İŞ DEĞİŞTİRME SÜRECİ VE YÖNETİMİNDE KOÇLUK YAKLAŞIMLARI

Career Transition Is a Tough Job!

Profesyonel CV , Kurumsal Profesyonellerin kariyer ve iş değiştirme evrelerinde ağırlıklı olarak hazırladıkları, içinde bulundukları sektör veya genel olarak iş piyasasına yönelik profesyonel seviyede tanıtım ve kurumsal profesyonelin pazarlama aracıdır.

Genelde, kurumsal profesyoneller iş değiştirme sürecine girdiklerinde ilk düşünceleri CV’lerini hazırlamak olur. Fakat, aslında bu çok sınırlı bir bakış açısıdır. Daha geniş bir perspektiften değerlendirdiğimizde, iş değişim süreci Stratejik, Taktiksel ve Süreç bütünlüğü içerisinde hareket eder.

İş değişimi Stratejiktir çünkü, kurumsal profesyonelin kariyerine nasıl yön vereceğinin farkında ve  bilinci içerisinde olması gerektiğine işaret eder.  Bu farkındalık ve bilinç, iş pazarında ne tür bir rol için, nasıl bir konumlandırma içerisinde olduğunu ve  temsil ettiği kurumsal uzmanlık, liderlik veya yönetim seviyesinde ortaya koyması gereken katma değerin büyüklüğünün ve niteliğinin tarifi ile başlar.

İş değerinin netleştirilmesi, aslında kurumsal profesyonelin çalışacağı firma ile nasıl bir sinerji oluşturabileceğini ortaya koyar.

Steven Covey, Etkin İnsanların 7 Alışkanlığı / 7 Habbits of Highly Effective People, kitabının içerisinde 6. alışkanlık olarak Sinerji tanımlamıştır. Bu etkinlik seviyesinin en üst noktası olarak kabul etmiştir. Steven Covey Sinerji oluşturmayı ( when a group of people enter a simultaneous and cooperative state of flow – the “peak experience” ), Birden fazla insanın aynı anda yapıcı iş birliği akışına girmesi olarak tanımlıyor. Bu anlatımı insanlar üzerinde yapacağımız gibi aynı zamanda şirketler üzerinde de gerçekleştirebiliriz. Örneğin, iki farklı şirketin, birbirinden farklı kuvvetli yönelerini daha büyük bir değer oluşturmak amacı ile birleşmesi olarakta düşünebiliriz.

Kurumsal profesyonelin ortaya çıkaracağı sinerji, hedef pozisyon ile ortaya çıkarılabilecek iş değerini tanımlar. Bu aynı zamanda kişisel pazarlama kapsamında değerlendirildiğinde kişinin “unique value proposition” tekilleştirilmiş katma değeri anlamına gelir. Dİğer bir değiş ile ben bu profesyoneli bünyeme aldığımda, kendi çalışma ve iş yapma kültürü içerisinde XYZ hedeflerine ulaşabilirim veya onun bilgisi benim maddi yatırım gücüm ile, pazarda %X ilerleme sağlayabiliriz düşüncesinin hem kurumsal profesyonel hemde işe alacak firma tarafından anlaşılması anlamına gelir. Yolcuk ve birlikteliğin makul bir ekonomik katma değerinin oluşturulduğu anlamına gelir.

Bu yüzden iş değişimi stratejiktir. Aynı zamanda İş değişimi taktikseldir.

İş Değişimi Taktikseldir. Bunun en önemli sebepleri;

 1. İş değiştirme sürecinde nasıl bir yol izleneceğinin belirlenmesi gerekir.
 2. Profesyonel CV’ler hedefli araçlardır ve hedeflenen pozisyona yönelik tasarlanırlar. Her rol için aynı CV’yi paylaşamazsınız. Bu yüzden profesyonelin konumlandırmasının en doğru şekilde  ve başında, deneyimleri dikkate alındığında, farklı rol ve sorumluluklara uyum değerlendirilerek düşülmesi ve hedeflemenin o şekilde gerçekleşmes gerekir.
 3. İş piyasasının durumunu ve iş başvuru için hangi kanalları etkin olarak kullanılacağının tanımlanması gerekir.
 4. Tanımlanan Kanallara ne türlü bir iletişim ile yaklaşılacağına karar verilmesi gerekir.
 5. O iş kolunda, sektöründe hedeflenen rol ve sorumluluk olarak bakıldığında ve incelendiğinde, nitelikli şirketlerde rekabetin nasıl olacağın ön görmek gerekir.
 6. Başvurularına yönelik iş fırsatları oluştuğunda Profesyonel Kariyer Hikayesini nasıl sunması gerektiğinin farkında olması gerekir.
 7. Anlattığı Kariyer Hikayesine yönelik sorular ile nasıl başa çıkacağını bilmesi gerekir.

Bu sebeplerden dolayı İŞ DEĞİŞİMİ taktikseldir ve her maddenin önceden düşülmesi ve hamlelerin ona yönelik yapılandırılması, planlanması ve uygulanmasını gerektirir.

Bu şekilde kurumsal profesyonel iş değişim aşamasında daha bilinçli hareket ederek fark yaratabilir.

İş Değişimi aynı zamanda süreç odaklıdır. Süreç odaklıdır çünkü aşama aşama alt süreçleri de dikkate alarak hazırlanma gerekliliği vardır.

İş Değişim Sürecini bir ürünün pazara çıkarılmasına lanse edilmesine benzetebiliriz.  Bu bağlamda kurumsal profesyoneli bir ürün olarak düşünebiliriz. Ürün pazara çıkmadan önce, ondan yüksek fayda elde edecek kitle hakkında bir fikir sahibi olunması gerekir. Dolayısı ile ürün hangi fonksiyonlara sahip olacak, özelliklerinin neler olması gerekliliği üzerinde bir tasarım çalışması gerçekleştirilir.

