KARİYER YÖNETİMİNDE KURUMSAL PROFESYONELLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ

 

Bugün, kurumsal profesyonellerin birbirinden ayrışmasını sağlayan en önemli özellik, kurumsal profesyonellik süreçlerinde oluşturdukları  kişisel marka değeri ve etki güçleridir. Kariyerde Markalaşma ortaya Etki gücünüzü koyar. Kişisel markalaşma sürecine girmeniz size , çalıştığınız şirkette yeni projelerin size gelmesine, dolayısı ile sürekli bilgi ve kapsam açısından zenginleşmenize,  şirket içi atamalarda veya dışarıdan yeni iş fırsatları ile buluşmanıza olanak sağlar.  Kurumsal Profesyonellerin Kariyerlerine önem vermeleri, günümüz ekonomisinde ve iş piyasasında yeni kabul gören değerler arasında yer alıyor. Kariyerde Markalaşma en basit yaklaşımı ile, başkaların algılarına, konunuz ve konumunuz üzerinden pozitif etki ederek, akla gelen isim ve o isim ile değer yaratma sanatıdır. Bir yönü ile profesyonel dünyada özgürleşerek yolculuk edebilme sanatıdır da diyebiliriz.

KARİYERDE MARKA OLMAK ve KARİYERDE MARKALAŞMAK Ne DEMEK?

KARİYERDE MARKALAŞMAK, kurumsal profesyonelin iş dünyasına yönelik verdiği “sözdür” (market promise).  Kurumsal profesyonellik sürecinde bunun anlamı, çalışma ile ortaya konan değer anlamına gelir. Markalaşma, kurumsal profesyonelin oluşturduğu veya oluşturacağı kişisel katma değer anlamına gelir.

Kariyerde Markalaşma eylemi her kariyer evresi için aslında farklıdır ve kurumsal profesyonelin kariyer Stratejisi ile uyumlu olmak zorundadır.  Kariyerde markalaşmaya her kariyer evresinde, her yaşta başlanabileceği gibi aynı zamanda her kariyer evresinde Kariyer Markasının sürdürülebilirliği birbirinden farklı dinamikleri vardır. Örneğin kariyerine yeni başlayan bir profesyonelin markalaşma süreci ile kariyerinde 15 seneyi geride bıraktığındaki marklaşma ve oluşturduğu kariyer marka değeri birbirinden içerik, kapsam, değer oluşumu olarak farklıdır.

Kurumsal profesyonel kariyer evrelerinde ilerledikçe üretkenliği ve dolayısı ile iş piyasası için oluşturduğu değer otomatik olarak artmaktadır bununla birlikte Kariyer Markasının değeri de paralel olarak artmaktadır..

 

KARİYERDE MARKALAŞMA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Kurumsal profesyonellik sürecinde Kariyerde Marka olma eylemi aşamalara ve her aşama alt süreçlere ayrılmıştır. Bilinmesi gereken, bu sürçlerin birbirine bağlı, fakat kendi içerisinde ayrı bir bütünlük içerisinde çalıştığıdır.

Kariyerde markalaşma 2 Aşama ve 8 süreçten oluşur. 

