KARİYER KOÇLUĞUNUN SAĞLADIĞI 10 TEMEL FAYDA

KARİYER KOÇLUĞUNUN SAĞLADIĞI FAYDALAR

Vermont Universitesi’nin Kariyer Koçluğunun Faydaları üzerine yaptığı araştırmanın en temel 10 faydasını kurumsal profesyoneller aşağıdaki gibi yorumlamışlar.

  • Kariyer Koçluğu, profesyonelin, geleceğe yönelik kariyer perspektifini ve vizyonunu ortaya koymasına fayda sağlıyor.(Improved and enhanced career perspective and vision).
  • Kariyer Koçluğu profesyonellerin kendi kariyerlerine yönelik içinde bulundukları kariyer evrelerine yönelik Strateji geliştirmelerine ve hedeflerini kristalleştirmelerine yardımcı oluyor. Develop a defined career strategy and crystalizing goals.
  • Kariyer hedeflerine yönelik, profesyonelin kişisel algılama ve öğrenme hızında uygulama adımlarının tanımlanmasına yardımcı oluyor. Provide a solid foundation for implementation steps towards goals.
  • Kurum içi politikalar doğrultusunda, bir sonraki kariyer adımına yönelik, kariyer gelişim yöntemi oluşturmasını sağlamak. Sorumluluk kapsamında bireysel üretim değeri ve kalitesini arttırmaya dönük projelerin tanımlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Helping professionals to develop a “Blue Print” for success in their job for their next career stage.
  • Kariyer Koçluğu, kurumsal profesyonellerin temsil ettiği profesyonellik seviyesinin gelişimine fayda sağlar. Develops professionalism.
  • Kariyer Koçluğu, kurumsal profesyonellerin kurum içi yükselmelerini desteklemek amacı ile stratejik düşünce modellerinin gelişimine fayda sağlıyor.
  • Kariyer Koçluğu, kariyer hedefleri doğrultusunda liderlik ve yönetim seviyesinde ki profesyonellerin, çalışan memnuniyeti, şirket içi çalışma ve iş yapma kültürü geliştirme, çalışan bağlılığı, çalışan verimliliğini arttırmaya yönelik liderlik stili ve modeli geliştirmelerine yardımcı olur.
  • İş değiştirme veya yeni iş bulma sürecinde profesyonellerin iş pazarına yönelik hazırlıklarını nasıl yapılandırıp, hangi yönleri ile iş piyasasında kendilerine fırsat yaratabileceklerini tanımlar ortaya koyar.
  • Kariyer Koçluğu, CTM (Career Transition Management) Kariyer ve İş değiştirme yönetimi metodu ile kurumsal profesyonellerin iş değiştirme süreçlerini başarılı bir şekilde yönetmelerini sağlar. Strateji, ürünleşme, konumlandırma, Profesyonel CV hazırlama, geleneksel ve dijital yöntemler kullanarak iş fırsatları oluşturma ve ileri düzey mülakat sistemlerine profesyonelleri hazırlar.
  • Son olarak, kariyer evrelerine yönelik kariyer koçluk uygulamalarında, ileri kariyer evresinde bitime doğru kurumsal profesyonellikten, emekliliğe veya B PLANINA yönelik nasıl geçiş yapılacağının hazırlık ve planlamasını yaptırır.

Kariyer koçluğu, lise döneminde başlayıp, üniversite seçimi ile devam eden, üniversite mezuniyeti ile profesyonel kariyere geçişi ve daha sonrasında 30-40 senelik bir evreyi profesyonelliğin gelişimi ile birlikte yönetmeyi bir yetenek olarak danışanına kazandıran, bunu yaparken kişisel vizyon, strateji, hedef mekanizmalarını ve sürekli öğrenimi destekleyen, kurumsal profesyonellikte, profesyonelin öğrenimini yapacağı işlere yönelik modelleyebilen özel bir koçluk branşıdır.

Yukarıda bahsettiğim koçluk uygulama alanları bağımsız veya bütünsel olarak profesyonelin destek ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir. Kariyer koçluğunun evrensel olarak en yoğun uygulandığı alan Kariyer ve İş geçiş ve değişim yönetimidir.

Kariyer koçluğu, kişisel gelişim üzerine kurulur. Kişisel gelişimin bütünsel olarak ele alınması kurumsal profesyonelin daha fazla üretken ve verimli olması anlamına gelir. Kişisel profesyonellik seviyesi ve üretim kapasitesinin artması kurumsal profesyonelin kazancını doğrudan etkiler. Kişisel kazancın, iş tatmini ile birleştiği kesişim kümesi yaşam kalitesi ve yaşam standardının profesyonel açısından yükselmesini sağlar.

Her profesyonel koçun, danışanına katacağı değere yönelik geliştirdiği koçluk yaklaşımı ve koçluk yapma amacına yönelik bir katma değer önergesi vardır.

Benim koçlukta danışanlarıma değer yaratmak için benimsediğim ve içselleştirdiğim tek amacım var.

Bir profesyoneli danışanım olarak kabul ettikten sonra, amacım, onun YAŞAM STANDARTLARINI VE YAŞAM KALİTESİNİ, PROFESYONEL FARKINDALIĞINI VE GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK.

Kısaca yaptığım işi danışanlarımın yaşam kalitesi ve standartlarını yükseltmek olarak özetleyebilirim.

Bunu gerçekleştirirken kariyer koçluğunu ve danışmanlığını profesyonel bir araç olarak kullanıyorum.

 Danışanımın problem olarak gördüğü alanları yönetmelerini sağlayarak kariyer gelişimlerini ve kariyerde ilerlemelerini sağlıyorum.

Kariyerde hak edilmiş ilerleme, yaşam alanları üzerinde rahatlama sağlıyor ve kişisel gelişimlerini devam ettirerek kazandıkları deneyimi finansal kazanca dönüştürüyorlar.

Kariyer Koçluğu içeriği itibari ile diğer koçluklardan daha farklıdır. İçerisinde yoğun danışmanlık, bilgi transferi, mentörlük vardır.  Teknik konula, Profesyonel CV Hazırlama, Liderlik Modelleri, Stratejik Düşünce Modelleri,  Ürüneştirme, Konumlandırma, İş Piyasasına Erişim Stratejileri, Dijital döngüde Kariyer Pazarlamala Teknikleri, Mülakat ve İleri Düzey Mülakat Koçluğu, OPC (Organizasyonel Politik Koçluk), Otantik Olma, Doğru Algı ve İzlenim Oluşturma, bunlar Kariyer Koçluğunun olmazsa olmaz bilgileri ve donanımı arasında yer alır.

Kariyer koçluğu kurumsal profesyonelin liderlik ve yönetim alanında aldığı yol ve içerisinde bulunduğu kariyer evresine göre danışanı adına Strateji belirlemeyi de gerektirir.

Kariyer Danışmanlığı ve Koçluğu ele ele yürüyen bir süreçtir ve Kariyer Koçluk sertifikasyonları diğer koçluk sertifikasyonlarına yönelik farklılıklar içerir.

Kariyer koçluğunda bu yüzden ICF veya başka sertifikasyonların yol haritası ve öğretilerinden daha farklı bilgi ve uygulama deneyimi gereklidir.

ICF tarzı bir sertifikasyonunun olması çok kıymetlidir. Fakat uygulama alanı sizin için yeni öğretiler gerektirir.

Kariyer Koçluğuna Yönelik Profesyonel Bilgi Almak İçin Lütfen Aşağıdaki Formu Doldurun.

[contact-form-7 id=”5620″ title=”Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu”]

Bir Cevap Yazın