PROFESYONEL CV HAZIRLAMA – PROFESYONEL CV İLE POZİTİF ALGI VE İZLENİM OLUŞTURMA

PERCEPTION

Profesyonel CV, Kurumsal iş pazarına yönelik en etkili Algı Oluşturma Aracıdır.

Profesyonel CV ler, Kurumsal İş Pazarına yönelik, oluşturdukları ve oluşturacakları iş değerini ve profesyonel değer önergelerini, temsil ettikleri veya temsil edecekleri pozisyona yönelik (hedefledikleri pozisyon), pozitif algı oluşturmaya çalışırlar.

Algı kelimesinin sözlük anlamı,

Algı, ‘bireyler tarafından hisleri sayesinde edindikleri bilgileri anlamak ve içinde bulundukları dünyaya düzen vermek için, seçme, organize etme ve yorumlama işlemidir’ biçiminde tanımlanmıştır. Algı tanımı içerisinde Algının bileşenleri: algılayan, algı hedefi ve durumu içerir.

Profesyonel CV çalışmaları kapsamında hedeflenen, Profesyonel CV nin istenilen ileri düzey CV standardına çıkarılarak Standart ve Profesyonel CV ler karşısında algıda seçicilik etkisi oluşturması ve etkili bir şekilde tasarlanan Profesyonel CV bileşenleri ve İçerik Stratejileri ile adaya yönelik Etki gücünü oluşturmasıdır.

Algının bileşenlerini Profesyonel CV Hazırlamanın Mantığına uyarladığımızda Algılayan, Profesyonel CV nin Konumlandırması ile belirtilen Pozisyonun tanımladığı ve profesyonel CV nizi dolayısı ile sizi değerlendirecek işe alım uzmanları veya yönetim ve liderlik seviyesinde ki profesyonellerdir. Algı Hedefi, Profesyonel CV ile başvurulan iş ilanı veya bir Kurum için dikkat çekilmek istenilen Pozisyon için aday olduğunu belirten yazılı önergenizdir. Algı durumu ise, beklentiler doğrultusunda pozisyon için Profesyonel CV niz ile oluşturmaya çalıştığınız durumdur.

Profesyonel CV veya İnteraktif Profesyonel CV ile elde edilmek istenen pozitif algının, algılayan tarafına etki eden faktörleri vardır.  Bu faktörlerin farkında olmak, profesyonelin algı düzeyine olumlu etki edebilecek faktörleri dikkate alarak hareket etmesini sağlar.

Algılayanı etkileyen faktörler, şema, motivasyon ve ruh hali olarak özetlenebilir.

Şema, bilginin daha önceki deneyimlere bağlı olarak organizasyonu ve yorumlanması anlamına gelir. Profesyonel CV nizin durak noktası, insan kaynakları uzmanları, insan kaynakları yöneticileri, işe alım uzmanları, işe alım yöneticileri veya şirket yöneticileridir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde şema, aslında öğretilerden yola çıkılarak, çok sayıda CV nin incelenmesi ile kazanılan deneyim ve beklentinin CV ler üzerinde hızlıca görüntülene bilirliği anlamına gelir. Hızlıca, pozisyon doğrultusunda aranan niteliklerin eşleştirilebilmesi ve bu verilerin doğru ve etkili bir şekilde ifadesi şema kapsamında algıda seçiciliği sağlar. Profesyonel CV lerde ki en önemli algıda seçicilik unsurlarından birisidir.

Motivasyon, Algı zamanında algılayanın ihtiyaçları, değerleri ve arzularıdır.  Tanıdığım her işe alım yöneticisi veya iş pozisyonunu ile ilgili yönetici, aradıkları nitelikteki adaylar ile hızlı bir şekilde tanışıp, ellerinde ki iş pozisyonunu hızlı bir şekilde kapamak ister bunun en önemli sebebi kadrolarını tamamlamak ve iş üretimlerine devam etmek veya aksaklık yaşanmadan iş üretimine devam etme isteğidir. Profesyonel CVlerin en önemli özelliklerinden birisi görüşme isteği uyandırmasıdır.

Profesyonel CV veya İnteraktif CV Hazırlama bir süreç gerektirdiği için, kurumsal profesyoneli doğru mimari ile buluşturduğumuzda göze ve bilgiye hitap eden içerikte,  işe alım profesyoneline yönelik deneyimlerin karşılıklı konuşulması için bir motivasyon oluşturulmuş olur.  Oluşturulan bu istek, mülakata davet ile sonuçlanır.

Profesyonel CV ler algıyı etkileyen faktörler ile desteklenerek hazırlanır.

Profesyonel CV veya Interaktif Profesyonel CV İhtiyaçlarınız için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

Bir Cevap Yazın