PROFESYONEL CV LERDE OLGUNLUK SEVİYESİNE BAĞLI ETKİ GÜCÜ OLUŞTURMA

 

PROFESYONEL CV’LERİN OLGUNLUK MODELİ VE ETKİ GÜÇLERİNİN ÖLÇÜMLENMESİ

Profesyonel CV, İş dünyasına ve iş piyasasına yönelik profesyonelliğinizi ve profesyonel duruşunzu temsil eden tek ve en önemli kariyer aracınızdır. Profesyonel CV’nin hazırlama süreci ve şekli, kabul görmüş bir metot ve sistem üzerinden gerçekleşir. Bu şekilde her kariyer evresindeki profesyonel için tanımlamış, kabul görmüş bir mimari içerisinde en doğru profesyonel temsil gerçekleşmiş olur.

Profesyonel CV kurumsal profesyonelin niteliklerini ve iş bilgisine dayalı etki seviyesini, kurumsal profesyonelin iş sonuçları ile ortaya koyar.

Profesyonel CV’ler temsil aracı olduğu için, iş arama sürecinin başlangıç noktasını temsil ederler. Profesyonel CV’ler hedeflenen şirket veya portaller üzerinden istenilen iş ilanları ile paylaşıldığında iş görüşmesi için davet aldırma özelliği vardır.   Profesyonel CV’nizin gücü size davet aldırma kabiliyetinde yatar.  Bu yüzden Profesyonel CV’ler Mülakat Sistemleri ile entegre çalışır.

Profesyonel CV’niz hazırlanırken iki temel konu üzerinde hazırlık yapılması gerekir.

 • Kurumsal Profesyonelin Kariyer Stratejisi ve Hedefi
 • Bütünsel Kariyer Hikayesini oluşturan başarı adımları.

Profesyonel CV’ler bütünsel kariyer akışını gösterir. Her kariyer evresinde kurumsal profesyonelin kazanımlarını ve o kazanımlar ile ortaya koyduğu iş değerini veriler ile tarifler. Bu yaklaşım, başarı adımları ile entre edilir. Entegre edilen parçalar bütünsellik içerisinde, kelime ve cümleler ile tariflenir. Bu yüzden hazırlık aşaması bölüm bölüm ele alınır ve şekillendirilir. Profesyonel CV Hazırlık sürecinde kurumsal profesyoneller kişisel özelliklerini, role bağlı sorumluluk kapsamlarını, organizasyona kattıkları değeri ve başarılı sonuçların organizasyon üzerindeki etki ve faydalarını gözden geçirerek ilerlerler ve Profesyonel CV’ye ait mimariyi tamamlarlar.

Bu şekilde ortaya çıkan bir ürün, her hangi bir mülkatta karşılaşabileceğiniz soruları da içerisinde belli bir oranda kapsar. Doğru hazırlanan Profesyonel CV mülakatta karşılaşabileceğiniz soruların %40 ila %50 lik  bölümüne önceden cevaplamanızı veya cevaplarınızın Profesyonel CV’nizin içerisinde yer almasını destekler.

Profesyonel CV’ler sizin temsil aracınız olması açısından, senelere dayalı iş yaşamınızda ortaya koyduğunuz kariyer ve kişisel gelişimi temsil eder ve akıcı bir kariyer hikayesi içerisinde temsil eder.

Profesyonel CV’si hazır, kurumsal bir profesyonelin elinde kuvvetli üç çıktı olur.

 • Akıcı bir Kariyer Hikayesi
 • Profesyonel CV’si
 • Ve Dijital ortamda onu temsil edecek Linkedin Profili.

Profesyonel CV’lerin dört olgunluk seviyesi vardır ve Profesyonel CV’lerin etki oluşturma gücü, CV nizin bu dört olgunluk seviyesinden hangisinde durduğu ile doğru orantılıdır.

Aşağıdaki formu doldurarak Profesyonel CV’nizin hangi olgunlık seviyesinde olduğunu ve CV’nizi  bir sonraki olgunluk ve etki seviyesine nasıl çıkarabileceğinize dair raporunuzu almak için aşağıdaki formu doldurmanızı tavsiye ederim.


