PROFESYONEL CV HAZIRLAMADA DÜŞÜNCE MODELİNİN ÖNEMİ

Standart CV lerden Profesyonel CV lere geçiş, yeni bir zihinsel model ile düşünmeyi gerektirir. Standart CV nin yapı taşları aktivitelere konsantre olur ve aktivite bazında profesyonelin kendisini yorumlamasına teşvik eder.

İş değiştirme sürecinde hazırlanmış CV lerin çok büyük yüzdesi Standart CV lerden oluşmuştur. Profesyonel CV bakış açısı ise Başarıya ve Başarının Vizyonuna odaklanır.

İki CV arasındaki en belirgin fark, ben işte ne yapıyorum? Düşünce sisteminden ben işe ne değer katıyorum? Düşünce sistemine geçiştir. Bu fark profesyonellerin en çok zorlandığı aşamadır.

Profesyonel CV ler mülakat sisteminden ayrı düşünülmez.

Bu yönü ile Profesyonel CV, profesyonelin düşünce modeli oluşturmasına ve düşünce modeli kapsamında yapılan işleri yorumlamaya ve bunun iletişimini kurabilmesine odaklanır.

Profesyonel CV hazırlanma aşaması mülakata hazırlık sürecini kapsar. Profesyonel CV lerde ortaya koyulan yazılı iletişim aynı zamanda profesyonelin sözlü iletişimi oluşturur.  Kullanılan kelimeler ve cümle yapıları, profesyonelin kendine yönelik bakış açısını ve işine bakış açısını temsil eder.

Mülakat görüşmelerinde profesyonelleri dinlediğimizde, iki konuya odaklanırız. Birinci odaklandığımız konu profesyoneli dinlemek ve anlamaya çalışmaktır.

İkinci odaklandığımız konu ise, sorular sorarak, profesyonelin geldiği kariyer evresinde ve icra ettiği role yönelik, sahip olduğu bilgiyi, deneyimi profesyonel kimliği ile nasıl ifade ettiğini anlama ve önerilen pozisyonun kapsamı dahilindeki beklentiler ile doğru ve uyumlu olmasını yorumlama sürecidir.

İkinci bölüm aynı zamanda analiz ve değerlendirme bölümüdür. Analiz ve değerlendirme, profesyonelin yeni çalışma ortamı içerisinde çalışma kültürüne nasıl uyum sağlayıp adapte olabileceği ve iş kültürünün geliştirmesine nasıl katkı sağlayabileceğine odaklanır.

Analiz ve değerlendirmenin diğer bir yönü ise, profesyonelin ifadelerine odaklanarak, onun şirket içerisinde ortaya koyabileceği performansı zihinlerinde canlandırmaya çalışmaktır.

Profesyonel CV ler, geçmişten bugüne, bugünden geleceğe bakan, iş piyasası ile diyalog kurduğunuz stratejik iletişim araçlarıdır.

Profesyonel CV lerin bir yönü ile geleceğe bakması, yaptığınız iş ve göreviniz kapsamında, işinizi bugünden gelecekte istenilen hedefe yönelik aşamalı olarak nasıl taşıyacağınızı düşünmenizi gerektirir.

Profesyonel CV hazırlama sürecinde ürünleşme tekniği kullanılır. Ürünleşme tekniği Kariyer Stratejisi Belirleme Sürecini içerir.  Bu önemli süreç, profesyonelin iş pazarına yönelik ve sektör rekabetinin gittiği yön doğrultusunda kişisel olarak sahip olduğu yetenek ve yetkinlikler ile nasıl katma değer yaratacağının düşünce modeli içerisinde formülleştirilmesi anlamına gelir.

Profesyonel CV ler orta ve ileri kariyer evrelerinde yönetim seviyesi profesyonellerin Kurumsal İş Dünyasında ki tek ve en önemli tanıtım aracıdır. Profesyonelin temsil ettiği veya temsil ettiğine inandığı Liderlik seviyesine göre hazırlanır. Bu yönü ile Profesyonel CV kurumsal profesyonellerin kariyer hedefleri çerçevesinde markalaşma sürecinin başlangıç adımını oluşturur.

Kariyer Danışmanlığına Yönelik Profesyonel Destek İhtiyacınızı Lütfen Aşağıdaki Formu Doldurarak Belirtin.

Bir Cevap Yazın