KARİYER KOÇLUĞU – İŞ VE KARİYER DEĞİŞTİRME SÜREÇ YÖNETİMİ

transition

 

Kariyer koçluğunun önemli alanlarından bir tanesini kariyer ve iş değiştirme süreci oluşturur. İngilizcesi CTM ( Career Transition Management) olan değişim yolculuğunun nasıl süreç ve içerik olarak bütünsel hazırlanılabileceğine dair önemli ip uçları vermektedir.

CTM (Career Transition Management) Kariyer veya İş Değiştirme Süreç Yönetiminin amacı iş veya kariyerinde değişiklik yapmak isteyen profesyonellerin bir metodoloji ve sistem üzerinden aşamalı olarak çalışma seansları ile yapısal olarak ilerlemesini sağlayarak istedikleri sonuca ulaşmalarını desteklemektir.

Kurumsal profesyonelin CTM yolculuğu 4 süreçte gerçekleşiyor. Sürecin birinci aşamasını CSDP (Career Strategy Development Process) Kariyer Stratejisini Belirleme Süreci oluşturuyor. CSDP iş başvuru, CV Hazırlama ve Mülakat süreçlerine direk etki eden bir çalışmadır. Bu çalışma yapılmadan gerçekleştirilecek diğer adımlar aslında elinizde ki ürünü yeterince tanımadan, etkisini, pazar konumlandırmasını ve sonuç üretme özelliklerini farkında olmadan, ürününüzü pazara çıkararak satmaya çalışmak gibidir.

Özellikle yönetim seviyesindeki profesyoneller, 35 + bir yönetim seviyesine sahip çalışan profesyonel gurubunun bu süreç içerisinde bilinçlenmesi ve iş veya kariyer değişim sürecini öğrenmesi bence çok önemlidir. Bunun en temel sebebi, kariyerimizin ve kariyer gelişimi sonucunda geldiğimiz veya sahip olduğumuz işin, pozisyonun bizim diğer yaşam alanlarını finanse etme gücüdür.

CSDP gerçek anlamda hangi kariyer evresinde durduğunuzu, liderlik ve yönetim matrisinde ki yerinizi tanımlamanızı ve kariyerinizin aktif ve etki üretme zamanında nasıl şekillenmesi ve ilerlemesi gerektiğini yaşamdan beklentileriniz doğrultusunda şekillendirme sürecidir.

Kariyer Stratejisi netleşmiş profesyonel pazarda kendi değerini en iyi ve etkin şekilde nasıl konumlandırabileceğini, hangi gelir seviyesine hitap ettiğini ve bunun için gerekli temsil sisteminin farkında olan profesyoneldir. Strateji Belirleme Sürecinde ortaya çıkan Kişisel Farkındalığın ve buna bağlı olarak profesyonelin iş sonucu elde etmede kullandığı kişisel, liderlik ve yönetsel özelliklerin aktif olarak, karar alma ve etki oluşturmada nasıl kullandığını ve değer üretme zincirinde kendi BAŞARI FORMÜLÜNÜN onu nasıl ayrıştırdığının farkında olarak iş arama sürecindeki ikinci aşamasına entegre ederek devam eder.

CSDP’yi takip eden aşama PROCV dir. PROFESYONEL CV HAZIRLAMAYA yönelik çok sayıda yazım var. Okuyarak bilgi edinebilirsiniz. PROFESYONEL CV en basit açıklaması ile CSDP sürecinde Pazar ve değişen iş pazarına yönelik sizin yeniden konumlandırılmanızı kısaca Pazar ihtiyaçlarına göre etki alanınızın yeniden şekillenmesini içerir. Kısaca ürünün tasarımı bu aşamada gerçekleşir. Profesyonel CV kurumsal profesyonelin ürünü ve pazarlama aracıdır.

CSDP çıktılarına göre profesyonel CV şekillendirilmeye başlar. Bunun için de hazırlığı beş aşamadan geçer. Birinci aşama hazırlayacağınız CV nin bir PAZARLAMA aracı olduğunun farkında olmanız gerekliliğidir. Pazarlama demek 2 sayfa içerisinde size ait profesyonel verilerin broşür tarzında sunulması anlamına gelir. Size ait temel iş yetkinliklerinin ve teknik yeterlilik ve yeteneklerinizin göze görünür şekilde yansıtılması ve bunlara bağlı iş sonuçlarının nasıl oluşturulduğunun başarı faktörlerinin ortaya doğru anahtar kelimelerin kullanılarak ifadesel etkisi ile yansıtılması anlamına gelir.

Konumlandırma ve buna bağlı motto, temsil edilen liderlik seviyesini belirler, bu liderlik seviyesi CSDP çalışmasında ortaya çıkar veya kişisel farkındalığı yüksek profesyoneller ile keşfedilebilir bir çalışmadır.  Liderlik seviyesinin belirlenmesi, belirlenen kariyer stratejisine göre Profesyonel CV içerisinde nasıl ifade edileceğinin nasıl bir içerik ile yazılması gerektiğine dair önemli bir veridir.

Profesyonel CV lerde uygulanan metod ve sistem profesyonelin vizyonunu belirlenmesini içerir. Profesyonel CV lerde Vizyon kariyer hedefi içerisinde yer alır. Kariyer Hedefi geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe bakan yönünüzdür. Profesyonel CV Hazırlamanın sistematiğinde belirlenen kariyer hedefinin  yönetim seviyesi profesyonellerde business yetkinlikleri ile desteklenerek nasıl sonuç aldığınıza dair perspektifin yansıtılması gerekir.

Vizyonun takipçisi Professional Interpretation ( Profesyonel yorumlamadır). Profesyonel yorumlama Üç temel kavram üzerinden oluşturulur. Success, Achievement ve Accomplishment. Bu kelimelerin dengi Türkçe’de başarı anlamına gelir fakat uluslar arası kabul edilebilir bir CV çalışmasında 3 kavram birbirinden farklıdır ve bu farklılaşma sizin çalıştığınız şirketlerdeki başarı önergesinin nasıl formüle edildiğini çatı olarak ifade eder.

Profesyonel CV bütün CV parçalarının bütünsel uyumunu içermek durumundadır bu strateji bütünlüğü içerik olarak CV nizi anlamlı kıldığı gibi, aynı zamanda ATS ( Applicant Tracking Systems) Aday Takip Sistemleri, bu sistemler CV nizi özel bir değerlendirme mekanizması ile veri tabanlarına kaydını ve yapay zekanın gelişmeye ve kullanılmaya başlanması ile aday uyumluluğunun pozisyonlara göre ölçen ve değerlendiren sistemler olmaya başlamıştır. Bilgisayar sistemleri normalde katı kurallar çerçevesinde işlem yaparken, yeni nesil ATS sistemleri yapay zeka sayesinde uyum ve uyumu olabilecek adaylar ile eşleşmeler yapmaya başlamıştır.

ATS sistemleri kelime ve kelime kombinasyonları daha doğrusu cümle yapıları ile çalışır dolayısı ile Profesyonel CV çalışmalarında içeriğinizi İngilizce ve doğru kelime kombinasyonları ifade edilmesinin önemli artık çok büyük anlam ifade etmektedir. Henüz İngilizce ‘nin dışında aktif bir kullanımı yoktur. İngilizce eğer çalışacağınız veya çalışmayı hedeflediğiniz şirketler yabancı sermaye, uluslar arası şirket veya büyük yerel holdingleşmiş yapılar ise o zaman yönetim seviyesi pozisyonlara başvuru dili/lisanı İngilizcedir. Türkçe bir CV ile bunu başarmak istisnalar harici mümkün değildir.

Daha önce farklı metodlar ile hazırlanan CV ler (Star, Pest vb metodlar) artık yerini teknolojiyi hesaba alan metodlar ile hazırlanmaya başlamıştır.

Profesyonel CV ler içerisinde bütünleşme yukarıda yer alan tüm bilgilerin birbiri ile entegre olması anlamına geliyor ve Portaller ile ATS alt yapıları ile bütünleşmiş olması gerekiyor.

Özellikle yönetim seviyesinde ki profesyoneller, uluslararası şirketlerde çalışmak isteyen veya kendilerine yurt dışında kariyer fırsatı arayacak kurumsal profesyoneller için Profesyonel CV ‘nin mantığını ve sistemini anlamak elzemdir.

Eski bilgileriniz ile artık kendinizi değişen iş pazarı içerisinde biliyorum gibi bir varsayımda bulunarak hazırlıksız yola çıkamazsınız. Kariyer danışmanınızı veya koçunuzu arayın ve bulun.

CTM Metodunda CSDP, PROCV alt süreçlerinin ardından takip eden hazırlık süreci AIP (Advanced Interview Process) İleri Düzey Mülakat Süreci, bir diğer ismi ile Mülakat Performans Koçluğudur.

