KARİYER KOÇLUĞU – ETKİLİ KARİYER STRATEJİSİ BELİRLEMEK

Kariyer Stratejisini belirlemek uzun bir çalışma ve iş yapma serüvenini tanımlayacağınız ve gerçekleştireceğiniz bir dönemi tanımlamak anlamına geliyor.

Strateji belirlemenin en temel zorluğu seçeceğiniz alanın sizin beklentiniz doğrultusunda mali ve yaşam finansmanına fayda sağlaması ve bunun ile birlikte seçtiğiniz alanda tatminkar başarı elde edebilmenizin önünü açması veya iş yaşamında yükselme, ileriye gitmenizi desteklemesidir.

Kariyerin ilk stratejileri bugün artık lise çağında belirleniyor. Benim uzmanlık alanım yönetsel kariyerler. Daha çok yaşam yükünü ve sorumluluğunu alarak hem yaşam, sosyal yaşam ve kariyer mücadelesi içindeki profesyoneller.

Kurumsal profesyoneller de en çok karşılaştığım durum bir iş değiştirme sürecinde ilk adım olarak profesyonel CV lerini güncelleyerek yola çıkma isteği oluyor.  Etkin bir kariyer Stratejisi aslında kurumsal profesyonelin değişen iş piyasasına veya iş piyasasının beklentilerine yönelik fayda sağlayacağı iş alanı doğrultusunda onu özel kılacak veya ayrıştıracak profesyonel yetkinlik/yeteneklerini doğru ve etkili bir şekilde yeniden düzenlenmesini ve yolculuğunun bu yetkinlikler temelinde nasıl ilerleyebileceğine dair bir yol haritasını gelir beklentisi ile uyumlu hale getirerek kurumsal profesyoneli iş pazarına zihinsel olarak hazır hale getirmektir.

Bu çalışma sürecini bir ürünün yeniden tasarlanması olarak değerlendirebilirsiniz. Profesyonel CV hazırlama ise yeniden hazırlanan ürünün etkisinin daha verimli bir şekilde yorumlandığı ürün broşürü olarak düşünebilirsiniz.

Stratejik yol haritası kariyerin nasıl şekilleneceğinin ve kurumsal profesyonelin herhangi bir iş değişimi noktasında belirlediği strateji perspektifinde nasıl bir etkiyi planlayarak katılacağı veya katılım sağlayacağı organizasyon ve yapacağı iş kapsamında istediği etkiyi ve iş sonuçlarını nasıl oluşturacağına ait bir yön belirleme eğilimini oluşturmak üzerine tasarlanır.

Çoğu yönetim seviyesinde çalışan kurumsal profesyonelin bugün iş dünyasından gelen bir kariyer koçu vardır. Hazırlanan stratejinin yaşama geçmesini ise kariyer koçluğunun bir alt branşı olan OPC ( Organizational Politial Coaching) Kurum içi Politik Koçluk mekanizması sağlar.

Kariyer stratejisi kurumsal profesyonelin kazanılmış tüm soft asset ( yetkinlik/yetenek ve yeteriliklerinin) istenilen kariyer ve iş doğrultusunda nasıl kaldıraç etkisi yaratarak hem maddi gelir, manevi tatmin ve profesyonelin üreteceği iş sonuçları kapsamında bir araya getirilebileceği üzerinde durur ve kurumsal profesyonelin farkındalık çerçevesinde sahip olduğu silahları kariyer ve iş yaşamı mücadelesinde nasıl kullanacağına dair bir yol haritası oluşturmaya çalışır. Kısaca Kariyer Stratejisinin Hedefi budur.

Kariyer Stratejisi bir günde veya bir görüşmede ortaya çıkan veya çıkarılabilecek bir kapsam değildir. Özel bir metod ve sistem üzerinden profesyonel araçlar ile ilerleyerek ortaya çıkan bir çalışma programıdır.

Kariyer Stratejisi kurumsal profesyonelin kariyer ve iş yaşamına yönelik bir oyun kurma planıdır. Aşağıda ki formu doldurarak profesyonel kariyer koçluk veya kariyer Stratejisi belirlemeye yönelik ihtiyacınızı belirtebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın