PROFESYONEL CV NİZ KİŞİSEL PAZARLAMA ARACINIZ

SelfMarketing

Kurumsal profesyonellerin iş arama süreçlerinde veya kariyer değişim aşamalarında kullanabilecekleri tek pazarlama araçları sahip oldukları CV leridir.  Senelerdir gerek üst düzey yönetsel seviyede ki rollerimde, orta ve üst düzey işe yerleştirme projelerinde ve gerekse kariyer danışmanlığı kapsamında, danışanlarımın iş ve kariyer değişimi projelerinde karşılaştığım, gördüğüm ve incelediğim CV lerin çok rahatlıkla profesyonel seviyede olmadığını söyleyebilirim.

Profesyonel kelimesi, Türk Dil Kurumunun sözlüğünde ustalaşmış, uzmanlaşmış anlamında kullanılmaktadır.  Bir konuda uzmanlaşmak, derinlemesine bilgi sahibi olmak anlamını taşır.  Eğer kurumsal profesyonelin tek temsil aracı sahip oldukları CV ler ise ve bu konuda çok az bir bilgi ile bu tanıtım aracı hazırlanıyor ise, emin olun hazırladığınız CV profesyonellikten uzaktır.

Profesyonel CV yi anlam ve tanım olarak biraz incelemek gerektiğine inanıyorum.

Profesyonel CV yi stadart (çoğu sırandan) CV lerden ayıran temel özellikler vardır. Bu özelliklerin en başında ise Profesyonel CV nin iş dünyası için bir pazarlama aracı olduğu ve bilinci gelmesidir. Pazarlama aracı dikkat çekici bir kelime gurubu olmasına rağmen çoğu zaman peşin itirazları da beraberinde getiriyor. İtirazların sebebinin çoğu bugünün değişim içerisinde ki iş dünyasının dinamiklerine yeterince anlamamak veya farkında olmamak olarak özetleyebilirim.

Profesyonel CV içerisinde pazarlanan aslında kurumsal profesyonelin, deneyim, tecrübe, başarı, yetkinlikleri, işe yönelik tenik yeterliliği, gerçekleştirdiği projeleri vb. gibi kişisel ve kuruma değer katabilecek özellikleridir. CV bu özelliklerin belli bir yaklaşım içerisinde kronolojik ve fonksiyonel olarak en fazla 2 sayfa içerisinde senelerin deneyim ve tecrübelerinin kodlanmasını içeriyor.  En fazla 2 sayfa olmasının en önemli sebebi işe alımcıların CV leri incelemek için ayırdıkları zaman saniyeler ile ifade ediliyor. Profesyonel CV lerin amacı iş görüşmelerine davet aldırmak.

CV ler üzerinde Eye Tracking tekniği kullanılarak gerçekleştirilen deneylerin ortaya koyduğu sonuçlar toplam 2 sayfalık bir CV içerisinde en yoğun göz kontağının ilk sayfa üzerinde olduğunu ve ilk sayfanın %70 lik bölümünde olduğunu ortaya koyuyor.

Bu bilgi CV lerin hazırlanma yaklaşımlarına yönelik farklı tekniklerin daha aktif ilk sayfa içerisinde kullanımını gündeme getirdi. Örneğin google’da çalışmak istiyorsanız sadece 1 sayfalık bir CV ‘ye ihtiyacınız var daha fazlası anlamsız kalıyor. Seneler içerisinde bilgi, deneyim ve birikimi 1 sayfa içerisine sığdırmanız sizden bekleniyor.

CV ler artık elden teslim edilmiyor. CV lerinizi çoğu zaman mekanik yapılar ve portaller ile paylaşıyorsunuz.  Çoğu çok uluslu şirketin portal yapısı artık ATS ‘ye döndü. Dolayısı ile CV nizi ve iş için uyumluluğunuzu robotlar değerlendiriyor.

ATS sistemleri CV’yi SCAN eder, ve portallere ( gerek şirket gerekse de uluslar isim yapmış portallerin monster.com vb gibi)  açılan pozisyonlar için önceden belirlenmiş işi tanımlayan kelime ve kelime grupları sisteme girilir. Basit olarak SCAN edilen CV, tanımlanmış anahtar kelimeler ile örtüştürülmeye çalışılır.  ATS robotları en iyi uyum gösteren CV ‘den en az uyumluya doğru sıralama yaparak işe alımcıların önüne eşleşmeleri getirir. İşe alımcının işi bu aşamadan sonra kolaylaşır.

Bu önemli bilgi artık İngilizce CV hazırlama sürecinde dikkat edilen en önemli özelliklerden birisi haline gelmiştir.

CV hazırlama süreci değişim gösteren iş piyasası ve dinamikleri doğrultusunda kendi değişimini göstermeye başladı. ATS sistemlerine yönellik CV hazırlamak artık dikkate alınması gereken bir nokta en basitinden kurumsal profesyonelin yaptığı işleri analiz ederek kendisini doğru anahtar kelimeler ile tanımlaması gerekiyor. Bu kelimeler ATS sistemleri için tekil veya context içerisinde kullanıldığında belli bir puanlama ile dikkate alınıyor. En basit anlamda kendi kişisel SEO nuzu yaptığınızı düşünün.

İşe alımcıların CV lere ayırdıkları zaman az. Artık saniyeler ile ölçülüyor. Sıradan CV ler ile Profesyonel CV ler kendilerini gerek sistemler üzerinde ayırt edici gerekse göz ile ayırt edici hale geldi.

Profesyonel seviyede bir CV hazırlamak, kariyer veya iş değişim süreçlerinde iş daveti almanızı destekler.

 

Bir Cevap Yazın