KARİYER KOÇLUĞU – KARİYER HEDEFİ BELİRLEME TEKNİKLERİ

kariyerhedefi2

“Kariyer Hedefi”, kariyer yönetimine yönelik en ilginç fakat iletişimi en zor olan konudur.

Herşeyden önce kariyer hedefi “gerçek” sizin ile bütünleşmiş olmalıdır. Bu şekilde Kariyer Hedefinizi ifade ettiğiniz platformlarda inandırıcılık kazanabilirsiniz.

Profsyonel CV ler, hedefi olan araçlardır. Profesyonel CV yapısı içerisinde Kariyer Hedefi özellikle belirtilir. Profesyonel CV ler İngilizce olduğu kadar yavaş yavaş Türkçe’ye yönelik olarak ta hazırlanmaya başlamışlardır.

Kariyer Hedefi, kurumsal profesyonelin içerisinde bulunduğu Kariyer Evresine, Kariyer Evresine yönelik Kariyer Stratejisine göre değişiklikler göstermektedir. Yeni Mezuniyetten İş yaşamına geçiş yapacak bir profesyonelin Kariyer Hedefi ile Orta Kariyer evresinde olan bir profesyonelin ne stratejisi nede hedefi aynı olabilir.

Profesyonel CV ler hazırlanırken iş arama, işe yerleşme veya kurum içi ilerleme sürecinde Profesyonel CV ler Mülakat sistemleri ile entegre düşünülmeye başlanmıştır. Bu yüzden Standart CV lerden farklı bir hazırlama ve farklı yapı taşlarına sahiptirler.

Profesyonel CV Check-Up ile sahip olduğunuz CV’nin temsil ettiğiniz liderlik seviyesine göre iş piyasasının dinamikleri doğrultusunda rekabet gücünü görmek ve anlamak için CV’nizi paylaşabilirsiniz. Bu şekilde sizin ile paylaşacağım ücretsiz 5 sayfalık rekabet raporunuz doğrultusunda stratejik bir avantaj kazanabilirsiniz. 

İş arama sürecinde kullanılan standart CV lerin iş piyasasının %90 ına hakim olduğu düşünülür ise Standart CV den Profesyonel CV ye geçiş fark edilebilir ve ayırt edici bir CV ye sahip olduğunuz anlamına gelir.

Profesyonel CV nin yapı taşlarından birisi de Kariyer Hedefidir. Aynı zamanda Mülakatlarda Cv sini paylaşmış profesyonelin sözel iletişiminin de kariyer hedefi ile denk olması önemli bir beklentidir. Bu şekilde bütünlük aranır.

Kariyer Hedefine, Kariyer Evrelerine Yönelik  Örnekleri aşağıda ki şekilde verebiliriz. Genel bir yazı olarak ben Kariyer Hedefi Belirlemeyi bu yazıda Kariyer Evrelerine yönelik örnekler ile desteklemeye çalıştım. Her Kariyer Evresinde ki Hedef ayrı bir iletişim formülüne dayanır.

Önemli not, burada paylaştığım örnekler sizin için geçerli olmaya bilir. Herkes için geçerli bir kariyer hedefi malesef yoktur. Kariyer hedefi kişiseldir. Profesyonelin sektörüne, içerisinde bulunduğu Kariyer evresine, deneyimine ve yapmak istediklerine göre değişir. Kariyer hedefi kişiye özeldir. Bu yüzden buradaki bilgileri size feyz vermesi açısından dikkate almanız gerektiğinin altını çizmek isterim.

Önemli bir ayrıntı da, Profesyonel CV Hazırlama Mantığını anlamanız çok önemlidir. 

Yeni Üniversite Mezunları İçin Örnekler,

Aşağıdaki örnekler, sahiplerinden izin alınarak paylaşılmıştır.

Boğaziçi İşletmeden Yeni Mezun Olmuş bir Profesyonel iş yaşamına big 4 içerisinde devam etmek istediğini belirtmiş ve buna yönelik aşağıda ki gibi bir Kariyer Hedefi Hazırlamıştır.

Through out my studies I have choosen and focuced on budget management , budget planning and tax related subjets and taken elective courses to support my knowledge. I have applied as a summer trainee and Intern in finance and accounting departmets of multinational organizations to see and understand the actual value flow process and improve my skills and understanding over the subjects. I would like to continue my personal and professional development to initiate and build my career in finance and accounting as a consultant in big 4 Accounting Firms.

Bu kariyer hedefi yeni mezun profesyonelimizin kariyer hedefini çok iyi tanımladığı ve katılım sağladığı mülakatta da çekinmeden içselleşmiş bir şekilde mülakatında bu samimi iletişimi kurduğu için hedeflediği Global Danışmanlık Şirketlerinden birisinde Big 4 da şu anda çalışıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi İşletmeden yeni mezun kurumsal hayata yeni geçiş yapacak bir profesyonel adayı, ilgi alanının yeni fikirler ve iş modelleri olduğunu ifade etmişti. Bir girişimcinin yanında yeni iş modellerinin üzerinde çalışmak istediğini belirtmişti.

Kariyer Hedefi kendisini Türkiye’de ki önemli bir girişimde İş Planlama ve geliştirme bölümünde uzman olarak işe başlattı ve genç yaşta önemli bir girişim projesinin iş geliştirme modelini üstlenerek kariyerine beklentileri doğrultusunda hızlı bir giriş yaptı.

For my  future career, I have choosen business administraton on purpose to understand the natural dynamics of any business. My Interest was math and I have selected my elective courses to improve my skills in advanced math for modelling. I enjoy translating processes to models and through models influence the business behaviours for given targets. Being one of the top students in my studies and specilized in modelling, I would like to develop my career as a business model specialist to add value and influence business models for success in startup organizations.

Birde Türkçe bir örnek vererek, yeni üniversite mezunlarına yönelik Kariyer Hedefi Örneklerini kapatabiliriz.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünden yeni mezun  ve Türkiye’nin saygın Telekom şirketinde Arge bölümünde mühendis olarak kariyerine geçiş yapan bir profesyonel hazırladığı Profesyonel CV sinde Kariyer hedefini aşağıdaki şekilde ifade etmiş,

Lise ve Üniversite döneminde teknik konulara olan yüksek ilgimi, yeteneğim olan el becerilerim ile birleştirmek yaşam alanımı atölyeye çevirmeme sebep oldu. İletişime olan merakım, özellikle C ++ yazılım dili ile birlikte kendi tasarladığım devreleri, makina lisanında kodlaya bilme özelliği kazandırdı. Hazırladığım devreleri hayata geçirerek, ses ve ses sistemleri geliştirdim. Kamera kontrol devreleri ile görüntü işleme tekniklerini yazılım olarak birleştirdim ve ses sistemleri ile entegre ederek, yüksek çözünürlükte ses işleme kabiliyetine sahip devreler geliştirdim. Kariyerimin bundan sonraki aşamasında telekomünikasyon sistemlerine yönelik yazılım bilgimi de kullanabileceğim çalışmalara ve profesyonel ürün tasarımına giriş yaparak, piyasaya katma değeri yüksek ürünler hazırlamak istiyorum.

Yukarıda, üniversitelerden yeni mezun olmuş ve profesyonel yaşama geçiş yapan profesyonellere yönelik bazı kariyer hedefi örneklerini paylaştım.

Kariyerin ikinci evresi, Establishment evresi, diğer bir değiş ile Kurulum evresi, Uluslar arası kaynakların çok büyük bir kısmı bu evrenin 25-35 yaş dönemi olarak tanımlıyor ve bu kariyer evresini beşer senelik 2 döneme ayırıyor.  İlk 5 senelik kariyer evresi sadece uzmanlaşma evresi olarak tanımlanıyor. Uzmanlaşma evresinde kurumsal profesyonelden beklentiler, bilgi, beceri ve kazandığı yetkinlikleri etkin kullanması ve bireysel üretimde yüksek verime ulaşması yönündedir. Üniversite mezuniyetinden sonraki 5 sene konu üzerinde derinleşme ve bilgi uzmanlığına ve elde edilen bilginin araştırma yetkinliği ile birleştirilerek anlamlı daha farklı bilgiler üretmesi anlamına da gelir. Bu uzmanlık evresi aynı zamanda profesyonelin, işletme ve yaptığı işin toplam iş üzerinde ki etkisini görebilme, katma değerini anlama evresidir. Profesyonel ortaya koyduğu performans, yetenek, yetkinlik ve bilgi ile yeni pazarda avantaj sağlayacak bilgi üretimi gerçekleştirmesi ideal durum olarak nitelendirilir.

Bu döneme yönelik Kariyer Hedefi Örnekleri,

Bir şirkette Pazarlama Uzmanı olarak çalışan profesyonelin hazırladığı Kariyer Hedefi Örneği,

I have been working as a Marketing Specialist for the last 4 years developing digital marketing strategies to effect consumer behaviour in the purchasing of luxery goods industry.  I have implemented customer segmentation and digital marketing techniques to reach a wide customer base whist improved sales revenue through taking active responsibility in customer access processes over digital channels and supported the integration of sales processes. I would like to continue my personal and professional development to achieve the next stage in my career of leading and directing a team in Digital Marketing as a team leader in a multi national luxery goods business enviroment.

Başka bir örnek,

To obtain a challenging managerial role in a dynamic multinational environment in order to utilize & develop technical and professional skills and make significant contributions to success of the organization.

Bu örnek Kariyer hedefi olarak yetersiz bir örnek. Net amacı belirsiz. Katma değerin ne yaparak, nasıl, kaç senelik deneyim ile ve bu deneyiminden yola çıkarak, hangi yetkinlikler ve yetenekler aktif kullanılarak işletmenin neresinde değer yaratılacağı ve değerin büyüklüğü yetersiz ifade edilmiş.

Kariyer Hedefleri,  kişisel ve kişinin deneyiminden türetilir. Sahip olduğu değer önergesi ile bir sonraki aşamanın ne olabileceği anlatılır ve vurgulanır. Yukarıdaki örnekte profesyonelin hangi iş sahasında yönetsel bir rol istediği net ifade edilmemiştir.

Kariyerin Bir sonraki evresi Mid Career, Orta Kariyer Evresidir. Orta Kariyer Evresi 35-45 yaş dönemini içerir. 35 Yaş, ideal koşullarda 1. seviye yönetim yaşıdır. Artık Kurumsal Profesyonelin 10 senelik evresini tamamladığı, gerekli bireysel üretkenlik ve bilgi gelişimine ve detay bilgisine dayalı bilgi liderliği yaptığı bir süreç ve evre geride kalmıştır. Bu evre ise daha çok müdür olarak nitelendirilen ve katma değerin şirket seviyesinde yükseldiği bir evredir. Ekip ile değer yaratma özelliği vardır. Ekip ile değer yaratma aşamasında birden fazla farklı proje, organizasyon temelli gelişim projesine katılım, bütçe, finansal değer üretme gibi beklentilerin olduğu döneme giriş yapar.

35-45 yaş evresi orta kariyer evresi, kurumsal profesyonelin en verimli ve kariyerinde hızlı ilerleyerek üretim yapacağı evredir.

Bu evreye yönelik bazı kariyer hedefi örneklerini aşağıda paylaşmaya çalıştım.

Having 22 years of Professional Sales and Business Development experience in various roles and responsibilities of 8 major automotive brands has given me a broad strategic business perspective in a dynamic changing industry. I would like to continue my personal and leadership development to achieve the next stage in my career of running and executing a strategic role in logistics, consumer electronics, e-commerce or trade business as a Head of New Sales or Business Development Director.

Bir başka örnek,

Having 20 years of professional business experience in Construction Material, Construction System Development, Real Estate Development and finally in Real Estate Investment Industries as an Engineer, Sub Contract Manager, Business Development Manager and finally as a Managing Director, I have gained a strategic business perspective in the development of New Life Style Centers generating a revenue and business contribution over 500 Million USD. I would like to continue my career to run a Real Estate Business to service advanced life style projects.

Bir başka örnek,

Büyük uluslararası ve çok ulusu Finans, Telekom, ve Enerji sektör şirketlerinde muhasebe yöneticisi, finans ve muhasebe yöneticisi, finans yöneticisi ve son olarak finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev aldım. Büyük finansmanlı iş yatırımlarına ve enerji sektöründe ki EPDK regülasyonuna tabii enerji yatırım projelerinin kurulmasında, devreye alınmasında ve yürütülmesine aktif liderlik gerçekleştirerek yüksek değer üreten stratejik projeleri hayata geçirdim. Bundan sonraki liderlik sürecimde enerji sektöründe uluslararası bir yatırıma finanstan sorumlu Direktör veya Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmek istiyorum.

Orta Kariyer evresi leadership and financial growth olarak tanımlanır. Bu 10 senelik perspektifte kurumsal profesyonel çok hızlı ilerleyebilir. Benim danışmanlık ve koçluk deneyimim ve tecrübelerim bu evrede kendisine önem veren kurumsal profesyonellerin kişisel gelişimlerini destekleyen bir strateji ile ilerlemeleri ile birlikte ortalama 3 yönetim ve liderlik seviyesi ilerleyebildiği yönündedir.  İlerleme kazançta artış anlamına da gelir. Bugünün iş dinamiklerinde zorlu bir iş pazarı vardır. İşe alımcıların seçim şansı ntelikli profesyoneller üzerinde yükselmiştir. Bu yüzden sık eleyip sık dokuyabiliyorlar.

Kariyerin bir sonraki aşaması Late Career Evresidir. İleri Kariyer evresi 45-55 yaş dönemini içerir.  Orta Kariyer evresinden İleri Kariyer evresine geçiş dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. 35-45 yaş döneminde akıncı yaklaşımı ile ilerleyen kariyer, 45-55 yaş döneminde Orta Kariyer evresinde kazanımlarını korumak için düzenli ordu mantığında ilerlemek durumundadır. Bu evrede risk almak daha orantılı ve çekingen gerçekleşir. Ve mülakatlar bu evreye yönelik daha zor ve talepkar gerçekleşir.

Kariyer Koçluğu veya Kariyer Evrelerine Yönelik İş değişim süreçleri konusunda profesyonel destek almak için aşağıdaki formu lütfen doldurun.

KARİYER KOÇLUĞU – KARİYER HEDEFİ BELİRLEME TEKNİKLERİ” için bir yorum

Bir Cevap Yazın