PROFESYONEL CV HAZIRLAMA ÖN GÖRÜŞME RANDEVU TALEBİ İÇİN TIKLAYIN

PROFESYONEL CV OLGUNLUK MODELİ VE TANIMLARI

Profesyonel CV’lerin ortaya koyduğu etki gücünü ölçen bir olgunluk modeli vardır. Profesyonel CV olgunluk modeli (Professional CV Maturity Model) Profesyonel CV’nin etki gücünü tanımlayan öze bir ölçeklendirme yapısıdır.  Olgunluk Modelinin amacı hazılamış olduğunuz CV’nizin ortalama olarak nasıl değerlendirildiğini ve sizin nasıl bir perspektif ile ve neler yaparak olgunluk modeli üzerinde ilerleyebileceğinize dair bir fikir vermesi açısından kabul gören değerli bir sistem ve metottur.

Gerek portaller üzerinden, gerekse şirketlerin açtığı ve kendi web sitelerinden yayımlanan pozisyonlarda veya head hunterlar  üzerinden gerçekleşen iş  aramalarında, şirketler ihtiyaç duyduğu insan kaynağına yönelik farklı kanallardan CV toplar. Sınırlı insan kaynakları profesyonelleri ve bugün akıllı olarak değerlendirebileceğimiz sistemler üzerinden gelen CV’ler bir filtelemeye tabi tutulur.

Bu yakalaşımla  CV’ler arasında bir eliminasyon gerçekleşir. Bu filtreleme sürecinde ilk elenen CV ‘ler Standart CV’ler dir.  Standart CV’ler kurumsal profesyonel için anlamı düşük bir guruptur. Gerek algıda gerekse de içerik olarak, kurumsal profesyonelin başvurduğu pozisyonlarda bir fark ve avantaj elde etmesine imkan tanımazlar. Bunun en temel sebebi, CV içerisinde yer alan bilgilerin,  CV’yi inceleyen işe alımcı veya yönetici üzerinde kuvvetli algı ve izlenim oluşturmasına çok müsait bir letişim sağlamamalarından kaynaklanmalarıdır.

Profesyonel CV Modelleri ve Profesyonel CV’lerin olgunluk seviyesi ise, gerek içerik, gereksede Profesyonel CV hazırlama sürecinde kullanılan teknikler açısından etki gücü oluşturur ve iş başvuru rekabetinde kendilerine artı avantaj sağlamalarından kaynaklanır.

Profesyonel CV’lerin dört olgunluk seviyesi vardır.

 1. Structured
 2. Quantified
 3. Synergy
 4. Interactive

Dört olgunluk seviyesi  aslında Profesyonel CV mimarisinin nasıl kullanılarak etki gücünü oluşturabileceğini anlatır.

Dört  olgunluk modeli, kurumsal profesyonelin, rekabet edebilecek Profesyonel CV’yi ortaya koyma sürecinde, samimi ve gerçek olarak, kişisel gelişimini, profesyonellik ve liderlik seviyesini, yaptığı işe yönelik bilgi derinliğini ve bilgisinin oluşturduğu etki alanınnı tanımlamasından kaynaklanır.

Dördüncü olgunluk seviyesinde Profesyonel CV’ye sahip bir profesyonel, CV’sinin başka profesyoneller üzerinde oluşturacağı yüksek etki gücünü ve mülakat sisteminde ortaya koyacağı başarısını somutlaştırır.

Profesyonel CV’ler sizi işe yerleştirmez. Profesyonel CV’nizin en temel görevi, iş başvuru sürecinde size kapı açar, sizin mülakata davet almanıza olanak verir.

Profesyonel CV katma değeri yüksek, sizin kurumsal deneyiminizi, çalışma kültürünüzü, iş sonucu elde ettiğiniz işe yönelik bilgi birikiminizi gösteren özel bir temsil aracıdır.  İş dünyasında ki değişim yüksektir.  Türkiye ortalamasında bir profesyonelin aynı şirket içerisinde devam etme süreci  ortalamada 3 seneye gerilemiştir.  Bu yeni nesiller için daha da kısalmaktadır.

Bu yüzden iş piyasasında ki değişim ve dönüşüm hareketliliği devam ettiği sürece ve çalışma süreleri aşağılara doğru eğitim gösterdikçe ortaya çıkan tablo Profesyonel CV’nin hazırlanma sürecinin önemini bir kat daha arttırmaktadır.

Profesyonel CV’lerin etki gücünün ortaya çıkmasını sağlayan dört olgunluk modeli dolayısı ile dört farklı etki güç seviyesi vardır. Her seviye kurumsal profesyonelin İş piyasasına yönelik pazarlama gücünü bir kat daha arttırır.  Profesyonel CV Olgunluk modeli, her profesyonelin birbirinden farklı işe yönelik düşünce yapısı olduğunu gösteren önemli bir değerlendirme aracıdır.

Dört olgunluk seviyesi,

Structured (Yapılandırılmış), Quantified (Veriler ile Desteklenmiş), Synergy  (Sinerji), Interactive (Etkileşimli)


CV’NİZİN ETKİ GÜCÜNÜ ÖĞRENİN

PROFESYONEL CV’LERDE BİRİNCİ OLGUNLUK SEVİYESİ STRUCTURED PROFESYONEL CV MODELİ

Structured (Yaplandırılmış)  olgunluk seviyesi, Profesyonel CV’nin birinci olgunluk seviyesidir.

Kurumsal profesyonelin deneyimlerinin etkili bir şekilde yapısal ve profesyonel bir iletişim akışı içerisinde gerçekleştiğine işaret eder.

Yapılandırılmış kelimesi, kurumsal profesyonelin işene bakış açısını ve yorumlama becerisine işaret eder. Bakış açısı, diğer bir ifade ile kurumsal profesyonelin stratejik düşünce yapısını ortaya koyar.

Stratejik düşünce modellerine hakimiyet, elde edilen, kazanılan bilginin iş değerini nasıl yarattığını formüle edebilmesinden geçer.

Standart CV ile Profesyonel CV’nin ayıştığı en temel nokta, kurumsal profesyonelin ne iş yaptığına, kendi üretim kapasitesini nasıl yükselttiğine ve iş değeri elde etmek için nasıl parçaları bir araya getirebildiğine dair net bir bakış açısı ortaya koyar.

Structured aşamasında bilginin iş sonucu için yapılandırılması vardır. Yapılandırma ise başarı temelli yorumlamadan geçer. Başarı temelli yorumlama sürecinde, kurumsal profesyonelin işe giriş amacı, amaca yönelik ortaya koyduğu iş vizyonu, iş vizyonuna ulaşmak için gerekli olan stratejik yaklaşım ve aşamalar ve bu aşamalarda ortaya konacak ve iş sonucu şekillendirecek kazanımların planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve iş sonucunu veya iş sonuçlarını şekillendirme vardır.

Başarı temelli yorumlama, success based interpretation, Türkçe’de tek kelimeye işaret etse dahi aslında ingilizce’de üç farklı kelimeye işaret eder.

Success, Achievement ve Accopmlishment’ın derece olarak İngilizce’de birbirinden farklı anlam taşır. Success başarının en kuvvetli halidir ve ölçeklendirildiğinde profesyonel CV’nin hazırlama aşamasındaki yorumlama sürecinde Vizyon kelimesine denk gelir. Profesyonel CV hazırlama aşamasında iki türlü Vizyon vardır. Kurumsal Profesyonelin işe yönelik Vizyonu ve Kariyerine Yönelik Vizyon.

Birinci olgunluk seviyesinde işe yönelik Vizyon kullanılır. Amaç işe yönelik ve işin geleceğine yönelik sorumluluk alanı kapsamında, işe alınma amacına paralel bir Vizyonu gelecek bakış açısını temsil edebilmektir.

Profesyonel CV hazırlama sürecindeki bir profesyonelin Vizyon kelimesine bakış açısı, “Gelecekte tanımlanmış başarı için” veya “Gelecekte tanımlanan başarı için” olmalıdır.

Başarı temelli yorumlamanın ikinci başarıyı temsil eden kelimesi Achievement tır. Achievement kelimesi, bir Stratejiyi veya Strateji için aşamalı bir yaklaşımı temsil eder ve hedefe erişim amaçlı kullanılır. Hedef için Strateji belirlemek veya yol haritası ortaya koymak Achievement kelimesi ile bütünleşir.

Yukarıdaki iki başarıyı temsil eden kelime Success ve Achievement ‘ın İngilizce Profesyonel CV’ler içerisinde ki kullanım yaklaşımı, İngilizce yorumlama aşamasında “The Vision of Success” ve “ The Achievement Strategy” şeklinde gerçekleşir. Türkçe yorumlama yaklaşımında “Başarının Vizyonu” ve “ Başarı-nın Stratejisi” şeklinde yorumlanarak ortaya bir iletişim yaklaşımı konulur.

Başarı temelli  yorumlamanın üçüncü kelimesi ise Accomplishmet’tır. Accomplishment kelimesi Achievement kelimesinden daha düşük bir başarı anlamı vardır. Accomplishment, planlanan icra adımlarının gerçekleştirilmesi anlamına gelir.  Bu değerlendirme yaklaşımı ile icraat, proje ve programlar olduğu gibi ortaya konması gereken major iş görevlendirmeleri de olabilir.

Bir örnek ile ifade etmek gerekirse, “Başarının vizyonu” operasyonel bir çağrı merkezinde karlı bir operasyonu temsil edebileceği gibi, karlılığa katkı parametresinin tüm çağrı merkezleri operasyonları içerisinde en yüksek seviyeye getirilmesi de olabilir.

Bir adım daha gelişmiş bir vizyon, çağrı merkezi operasyonel verimliliğinin şirketin tüm çağrı merkezleri içerisinde karlılığa en yüksek katkıyı sağlayan ve çalışan memnuniyetinde %85 ‘in üzerinde bir değer ile bunu gerçekleştiren bir operasyona ulaşma vizyonu ortaya konabilir.

Bu başarının vizyonuna ulaşmak için stratejik bir yaklaşım sergileyip, yapılması gereken işleri aşama aşama veya bölüm bölüm ele alabilirsiniz. Başarı temelli yorumlama yaklaşımında, işin stratejisinin dört aşamada elde edilebileceğini veya edildiğini belirtmek, daha sonra bu aşamaların neler olduğunu tanımlamaktan geçer. Başarının aşamalara ayrılarak, önceden planlanması ingilizce’de Achievement kelimesi ile tanımlanır veya tariflenir. Achievement strategy bu aşamaların tanımlanmış halidir.

Böyle bir yaklaşımda her bir aşama bir sonraki aşamaya gerek veri gerekse de çıktılar olarak katkı sağlar.

Başarı temelli yorumlama tekniği resmi bütünsel görmenizi sağlar.

Aşamaları tanımlanmış bir yaklaşım, her aşamanın içerisinde gerçekleştirilen analiz, proje, tasarım veya ölçümleme vb, görevlerinin bütününden oluşur ve icraya dayalı görev yorumlaması Accomplishment’ları oluşturur.

Başarı temelli yorumlama sürecinde,

Başarı Vizyonu,

Achievement Stratejiyi,

Accomplishment Eylem Adımlarını  tanımlar.

Eylem adımları, proje, program olabildiği gibi, KPI ‘ların gelişitirilmesi gibi daha yüksek seviye’de ki eylem adımlarınıda kapsayabilir.

Profesyonel CV’ler içerisinde Başarıya dayalı yorumlama tekniği, sizin sahip olduğunuz pozisyonun/rolünüzün sorumluluk alanını veya alanlarını, icra ettiğiniz iş ve işin teknikleri ile, istenilen üretimin bir iş değeri olarak yorumlanması ile gerçekleşir.

Profesyonel CV’ler de başarıya dayalı yorumlama tekniği sizin toplam kazanımlarınız ile şirketin toplam kazanımlarını icra ettiğiniz rol ve sorumluluğa göre tanımlar.

Birinci Olgunluk seviyesinde ki bir profesyonel CV örneğinin bölümü aşağıda ki şekildedir.

Kurumsal Profesyonel, kendi kariyer akışı içerisinde yaptıklarını ve gerçekleştirdiklerini aşağıdaki şekilde tanımlamıştır.

Profesyonel CV’lerin birinci olgunluk seviyesi Standart CV’ler ile kıyaslandığında %100 oranında daha fazla iş görüşmesine davet aldığı  istatiksel olarak gözlemlenmiştir.


CV’NİZİN ETKİ GÜCÜNÜ ÖĞRENİN !

PROFESYONEL CV’LERDE İKİNCİ OLGUNLUK SEVİYESİ QUANTIFIED PROFESYONEL CV MODELİ

Quatified (Sayısal Verilerle Yapılandırılmış)  olgunluk seviyesi, Profesyonel CV’nin ikinci olgunluk seviyesidir.

Profesyonel CV’lerin ikinci olgunluk seviyesi başarı temelli yorumlamanın üzerine eklenir. Başarı’ya dayalı yorumlamanın bir üst katmanını oluşturur ve ikinci olgunluk seviyesindeki bir Profesyonel CV’nin temsil gücü üretilen iş değerinin sayısal verilere dayandırılmasıdır.

Sayısal veriler, kurumsal profesyonelin Profesyonel CV içerisinde ortaya koyduğu iletişim gücünü saysal verilere dayandırarak, başarı katmanının büyüklüğü hakkında karşı tarafın algı ve yorumlamasını bütünsellik içerisinde, kendi filitrelerinden geçmesine ve karşılaştırma yaparak büyüklük ve bütünsellik algısı oluşmasını sağlar.

Kurumsal profesyonellerin başarı temelli yorumlamasının bütünleştiği nokta kronolojik akış içerisinde iş sonuçlarının ve iş sonucunu oluşmasını destekleyen alt iş sonuçlarının rakamlar ile ifadeleşmesidir.

Sayısıal veri, rakamlar ile ifadeyi gerektirir. Görev ve sorumluluk alanının verilere bölünmesi yaptığınız işin analizini gerektirir.

Örneğin bir satış ekibinin, müşteri ziyaret oranının satışa yansıması, bir destek profesyonelinin gelen problemi ortalamada çözme süresi, gelen probleme yönelik anında çözüm oranı, bir gişe yetkilisinin karşıladığı müşteri sayısı, yaptığı işlem sayısı ve işlem ortalaması, sayısal verilere dayandırılmış yorumlama tekniğini oluşturur.

Yönetim seviyesinde sayısal verilere dayalı başarı yorumlaması daha büyük anlam ifade eder. Bir proje yöneticisinin işi bitirmek için kullandığı bütçe üzerinde gerçekleştirdiği tasarruf, işin daha erken bitirilmesi için kullandığı teknikler ve maliyet avantajıın karlılığa yansıması gibi faktörler anlamlıdır.

Bir çağrı merkezi yöneticisinin takımlarının verimliliğini parametrelere ve KPI (Key Performance Indicators)lar ile ifade etmesi ve bu parametrelerin gelişimine yönelik gerçekleştirdiği, performans gelişim projeleri, süreç geliştirme projeleri, otomasyona yönelik projelerin bütünü verimliliğe ve verimliliğin maliyet ve şirketin karlılığına giden süreçtir.

Bir supply chain manager’ın sürecin bütünsel optimizasyonuna yönelik girişimleri, lojistik, satın alma bölümlerinde ortaya çıkardığı gelişim projeleri, uçtan uca çözüm ve yeni çözümlerin stratejik avantaj yaratması ile ortaya koyduğu rekabet avantajı ve bunun maliyetten satış sürecine olan etkisi, verilerin rakkamsallaştırılmış ve bütünselliği temsil eden yaklaşımıdır.

Bu seviyede ortaya konan bütünsel yorumlar, veriler ve rakkamlar ile bütüneştiğinde kurumsal profesyonelin içinde bulunduğu sektörde ve iş bilgisi ile birlikte ortaya koyabileceği etki gücünü tariflemesi açısından önemlidir.

Quantified olgunluk seviyesindeki bir Profesyonel CV, kurumsal profesyonelin,

 1. a) yapıtığı işin farkında olduğunu ve işi analiz ederek, gerekli adımları doğru bir şekilde atabildiğini
 2. b) başarıya yönelik geçmişte planlı bir çalışması ve teması olduğunu , ölçeklendirilebilir bir başarı elde ettiğini gösterir.

Profesyonel CV’ler de bu seviyede gerekleştirilen yorumlama ile Profesyonel CV’nin ikinci olgunluk seviyesine ulaşılmış olunur.  Bu seviyede temsil edillen profesyonelin, bilinç ve algı seviyesinin yüksek olduğunu karşılaştırılmalı olarak Profesyonel CV’yi değerendirenlerin algılarında oluşturulur. Başvurulan şirkete, katılabilecek değer rakamsallaştırılarak ifade edilmiş olunur.

Kurumsal profesyonel oluşturabileceği etki gücünü, veriler ile sayısallaştırılarak ortaya konduğundan, diğer adaylara kıyasla, kendisinin tam olarak şirkete ne verebileceğine, ne tür bir ekonomik değer gerçekleştirebileceğine dair,net bir duruş ortaya koymuş olunur.

İkinci olgunluk seviyesine sahip Profesyonel CV’lerin 1. Olgunluk seviyesine sahip Profesyonel CV ‘ler ile kıyaslandığında %50 oranında daha fazla davet aldığı istatistiksel olarak gözlenmektedir.

Aşağıdaki örnek, 2. Olgunluk seviyesine sahip bir Profesyonel CV’dir. Görüleceği üzere çok net bir şekilde veriler ile ifade başarı temelli yorumlama sürecine entegre edilmiştir.


CV’NİZİN ETKİ GÜCÜNÜ ÖĞRENİN !

PROFESYONEL CV’LERDE ÜÇÜNCÜ OLGUNLUK SEVİYESİ SYNERGY PROFESYONEL CV MODELİ

Synergy (Sinerji)  olgunluk seviyesi, Profesyonel CV’nin üçüncü olgunluk seviyesidir.

Sinerji olgunluk seviyesindeki bir Profesyonel CV, kurumsal profesyonelin, hedeflediği konumda, net bir değer önergesi ile, kariyer vizyonu ve stratejisi perspektifinde bir şirket ile nasıl ortak ve motivasyonu yüksek geleceğe dair bir değer oluşturabileceğini tanımlar.

Sinerji seviyesine ulaşmak için, kurumsal profesyonelin kendisine ve kariyerinde izleyeceği yola ilişkin bir yol haritasının olması gerekir. Aynı zamanda bu yol haritasında kendi kişisel ürünleşmesini tamamlamış olması gerekir çünkü bu olgunluk seviyesinde ki Profesyonel CV modelleri, geleceğe yönelik hedef ve işaretleri, geçmiş deneyimlerden ve kazanımlardan yola çıkarak ortaya koyar.

Sinerji seviyesindeki bir Profesyonel CV kurumsal profesyonelin kariyeri özelinde pazarlamasını içerir ve kurumsal profesyonellerin markalaşma sürecinin ilk adımını oluşturur.

Profesyonel CV’lerde Sinerji olgunluk seviyesi,

Sinerji= Konumlandırma + Vizyondan oluşur.

Üçüncü olgunluk seviyesindeki Profesyonel CV Modelleri, kurumsal profesyonelin pazarlamasına yönelik bir yaklaşım içerir. Kurumsal profesyonelin pazarlaması demek, sahip olduğu, yetenek, yetkinlik, stratejik düşünce modellerine hakimiyet, liderlik seviyesi, yönetsel fonksiyonlara hakimiyet ile iş sonucu arasındaki bağları temsil etmesi veya iş piyasasına yönelik ortaya koyması anlamına gelir.

Sinerji olgunluk seviyesindeki profesyonel CV’ler hedefli profesyonel CV’lerdir.

Üçüncü olgunluk seviyesinde hazırlanacak bir Profesyonel CV, konumlandırma ile başlar. Konumlandırma, bir pozisyonu temsil ettiği gibi aynı zamanda pozisyona ait liderlik seviyesini de temsil eder.

Profesyonel CV’ler de konumlandırma, kurumsal profesyonelin duruşunu temsil etmesi açısından önemlidir. Kurumsal profesyoneller ister bir uzmanlık seviyesinde olsunlar, ister yönetim seviyesinde olsunlar, sahip oldukları liderlik seviyesini temsil ederler.

Liderlik seviyesi, kurumsal profesyonelin hangi liderlik özelliklerini aktif olarak kullanabildiğine işaret eder. Kullanılan liderlik özelliklerinin tümü bütün olarak temsil edilen profesyonelin uzman seviyesinde ise, iş verimliliğine, değişime uyumuna ve adaptasyonuna işaret eder.

Eğer profesyonel yönetim seviyesinde ise, liderlik özelliklerinin, ekip ve ona ait dinamikleri nasıl etkin bir şekilde, değişimi destekleyecek nitelikte ve bugün herkesin iş yerinde aradığı motivasyon ve çalışan bağlılığına hizmet ettiğine işaret eder. Bu yazdıklarım en minimal seviyede yorumlanan aşamadır.

Profesyonel CV içerisinde gerçekleştirilen konumlandırma aynı zamanda kurumsal profesyonelin uzmanlık alanında nasıl bir iş değeri oluşturduğunun ifadesini barındırır. Bu profesyonelin tanımladığı iş pozisyonuna yönelik katma değerinin ne olacağını formüle ederek ifade etmesidir.

Konumlandırma ile birlikte gerçekleşen katma değer önergesine Motto diyoruz. Motto en basit tanımıyla, her gün yaptığınız iş için neden iş yerine geldiğinizi ve bir değer oluşturmak için mücadele ettiğinizi tanımlar ve anlatır. Bu şekilde Profesyonel CV içerisindeki olgunluk seviyesi yükselmeye başlar.

Profesyonel CV’ler de Vizyon 3 bölümün yorumlanmasından oluşur.

Geçmişten bugüne, bugünden geleceğe ve geçmiş ile geleceği sinerji içerisinde bağlayan yetkinliklerin entegre olmuş halini Vizyonu oluşturur.

