CFO CHIEF FINANCE OFFICER PROFESYONEL CV HAZIRLAMA HİZMETİ

CFO Chief Finance Officer PROFESYONEL CV Temel ÇALIŞMA Modeli 

Finans Yönetimi şüphe götürmez ki bugünün ekonomisinde çok büyük bir değer arz ediyor. 2008 krizinin etkilerinin üzerinden 10 sene geçmesine rağmen Dünya ekonomik dengeleri dikkate alınarak tamir edilmeye ve üzerinde çalışılmaya devam ediliyor.

Bugün bir şirketin ticari değer döngüsünün ve değer zincirinin en önemli halkasını Finans Yönetimi sağlıyor.

Chief Finance Officer, Kurumsal şirketlerde bulunan bir pozisyon, Pazar ekonomisi yüksek işler yapan şirketlerin lider pozisyonunu oluşturuyor. CFO, CEO ‘dan sonra bir şirketin en etkili ağzıdır ve şirketin politikalarına, işleyişine etki etme gücü ve motivasyonu vardır.

CFO yeni iş modellerinde sadece finans akışından sorumlu değildir aynı zamanda iş modelinin sürdürülebilir ve sürekliliği için çalışır. Finans kuruluşlarından şirketin geleceğini ve vizyonunu anlatarak, yakın dönem ve gelecek hedeflerini belirterek ve bunların sahada hangi taktik seviyede uygulanacağını anlatarak kredi almaya ve şirketin gelecek hedefleri için alınan kredinin veya kredilerin doğru ve etkin kullanılmasından sorumludur. Finansal yapısı, öz sermaye gücü şirketler dahi bugün  bugün kredi sisteminden faydalanırlar.

CFO İnsan Kaynaklarında Bordrolama Sürecinin Takipçisidir. Doğru ücretlendirme Politikalarının sahada uygulandığından ve gerekli kanuni süreçlerin fazla mesai ve oluşan maliyet kapsamında düzenli ve regülatif çalışmaları kontrol eder.

Bir şirketin finans yönetiminin liderliğini yapmak demek, o şirketin iş risklerinin operasyonel ve Finansal olarak farkında olmayı ve aktif risk yönetimini gerektirir. Risk ve Risk Yönetimini şirketin bir kültürü haline getirmek ve her yönetim seviyesine indirgeyerek yönetmek CFO sorumluluğundadır.

Finans yönetimi şirketin tüm aktivitelerinin şeffaf bir şekilde görüntülenebilir olması demektir. Bu görev ve hedef iş akışlarının entegre bir şekilde finansal süreçler ile bütünleşmesini, otomasyonunu ve otomasyon sonucunda ERP sistemleri ile bütünleşik kaynak yönetiminin oluşmasını sağlar ve destekler. ERP sistemleri üzerinden entegre raporlar, şirketin geçmiş 1 ay ile o ay için planlanmış bütçe verilerinin karşılaştırılarak, uzun döneme yönelik proaktif yönetim anlayışının benimsenmesini sağlar.

CFO şirket içerisinde maliyet ve maliyet yönetiminden sorumludur ve maliyet yönetiminde gidişata bakarak yeniden yapılandırma proje ve programlarının liderliğini ve sponsorluğunu üstlenir. Şirket için aktif Business SWOT yapısını kullanan bir liderdir.

Vergi ve Vergi yönetimine ait muhasebat ve muktesabat bilgisi CFO ‘nun sorumluluk alanına girer. Regülasyonlar ve regülasyonlara yönelik prosedürel ve bürokratik işlemler ve gerektiğinde kamu ile irtibat ve ilişkilerin yönetimi anahtar rollerinden birisidir.

Borsaya Kote şirketlerde regülasyonların sıkı denetimi gerekir. CFO ‘nun Denetime yönelik aktif sorumluluğu vardır. Şirketin faaliyet alanına bağlı olarak Denetim ile Yürütmenin düzenli veya Incident (olaylara yönelik) denetimleri sağlanmış olur. Denetim süreçleri şirketin iç yapısı veya yaptığı işin kapsamında göre değişiklik gösterir. Bankalara hizmet veren veya Bankaların Outsource anlamında kullandığı, şirketler BTK kanuna göre Bankanın sorumluluğunda COBIT temelli denetim yaparlar.

IT sistemleri ve Yönetimleri çoğu firmada CFO sorumluluğundadır. Otomasyon perspektifinde iş süreçlerinin, finansal sistemler ile bütünleşik çalışması bazen bu sebebiyetin temel nedeni olmuştur.

CFO konsepti aynı zamanda ithalat ve ihracat operasyonlarında söz sahibidir. Gümrük ve Gümrüğe yönelik operasyonlar ve bunlara bağlı iş prosedürleri CFO ‘nun günlük ve planlı çalışmalarını oluşturur.

CFO aynı zamanda iç işleyişin verimli halde sürdürülmesinden ve uluslar arası şirketlerin, değişim ve dönüşüm projelerinin yerel uygulayıcısı konumundadır. Küresel şirketlerin sektör ve rekabet dinamikleri doğrultusunda ki dönüşümlerinin yapılandırılarak uygulanmasından ve raporlanmasından sorumludur.

Yerel Üretime dayalı şirketlerde Teşvik ve Teşvik mevzuatı ile şirketin finansal giderleri noktasında etkin takip ve süreç yönetimi ile şirketin hedeflediği veya planladığı finansal kaynakların işe akmasını sağlar.

CFO pozisyonun karmaşık çalışma modelini ve bu modelin profesyonelin yetenek, yetkinlik ve deneyimler ile harmanlanarak ürünleştirilmesi ve Profesyonel CV İle entegre edilmesi kapsamlı ve detaylı bir çalışma gerektirir ve diğer iş pozisyonlarına kıyasla bu çalışmalar daha hassas gerçekleştirilir.

CFO nun Profesyonel CV çalışması Profesyonel CV Hazırlamaya Yönelik Metod ve Sistemi üzerinden aşamalı olarak çalışma seansları ile gerçekleştirilir. Ortaya profesyonelin ürünleştirilmiş ve servisleştirilmiş modeli çıkartılır ve katma değer önergesi oluşturarak iş dünyası için stratejik temsil aracına entegre edilir.

Profesyonel CV Koçluğuna Yönelik Profesyonel Destek İhtiyaçlarınızı Lütfen Aşağıda ki Formu Doldurarak Belirtin.

Bir Cevap Yazın