ETKİLİ KİŞİSEL PAZARLAMA DÖNEMİNE HOŞ GELDİNİZ

 

KARİYERDE PAZARLAMA DÖNEMİ

NEDEN KARİYERDE PAZARLAMA DÖNEMİNDEYİZ?

Bugün içinde bulunduğumuz coğrafi bölge, orta doğunun riskli siyasi ortamı, makro ekonomik düzeyde gerçekleşen daralmalar, yeni yatırımların Türkiye’ye gelmesindeki azalma, ertelenme veya gecikme, ister istemez mikro seviyede gerçekleşen ekonomik dengeleri yoğun bir şekilde etkiliyor.

 • Farklı sektörlerde yaşanan rekabet ve pazar kapma yarışı her kariyer seviyesinde ve evresinde ciddi boyutta hissedilir seviyeye ulaştı.
 • Şirketler yaşamak için sektörlerinde Rekabet etmek zorundalar. Rekabet, inovasyonu, inovasyon değişimi, değişim ise şirketleri,  daha etkili iş yapabilme ve rekabette üstünlük için, sürekli yeni yetenek arayışına itiyor.
 • Şirketler içerisinde yeni yeteneklerin oyuna katılması ortaya ciddi bir insan sirkilasyonu getiriyor.
 • Gelişmeler,  farklı kariyer evrelerinde yer alan profesyoneller üzerinde yeni iş fırsatı oluşturmada ve iş bulma süreçlerinde bir daralma gerçekleşiyor.
 • Özellikle organizasyon hiyerarşisinde yer alan orta ve üst yönetim seviyesindeki profesyoneller bu durumdan en çok etkilenenler gurup oldu ve etkilenen gurup olmaya devam ediyor.
 • Son 3 senedir Türkiye’ye giren yabancı sermaye akışında bir yavaşlama oldu. Yabancı sermaye girmesine rağmen, istenilen seviyede olmaması orta ve ileri kariyer evresindeki liderlik seviyesinde yaşanan daralmanın en etkili sebeplerindendir.
 • Şirketlerde Yönetim ve liderlik seviyesindeki profesyoneller iş yapma şekillerinde ve yöntemlerinde değişime uğrarlar. Daha önce  “hands on” diye niteleyebileceğimiz tekil olarak gerçekleştirdikleri işleri, yönetsel pozisyonlarda kendilerine kattıkları stratejik düşünme, problem çözme, kollektif düşünce, yenilikçi fikirlere önem verme, verimlilik, bütçe, maliyette avantaj yaratma, sürdürülebilirlik,  karlılık gibi kavramları iş yaşamının içerisine alarak ilerleme sağlarlar.
 • Bu kavramların bütünleşik kullanımları ile üretilen etki  bireysel değil, yönettikleri gurubun ortak enerjisi ve sinerjisinden kaynaklanan katma değere dönüşür.
 • İş piyasalarının daralma dönemlerinde yaşanan zorluk, profesyonellerin kendilerine fırsat yaratmada ki zorluklarıdır. Bugün herhangi bir iş portalini incelediğinizde uzman ihtiyacı yönetim ihtiyacının 20 katından fazladır. Daralan bir piramidin içerisinde ve ekonomide verilen finansal sürdürüleilirlik mücadelesi ciddi boyuttadır.

DAR BOĞAZI AŞMAK!

