CV ‘yi Standart CV ‘den ayırt eden en önemli unsur, 2 sayfa ve pazarlamaya yönelik olmasıdır. Pazarlama mesajı ile aslında vurgulamak istediğim özellik profesyonelin başvuracağı pozisyona ve rekabetine yönelik sektöründe pazarın tercih edebileceği özellikleri, liderlik sonuçları, etkileri ve büyüklüğü ile yansıtması ve ana yetkinlikler veya teknik yetkinlikler olarak yansıtılmasıdır.

Her Profesyonel CV içerisinde, profesyonel CV ‘yi hazırlayan kişiye ait farklı kariyer  hikayeleri barındırır.  Kronolojik akış, profesyonelin kurumsal gelişimini zaman çizgisi üzerinde anlattığı, yorumladığı bir kariyer akışıdır.  Yetkinlikler temelli yaklaşım ise profesyonelin zaman içerisinde tanımlanan veya CV de kullanılan yetkinlikler doğrultusunda zaman içerisinde tanımladığı yetkinlik hangi şirketlerde başlayarak gelişti ve ne tür sonuçlar elde edilerek bu yetkinliğin geliştiğini anlatan diğer bir kariyer hikayesidir.

Yukarıda paylaşılan CV içerisinde, kişinin kariyer hikayesi, kronolojik olarak etkin bir şekilde aktarılmış, ve kişi sadece temel işe karşı yetkinliklerini vurgulamayı tercih etmiştir.  Bunlar Sales Operations, Forecast Management ve Strategic Planning olarak özetlenerek kendisini ortaya koyabileceği yetkinlikleri hedeflediği veya arayışta olduğu pozisyon ile birleştirmiştir.

Bu işin kitabı bize diyor ki 1. Sayfa stratejisi madem bu kadar değerli, bu stratejinin üzerinde durulması gereken parçaları, konumlandırma, vizyon ve yorumlamadır.  Konumlandırma, pozisyon ve uzmanık alanının birleştirilerek yorumlanmasıdır.

Örneğin, aşağıdaki CV örneğinde Beth Konumlandırmasını belli bir oranda gerçekleştirmiş. Daha etkili bir konumlandırmayı farklı bir örnek ile açıklamaya çalışayım.

BARIŞ NİHAT YÜKSEL

Snr. Key Accounts Sales Manager ( Sahip olduğu pozisyon) Unutmayın Barış burada bu pozisyonun bir tık üstünüde isteyebilir.  Industry Sales Leader veya Industry Sales Manager gibi bir pozisyonu’da kariyer hedefi doğrultusunda belirtebilir.

Konumlandırma olabilmesi için yukarıda hedeflenen veya sahip olunan pozisyon için tamamlayıcı nitelikteki uzmanlık alanının belirtilmesi gerekir.

BARIŞ Örneğine devam edersek,

BARIŞ NİHAT YÜKSEL, Industry Sales Manager ve uzmanlık alanı, Expert in Selling Products and Services In IT, Telecoms and FMCG. İyi bir konumlandırmadır.  Aşağıda CV si paylaşılmış Beth ‘in durumu Konumlandırmanın %50 oranında yapıldığını gösteriyor.  Beth CV sinin Sales and Marketing Profile olduğunu belirtmiş, dolayısı ile kariyer hedefinin net olmadığını, sales and marketing çalışma alanlarından birinde çalışabileceğini bize net bir şekilde olmasa dahi belirtiyor.  Pozisyonu destekleyen uzmanlık alanına bir cümle yerine temel 3 yetkinlik sıralayarak cevap vermeye çalışmış Profesyonel CV sinde.  Seçtiği 3 yetkinlik satış temelli teknik yetkinlikler olduğu için aslında Benim için Marketing Profile da uygundur demiş olsa bile CV sinde tamamlayıcı uzmanlık alanı satışı desteklediği için Beth’in marketing pozisyonları için düşünülmesi zor bir durumdur.

Kıssadan hisse çıkartmak gerekir ise, Profesyonel CV ‘ler amaçlı ve hedefli dökümanlar. Başvuru yapmak istediğiniz şirkete doğru mesaj vermek istersiniz, biraz ondan biraz bundan doğru bir mesaj olarak algılanmıyor. Bu yüzden Profesyonel CV Hazırlayan Firmalar, Head Hunterlar (Özel İstihdam Büroları) amaç doğrultusunda CV nizi hazırlayın diye uyarıyorlar.

Eğer yetkinlikleriniz hem Proje Yönetimini, Hem Teklif Geliştirmeyi içeriyor ise, bunları iki farklı pozisyon için ayrı ayrı hazırlamanızda fayda var. Profesyonel CV mantığı ve sistematiği bunun doğru olduğunu belirtiyor.

Profesyonel CV lere ve Profesyonel CV örneklerine ilişkin yazılarıma devam edeceğim. Satış ve Pazarlama’ya yönelik ve Orta Yönetim Kademesi için Uygun olan bir CV yapısını ve 1. Sayfa stratejisinin önemini anlatmaya çalıştım.  Profesyonel CV Örneklerine ilişkin diğer bir yazımda Konumlandırmayı destekleyen bölüm olan Vizsyonun nasıl Profesyonel CV lere yansıtıldığını aktarmayı farklı bir Profesyonel CV örneği ile hedefliyorum.

Herkese kariyerinde başarılı bir hafta dilerim.

Profesyonel destek ihtiyaçlarınıza yönelik aşağıdaki formu doldurarak benim ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın