KARİYER DANIŞMANLIĞI NEDİR ?

FindYourWay

Kariyer Danışmanlığı, kariyerin evrelerine yönelik danışan profesyonel ile birlikte yürütülen ve kariyerin içinde bulunduğu evre ve sonrasına hazırlık aşamalarını içeren, kariyerin evrelerinde ortaya çıkan farklı  sorunların giderilmesine odaklanan profesyonel danışmanlık çalışmalarıdır. Kariyer Danışmanlığı, bireysel seviyede uygulanır. Koçluk, Mentörlük, Eğitim, Danışmanlık ve Rehberlik, Kariyer Danışmanlığı çerçevesinde profesyonele uygulanan tekniklerdir. Bu şekilde bilgi, yaklaşım, gelecek, gelecek stratejisi etkili bir şekilde danışana aktarılması hedeflenir.

Kariyer önemli bir yaşam alanıdır. Kariyeri önemli kılan yaşamın bütün alanlarını finanse eden tek kaynak olmasıdır.

Yaşamımızın büyük bir çoğunluğunu işte geçiriyoruz. Ben İstanbul’da yaşıyorum. İşe giden gelen insanların en büyük derdi trafik. İş ve Kariyerden bahsederken özellikle İstanbul’da trafiği de içine dahil etmemiz gerekiyor. Evden çıkma ve eve dönme zamanı olarak hesaplandığında sabah 7 akşam 7-8 yeniden eve gelmek bir döngüyü oluşturuyor. Bu oldukça stresli bir yaşama dönüşüyor.

Eve yorgun gelen profesyonellerin çoğu ev ile ilgili sorumlulukları yerine getirdiğinde saat gece 11-12 ye ulaşıyor. Ertesi günkü maratona hazırlanmak için uyunuyor ve ertesi gün yeniden benzer bir döngü başlıyor. Kariyerde ilerleyen profesyoneller, ev sorumluluklarını gerçekleştirdiğinde çoğu zaman yeniden işe yönelik çalışmalarına bilgisayarlarını açarak yeniden çalışmaya başlıyor.

Bu bakış açısı ile değerlendirdiğimizde kurumsal organizasyonlarda çalışan profesyoneller kaç saat özgür yaşayabiliyor? Sürekli aynı döngü belli bir süre sonra, iş stresi, trafik stresi, yaşamın getirdiği problemler ile birleştiğinde iş yaşamındaki verimliliği dolayısı ile yaşamın önemli alanlarından biri olan kariyeri etkilemeye başlıyor. Finansal verimlilik ve sürdürülebilirlik kariyerde ele alınması gereken önemli bir sorun olmaya başlıyor.

Kariyer Danışmanlığı, yapılan iş ile profesyonel arasında ki uyumu, yönetim ve liderlik seviyelerine yükselmeyi, dengeli yaşamayı, işi yönetirken veya çalışırken, zaman, sonuç, iş te tatmin ve kazanç arasında ki dengenin oluşmasına odaklanır.

İstenilen yaşam stile ulaşma sürecinde kişisel gelişim ihtiyaçlarını birebir çalışmalar ile profesyonelin iş performansının aşamalı olarak yansıtmasına ve kazanmasına yardımcı olur. İşe yönelik Stratejik bakış açısını, teknik ve taktiksel yaklaşımlar ile profesyonele kariyerini etkin bir şekilde yönetebilmesi amacı ile kazandırılmasına odaklanır.

Kariyerin evreleri ve ortalama olarak evrelerin geçişleri ve profesyonelin olgunlaşma süreci kariyer danışmanlığının konuları içerisinde yer alır. Olgunlaşma süreci profesyonel için zamanın etkin kullanılması anlamına gelir. Öncelik ve Hedefe yönelik aktiviteler ile iş ve kariyer yaşamının yönlendirilmesini içerir.

Kariyerin başlaması, Üniversite’den sonra profesyonelin işe girişi ile başlar. Genel bilinen ve kabul edilmiş tanım budur. Fakat yeni mezunlarda inanılmaz bir karmaşa ve düşünce bulanıklığı özellikle geleceklerini nasıl yönlendireceklerine dair ön plana çıktığını, gerek gözlemlerimden gerekse de işe alım alanında görüştüğümüz profesyonellerden biliyorum.

Bu zihin karmaşasının önüne geçebilmek aslında Lise döneminde başlıyor. Bilinçli aileler çocuklarının eğilimlerini doğru olarak gözlemleyerek veya profesyonel danışmanlar ile yol alarak tanımlamaya, tanımlatmaya, öğrencinin ilgi alanlarına bakarak olabilecek iş aileleri ile etkileşimine ve bu iş ailelerinin ne kadar öğrencinin içselleştirebileceğini inceleyerek yol almaya başlıyorlar.

Ekonometri okuyan bir profesyonelin kariyerine Proje yöneticisi olarak yön veriyor olması Türkiye’de şaşırtıcı değil. Buna benzer örnekleri çoğullayabiliriz, fizik mezunu bir profesyonelin teknoloji satış alanında kariyer yapması, elektronik mühendisinin bilgisinin dışında alanlara ilgi duyarak dijital pazarlamaya geçişi, her gün gördüğümüz örneklerden bazılarıdır.

Bu aslında bir ülkenin kaynaklarının ihtiyaçlar doğrultusunda yeterince öğrenciler üzerinde bilinçlendirme yapmamasından, gelişen mesleki alanları gözlemlemesinden ve bunların ekonomiye nasıl kazandırılacağına dair bilinçli yaklaşmamasından kaynaklı bir kayba sebebiyet veriyor. Kamu kaybı diyebiliriz. Milli eğitim sistemimiz her gelen milli eğitim bakanının veya aynı siyayi partinin farklı ihtiyaç veya sebepleri yüzünden değiştirildiği için. Sisteme adaptasyon 1. öncelik, eğer bu değişen sistem içerisinde öğrenci şanslı ve çalışkan ise kendisini bir üniversiteye atması şu an için öncelik. Diğer bölümlere umarım sıra gelebilir:)

Onca Üniversite eğitimi ve eğitimin sonucu, kişinin kendi bilinçli istekleri ile farklı bir alana kayması ve bu alanda daha büyük zorluklar çekerek ilerlemesine ve hatta mutsuzluğa sebep olabiliyor.

Bu örnekleri gördükten sonra kariyerin aslında Lise dönemlerinde ve Üniveriste seçimi yapmadan gerçekleşmesi gerektiğine ve bunun için özel kullanılan araçlar ile gençlerin ve ailelerin ortaklaşa şekillenmesi gerektiğine inanıyorum.

Yeniden Kariyer Danışmanlığına döndüğüm zaman, lise çağlarında gencin ilgi ve davranış profil ve reflekslerine göre kendisi ile uyumlu bir iş alanını görmesine destek olmak ile başlanan yolculuk, Üniversite sonrası iş yaşamına adaptasyon, hedeflenme ve kariyerin ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkabilecek sorun ve liderlik, yönetim yarışından kopmadan fakat yaşamı dengeli ve istenilen yaşam kalitesi ve yaşam stiline ulaşma yolculuğunu destekleyerek ilerlediğini söyleyebiliriz.


Kariyer Danışmanlığına Yönelik Destek İhtiyaçlarınız İçin lütfen Aşağıda ki İletişim Formunu Doldurun. 

Bir Cevap Yazın