 • Daralan iş piyasasında yönetim ve üst yönetim profesyonellerinin kendi kişisel katma değerlerini ortaya koyarak iş değeri oluşturma sürecindeki katkılarını anlattıkları veya yorumladıkları araç Executive CV’leridir.
 • Executive CV kurumsal yönetim seviyesindeki profesyonelin kendi yetenek yetkinlik, uzmanlık ve deneyimlerini, hangi liderlik özellikleri ve stratejik düşünce modelleri ile aktif olarak kullanarak iş sonucu ürettiğini anlatan kurumsal profesyonelin iş dünyasına yönelik tek tanıtım aracıdır.
 • Evrensel olarak kabul edilmiş Executive CV modelllerini incelediğimizde,  bütünsel eylem ve hareketi anlatan, yorumlayan modeller olduğunu görüyoruz. Hem geçmişi hemde geleceği nasıl bir perspektif içerisinde hedefleri ile profesyonelin şekillendirmek istediğini anlıyoruz.
 • Executive CV’nin ortaya çıkma süreci, kurumsal profesyonelin ÜRÜNLEŞME sürecidir.
 • Ürünleşme kelimesini incelediğimizde, ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkarılmış, içerisinde net fayda barındıran, piyasaya yönelik hangi segmentin buna yönelmesini istediğimizi tanımladığımız Pazar konumlandırması yapılmış bir ürün stratejisinden bahsedyoruz.
 • Profesyonel kariyerler için ürünleşme aslında ürün stratejisini belirlemek anlamına gelir.  Career Strategy Development Process (CSDP) kariyerde ürünleşme stratejisinin tanımıdır. Kariyer Stratejisi Belirleme sürecinde yönetici veya üst yönetici, iş piyasasına yönelik analizlerini yaparak kendisini nasıl konumlandırması gerektiğine karar verir.  Bu karar Executive CV’nin temellerini oluşturur. Bu süreçte uygulanan teknikler ile profesyonelin stratejik seviyede avantaj elde etmesi amaçlanır ve  Profesyonel Executive CV’nize temel oluşturacak bilgi ortaya çıkartılır.
 • Bu yaklaşımdan dolayı kariyer ve iş değiştirme süreçleri, ürün geliştirme süreçleri arasında bir benzerlik vardır.
 • İş değiştirme süreci içerisinde ortaya çıkartılan Profesyonel Executive CV evrensel olarak tanımlanmış bir Model üzerinden gerçekleşir. Modeller bize yeni iş fırsatlarının oluşması ve kazanılması için nasıl bir düşünce modeli ile hareket edilmesi gerektiğini tanımlar.
 • Executive CV’nin ortaya çıkartılması tanımlanmış bir Metod ve Sistem üzerinden gerçekleşir ve bölüm bölüm inşa edilir.
 • Bu yüzden Profesyonel CV hazırlama süreci Standart CV’den farklıdır. Standart CV ‘nin anlamı herkes ile benzer tanımlanmış nitelik ve özelliklere sahip demektir. Standart CV’ler sizi iş pazarının çoğunluğu ile aynı statüde kalmanıza neden olur. Buda sıradanlaşmanız anlamına gelir. Profesyonel CV’ler ise kıyasla algıda seçicilik özelliğine sahiptir ve iş pazarında ayrışmanızı sağlar.
 • Ortaya çıkartılan Profesyonel CV kurumsal profesyonelin ürünü niteliğindedir. Nasıl her ürün ortaya çıkartılmadan önce fizibilitesi gerçekleştirilirse, ürünün hedef kitlesi tanımlanır, personası oluşturulur ve hedef kitleye yönelik fayda ekonomisi belirlenirse Profesyonel CV hazırlama sürecinde takip edilen yöntem benzer niteliktedir.

KARİYERE YÖNELİK GELENEKSEL PAZARLAMA YÖNTEMLERİ

Kariyerde bugüne kadar uyguladığımız yöntemlerin tümü geleneksel olarak kabul ettiğimiz bir teknikten geçer. Geleneksel teknikler, bir kanal stratejisidir. Kanal stratejisi, iş arama sürecinde kullanılan yöntemlerin tümüne verdiğimiz isimdir.

Nedir bu geleneksel yöntemler?

İş arama sürecine girmiş profesyonelin birinci eylemi,

 1. Tanıdığı çevreyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda harekete geçirmek. CV’nin tanıdıklar üzerinden paylaşımının yapılarak, ilgili işe alımcılar ile buluşturulmasını referans ile sağlamak.
 2. Head Hunter olarak nitelediğimiz, özel istihdam büroları ile profesyonel CV’nin, etkili bir ön yazı veya cover letter diye tabir ettiğimiz bir yazı ile paylaşılma sürecidir.
 3. Portaller, bugün etkili bir şekilde iş arama sürecinin dijital bir süreç olduğunu anlatan mekanizmalardır. Profil hazırlığınızı CV’nizide ekleyerek iş başvurularında kullandığınız etkili bir mekanizmadır. Daralan iş piyasasından dolayı, geri dönüş oranları oldukça düşmüştür.
 4. Aggegatorlar, tam Türkçesi olmamasına rağmen, bütünleştirici olarak tanımlayabiliriz. Aggregatorların yaptığı işlev aradığınız pozisyon ve bölgeye yönelik, benzer nitelikte ve aradığınız pozisyonlara yönelik iş fırsatlarını listelemesidir. En başarılı aggregator örnekleri Indeed, careerjet,Linkedin, Glassdoor olarak tanımlayabiliriz.
 5. Kişisel hedeflemeyi doğru yaparak hedeflediğimiz şirketlerin yöneticilerine aktif mail ile başvuru.

Bugüne kadar iş arama sürecinde kendimizi aktif olarak veya pasif olarak ortaya koyduğumuz yaklaşımlardır. Diğer bir manada buna kanal stratejisi diyoruz.

İstatistikler dengeli bir kanal stratejisi ile 300 civarında gerçekleştirilecek başvuruya yönelik yaklaşık 8  iş görüşmesine davet aldığımızı gösteriyor. 3 sene öncesinin verileri daha farklıydı. 225 başvurya karşılık 10 a yakın davet alma ve bu davetlerden ihtiyacımız veya bizi motive eden bir pozisyona yönelik 1 şirket ile analaşabiliyorduk.

Geleneksel metodlar üzerinden yapılan başvuru süreçlerinde başvuru adetlerini bir anda gerçekleştiremiyorsunuz. Kendi talebinizi yaratmak veya oluşturmak için gerçekleştirdiğiniz başvuru süreci zamana yayılıyor. Hem zaman yayılıyor hem de yeterli istatistiki veriye ulaşamıyorsunuz. Sadece karşımızda niteliksiz bir sayı gurubu duruyor.