KARİYERDE MARKALAŞMANIN BİRİNCİ AŞAMASI

 1. Aşama Subject Authority ( Seçtiğiniz veya seçeceğiniz bir kariyer alanı ve konusuda Otorite olma aşamasıdır.
  • Kariyerde Markalaşma Süreci, Inner Fit ( İç Uyum veya İçsel Uyumdur.) ile başlar. Inner Fit sürecinin çıktısı, kariyerde markalaşmak için oluşturacağınız pazar sözü anlamına gelir. Farklı kariyer evrelerinde Inner Fit süreci ile elde edilen çıktılar her kurumsal profesyonel için farklılıklar gösterir. Örneğin kariyerine yeni başlamış bir profesyonel için, katma değer önergesi  ile 10 senelik deneyime sahip kurumsal profesyonellikte ilerlemiş bir profesyonelik katma değer önergesi içinden geçtikleri süreç aynı olsa dahi sonuçları farklıdır.
  • Conceptulization, (Kavramsallaşma) , İnner fit (İç Uyum sürecini takip eder. Kavramsallaşma, Kurumsal profesyonelin kendisine seçtiği ve üzerinde kariyerini yönettiği veya yöneticiği konu uzmanlığında (otorite olunacak konu) hangi alanı kendisine hedef alan olarak seçtiği ve bu alana yönelik bütünsel (holistik) konu derinliğine ulaşılmasını içerir.
  • Expression ( İfade) Konu uzmanlığına erişildikten sonra, kurumsal profesyonelin kendi bünyesinde harmanladığı öz ve özerk bilginin nasıl iş piyasası ve oluşturmayı hedeflediği kitle ile bir araya getirileceğinin stratejk planı ve uygulama adımlarıdır. İfade, kurumsal profesyonelin etki gücünü arttırmaya yönelik bir süreçtir. Bu aşamada online araçlar, gerçek kitlenin oluşması için kullanılır. Lütfen bu yazdığımdan sosyal medya yönetimini kendinize bir çıkarım olarak almayın. Bu aşamada kurumsal profesyonelin mecra olarak hangi kanalları etkin bir şekilde kullanarak, katma değer ürettiği ve fayda sağlayacağı konu içeriğini hedeflenen mecralardan nasıl paylaşarak kendi marka sesini oluşturacağını tanımladığı alandır.
  • Going Public, ise oluşturulan marka ve marka sesinin 1. aşamada max canlı kitlle ile buluşturma aşamasıdır. Bu dört birbirine bağlı fakat kendi içerisinde bütünlük gerektiren her bir süreç kurumsal profesyonelin farkındalığını arttırarak yol alması gereken bir alandır. Farkındalık sürecinde bir mentör veya koçla çalışılması etkili sonuçlar oluşturur. Markalaşma sürecinin birinci aşaması Görnür, Bilinir, Tanınır ve Güvenlir olma akışı içerisinde Görürlüğü ve Bilinirliği ortaya çıkartmak amacı ile inşa edilir, yapılandırılır.

Şu ana kadar yazdıklarımı kısa bir özet olarak toparlarsam,

 • Kariyerde Markalaşmanın amacı, kurumsal profesyonelin içerisinde bulunduğu kariyer evresi ve bu evreye ait strateji ile uyumlu olmak zorundadır.
 • Kariyerde Marka olmak, kurumsal profesyonelin iş piyasasına yönelik verdiği bir sözdür. Söz kelimesinin açılımı, kurumsal profesyonelin katma değer önergesidir. Her ortamda, koşulda, iş birliğine gireceği şirket ile oluşturacağı iş değerini ve sinerjisini tanımlar.
 • Farklı kariyer evrelerinde yer alan profesyonellerin oluşturacağı kişisel marka ve markaya ait etki güçleri birbirinden farklıdır. Bunun en önemli sebebi, kurumsal profesyonellerin zaman içerisinde kazandıkları uzmanlık, deneyim, kendilerine kattıkları işe yönelik, bilgi, stratejik bakış açılarıdır. Zamanla paralel kurumsal profesyonelin kazanımları arrtığı için etki güçleride paralel olarak artmaktadır.
 • Kurumsal profesyonellerin marklaşma süreci iki aşama ve 8 süreçten oluşur. Birinci aşamada Subject Autority ve bu aşamanın tick boxı 4 temel süreçten geçmekten oluşur. Bu süreçler birbirine bağlı süreçlerdir. Ve süreçler tamamlandığında kurumsal profesyonel için hedeflenen görünür olmak ve bilinirlik tamamlanmış olur.