Profesyonel CV’ler, geçmişten bugüne gelen yorumlamayı Profil başlığı altında gerçekleştirir. Kariyerin uzmanlık seviyesi Professional Profile olarak yorumlanırken yönetim seviyesindeki profesyoneller Executive Profile olarak yorumlar.

Profil, profesyonelin içerisinde bulunduğu kariyer evresine yönelik bir duruş sergiler. Kariyer evrelerine yönelik profesyonel duruş farklılıklar gösterir.  Örneğin, uzmanlık seviyesinde ve kariyerinde 6 senelik deneyimi olan bir profesyonelin, üst yönetim seviyesinde 15 senelik deneyimi olan bir profesyonele göre deneyim ve sorumluluk farkları vardır. Birisi uzmanlık temelinde ortaya koyduğu değerleri bir sonraki pozisyonuna yönelik yorumlar, diğeri yönetsel deneyimlerini üst yönetim seviyesine yönelik yorumlar.

Profesyonel CV’lerin üçüncü olgunluk seviyesi,  kariyerinde bir sonraki evreye geçmek isteyen profesyoneller için en doğru çözümdür. Kariyerinde aynı çizgide veya liderlik seviyesinde ilerlemek isteyen profesyoneller için birinci ve ikinci olgunluk seviyesi yeterli bir çözümdür.

Toplamda profesyonellerin etki gücü içerisinde bulundukları organizasyona ve sahip oldukları pozisyona bağlıdır.  Yukarıdaki paragrafta belirtilen örnekte uzman profil, işi kendisi veya bir takım ile gerçekleştirerek ve kendilerine verilen iş hedefi doğrultusunda iş yaparken, üst yönetim profili, şirketin toplam katma değerini, içerisinde bulundukları sektör ve iş piyasasına yönelik yükseltmek için, ekiplerini en iyi şekilde hedeflendirerek yol alır.

Profil kendi içerisinde, oluşturulan iş değerlerinin özeti ve oluşturulan iş sinerjisinin yetkinlikler çerçevesinde yorumlanması ile oluşur.

Profil bölümü, role ilişkin sorumluluk içerir. Sorumluluklar çerçevesinde, profesyonelin bireysel ve ekip içerisinde nasıl bir iş değeri oluşturduğunu ve toplam iş sinerjisini temsil ettiği rol ve sorumluluk alanı ile tanımlaması ile bir bütünlük kazanır.

Profil bölümü, çalışılan sektörü veya sektörleri, sırası ile üstlenilen sorumlulukları, profesyonel seviyedeki kazanımları ve kazanımlarla elde edilen anahtar başarıları içerir. Bu yaklaşım geçmişten bugüne gelme aşamasıdır.

Vizyon bölümünün ikinci aşamsı, kariyer hedefidir. Kariyer hedefi, geleceğe doğru hangi yönlerinizi geliştirerek, kariyerinizin bir sonraki evresine ulaşmayı planladığınızı ve ulaştığını noktada ne icra etmek istediğinizi yorumlar ve ifade eder.

Profil ve Kariyer Hedefi birbirine Temel iş yetkinlikleri ile entegre edilir  ve bütünleşir.

Aşağıdaki örnek profesyonel CV 3. Olgunluk seviyesinin iyi bir temsilcisi olma özelliğine sahptir.


CV’NİZİN ETKİ GÜCÜNÜ ÖĞRENİN

PROFESYONEL CV’LERDE DÖRDÜNCÜ OLGUNLUK SEVİYESİ INTERACTIVE PROFESYONEL CV MODELİ

Profesyonel CV’ler de dördüncü olgunluk seviyesi Interactive (Etkleşimli) modeldir.

Interactive model, 15 + yıl iş deneyimine sahip ve yönetim seviyesinde uzun zaman geçirmiş profesyoneller için ideal bir çözüm önergesi ortaya koyar.

Profesyonel CV’ler artık dijital ve kişisel ürünlerdir.  Etkileşim olgunluk seviyesi, kurumsal profesyonelin içeriğinin 2 sayfa içerisinde konsolide edilemediği ve aynı zamanda profesyonel kimliği hakkında ve ortaya koyduğu icraatlarda daha derin bilgi paylaşımına gitmek istediği noktada kurumsal profesyonele ilgi çekici ve derin bilgi paylaşımına olanak tanıması açısından önemli bir fırsat yaratır.

