KARİYER TERAPİDE BIRKMAN METODU VE UYGULAMA YAKLAŞIMI

birkmanlifestyle

Birkman Metodu insan tanıma araçlarından en etkili olanı. Bugüne kadar danışmanlığını gerçekleştirdiğim profesyoneller ile ilk çalışmamızı Kişisel Farkındalık ve Profesyonelin Davranış Modelinin ortaya çıkartılarak, verimli, kuvvetli, kişisel özelliklerini ve gelişmeye açık verimsiz yönlerinin somutlaştırılmasında kullandım. Etkisi ve kişiye yönelik elde edilen tanımlama başarısı oldukça yüksek.

Kariyer Terapi sürecinin ilk çalışma seansını kurumsal profesyonelin belirttiği soruna yönelik analiz oluşturur. Kariyer Terapi çalışmalarında analiz ise Psikometrik bir ölçümleme ve değerlendirme aracı yardımı ile gerçekleştirilir. Psikometrik değerlendirme aracı ile kurumsal profesyonelin davranış modelinin dolayısı ile düşünce modelinin ortaya çıkartılması, anlaşılabilir ve ölçülebilir bir yapıya getirilmesi sağlanır.

Biz Kariyer Terapi sürecinde yola çıkışımızı BIRKMAN metodu ile gerçekleştiriyoruz. Birkman Metodunun birinci aşamasını kurumsal profesyonelin  ( İş Değişimi, Kariyerde Çapraz Geçiş, Üst Düzey Yönetime Hazırlık, Profesyonel Etki Alanını Genişletme, Orta ve Üst Düzey Yönetim için Organizasyonel Politik Koçluk ve benzeri çalışmalarda)  temel özelliklerinin ortaya çıkartılması hedeftir.

 Kişisel Kuvvetli Yönler , Davranış ve Düşünce Modeli, Yaşam Stili Haritası, Organizasyonel İlgi Alanları, Yönetim ve Liderlik Seviyesinin ölçümlenebilmesi profesyonelin kariyer yaşamının farklı perspektiflerden farkındalığının bütünsel olarak ele alınmasını sağlıyor. Buradan yola çıkarak kurumsal profesyonelin iş yerinde veya kariyerinde yaşadığı sorunun kaynak sebeplerini anlamaya ve bu sorunu giderme yönünde çalışma uygulamalarını devreye alabiliyoruz.

Birkman Metodunun İkinci aşamasını yorumlama ve üçüncü aşamasını yorumlama sürecinde ortaya çıkan profesyonelin çalıştığı ortamda verimli ve etkin görünmesine engel olan davranış, uyum veya ihtiyaç sebeplerinin giderilmesine yönelik,  özel çalışma seansları ve destekleyici çalışma programları oluşturur.

Çalışma programı sorunların tek tek giderilmesine yönelik olduğu gibi aynı anda kişi üzerinde oluşan stres nedenleri için profesyonelin liderlik ve yönetim seviyesine bakarak paralel gelişim alanları üzerinde de çalışmalar yürütme imkanı sağlanabiliyor.

Birkman Metodu kurumsal profesyonelin kaynak modeli olduğundan soruna yönelik çalışma seansları koçluk, mentörlük, aktif dinleme, fikirlerin modere edilmesi, eğitim gibi tekniklerin uygulamaya geçirilmesine yönelik aktif etkileşim içerdiği için sonucu profesyonelin kendisine sorun teşkil ettiği alanda gelişmesine sebep oluyor.

Profesyonel Kariyerinize Yönelik Birkman Metodunu Kişisel, Yönetsel ve Liderlik Farkındalığınıza Yönelik Danışmanlık İhtiyacınız İçin Lütfen Aşağıdaki Formu Doldurun.

Genel içinde yayınlandı