İçerisinde bulunduğumuz dönemde geleneksel metodları kullanmamız gerekiyor fakat daha etkili ve dikkat çekecek bir metoda daha ihtiyacımız olduğuna işaret ediyor.

YENİ NESİL DİJİTAL PAZARLAMA OTOMASYONU İLE YENİ İŞ FIRSATLARI OLUŞTURMAK

Geleneksel etkinin haricinde kuvvetli, hazırlıkları önceden tamamlanmış Dijital, ölçülebilir, ölçeklenebilir, davranış modeline yönelik hazırlanacak bir otomasyon etkisi yeni nesil çözüm olarak karşımızda duruyor.

Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamayı ciro olarak geçtiği bir dünyada iş arama stratejimizi sadece geleneksel bir metoda dayandırdığımızda ürettiği fırsatlar daha azken, dijital teknolojinin davranış modeline yönelik bir iletişim stratejisi ile hareket edildiğinde ortaya çok daha farklı bir resim çıkacağını hem söyleyebilirim hem de inanıyorum.

Kurumsal profesyonelin iş piyasasına yönelik pazarlaması dijital teknolojiyi profesyonel kariyer yaklaşımı ile buluşturduğunda başıyor.

Kurumsal Profesyonelin ürünleşme sürecinin  (Kariyer Stratejisi Belirleme Sürecinin) çıktısı Profesyonel CV’si dir. Ürünleşmeyi hedef kitle ile ürünün buluşturulması ve talep oluşturma aşaması takip eder. Talep oluşturma sizin iş bilginize, deneyimlerinize, yetkinlik ve yeteneklerinizin bir başka firmada katma değer oluşturacak şekilde konumlandırılması ve ihtiyaç duyulmasını sağlaması anlamına gelir. Diğer bir değiş ile işe alım hedef gurubu üzerinde size ait temel niteliklere yönelik farkındalık oluşturma eylemidir.

Kariyerde Pazarlamanın hedefi sizin hedef kitleniz üzerinde görünür ve bilinir olmanızı sağlamaktır.

Pazarlama eylemi ile size ait değer önergesi doğru kitle ile temasa geçer ve O an için kimin size  ihtiyacı varsa temasa geçmesini teşvik eder.

Kariyerde pazarlama eylemi anlık sonuç üretir. Aynı anda hedef kitleniz üzerinde Head Hunter, İşe alım yöneticileri, Hedeflediğiniz şirketlerin genel müdürleri, CFO ları veya işe alımdan sorumlu yöneticileri üzerinde kendinize ait, profesyonel seviyede tasarlanmış bir iletişim yaklaşımını kendi iş değerleriniz ile buluşturarak iletiyorsunuz.

Kişiselleştirilmiş yaklaşım ile anlık bir kişisel kampanya atağı başlatıyorsunuz.

Anlık olarak ve iletişimin profesyonel seviyede koparılmadan davranış modeline yönelik tasarlandığı bir yaklaşım ile görünür ve bilinir oluyorsunuz.

Kariyerde Pazarlama (Goto Market Strategy, GTMS) süreci aynı zamanda Kurumsal Profesyonelin Markalaşma sürecinin bir parçasıdır.

Kariyerde Pazarlama Kurumsal Profesyonellerin İş değiştirme aşamasında kullandıkları geleneksel metodların ötesinde, daha HEDEF odaklı ve HIZLI çalışan, temelinde dijital pazarlamanın öğelerini ve  MARKETING AUTOMATION (Pazarlama Otomasyonu)  prensiplerini barındıran özel bir yöntem ile sunulan  ÇALIŞMA PROGRAMIDIR.

Bu yaklaşım ile ortaya katmanlı ( birinci ve ikinci seviye) iletişim ortaya çıkartılır ve ürününüz olan Profesyonel CV’niz Pazarlama otomasyonuna yönelik bir araç ile entegre edilerek iletişim senaryolarına yönelik bir yaklaşım hazırlanır.  Senaryolaşma otomasyon sürecinin en önemli ve kritik sürecidir.

Senaryonun hazırlanması, pazarlama otomasyon sürecinde kişisel kampanyanız olarak değerlendirilir. Amaç tanımladığınız hedef kitleye yönelik size ait bilgi, deneyim, yetkinleri kapsayan bir yaklaşımın KAMPANYALAŞTIRILMASIDIR.

Kurumsal profesyonellerin bugün için en etkili, kısa zamanda geniş bir kitle ile  Profesyonel CV sini  buluşturan bu yöntem ortaya somut ve ölçülebilir bir yaklaşım koyar.

Kariyer Pazarlamaya yönelik profesyonel destek ihtiyacınız için aşağıdaki linke tıklayarak ÖN GÖRÜŞME için randevu alabilirsiniz veya aşağıdaki basit formu doldurarak benim ile iletişime geçebilirsiniz.

Kariyerinizde başarılar dilerim.

Can Büyükalkan

[contact-form-7 id=”6115″ title=”Profesyonel Destek İhtiyacı”]

Bir Cevap Yazın