KARİYERDE MARKALAŞMANIN İKİNCİ AŞAMASI

Kariyerde Markalaşmanın ikinci döngüsü, Audience Development ( Dinelyici, İzleyici, Okuyucu geliştirme anlamına gelir) aşamasıdır. Kurumsal Profesyonnel bu aşamada iki temel özellik daha kazanır. Tanınırlık ve Güvenilirlik. Kitle oluşturma aşamasında Tanınırlık ilkesi, sizin geniş kitlelerce takip edildiğinizi ve doğal olarak hedef konunuz çerçevesinde bir etki gücü ortaya koyabildiğiniz anlamına gelir. Etki gücü sizin inanılırlığınızı arttırır. Markanın gücü, kitlenizi oluştururken marka değerinin, size ait değerler ile örtüşmesidir. Daima doğru ve deneyimlenmiş bilgi ile kitlenizi donattığınızda, o bilgiden faydalanan, iş faydası alan kitlenin size olan Güveni oluşmaya başlar. Kitleniz ile oluşturacağınız Güven algısı, aynı zamanda sizin bilgi uzmanlığınız kapsamında iş yapan çerçeve ile aranızdaki Çekim gücünü oluşturur.

Kariyerde Markalaşma, Marka Gücünüz, Markanızın Değeri ve Markanızın Çekim gücü aslında sizin kişisel konu otoritesi ve konunun lideri olarak ortaya koyduğunuz yaklaşımlar ile oluşur.

Audience Development, Kitle Oluşturma süreci, aktif olarak kurumsal profesyonelin çalışma sahasına inmesi ile oluşur. Birinci aşamanın eylemleri daha çok konu ve konu uzmanlığına ilişkin pasif bir süreç izler. Fakat kitle oluşturma eylemi aktif aşamadır.

Aktif aşamaya geçiş, kurumsal profesyonelin liderlik özelliklerini ortaya koymaya başladığı eylem aşamasıdır. Bu aşama

 1.  Social & Business Networking, Kurumsal profesyonelin sosyal yaşam çevresinde ve iş amaçlı network, çevre gelişitirme sürecini kapsar. Kurumsal profesyonelin bu aşamada daha girişken ve konusunu farklı iş çevrelerinde anlatma ve tanıtma eylemi içerisinde olduğu bir süreçtir. Çeşitli networkin etkinliklerine katılım, dernek üyelikleri, sosyal insiyatifler, konusunu içeren veya kapsayan sosyal projelerde yer alma, liderlik etme ve kendi liderliğini sergileyebileceği ve aynı ilgi alanına düşen profesyonelleri bir araya getirebiliceği platform oluşturma sürecini kapsar.
 2. Synergizing, Sinerji oluşturma süreci, kurumsal profesyonelin konu otoriteliğini, konusu ile alakalı kesişim kümsesi çerçevesinde veya dokunduğu alanlarda markalaşmış başka profesyoneller ile bir araya gelerek ortak çalışma ve etkinlikler düzenleyerek, fayda üzerine dayalı bir toplum bilinci oluşturma aşamasıdır.  Markaların bir araya gelerek, iş veya sosyal fayda sağlamak amacı ile bir araya gelme ve ortak etki gücü oluşturma aşamasıdır. Kendisini takip eden topluluğa farklı yönleri ile ilham verme çalışmalarıdır.
 3. Social & Business Leadership, bu evreye kadar kurumsal profesyonel kişisel liderlik özelliklerini ortaya koyarak kendisini artık Tanınırlık seviyesine getirmiştir. Social & Business Leadership aşaması Güvenirliğe geçiş ve konu liderliğini sosyal liderlik ile bütünleştirmek anlamına gelir. Bütünleştirme eylemi, konu otoriteliğinin sürdürülebilirliği için, aynı konuya ilgi duyan ve kendi takipçileri arasından yetenekli ve yetkin gördüğü yeni liderler ve konusuna yönelik markalar oluşturmak için girişimlerde bulunmak anlamına gelir. Bulunduğunuz ülke sınırları içesinde yeni markalar ve konu liderlerini hazırlamak, bir misyonun devamı için başka profesyonellerin konu liderliğini üstlenmeleri anlamına gelir. Çoğu zaman markalaşma sürecinde bunu neden yapmalıyız diye danışanlarım soruyor. Bunun en somut sebebi, konu otoriteliğinin, markanın başka uluslar arası pazarlara açılabilirliğinin sağlanmasıdır. Toplum unutkandır. Oluşturduğunuz marka ve markanızın etki gücü sınırlarını geliştirmek için, sizin marka ve markanızdan kaynaklı değerin başka neferler tarafından devam ettirilmesi gerekir ki sizde kazandığınız zamanı, uluslar arası etki gücü için harcamaya başlayın.
 4. Internationlization, Going from Local to Global, yerelden globalleşmeye geçiş süreci, bu aşama bilginin, bilginin yarattığı değerin, sizin ve sizin profesyonel kariyeriniz ile sınırların dışına çıkması ve etki gücünüzün uluslar arası sevide oluşturulması anlamına gelir. Yerelden Globale geçiş sizin gerçek anlamda iş değerini uluslar arası platform ve organizasyonlara taşımanız anlamına gelir.

