NASIL PROFESYONEL KOÇ OLUNUR?

YAŞAMDA VE KARİYERDE B PLANI OLARAK PROFESYONEL KOÇLUK

Profesyonel Koç insan yaşamının tüm alanlarına olumlu etki ederek, geleceğe yönelik hedefleme ve pozitif bakış açısı ile danışanın yapabilme algısını ve kendisi ile ilgili pozitif bir yolculuğa girebilecek cesareti oluşturur.

 • Profesyonel Koç danışanının ihtiyaç duyduğu çözümü danışanın kendi kaynakları içerisiden bulmasına yardımcı olur. Profesyonel koçluk bu sürecin her danışan, ve danışanın ihtiyaç, istek, hedef, azruları çözüm aradığı problemlerine yönelik özel olarak tasarlanır ve inşa edilir.

Bunu yaparken, danışanının içsel güçlerine ve kuvvetli noktalarına temas ederek, istek veya ihtiyacın olduğu alana çabaları kanalize eder, hedefleme ve hedefleme yöntem becerilerini danışanına kazandırarak, kişisel liderlik öğelerini güçlendirerek “yapabilme”, “değişim” “dönüşümün” oluşmasını sağlar.

 • Koçluk ilişkisi danışan ile koç arasında güvene dayalı bir ilişkinin kurulması ile başlar. Amacı danışanın ihtiyaç veya istekleri doğrultusunda kişisel farkındalığı kuvvetli sorular aracılığı ile oluşturarak, aşama aşama danışanını istek veya ihtiyaçlara yönelik hedefleme yaklaşımı ile yaşam alanları üzerinde pozitif kabul edilebilir sonuç elde edilmesini sağlar.
 • Koçluk yaşam gerçeklerine farklı bakış açıları getirerek istenilen sonucun olabilirliğini, insan potansiyelinin sınırsızlığına ve gücüne inanarak danışanını bir “deneyime” ve “bir yolculuk” hazırlığı ile çıkışını sağlayarak, geçişini sağlamaktır.
 • Koçluk, felsefesi ve yapı taşları itibari ile bugünden gelecek ile bağ kurulmasını sağlar.

Danışanın rahatlık alanını, önüne çıkabilecek engellerin aşılmasını danışan için kabul edilebilir yöntem ve hareket/eylem adımları ile dengeli bir şekilde gerçekleştirmesini, öğrenme ve yolculuk içerisinde yeni yetenek, yetkinlik ve bilgilerin kazandırılmasını amaçlar.

 • Koçluk çalışma alanlarının temeli YAŞAM KOÇLUĞUNA DAYANIR. İnsanların yaşam alanlarında hedefledikleri ölçüde, yapabilecekleri miktarda başarı tanımları ile geleceğe dayalı sonuç elde etmelerini destekler.
 • KOÇLUK yaşam alanlarına yaşam koçluğu ile sirayet etmiş olsa dahi, son 10 senelik çerçevede koçluğun geldiği nokta, yaşam alanları üzerinde uzmanlaşma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Profesyonel Koçluk, bir meslek disiplinini, çalışma prensiplerini kabul edip, insan için değer üretme yaklaşımını, bitmeyen bir kişisel gelişim ve profesyonel gelişimi kabul etmekle başlar ve ilerler.

 • Koçluk aynı zamanda bir meslektir amacı insana değer yaratmaktır.
 • Koçluk bir meslek olarak görünse dahi gerek Türkiye’de veya evrensel olarak, bir bilim değildir.
 • Koçluk eğitimleri ICF (International Coach Federation), AC (Association for Coaching), EMCC (European Mentoring and Coaching Council) uluslar arası kabul görmüş ve koçluk mesleğini ve koçluk bilincini, standartları, toplumlarda geliştimek amacı taşıyan uluslar arası federasyon, birlik ve konsorsiyum yapılarının tanımladığı yetkinik standartlarının akredite edilen eğitim sağlayıcıları tarafından denetimli olarak gerçekleşmesini sağlar.
 • Bu yapıların üzerinde uzlaştıkları nokta koçluk mesleğini icra etmek için geliştirilmesi gereken yetkinliktir. Yetkinlikler ICF’e göre 4 kategori (cluster) içerisinde 11 yetkinlik, AC akreditasyonunda 12 yetkinlik yer alır.
 • Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu bu mesleği icra etmek için gerekli yeterlilik ve yetkinlikleri ulsular arası standartlara uyumlu olarak tanımlamıştır.