Profesyonel CV size davet aldıracak bir araçtır. Kendi izlenimlerim ve deneyimlerim hangi seviyede olursa olsun Profesyonel bir CV ile işe girebileceğini düşünen ve inanan yönetici sayısı azımsanmayacak kadar yüksek. Bir işe yerleşme süreci özellikle yönetici seviyesinde ki profesyoneller için dört temel süreçte kendini geliştirmesi ve daha etkin hale getirmesi ile ancak mümkündür.  Bir iş değiştirme sürecinde sadece Profesyonel CV ile yol almak size bir fırsat açar fakat eğer siz Mülakata hazır değilseniz maalesef açılan kapı çok hızlı bir şekilde kapanır.

Sizin davet edildiğiniz veya edileceğiniz mülakata en azından sizin haricinizde ortalama Türkiye’de 8-10 arası kurumsal profesyonel davet ediliyor ve herkese 45-60 dakika arası eşit şans veriliyor. İş bulma sürecinde rekabetin en çetin yaşandığı alan budur. Seçilen kişi sayısı 1 olduğuna göre diğer kişiler ile süreç sonlandırılıyor. Bu diğer adaylar için o iş fırsatının kaybı anlamına geliyor.

Mülakat Performans Koçluğu, kurumsal profesyonelin bir mülakat sürecine ve onun aşamalarına zaman planı dahilinde hazırlanmasını içerir. Mülakat Süreci iç içe geçmiş beş bölümden oluşur. Her bölüm kendi içinde ayrı değerlendirilir. Bu mülakat sürecine adaylara ek bir zorluk getirir. Mülakatın her hangi bir bölümünde ortaya yeterli bir performans koyulamaması durumunda zincirin hangi halkasında kırılma yaşanırsa eleme işlemi başlar.

AIP sürecini öncelikle anlamak, sonrasında her bölümüne ilişkin profesyonelin kariyer stratejisi doğrultusunda ve Profesyonel CV ‘si içerisinde geçen yorumlama doğrultusunda kurması gereken iletişim ve içeriğe yönelik profesyonelin hazırlanmasını gerçekleştirir.

Mülakat performansı veya koçluğu bu süreç kapsamında gerek yerel gerekse de uluslararası veya yabancı sermayeli şirketler için Türkçe veya İngilizce olarak profesyonelin hazırlanmasını içerir.

CTM, Kariyer ve İş değiştirme sürecinde ki son aşama GTMS ( Goto Market Strategy) İş pazarına erişim Stratejisinin ve eylemin başlatılmasıdır.

Kazanım ancak bütün parçaların istisnalar hariç net bir şekilde aktif ve etkin olarak kullanılması ile gerçekleşir.

Çoğu profesyonel bu sistemin nasıl çalıştığını bilmediği için eksik bilgi ile harekete geçiyor. Yetersiz bilgi ile doğru sonuç almak maalesef çok zor.

Kariyer veya İş Değişim Sürecinde ki profesyonellerin danışmanlık ihtiyaçları ağırlıklı olarak 10 kategori içerisinde yer alıyor. Aşağıda yer alan faktörler ihtiyacın ve kişisel motivasyonun birleştiği 10 kategoriyi belirliyor.

 • Etkin Bir Kariyer Stratejisi Belirleme, Hedefleme İhtiyacı
 • Yeni İş Fırsatları Ortaya Çıktığında Değerlendirme İsteği
 • Çapraz veya Dikey iş geçişleri ile Daha İyi Gelir Seviyesi ve Yan Haklara ulaşma istekliliği
 • Yeni bir organizasyonda Prestijli bir konum elde etme isteği
 • Sürdürülebilir Bir Kariyer ve Güvenli Gelecek İhtiyacı
 • Uluslar Arası Şirketlerde Çalışma İsteği
 • Yurt Dışında Kariyere Yapma İsteği
 • CEO, CXO Seviyesinde Çalışmak veya Bölgesel Yönetime Geçiş Yapma İsteği
 • İş Piyasasında ve Sektörde Bilinme ve Tanınma İsteği
 • Kariyer Ve İş Değişiminde Ustalaşmak ve Uzmanlaşmak
 • Head Hunter ları tanımak ve yeni iş fırsatları için etkileşime geçme ihtiyacı
 • Yönetim Seviyesinde PROFESYONEL CV Hazırlama İhtiyacı
 • Mülakat Süreçlerinde başarı Elde Etme İhtiyacı

 

Bir Cevap Yazın