PROFESYONEL CV HAZIRLAMA – KURUMSAL PROFESYONELLERİN PROFESYONEL CV LER İÇİN ÜRÜNLEŞTİRİLMESİ

productization

Productization: to make something into a product which can be sold:

Yukarıdaki tanım Cambridge e ait bir tanımdır. Ürünleştirme bir şeyin satılabilmesi için ürün haline getirilmesi anlamına gelir.

Neden Ürünleştirmeye İhtiyaç Var? Profesyoneller günlük iş yapma süreçleri içerisinde, çok fazla konu ile ilgilendiklerinden ve sürekli dinamik ortam içerisinde yer aldıklarından neyi, nasıl yaparak değer ürettiklerine dair ilk bakışta yaptıklarını net olarak ifade etmekte güçlük çekebiliyorlar. Kurumsal Profesyonellerin değer üretimlerini net ifade edebilmeleri ve bunu Profesyonel CV gibi Stratejik iş değiştirme ve kişisel fırsat yaratma araçlarına aktarmalarına ihtiyaçları vardır.

Profesyonel CV ler hedefli ve iş pazarına yönelik Stratejik araçlardır. Profesyonel CV leri tek bir araç gibi düşünmek hata olur. Profesyonel CV ler oluşturulurken kurumsal profesyonelin mülakat sürecinde kendisine yönelik sorulabilecek, davranış ve yetkinlik bazlı mülakat sorularına da cevap üretebilmesi düşünülerek metod ve sistemi hazırlanmıştır.

Kurumsal Profesyonellerin, iş değiştirme sürecinde veya şirket içerisinde yükselme süreçlerinde kendilerini ürünleştirme süreçleri ise kişisel pazarlanabilirliklerini arttırmak amacı ile gerçekleştirilir.

Bugün iş piyasası geçmişe göre daralmıştır ve Kurumsal nitelikli şirketlerin seçme şansı çok fazladır. Bu yüzden, geçmiş senelere göre İnsan Kaynakları veya işe alımcılar adayları daha fazla sık eleyip sık dokumaktadır.

Kurumsal Profesyonelin İş pazarına yönelik ürünleştirilmesi aşamasında aşağıda ki sorulara cevap bulması gerekir.

  • Size iş pazarında kimin ihtiyacı var?
  • Neden Size İhtiyaçları var?
  • Sizi istediğiniz pozisyonda işe almaları hayatlarında neleri kolaylaştıracak? İlerletecek? Avantaj Yaratacak?

Bu soruların cevaplanması kısaca sizin iş pazarına yönelik nereyi ve kimleri hedeflediğinizi ortaya çıkartır.

Esas iş bu noktada başlıyor.

Profesyonel CV Hazırlama, Kurumsal Profesyonelinin, bilgi, deneyim, yetkinlik, liderlik, yönetim ve iş sonuçlarının bütünsel olarak birleşmesi, kısaca profesyonelin ürünleştirilerek, bir iş broşürüne ürünleştirilen değerler topluluğunun yansıtılmasıdır.

Unutmayın Profesyonel CV ile işe girmezsiniz. İşe alım sürecinde Profesyonel CV size davet aldırır ve kurumsal dünya için en kuvvetli tanıtım aracınızdır.

Profesyonel CV nin temel yapı taşları ortaya çıkartılırken, Standart CV ‘den en önemli farkının Mülakat sistemleri ile bir bütün oluşturacak şekilde düşünülerek Profesyonel CV hazırlama Metodoloji ve Sistemi Hazırlanmıştır. Kaynak National Resume Writers Association.

Kurumsal profesyonelin ürünleştirilmesi demek,

  • Profesyonelin İş deneyiminin, fonksiyonel ve zaman bağlamında ortaya koyduğu başarıların tanımlanması,
  • Profesyonel, Yönetim ve liderlik seviyesinde ise, ortaya konan başarıların, liderlik özellikleri ile ilişkilendirilmesi ve ilham verecek noktaların tanımlanması,
  • Profesyonelin iş deneyiminde elde ettiği başarıların, kazanım, elde edinimlerin, sahip olduğu yetkinlikler ile örtüştürülmesi
  • Profesyonelin iş sonucu ürettiği ve kendisini başarıya götüren projelerin ve önemli iş adımlarının tanımlanması
  • Profesyonel yönetim ve liderlik seviyesinde ise, kendisine bağlı ekip, raporlama noktaları, sahip olduğu ve yönettiği bütçenin netleştirilmesi,
  • Profesyonelin kariyerinde gerçekleştirdiği özellikle son iş ve önceki işler için değer önergesini tanımlaması ve katma değeri nasıl elde ettiğini yorumlaması,
  • Dikkate alınarak, parçalar birleştirilerek, akıcı bir bütünlük oluşturulur. Bu bütünlük Kurumsal Profesyonelin ürünleştirilmesi anlamına gelir.

Yukarıda sorulan 3 sorunun cevabı ve listelenen 7 maddenin Profesyonel CV Hazırlama Metodu ve Sistemi üzerinden bir araya getirilmesi, Kurumsal Profesyonelin iş pazarına yönelik Ürünleştirilmesi anlamına gelir.

Kariyer Yönetimi dediğimiz kavram ise iş pazarına yönelik ürünleştirilen profesyonelin Ürün Yönetimi kapsamında değerlendirilmesi gibidir.

Profesyonel sahip olduğu değerlerin üzerine koyarak yeni, yetenek ve yetkinliklerini geliştirmesi iş pazarında ki çekiciliğini oluşturur. Kariyer Koçluğu bu kapsamda Profesyonelin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Standartlarına etki eden önemli bir faktördür. Kariyer Koçluğu sürecinde en önemli faktör danışanının kariyerine pozitif etki ederek, onu bulunduğu kariyer evresinde etkili kılmak ve kariyer basamaklarında ilerletmektir. Bu bakış açısı Profesyonelin yaşam kalitesine ve gelir standartlarının yükselmesine etki eder.

Kariyer Koçluğu veya Profesyonel CV İhtiyaçlarınız İçin lütfen Aşağıdaki Formu Doldurun. Koçluk veya Profesyonel CV çalışması öncesi her danışan adayı ile ön görüşme yapılarak Profesyonelin durum değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Bir Cevap Yazın