Kariyer Danışmanlığının Prensipleri

Kariyer Danışmanlığı Nedir? Profesyoneller neden Kariyer Danışmanlığına İhtiyaç Duyar?

Kariyer Danışmanlığı çok geniş spektrumda, kurumsal profesyonellerin

1- Kariyer ve İş Değiştirme Aşamalarını

2- Uluslararası Çalışma İsteklerini

2- Kariyerde İlerlemelerini ve Yükselmelerini

4- Yönetimin Farklı Seviyelerine Politikaya Yenik Düşmemelerini

5- Kariyerlerinde ve İş Yaşamlarında Aşamadıkları Engelleri Aşmalarına

Temelde yardımcı olur.

Kariyer ve İş Değiştirme Aşaması

İngilizcesi Career Transition Management’tır. Kariyer ve İş Değişim Süreci ve Yönetimi, danışanın İş değiştirme süreci aşamasından alarak, kendi hedefleri ve beklentileri doğrultusunda bir iş ile buluşma sürecini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Uluslar Arası Çalışma İstekleri

Ülkemizde şu an kur hareketlerinden kaynaklı ve ekonominin yavaşlaması sonucu çok sayıda yetkin, yetişmiş profesyonel kariyerlerinde bir sonraki aşamasını, yurt dışında nitelikli işlerde çalışarak geçirmek istiyor.  Bunun en temel nedeni, daha istikrarı yüksek ortamlarda, daha iyi maddi ve manevi koşullarda değer üretmek. Bu yüzden çoğu profesyonel, Karayerlerinin bir sonraki aşamasını Almanya, Kanada, Amerika, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İsveç, Dubai, Abudai, Katar ‘da çalışarak geçirmek istiyor.  Bu lokasyonlar Türkiye’den en çok beyin göçünün yaşandığı yerler.

Kariyerde İlerleme ve Yükselme

Kariyerde ilerleme ve yükselme kariyer evreleri içerisindeki geçişleri kapsar. Yeni mezun aşamasından profesyonelliğe (bilgi uzmanlığına) geçişi, bilgi uzmanlığından, takım liderliğine ve süpervizörlüğe, ve fonksiyonel ve 1. seviye yönetim aşamalarına geçişler ile ilgilenir.

Yönetim seviyesinde ilerleme yönetime geçişten daha farklıdır. Kurumsal profesyonelin bütünsel olarak incelendiğinde, liderlik, stratejik düşünce modelleri ile buluşması, iş değerini ve iş değerine katkıyı anlaması, başarı için çok çalışmanın haricinde kurumsal veya şirket içi politikaları yorumlayabimesi, buna yönelik stratejik yol haritası çizerek taktiksel hamleleri yapabilmesi çok önemlidir.  Tabiki bu sadece yetmez, bunlara ek olarak yönetim biliminin, kalitatif ve kuantatif ölçülerini işine yansıtabilmesi şarttır. İnovasyon, değişim ve değişim ekonomisi, maliyet ve bütçe yönetimi, yönetim ve liderlikte ilerlemenin olmazsa olmazlarıdır.  Bu yüzden kariyerde ilerleme ve yükselme çalışmalarına mutlaka Politika Koçluğu, Bilgi Enjeksiyonu gibi konuların eşlik etmesi şarttır.

Yönetimin Farklı Seviyelerinde Politkaya Yenik Düşmek

Bugüne kadar ön görüşmesini yaptığım beş bine yaklaşan yönetim ve liderlik seviyesindeki profesyonelin çok büyük bölümünün kaybettiği, kariyerlerinin çalıştıkları şirketlerde duraklama evresine girdiği, kendilerine yeniden yükselme eğrisi için çıkış aradıkları nokta Şirket Politikalarına yenik düşmeleriydi. Politika özellikle yönetim seviyesindeki profesyonellerce doğru anlaşılması gereken ve yorumlanması gereken bir bilim ve iletişim sanatıdır. Profesyoneller için yönetim seviyelerinde ilerlemek çok çalışmaya bağlılığı her yükselmelerinde azalmaya başlar. Politik becerileri onları ön plana çıkarır veya resimden düşmelerini sağlar. Politika organizasyon içerisinde doğru hareketler ile yönetim seviyesindeki profesyonelin kendisine yol açarak iş sonucu üretme çabasıdır. Yönetim seviyesinde ilerledikçe işlerin yapılması için harcanan zamandan daha çok zamanı farklı stakeholder (paydaşları) ortak hedefte buluşturarak işlerin temel hedefler doğrultusunda, yksek kalitede iş değeri yaratmak için, ilerletilmesinin sağlanması yatar. Zamanın çoğu burada harcanır.

Kariyerde ve İş Yaşamında Aşılamayan Engellerin Aşılması

Kariyer danışmanlığı içerisinde belli bir ölçekte terapi, mentörlük, koçluk ve yönetim bilgisi içerir. Kariyer danışmanlığında, danışanınızın hedeflediği işi yapabilmesi için kendi önünde varsaydığı engellerin ortadan kaldırılması için çaba harcarsınız. Bu bazen, bilgi aktarımı ve örneklemeler ile aşılabileceği gibi bazı durumlarda da,  yapılasal çalışma programları gibi çalışmalarla danışanlarınızı destekler veya profesyonel görüşünüze göre ve danışanızın durumuna göre içerisinde olduğu ruh halini doğru gözlemleyerek ,bir piskoloğa ve psikiyatrisye yönlendirebilirsiniz. Bunun yanında danışanınız mobing vs konulardan dolayı yüksek zarar görmesi durumunda hukukçulara yönlendirerek, yasal zeminde hakkını nasıl koyuyabileceğini ve kaybettiği itibarı nasıl kazanabileceğine yönelik çalışmaların içerisine girersiniz. İşten ayrılmalar ve bunların getirdiği yasal zorunlulukları hak kaybına uğramadan danışanınıza nasıl müzakere edebileceğinizin yöntemleri ve stratejileri konusunda destek olursunuz.

İşte tüm bu saydığım alanlar, kariyer danışmanının oyun alanıdır. Amaç danışan profesyoneli, eğer kabul ediyorsanız, en optimum değeri ortak girişilecek bir çalışma içerisinde yaşam kalitesi ve yaşam standartlarını yükseltmesi konusunda yardımcı olacağınızdır.

Kariyer danışmanlığı, insana değer yaratma konusunda bir oyun alanıdır. Kişisel egolarınızdan belli bir oranda soyutlandığınız, dorğu bir empati yapısı ile danışanınızın, kariyerine destek olarak yaşam mücadelesinde yanında olmanız anlamına gelir.

Buradaki EN KRİTİK KELİME bence Danışanı Kabul Etme sürecidir.

KARİYER DANIŞMANLIĞININ ÜZERİNDE YÜKSELDİĞİ PRENSİPLER

Bilgiye dayalı bir ekonomide yaşıyoruz. Bu dönemde bilgi güç anlamına geliyor.  Bilginin ve bilginin etkin kullanımı ile değer yaratıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Danışanınızı aşağıdaki prensipler kapsamında kabul ettikten sonra sahip olduğunuz bilgiyi o kişi için kullanmaya başlarsınız ve onun kariyerinde bir değer ve çıktısı olan sonucu sağlamaya çalışırsınız.

  • Danışan taleplerinin toplumsal değerlere uyumlu ve etik kurallar çerçevesinde ve sadece kariyer alanına ilişkin olması. 
  • Danışan ile girilecek herhangi bir çalışma veya danışmanlık görüşmesinin kapsamının önceden mümkün olan ölçüde tanımlanması. 
  • Danışan ile girilecek kariyer danışmanlığı çalışması veya görüşmesi kapsamında, danışan ihtiyacının somutlaştırılması ve somut ihtiyaca yönelik ne adımlar atılacağının, çalışma programının içeriği, karşılıklı sorumluluklar ve sorumlulukların ihlali durumunda neler olduğunun net bir ifade ile danışana aktarılması. 
  • Danışana, kariyer danışmanlık sürecinde aktarılacak bilginin kapsamı ve nasıl kullanılabileceğinin aktarılması. 

Danışan ile girilecek bir çalışma programına istinaden, 

  • Danışan ile girilecek çalışma programının zamanı ve zamana bağlı detaylar konusunda net bilgilendirmenin yapılması. 
  • Danışan ile girilecek çalışmanın veya yapılacak danışmanlık görüşmelerinin yeri hakkında danışanı net bir şekilde bilgilendirmenin yapılması. 
  • Danışan ile birlikte gerçekleştirilecek çalışma programının veya görüşme bedelinin tüm detayları ile birlikte danışana aktarılması. 
  • Danışanın, çalışmadan vazgeçme haklarının neler olduğunun ve nasıl vazgeçebileceğinin net bir şekilde aktarılması ve bilgilendirilmesi. 
  • Danışanın, çalışma kapsamında kendisinin anlatılan kapsamda bilgiyi almadığını iddia etmesi durumunda yasal haklarının neler olduğunu ve izlenecek prosedürün danışana aktarılması. 
  • Danışan ile girilecek çalışma programlarına ilişkin yasal zemini olan bir sözleşmenin karşılıklı çıkarları tanımlayacak ve temsil edecek şekilde hazırlanması. 