İş Değişim Sürecinde bu, kurumsal profesyoneli iş piyasasına yönelik tasarlama aşamasıdır.  Bu tasarım çalışması PROFESYONEL CV ile gerçekleştirilir. PROFESYONEL CV çalışmasının bu tasarım mantığına yönelik iki temel alt süreci vardır.

 1. Kurumsal Profesyonelin Kariyerini Geçmişten bugüne kadar incelemek
 2. Bugüneden Geleceğe Doğru bir bakış ve vizyon oluşturmak.

Profesyonel CV’ler bu kapsamda değerlendirilir. İçerisinde geçmiş deneyimleriniz ve siz, aynı zamanda gelecek ve siz ve geleceği destekleyecek temel yetkinlikler ile ürütilebileceğiniz iş değerinizi, geçmiş deneyimlerde ortaya koyduğunuz iş değeri ile bütünleştirmeye çalışırsınız. Bu yaklaşım sizin bilinçli bir şekilde üretim değerinizi gösterir ve bir tutarlılık unsurudur.

Profesyonel CV hazırlama’nın aslında üç temel çıktısı vardır.

Bu çıktılardan ilki, Kariyer Hikayeniz, ikincisi Kariyer Hikayenizin Profesyonel CV hazırlama teknikleri ile bütünleştirilerek, Profesyonel CV kapsamında başarı temelli kodlanması ve son Olarak ortaya çıkardığınız Profesyonel CV ürününün aynı zamanda dijital platformlarda temsil edilmesi, bunun en kuvvetli aracı olan Linkedin Profilinin etraflıca tanımlanarak hazırlanmasıdır.

Profesyonel CV, geçmişten bugüne, bugünden geleceğe bir bakış açısı ortaya koyacağı için bir koçluk çalışmasıdır. Koçluk çalışmasına ek olarak, içerdiği teknik bilgi açısından danışmanlık çalışmasıdır ve bir mentörlük çalışmasıdır. Mentörlük çalışması olması ise, bu işin sonunda sizin ortaya koymanız gereken , temsil ve iletişimini gerçekleştirmeniz gereken bir düşünce modeline ihtiyaç duyulmasıdır.

İşin içerisine düşünce modeli girdiğinde resim toplamda değişmektedir.

Kariyerin ilerleyen evrelerinde, liderlik ve yönetim kademelerinde, stratejik düşünce modelleri ile birlikte Liderliğin özgün bir şekilde ortaya konması sizin temsil seviyeinizi ortaya koyar. Bu düşünce modeli yaklaşımı aynı zamanda sizin, İş Başvuru Stratejinizi ve Mülakat Yaklaşımınızın oluşturulmasınında temelini oluşturur.

İş Değişim veya İş Değiştire sürecine bir bütünsel bakış açısı ile yaklaştığınızda toplam değer ortaya çıkar.

İş Değişim sürecini ele aldığımızda 3 bileşeni, alt süreci vardır.

 1. Profesyonel CV,
 2. İş Başvuru Stratejisi ve
 3. Mülakat

Her bir bileşen kendi içerisinde alt süreçlere ayrılmıştır.

İş Başvuru Stratejisini oluştururken,

 1. Hedeflenen liderlik seviyesi veya konumlandırma  için ortaya konması gereken, iş başvuru kanallarının tanımlanması
 2. İstatistiki bilgilere dayanarak, aynı zamanda mevsimsellik bakış açısı ile nasıl hız ile başvuru yaklaşımını topla ve aylık başvuru adetlerini planlamak
 3. Hedef şirketleri tanımlamak
 4. Hangi platformlardan bu iş başvurularının gerçekleştirileceğini tanımlamak. Kurumsal profesyonellerin içinde bulundukları kariyer evrelerine yönelik başvuru aşamasında platformlar değişiklik göstermektedir.
 5. Linkedin, Dijital Marketing platformları, Aggregator, Kişisel Network ve Kariyer portallerinin nasıl bir kombinasyon ile kullanılacağına karar vermek
 6. Kullanılacak kanallara yönelik ön yazı in yaklaşım belirlemek ve bunun iletişim alt yapısını oluşturmak Ve bunun gibi daha nice adım İş başvuru Stratejisinin alt adımlarını oluşturmaktadır.

İş Başvuru Stratejisini, mülakata davet takip eder.

Mülakat süreci kendi içerisinde beş alt süreçten oluşur. Bu alt süreçler mülakat görüşmesi içerisinde birbirine zincir şeklinde bağlıdır. Zincirin bir halkası kırıldığında, diğer bir değiş ile alt süreçlerden birinde başarısız olduğunda aslında mülakat görüşmesi de bitmiş demektir.

Başarılı bir mülakat görüşmesi hem alt süreçleri, alt süreçlerin zamanını hemde içeriği ne tür bir davranış ve yaklaşım ile yöneteceğizden geçer.

Her ne kadar ben bu çalışmalara Koçluk desem dahi içerisinde mutlaka Mentörlük, bir düşünce modeli içerisinde yaklaşma ve aynı zamanda yoğun bir danışmanlık vardır. Danışmanlık işin teknik seviyedeki bilgisini tamamlamaya, koçluk ise hedeflemeye ve bakış açısını geliştirmeye, mentörlük ise bilgi ve doğru düşünce modelleri içerisinde hareket etmenizi sağlamaya yöneliktir.

İş Değiştirme Sürecine Yönelik Profesyonel Destek İhtiyacınızı Formu Doldurarak Belirtin. 

 

Bir Cevap Yazın