CIO CHIEF INFORMATION OFFICER PROFESYONEL CV HAZIRLAMA HİZMETİ

Ciosorumluluk2

CIO lar için ( Chief Information Officer) Profesyonel CV Hazırlanması diğer iş disiplinlerinin Profesyonel CV Hazırlanmasından daha zor bir süreçtir.

CIO ‘nun gerek yerel gerekse de uluslar arası şirketlerin Organizasyonel yapıları içerisinde durdukları yeri, günlük zorluklarını, değişen teknolojileri, iş trendlerini, gelecek ajandasının farkında olunması ile ancak bu süreç etkin bir şekilde desteklenebilir.

CIO, kurumsal bir organizasyonda hemen hemen her iş bölümü ile ve o bölümlerin liderleri ile birlikte ortak katma değer yaratmak amacı ile çalışır. Bunlar geleceğe yönelik iş projeleri olduğu gibi, aynı zamanda bölümlerin rutin gündelik operasyonel işlerini yapabilecekleri, platform, uygulama, alt yapı, ERP ve diğer kurumsal iş akış teknolojilerini yüksek çalışabilirlik oranı ile destekleyerek, şirketin iş üretim kapasitesinin arttırılmasına direk katkıda bulunurlar. Dolayısı ile şirket içerisindeki diğer liderler ile sürekli iş birliği halindedirler.

CIO Chief Inforation Officer, şirketin rekabetçiliğine, iş hedeflerine, başarı vizyonları ve ortaya koydukları yol haritaları ile birlikte direk katkı sağlar.

Kariyer Koçluğu ve Danışmanlığı sürecinin en önemli alanlarından birisi CTM ( Career Transition Management) Kariyer ve İş Değişim Yönetim Sürecidir. Bu kapsamda gerek danışan adaylarım ile gerçekelştirdiğim 1000 in üzerindeki ön görüşme gerekse gerekleştirdiğimiz kariyer pojeleri kapsamında en kapsamlı çalışmaları CIO (Chief Information Officer), Bilgi Teknoloji Direktörleri, Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcıları ile gerçekleştirdim.

Bunun en önemli sebebi, Türk ekonomisi uzun zamandır büyüme gerçekleştirse de içinde bulunduğumuz IT ve Teknolojileri pazarı oldukça küçük. Bu yüzden çıkan iş fırsatları az fakat daha çok nitelikli profesyoneli tercih ediyor. Şirketler direk değer yaratacak CIO ‘yu bünyelerine katmanın rekabetini içerisindeler. Bu yüzden CIO lar iş görüşmelerinde başarılı olmaları için karmaşık iş yapma şekillerini sadeleştirerek ve basitleştirerek yorumlamaları gerekiyor. Basit fakat etkili yorumlama en zor iştir. Profesyonel CV Hazırlama sürecinde CIO ların zorlandığı alanlardan birisidir.

CIO luğun dünden bugüne gelişimine baktığımızda, bu rol Nitelikli organizasyonlar için çok anlam ifade ediyor. CIO nun şirkete olan katkısını birkaç boyutta düşünebiliriz.

Bu kapsamda en önemli çalışma alanı, şirketin vizyonu doğrultusunda gelecekte geçiş yapılacak yeni iş modelini veya modellerinin SÜREÇ, TEKNOLOJİ, İNSAN denklemini veya denklemlerini oluşturmak.

Gartner_CIO_Responsibilities_Infographic

Bugün Global Şirketlerin gelecek trendlerini incelediğimizde yeni, kuvvetli hatta toplumda iş yapma şeklini değiştirebilecek özelliklere sahip bir şekilde gündemde yerini almaya başladığını söyleyebiliriz. Bugüne kadar kurumsal şirketlerin B2B Business to Business ve B2C Business to Consumer modelleri vardı. Bu iş modellerini destekleyecek teknolojilere ortaya çıkaracağı sinerji kapsamında değer veriliyordu. Yeni iş modelleri Amerika ve Avrupa’da Consumer to Consumer modeli üzerine kurulmaya başlandı. Bu akımın gelişi ile çalışma modelleri ve iş yapma kültürleri ciddi oranda etkinlenecek veya etkilenmeye başlayacak.