Yukarıdaki prensipler her işte olduğu gibi aynı zamanda bir kariyer danışmanını, danışmanları ve koçları bağlayan temel iş yapma prensipleridir.

Peki sadece Prensipler yeterlimidir?

Malesef değildir. Öncelikle yaptığınız İşte bir amacınızın olması, Amacınızı destekleyen bir Vizyonun ve bir değer önergenizin olması gerekir. Bunlar kişisel değerler ile harmanlandığında ve yukarıdaki iş yapma prensipleriniz ile siz danışanınıza değer yaratırsınız. Hepsinden önemlisi kimin ile çalışacağınızı ve kimin ile çalışmayacağınızı net bir şekilde bilirsiniz.

Kariyerinin başında olan danışmanların en büyük hatası herkesle birlikte çalışmaktır. Bu hatanın sebep olduğu anlaşmazlıklar, kalite düşüklükleri, değerin ortaya çıkmaması gibi sonuçlar bu süreçte yeni başlayan profesyonellerin en büyük tehlikesidir. Yukarıdaki disiplinli yaklaşım bir kariyer danışmanının olduğu kadar kariyer koçu veya koçlarında yaklaşımıdır. Bu şekilde kendilerine hedef bir pazar ve değer oluşturacakları bir hedef kitlesi belirlerler.

Benim hedef kitlem orta kariyer evresinde yönetim seviyesindeki, kariyerini bir sonraki seviyeye çıkarmaya çalışan profesyonelerdir. Bu en basit tanımdır benim için. Bu basit tanım daha sonra deneyim kazandıkça daha da somutlaşır ve siz hizmetinizi daha niche bir segmente kesin sonuç elde etmek için kullanmaya başlarsınız.

Kariyer danışmanlığının aslında çok geniş çalışma alanları olsa dahi, Kariyer Danışmanlarına ve Kariyer Koçlarına Gelen Çoğu Soru iş değiştirme sürecine yöneliktir. Bana ve diğer tanıdığım danışman ve koçlara en çok gelen sorular aşağıdaki sorulardır.

a- Sizden kariyer danışmanlığı aldığım zaman çevrenizi benim için kullanacakmısınız?

b- Benim iş piyasasına tanıtımımı siz mi yapacakmısınız? 

c- Garantili İş Buluyormusunuz? 

Yaptığınız ve yapmak istediğiniz işi tanımlamadığınız zaman bu tür bir danışan kitlesi ile her daim karşılaşırsınız.

Belli değer ve prensipler ile hareket eden kariyer danışmanları ve koçlar için cevapları HAYIRDIR! ve yanına mutlaka doğru cevapları eklerler. Fakat bazı danışmanlar için durum daha farklıdır ve cevapları EVET! olabilir. Bu durum bana normdan sapma olarak gelse dahi herkes kendi işini nasıl kurduysa o şekilde yönlendirir. O yüzden eleştirmenin bir anlamı yok.

Yukarıdaki soruların Cevapları hayırdır. Açıklaması, Kariyer Danışmanlığı veya Koçluğunda bir danışanın, belli bir potansiyeli olduğuna inanılır. Bu yüzden danışana sağlanacak bilgi ile danışanın yol alabilmesi ve kendisine değer yaratacak üzerinde konuşulmuş taktiksel veya stratejik hamleleri kendisi için yapabileceğine inanılır. Eğer danışan bu farkındalık seviyesinde değil ise ya o danışanın kabul edilmemesi veya doğru bakış açısına çekilmesi onun açısından en faydalı yaklaşımdır.

Kariyer danışmanlığında ve koçluğunda ön görüşmeler bu amaç için yapılır. Ön görüşmeler genelde telefon üzerinden 10 dk lık bir görüşme kapsamında gerçekleştirilir. Ön görüşmenin amacı danışan adayın kariyeri ile ilgili ne yapmak istediğinin anlaşılmasına yöneliktir ve sizde bu isteğe, ihtiyaca yönelik bir çözüm varmının tanımlanmasıdır? Varsa çözüm yaklaşımı danışanın beklentisi ile uyumlumudur? Bu süreç ücretsiz bir aşamadır.

Danışanların yukarıdaki ve buna türev olan soruları sormalarının genelde dört temel motivasyonel sebebi vardır.