Bu yönü ile koçluk mesleği Türkiye’de tanınan ve kabul edilmiş meslek guruplarındandır.

Koçluk mesleğinin yaygın olarak uygulanışı ve icrası “bireysel işletme” kapsamında icra edilmektir. Diğer bir değiş ile koçluk mesleğini icra eden profesyoneller serbest meslek sahibidirler. Veya bir koçluk eğitim ve danışmanlık şirketi kapsamında birden fazla koçun bir araya gelerek, kurumsal uygulama ve bireysel uygulamalara yönelik yapılandırmasını içerir. 

Koçluk eğitimi ve sertifikasını alan binlerce profesyonel bunu B PLANI olarak düşünerek almıştır.

 • Koçluk yetkinliğini ve yeterliliğini kazanarak bu kazanımı işlerinde aktif kullanmayı başaran profesyoneller, iş yerlerinde çalışanlarından daha fazla verim, daha fazla performans almaya başlamıştır.
 • Bununla birlikte kişisel yaşamlarını, ilişkilerini, yaşam hedeflerini regüle ederek daha dengeli ve etkin bir yaşama geçiş için kullanmaktadırlar.
 • Koçluk mesleğine geçiş aşamasında ihtiyaç duyulan sertifikasyon süreci 11 veya 12 yetinliği öğrenme, yetkinlikleri deneyimleme ve uygulama yöntemi ile katma değer üretme aşamasına geçişi içerir.

KOÇLUK AYNI ZAMANDA BİR GİRİŞİMDİR.

Koçluk sertifikasyon süreci, eğitim sonrası size öğrenilen ve tecrübe ettirilen yetkinliklerin, uygulamaya alınmasını söyler. ICF’e göre ACC, koçluğa giriş sertifikasyonu olarak tanımlamakta bir mahsur olmadığını düşünüyorum, 100 saatlik bir koçluk hizmeti sağlamanızı ister, bu 100 saatin 25 saatini sadece pro bono olarak (bir sosyal hizmet veya gönülllük esasına dayalı) yapmanızı ister kalan 75 saatin minumum 8 danışana kayıtlı bir şekilde aktarılmasını ister. AC akredidasyonunda bu durum biraz daha faklıdır. AC 75 saatlik kayıtlı koçluk uygulamasının Foundation (giriş sertifikasyonu) açısından yeterli olduğunu düşünür. Bu zamananın %33 ‘ününün profesyonel hizmet olarak verilmesini kendisi açısından yeterli bir ölçek olarak görür.

Hemen hemen bütün  kabul görüş sertifikasyon sağlayıcılar, eğitim sonrası koçluğa başlamanızı ister.

Koçluğa birinci başlangıç noktası çevrenizdir. Çevrenizdeki gerek aile bireylerine veya arkadaşlara, dostlara, iş arkadaşlarına bu desteği ücretsiz olarak sağlamaya başlarsınız.

Aslında bütün sertifikasyon sağlayıcıların odaklandığı nokta, koçluğu ücretli bir danışmanlık olarak sağlamaya başlamanızıdır.

Bunun çeşitli sebepleri vardır.

 • Birinci sebep, koçluk için öğretilen yetkinlikler yaşam alanlarına uygulamak içindir. Sizin kendi uzmanlığınız doğrultusunda bir alanı, en azından kendinize yakın bir alanı belirlemeniz gerekir veya uzman olmak istediğiniz bir alanı uygulamanız gerekir.

