KARİYER KOÇLUĞU – PROFESYONEL CV HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

 

Shark fin above water

Kariyer koçluğunun iş değiştirme sürecine yönelik çalışma kapsamında Kariyer Stratejisi belirleme sürecinin hemen ardından gelen süreç PROFESYONEL CV HAZIRLAMA sürecidir.

Kariyer Stratejisi belirleme sürecinde kurumsal profesyonelin iş pazarının beklentilerine yönelik  yeniden yapılandırılması söz konusudur. Yeniden yapılandırma, profesyonelin var olan yetenek , yetkinlik ve yeterliliklerinin toparlanarak katma değer yaratma noktalarını tanımlaması, değerlendirmesi, pazar ihtiyaçlarına yönelik konumlandırmasını içerir. Aynı bir ürünün yeniden tasarlanması gibi düşünebilirsiniz.

2016 iş piyasasında değişen çok şey oldu. Şirketlerin çalışma tempo ve trendlerini 2017 de belirleyecek yeni yaklaşımlar, dolayısı ile çalışma dinamiklerinde değişimler söz konusu olacak.

Profesyonel CV ‘nin başlangıç noktası, Kariyer Stratejisi Belirleme sürecinde danışan adayın liderlik ve yönetim matrisinde analiz sonunda durduğu noktanın belirlenmesi oluşturacaktır. Profesyonel CV hazırlama açısından bakıldığında konumlandırma, pozisyon olarak iş piyasasında kendi endüstri içerisinde profesyonelin kendini beklentiler doğrultusunda nerede gördüğü en önemli parametredir. Konumlandırma iş arama sürecinde profesyonelin iş arama stratejisini önemli ölçüde etkileyen bir faktördür.

Profesyonel CV, kurumsal profesyonelin bir pazarlama aracıdır. Pazarlama aracı olması yönetim seviyesinde ki profesyoneller için 2 sayfa ve broşür tarzı bir yaklaşım ile hazırlanacağı anlamına gelir. Profesyonel CV nin broşür tarzı olması, yönetim seviyesinde ki profesyonelin pazar konumlandırması açısından ön plana çıkaracağı özelliklerinin Profesyonel CV üzerinde yansıtılması anlamına gelir.

Profesyonel CV bir pazarlama aracı olması aynı zamanda iş ve katma değer önergesi içeren bir iletişim aracı olduğu gerçeğini ortaya koyar.

Konumlandırma (positioning) profesyonel CV yapılandırmasında 2 temel parametre oluşturur. İş pazarına yönelik pozisyonlama ve motto. Motto profesyonelin taşıdığı liderlik seviyesi ve çalışma yaklaşımı içerisinde nasıl katma değer yaratabileceğinin ifadesidir. Böylece hedeflenen pozisyon yatay veya dikey, nasıl bir liderlik ve yönetim yaklaşımı içerisinde katma değer önergesinin ifadesel halidir.

Profesyonel CV nin standart CV lerden en önemli farklılıklarından biriside içerdiği Vizyondur. Her işletmenin/şirketin nasıl bir vizyonu varsa, yönetim seviyesinde ki profesyonellerin de bir vizyon ve başarının vizyonunu taşıması ve yansıtması beklenir. Profesyonel CV içerisinde Vizyon yaklaşımını iki temel parametre ifade eder. Bu parametrelerden birisi, Kariyer Hedefi ( Career Objective veya Career Goal) ve bu hedefi destekleyen Temel Teknik ve İş yetkinliklerinin yansıtılmasıdır.

Kariyer Hedefi, bir CV içerisinde geleceğe dair kendinizi konumlandırıldığı tek yerdir. Geçmişten bugüne, bugünden geleceğe yönelik iletişiminizin temelini oluşturur.

Özellikle son dönemlerde yurt dışına yönelme ve yurt dışında kariyer yapma istekliliği geçmiş yıllar ile kıyaslandığında önüne geçilemez bir yükseliş içerisindedir. Kanada, Avusturalya, Amerika,  göç başvurularında artış net bir şekilde gözlemlenmektedir.Katar, Dubai, Abudai, Sudi Arabistan’da kariyer amaçlı, yurt dışında çalışma amaçlı yönetim seviyesinde aktif bir hareketlenmede vardır.  İster göç amaçlı ister profesyonel kariyer gelişimi amaçlı olsun uluslar arası standartlarda kişisel temsili yüksek bir araç ile bu başvurular dikkate alınmaktadır.

Vizyonun takipçisi Profesyonel yorumlamadır (Professional Interpretation). Profesyonel yorumlama temel olarak 3 faktörün etkin bir şekilde yorumlanmasını içerir. Success, Achievement ve Accomplishments. Bu üç kelime aslında Türkçede başarı anlamı taşısa dahi birbirinden etki olarak ve anlam olarak farklılıkları vardır.

Doğru yorumlama, liderlik ve yönetim seviyesinde ki profesyonelin kariyerini ifade ederken nasıl bir etkinlik sergilediğini yorumladığı ifade ettiği alandır. İletişimde ki nasıl sorularının yanıtlandığı açıklama CV nin iletişimini bütünleştirir. Bu ifadeler doğru anahtar kelimelerin kullanımı ve ATS sistemleri ve onların çalışma prensipleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

ATS sistemleri ve Anahtar Kelime Analizi başarılı bir Mind Map yaklaşımı ile ortaya çıkartılabilinir. Buna yönelik hazırlık profesyonel CV hazırlamada önemli bir çalışma adımını oluşturur.

ATS ( Applicant Tracking Systems) dijital sistemlerin CV nizi nasıl algıladığını ve aranan pozisyonlar ile nasıl eşleştirildiği mantığının anlaşılması ile profsyonel yorumlama daha etkin ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Profesyonel CV ‘nin son aşaması bütünlüğün oluşturulmasıdır. Yukarıda anlattığım parçaların birbirine link ve entegre olarak aktarılmasını içerir.

Profesyonel CV Hazırlama’ya Yönelik Profesyonel Destek İhtiyaçlarınız için Lütfen Aşağıda ki Formu Doldurun.

 

 

Bir Cevap Yazın