1- Danışan konfor alanını bırakıp, kendi kariyeri için mücadele etme eylemini başkasına devretmek ve buradan çıkar sağlamak istiyordur. 

2- Danışan daha önce kariyer ve iş değişim sürecinde yeterince etkili olamamıştır,  Bunun endişesi içerisindedir. 

3- Kariyer danışmanlığını zihninde farklı bir yerde konumlandırmıştır. Gerçekle alakası yoktur fakat ihtiyacı o yöndedir. Şansını deniyordur. 

4- Danışanın geçmişten gelen onu stresse sokan Sınav ve sınanma psikolojik tedirginliği vardır. Sahip olduğu stress onu görüşmelerde geriye çekiyordur. Bunun bilincindedir ve bu denenme, mülakat stresini aşacak bir yol arıyordur. 

Her şeyden önce Kurumsal Profesyoneller, yaşları, kariyerleri ne olursa olsun, bir iş yapmaya muktedir kişilerdir. Kendilerine çalıştıkları organizasyonlarda verilmiş veya bugüne kadar tanımlanmış bir görev kapsamı içerisinde çok sayıda başarıya birilerinin desteği veya kendileri olarak imza atmış kişilerdir.

İş iş arama sürecine veya kariyer değiştirme sürecine geldiğinde her kurumsal profesyonel sahip olduğu bilgisi ve bilgiye dayalı iş değeri oluşturmada yetkinlikleri oranında kabiliyetlidir. Ve kendi değerini bir iş vereni ikna etme seviyesinde olmak durumundadır. Bu aşamda danışan adayı aslında bir girişimcidir.

Kendi kişisel katma değerini ve bunu nasıl gerçekleştirdiğini ürünleştirerek yani CV’leştirerek iş piyasasında kendisine fırsat yaratmaya çalışır.

Aldığı veya alacağı profesyonel destek kendisini yapacağı girişim konusunda daha net bilgi ile donatmayı ve girişim sürecindeki farkındalığını ve bilgisini arttırarak, kendi alanında başvuranlar arasında pozitif yönde farklılaştırmaya yöneliktir.

Her girişim bir cesaret, kendine inanç, hazırlık ve tanıtım ister. Ne yaptığınızı, Neden yaptığınızı ve Nasıl yaptığınızın farkında olmanızı gerektirir.

İş piyasaları değişiyor. Değişimi politik ve ekonomik sebepler tetikleyebilir.  Bu değişim çoğu iyi iş yapan profesyoneli bile bugün endişelendiriyor. Bilinmeyene veya belirsizliğe yönelik endişe bir ölçüde kabul edilebilir bir şeydir. Fakat endişeden kaynaklı hareket etme kabiliyetini kaybetmek bunu başkasından talep etmek, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Kariyer danışmanlığının ve koçluğunun amacı bu değildir.

Kariyer danışmanlığına ilk başladığım yıllarda danışanların danışmanları seçtiğine inanıyordum. Hayır aslında Danışmanlar, danışanlarını seçer.

Ve seçmelilerdir. Danışan ile Danışman bir hedef doğrultusunda iş birliği yapmıştır ve bu iş birliğinden bir sinerji ortaya çıkartırar.

Elinizde bir değer oluşturma aracı varsa ve bu değer oluşturma aracı ile bir danışan kendi yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltecek bir yolu sizin aracılığınız ile kazanım oluşturacak ise, bu değeri kiminle ve neden oluşturmak istediğinizi bilmeniz gerekir. Diğer türlü bir düşünce sizin kazanmanız için başkalarının kaybetmesi anlamına gelir ki, Kariyer Danışmanlığının temel değerleri ve etik kodları olan bir çalışma sahasıdır. O zaman bu işi yapmıyor olmanız gerekir.

Bunu ayrımı yapabilmeniz için yukarıdaki prensiplere ek olarak bağlı olmanız gereken etik kodlar ve aynı zamanda vicdani sorumluluk hissiyatınız olmalıdır.

Bu üçü sizi her zaman doğru yolda tutar ve yaptığınız işten tanıştığınız yeni insanlar ile birlikte büyük samimi bir insan eko sistemi oluşturursunuz. Önemli olan mutlu ve yüksek kalitede kazançlı iş yapmaktır. Bunları sağlayabiliyorsanız sizde danışanlarınızda doğru yoldadır.

Kariyer Danışmanlığına İlişkin Sorularınızı Aşağıdaki Formu Doldurarak Bana Yönlendirebilirsiniz.

 

 

 

Bir Cevap Yazın