Etkileşimli Profesyonel CV modelleri, üçüncü olgunluk seviyesinin üzerinde bilgi derinliği sağlar. Birinci olgunluk seviyesi kurumsal profesyonelin iş üretimini başarı temelli yorumlaması ile elde edilen bir olgunluk seviyesiydi. Ve ortaya başarıya dayalı üç yorumlama yaklaşımı ile Vizyon, Strateji ve İcrayı bir araya getiren bir yapısı vardı.

Etkileşimli Profesyonel Modelinde özellikle icra bölümü etkileşimli hale getirilerek, değerlendiricinin kurumsal profesyonelin iş yapma veya detay deneyimlenmiş proje seviyesinde ki başarılarını tanıtma imkanı vardır.

Etkileşimli Profesyonel CV olgunluk seviyesi aynı zamanda üçüncü olgunluk seviyesi içerisinde yer alan temel yetkinliklerin ve yeterliliklerin nasıl oluştuğuna geçmişten bugüne gelen bir perspektifle derinleştirmesi ve yorumlamasına müsaade eder.

Etkilşimli Profesyonel CV olgunluk seviyesi, içerik olarak kurumsal profesyonelin bir metot ile yaptığı ve ortaya koyduğu işlerde derinleşmesi anlamına gelir. İki sayfalık Profesyonel CV yapılarının kurumsal profesyonelin deneyimlerinde derinleşilen 20 sayfalık kılavuza dönüştüğü görülür.

Profesyonel CV’ler işletim sistemleri ve kelime işlemcilerden bağımsız hale .pdf ile gelirler. Bu şekilde her işletim sisteminde rahatça açılır ve hazırlandığı gibi görünürler.  PDF dosya formatının önemli bir özelliği de içerisinde barındırdığı linkleri farklı bir renk ile göstermesidir. Koyu lacivert orijinal rengidir.  Pdf formatında hazırlanacak bir Profesyonel CV etkileşimli Profesyonel CV olgunluk seviyesinde içerdiği linkleri farklı bir renk ile göstereceğinden her kullanıcının CV içerisinde linklerin olduğunu anlması veya algılaması çok kolay bir seviyeye indirgenir.

Etkileşimli Profesyonel CV olgunluk seviyesinde üretilen Profesyonel CV’lerin merak uyandırma ve tıklatma özellikleri vardır dolayısı ile Profesyonel CV’yi inceleyen değerlendiricilerin, sizin yönelendirmeniz ile hazırladıkları linklere tıklayarak size ait bilgi derinliğine yönlendirilmeleri ve sahip olduğunuz profesyonel CV’niz üzerinde daha fazla zaman geçirmeleri mümkündür.

Bu yeni nesil yaklaşımlar ve teknikler ile hazırlanan Profesyonel CV’lerin iş görüşmelerine davet aldırma olasılığı çok yüksektir.

Çok emek isteyen bir Profesyonel CV yaklaşımı olmasına rağmen çok etkileyici sonuçlar elde etmenizi ve başvurduğunuz nitelikli işlerden yüksek oranda geri dönüş almanızı sağlayan özel araçlar ve ürünler sınıfındadır. Sizin temsil gücünüzü ve etki gücünüzü yükselten özelliği vardır.

Profesyonel CV’ye ait 4 olgunluk seviyesini ve oluşturdukları etki gücünü bu yazımda anlatmaya ve paylaşmaya çalıştım.

Profesyonel CV’lere geçiş biraz zahmetli bir süreçtir. Farklı düşünce modeli ile hazırlanırlar. Nitelikli işler için ve kariyerinde bir iddiası olan profesyoneller için ideal bir yaklaşım ve çözümdür.

Profesyonel CV’lerin üçüncü olgunluk seviyesi ve dördüncü olgunluk seviyesi yurt dışında çalışmak ve uluslararası şirketlerde çalışmak isteyen profesyoneller için ideal çözümlerdir. Kurumsal deneyimi 15 senenin üzerinde olan yönetim seviyesindeki profesyonellerin ve aynı şirkette uzun süreler çalışmış profesyonellerin kariyer yolculuklarına iyi bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyan özel temsil araçlarıdır.

Profesyonel CV Olgunluk seviyesinde üretilen Profesyonel CV’ler nitelikli iş fırsatlarına yönelik rekabet gücü olan etkin araçlardır.

CV ‘nizin Hangi Olgunluk Seviyesinde olduğunu  öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın.


CV’NİZİN ETKİ GÜCÜNÜ ÖĞRENİN !

Bir Cevap Yazın