KARİYER TERAPİNİN PROFESYONEL YAŞAMDAKİ UYGULAMA ALANLARI

kariyer-terapi1

Kariyer Terapi,  yaşamı finanse eden Kariyerin en etkin şekilde yönetilmesi için uygulanan rehberlik ve danışmanlık modelidir.  Kariyer terapi temel olarak kariyere yönelik strateji oluşturma, planlama, yönetim ve kariyerde karşımıza çıkan sorunlar ile mücadele etmeyi kapsar.

Terapi kelimesini, Kariyerin yanında kullandığımızda, ortaya kurumsal iş yaşamını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma modeli ve kuvvetli bir çözüm önergesi çıkmaktadır.

Kurumsal profesyonellerin iş yaşamında karşılaştıkları çok sayıda sorun vardır. Aşağıda sadece bu sorunlardan en çok rastladığımız ve kariyer terapinin alanına girenleri paylaşmayı hedefledim:

 • İş Değiştirme Sürecine Yeterince Hakim Olamama,
 • İş Yerinde Kariyerinde Yeterince İlerleyememe,
 • Kariyer Gelişimini Planlamada Yaşanan Zorluk,
 • Profesyonelin Kendisi ile Uyumlu Olmayan Bir İşte Çalışıyor Olması ve Oluşturduğu Stres,
 • Yönetici Çalışan İlişkilerinde Negatif Algı ve Algı Yönetimi,
 • Yeterince Kuvvetli  Algı ve İzlenim Ortaya Koyamama,
 • Şirket İçerisinde Sergilenen Politik Ortama Uyum,
 • Karar Almada Yaşanan Sorunlar (uzun düşünme ihtiyacı),
 • Yeterince Doğru Anlaşılamamaktan Kaynaklanan Stres,
 • Motivasyonda Yaşanan Düşüş,
 • Hedef ve Kariyerde Yön Tayin edememe,
 • Topluluk Önünde Kendi Düşünce ve Fikirlerini Ortaya Koymada Yaşanan Çekince,
 • Birebir İletişimde Yeterince Politik Davranamama,
 • İlişki Yönetiminde Çalışanlar İle Çatışma Halinde Olma,
 • Sürekli Üzerine Ek İş Alma İhtiyacı,
 • Zamanı Etkin Kullanmada Yaşanan Zorluk,
 • Öncelik Belirlemede Yaşanan Zorluk,
 • Yetkilendirme ve Delegasyon İlişkisini Kurmada Zorluk,
 • İş Yerinde Kendi Özgürlük Alanını Oluşturmada Yaşanan Zorluk ve Stres,
 • Dağınık Olma Hali ve İş İle İlgili Konulara Sistemsel Yaklaşımda Zorluk,
 • Yönetim veya Üst Düzey Yönetim Seviyesi ile Kurulan iş İlişkisinde Doğrulanma ve Onay ihtiyacı,
 • Kişisel Performansta Yaşanan Düşüş,
 • Profesyonelin Çıkarları Doğrultusunda Yönetim veya Üst Yönetimden Kendisine Yönelik bir Talepte bulunamama Hali,

Çoğu zaman yukarıdaki durumlara özellikle kariyerimizin ilerleyen evrelerinde özellikle 10 senelik deneyimin ardından düşebiliyoruz. Kariyerde 10 senelik deneyim artık yönetim seviyesine genelde denk geldiği için yukarıda karşılaşılan kariyere yönelik sorunların etkisi bizim kişisel ilerlememize ve gelişmemize veya oluşturduğumuz profesyonel algıya negatif yönde etki etmektedir. Negatif etki etmesi finansal ve kariyerimizde bulunduğumuz liderlik veya yönetim seviyesine yönelik sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmamıza engel teşkil edebilir.

Kariyer mimarisi evrelere ayrılarak incelenir ve kurumsal kariyer yaşamının en önemli evresi 35-45 yaş segmentidir. Bu evre kariyerde Finansal ve Liderlik alanında büyüme ve gelişme olarak tanımlanır.  Liderlik alanında ilerleme, pozisyon ve kuvvetli gelir ve yan hak kazanımı bu evrenin içerisinde gerçekleşir. Her profesyonel kendi geleceğini etkin bir şekilde düşünmeli ve planlamalıdır. Diğer türlü gittikçe zorlaşan bir kariyer dönemi sizi bekliyor anlamına gelir. 

Kariyer Danışmanlığı ve Kariyer Terapi iç içe geçmiş iki temel halkadır. Ve Terapi yaklaşımı kendi içerisinde, aktif dinlemeyi barındırsa da, koçluk, mentörlük, bilgi aktarımı, eğitim gibi konuları iş konuları ile entegre edebilen ve yaşamda sonuç almaya odaklanan önemli bir sorun giderme ve gelişim aracıdır.

Kariyer terapi profesyonellerin yukarıda karşılaştığı sorun olarak algılanan alanlara yönelik, özel bir psikometrik değerlendirme ve sonuç odaklı bir metodolojiyi takip ederek, ve 1-1 danışmanlık seansları ile sorunun tespit edilmesine ve çözümüne odaklanır. 

Kariyerinizde Yaşadığınız ve Destek İhtiyacınız Olan Sorunu Lütfen Aşağıdaki Formu Doldurarak Paylaşın. 

 

 

Bir Cevap Yazın