Kurumsal profesyonellik çerçevesinde Markalaşmak  sizin  bağımsızlaşmanız ve  özgürleşmeniz anlamına gelir. Daha fazla seçenek içerisinden, kendi değerinizi arttıracağınız, marka değerinizi koruyarak ilerleyeceğiniz bir sonraki durak için sinerjik iş birliği oluşturmak anlamına gelir. Sıradan bir profesyonelden, sıra dışı özgür ve gelecek endişesi taşımayan bir profesyonele dönüşümünüzün tamamlanması anlamına gelir.

Yerel kapsamdan global bir kapsama geçiş anlamına gelir.

Unutmayın, kurumsal profesyonelikte  Kariyerde Markalaşma, Kariyer Stratejisinden bağımsız bir şekilde ilerlemez. Kariyer Markanızın ve Kariyer Stratejinizin birlikte hareket etmesi gerekir.

KARİYER EVRELERİNE YÖNELİK MARKALAŞMA YAKLAŞIMLARI

Kurumsal profesyonellik yolculuğu bugün kanun ve regülasyonlar ile düzenlenerek yaklaşık 40 senelik bir zamanı ve süreci kapsamakta. 40 senelk yolcuk içerisinde profesyoneller 4 temel kariyer evresinden geçiyor. Establishment, Mid Career, Late Career ve Decline kariyer evrelerinin her bir aşaması yakalşık 10 senelik dilimlere ayrılmıştır.  Her bir kariyer evresinde markalaşma yaklaşımı birbirinden farklıdır.

Establishment, Kurulum diğer ismi ile oluşum kariyer evresi, kariyerinizdeki ilk 10 senelik profesyonelleşme ve uzmanlaşma dönemini kapsar. 10 senenin sonuna doğru kurumsal profesyonel, bilgi ve iş yapma deneyimi olarak bir olgunluğa ulaşacağı için, bilgiye dayalı liderlik aşamasına geçer. kariyer gelişimdeki belirginlik kurumsal profesyonelin markalaşma yaklaşımında İnner Fit ve Conceptulization, İç uyum ve Kavramsallaşma süreçlerini kapsar. Kavramsallaşma, üzerinde markalaşılacak konunun tüm dokunduğu noktalar ile bütün olarak ele alabilmeyi gerektirir. Malcom Gladwell Outliers kitabında uzmanlaşmanın 10,000 saat ile gerçekleştirilebileceğine işaret eder. Kavramsallaşma uzmanlaşılacak konnunun bütün dokunduğu asil ve yan konular ile uyumlu bir şekilde sizin içinizde ve sizin ile bütünleştirilmesi anlamına gelir.