Girişimde bunun ismine “Foundational Business Idea” ” Hizmetnizin yola çıkma fikri” bu durumda hizmetiniz koçluk uzmanlık alanınız, diğer bir değiş ile niş hizmet alanınız tanımlı olmalıdır. Yaşam koçu, Yönetici Koçu, Üst Yönetici Koçu, Öğrenci Koçu  gibi…

 • İkinci sebep, seçtiğiniz alan doğrultusunda hizmetinizin ürünleştirilmesidir. Girişimciliğin üzerinde durduğu ikinci temel sütun “superior services and products” ” üstün hizmet ve ürünler” üstün kelimesini farklaştırılmış, fark yaratabilen anlamında kullanılmıştır.  Ürün veya hizmet satışı, satın alma davranış modellerini anlamaktan geçer.

Satın alma davranış modellerini anlamak, hedeflediğiniz odak hizmet alanının etrafında, koçluk, sizin uzmanlık alanınız ile birleştiğinde fark yaratabilecek bir hizmet ürününü nasıl geliştirebileceğinizin temel düşünce yapısını oluşturmanıza yardımcı olur.

 • Girişimciliğin üçüncü üzerinde yükseldiği sütun ise, “ultimate sales and marketing plan” ” nihai/en son satış ve pazarlama planı” dır. Satış ve pazarlama planı, koçluk, uzmanlık alanı ile ne tür bir hedef kitleye, hangi hizmet ürünleri ile ne tür çözüm ve fayda getireceğinizin formüle edilmiş halidir.

İşiniz önce kağıt üzerinde başlar daha sonra hareket ve eyleme geçer.

Tanıştığım çoğu danışman, koç veya kendi işini yapmaya başlamış bilgiye ve hizmete dayalı girişimci ilk üç adımı güzel bir şekilde öğrenerek, içselleştirerek hazırlıyor. Sorun hazırlıkların eyleme dönüşmesinde başlıyor.

Koçluk girişiminizin başarısını belirleyecek tek bir unsur var.

 • Girişimciliğin üzerinde yükseldiği son sütun, liderliktir. Liderlik, bir girişimi, kağıt üzerindeki hazırlıktan, gerçek ile buluşma noktasına çeken, hayallerinizin gerçekleşmesini sağlayan kişisel özelliklerin, liderlik özellikleri ile buluştuğu ve hedeflerin, manevi, maddi, sonuca dönüştüğü eylem içeren bir güçtür.

PEKİ NASIL BAŞLIYORUZ?

İŞE BAŞLANGIÇ NOKTASI SERTİFİKASYONDUR. 

HANGİ SERTİFİKASYON SİZİN İÇİN EN DOĞRUSUDUR? 

Bu sorunun “magic” ” sihirli” bir cevabı malesef yok. Özellikle kabul görmüş uluslar arası koçluk mesleğini ileriye taşıyacak konsorsiyum, federasyon ve birliklerin artması ile koçluk mesleğini yapmak isteyen profesyonellerin önündeki fırsatlar ve opsiyonlar artmıştır.

Bu noktada devreye giren çok sayıda, bireysel olarak değerlendirilmesi gereken faktör var. 

Bu faktörler kişinin özellikleriyle ve yapmak istedikleri ile birleştiğinde seçim için doğru sertifikasyon ve bu sertifikasyonu elde etmeye yönelik gerekli yol haritasını öğrenmek gerekiyor. 

Ben doğru sertifikasyonun belirlenmesi ve koçluk mesleğini hangi alana odaklayarak ne tür bir yaşam stili ve tarzı oluşturabileceğinize, gelir seviyesini aşama aşama nasıl yukarı çekebileceğinize dair Kariyer Danışmanlığı gerçekleştiriyorum.

Koçluk için sertifikasyona yönelik danışmanlık almadan önce “ön görüşme amaçlı” randevunuzu belirlemek için lütfen aşağıdaki formu doldurun. 

Yeni Girişiminizde başarılar dilerim.

CAN BÜYÜKALKAN

[contact-form-7 id=”5620″ title=”Hizmetler”]

Bir Cevap Yazın