CIO lar bu değişen iş modellerinin kaptanları. Toplam uyum ve harmoni için, CIO lar bugün iş modellerinin içerisinde yer alıyor, Kurumun gelecek vizyonunun oluşturulmasının içerisinde rol alıyorlar. Şirketin diğer bölümlerinin üretkenliğinin, gelişim projelerinin en büyük destekçileri, Her iş sürecinin içerisinde yer alıyorlar. Aynı zamanda CIO lar DÖNÜŞÜMÜN Öncüleri, Enterprise Architechture İçerisinde bütünleşik sistemler ile değişen iş piyasasına ve sektöre hızlı cevap vermek zorunda olan DEĞİŞİMİN önemli liderleri.

CIO örgütleri yeni yeni kurulmaya başlandı. CIO DERGİSİNİN ÖDÜLLERİ, CIO olarak değer yaratan Profesyonellerin ödüllendirilmesini ve Onurlandırılmasını Destekliyor. Bu alanda ki en önemli haber kaynaklarından birisi olarak değerini koruyor.

IDC SEKTÖR ÖDÜLLERİ de bu alanda CIO ların ortaya koydukları katma değeri ortaya koyan önemli kaynaklardan birisi durumunda.

Bu yüzden CIO nun ajandasını ve gelecek hanesinde neler olduğunu iyi anlamak ve yorumlamak gerekiyor. Profesyonel CV, içerik geliştirme süreci zor olan ve profesyonel sisteme ve metodolijiye bağlı bir yapıdır. Bu özel kişisel etkili tanıtım aracını ortaya çıkartmak için CIO ile CIO için değer yaratacak bir sürece yüksek motivasyon ile girip, pozitif ve etkin bir danışmanlık ile istenilen Profesyonel Ürün Elde Edilebilsin.

Profesyonel CV CIO ‘nun kurumsal iş pazarında ki en etkili profesyonelliğine yönelik tanıtım aracı olduğu gibi aynı zamanda Kurumsal Stratejik öneme sahip bir iletişim aracıdır.

Profesyonel CV nin ortaya çıkartılması öncelikle geniş iş deneyimi ve iş bilgisine sahip CIO ların etkin analizini ve katma değer önergelerinin incelenmesini, analiz edilmesini gerektirir. Kurumsal Profesyonellerin Analizlerinin yapılarak, Bilgi ve Kurum içi Hizmetlerinin ürünleştirilme süreci Birkman Metodu ile gerçekleştirilir.

Analizler kapsamında ve kurumsal İş pazarının dinamikleri doğrultusunda CIO yu en iyi pazarlayabilecek özellikler, bilgi ve deneyim, iş yetkinlikleri ve yetenekler ile birleştirilerek, İş Pazarına Erişim Stratejisi ve Profesyonel CV içerisinde yer alan bilginin sözel ve bedensel (bütünsel aktarımına yönelik)  bir iletişim tarzı, söylem oluşturma kazandırılma sürecine girilir. Buna  “Diskur” diyoruz.

Diskur’un öne çıktığı alan Mülakata Sistemleridir. Mülakat Sistemlerinde Diskur oluşturmak elzem derecede önemlidir. Diskur mülakat sistemlerinde gerek duruşunuzu ortaya koymak açısında gerekse de sahip olduğunuz bilgi ve liderliğiniz ile oluşturacağınız katma değeri ve katma değeri nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğinizi anlatır. Yorumunuzun basit ve sade bir şekilde karşı tarafın algı sistemi ile entegre olmasını sağlar.

Profesyonel CV, öncesinde CIO ‘nun ürünleşmesini, Liderlik Özellikleri ile bilginin ve deneyimin ortaya koyacağı değerin iş pazarının beklentileri ve trendler doğrultusunda ki ürünleştirilmesi anlamına gelir.

Ürünleştirilen Katma Değer, Servis Servis ayrıştırılarak, Kurumların ihtiyaç duyduğu her bir Servis Alanına yönelik değer önergesi ortaya konması sağlanır. Dolayısı ile bütünden parçalara doğru giderken ortaya etkili bir vizyon ve vizyonu destekleyen hedefler ve stratejik bakış açısının yansıtılması tamamlanır.

CIO ların günümüzün dijitale hızlı dönüşüm sürecinde ve dijital dönüşüm ekonomisinde rolleri ve katma değer önergeleri her zamankinden çok önem arz etmektedir.

Profesyonel CV Koçluğuna Yönelik Profesyonel Destek İhtiyaçlarınızı Lütfen Aşağıda ki Formu Doldurarak Belirtin.

Bir Cevap Yazın