Mid Career, Orta Kariyer evresinde markalaşma süreci, kurumsal profesyonelin yönetim ve liderlik seviyesine geçişi ve alanda kariyerinde ilerleme evresi olduğu için. Yönetimsel Olarak markalaşma söz konusudur. Bu kariyer evresinde ve profesyonelin kariyer stratejisine uyumlu olarak profesyonel Markalaşma sürecinde ki Experession ve Going Public süreçlerini gerçekleştirip, zemin kazandıktan sonra Kariyer Markalaşma sürecinde ikinci aşamaya geçiş yapabillir.  Markalaşmada expression süreci, kavramsallaşan bilginin, profesyonelin yorumlaması ile dışa aktarımıdır. Bu perspektifte oluşturmayı hedeflediği topluluk ile bağ kurulur ve düzenli, sürekli bilgi paylaşımları ile kendi yönetim ve liderlik seviyesinin iş piyasasındaki profesyoneller ile etkileşime geçmesi sağlanır. Going Public ise , sahaya inerek bilginin topluluklar ile paylaşımı anlamına gelir. Bilgi otoriteliği, dinleyici kitlesi ile bütünleşerek daha kuvvetli anlam birliği oluşturur. Ve kurumsal profesyonelin etki gücü gerçek anlamı ile piyasasında gözlemlenmeye başlar.

Late Career, İleri kariyer evresi liderlik seviyesinin kurumsal profesyonellik sürecinde markalaşmaya geçmesi gereken evredir. Liderliğin markalaştırıması hem kurum içerisinde hemde sosyal ve iş platformlarında yeni liderlerin konu uzmanlığında oluşturulma sürecidir. Liderliğin Markalaştırılması, konu üzerinde sizin sesinizi ve açtığınız yolu başka profesyonellerin markalaşarak ilerletmesi anlamına gelir. Peki bunun sağladığı avantaj veya profesyonele katkısı nedir? İleri kariyer evresinde liderlikte markalaşma süreci, sizin sınırlarınızı, sahip olduğunuz bilgi otoriteliği ille uluslar arası ilerlemeye geçişinizin sağlanmasıdır. Siz sınırların ötesinde konu otoritesi olarak konunun her bileşeni ile birlikte tanınır ve güvenilir bir aşamaya geçersiniz.

Bu aşama oldukça heyacanlı bir aşamadır. Başka konu otoritesi olan kurumsa profesyoneller ile iş birliğini sinerji oluşturma kapsamında kullanmaya başladığınız bir evredir. Bilgi yerel katma değer boyutundan uluslar arası katma değer boyutuna geçiş yapmıştır.

Decline, Kariyerde düşüş aşamasıdır. Kurumsal profesyonellikte emekliliğe hazırlık ve geçişi sembolize eder. Kurumsal profesyonellerin çoğu bu kariyer evresinde kazanç seviyelerini ve yaşam kalitelerini belli bir ölçekte sürdürebilmek için B planlarını oluşturmaya başlarlar. Kariyerinde Markalaşmış profesyoneller ise, yerel ve uluslar arası deneyimlerini bu alanda yeni yetişen, gelişen ve kariyerinde tanımlanmış bilgi alanında yürüten profesyoneller için bilgi ve bilgiye dayalı katma değer üretiminin ve katma değerin iş değerine dönüştürülme aşamasında etki gücü yüksek projelerin içerisinde yer aldıklarından Mentör aşamasına geçiş yaparlar. Bu aşama başka profesyonellerin değer yaratmalarına öncülük yapmak için plan proje çalışmalarına girişirler.

Nasıl yaşam içerisinde gördüğümüz, dokunduğumuz ve taraftarı haline geldiğimiz markalar varsa ve biz bu markalardan belli bir kalite ve yenilikçilik bekliyorsak, Kariyer Markasının değer yaratma sürdürülebilirliği sadece bizim kişisel gelişimimiz ve o gelişmişlikte sahip olduğumuz vizyon ile doğru orantılıdır. Vizyon ne kadar geniş ise ve onun tamamlayıcı unsuru liderliğimiz o kadar kuvvetli ise o zaman kişisel markamızın sürdürülebilirliği ve etki gücü devam eder. Aksi halde, piyasada ki sönen markaladan farkı kalmaz.

Kariyer Markası olmak, sürekli bir gelişim ve büyüme içerisinde olmamızı zorunlu kılar.

KARİYERDE MARKALAŞMA KONUSUNDA PROFESYONEL DESTEK İHTİYAÇLARINIZA YÖNELİK AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN

 

Bir Cevap Yazın