PROFESYONEL CV NEDİR VE KİMLER İÇİN UYGUN BİR ÇÖZÜMDÜR ?

Profesyonel CV nedir?

Bugüne kadar CV konusu defalarca farklı profesyoneller tarafından ele alınarak anlatıldı. CV üzerine anlatım ve yorumların hemen hemen hepsi aynı noktalara işaret ediyor. CV’nin tarzı, şablonu, içerdiği alanlar, örnek cümleler ve hop CV bitti. Sonra gönderim başladı. Bir bakıldı ki anlatılanlardan yola çıkılarak hazırlanan CV’lere ne talep geliyor nede başvurulardan ses seda çıkıyor. Herkesin aynı bilgi ve yaklaşım ile hazırladığı cut copy paste mantığında üretilen ve kişisel eforun neredeyse çok az olduğu ve hazırlandığı Kariyer Prodiksyonlarından bir değer elde edilemiyor. Aynı sıradan film veya dizilerin erişebildiği gişe hasılatı ve izlenme oranlarını yakalayabiliyorlar.

Herkesin bildiği kendine… fakat Profesyonel CV Hazırlama bir süreç ve bu sürecin aşamaları var. Bu sürecin aşamalarının her biri kişisel analizi, deneyim analizini ve iş piyasasına yönelik pazar hedefini tanımlamayı gerekli kılıyor ve içeriyor. İş piyasasına yönelik anlatacaklarınızın kıymetli olabilmesi için veya yüksek değer taşıması için mutlaka bir hedeflemenin olması gerekiyor.

Bu yaklaşımları içermeyen CV’lere STANDART CV diyoruz. Standart CV’lerin negatif yanı sizi iş piyasalarında hedeflediğiniz pozisyon ve şirketlere yönelik SIRADANLAŞTIRMASIDIR.

Bir iş fırsatı için başvuruda bulunduğunuzda, gözlemlediğim CV’lerin çoğunun içeriğinde profesyoneller kendi iş tanımlarını koyarak karşı taraf için bir değer oluşturmaya çalışıyor.

Yönetim seviyesindeki bir profesyonelin aşağıdaki şekilde kendini hemen hemen iş ilanlarında yer alan tanım gibi yorumlaması sahip olduğu CV’nin standart bir CV olduğuna işaret eder.

Aşağıda bir CV içerisinden alınmış standart yaklaşım mevcuttur. Standarttır çünkü, profesyonel kendisini yönetici olmasına rağmen aktivite bazında tanımlamıştır. Aktivite veya eylem ancak düşünceden sonra gelir. Birinci adımı neden yaptığınız şekildeyi anlatmaktır. İkinci adım Nasıl ‘ı bütünsel olarak anlatmaktır üçüncü adım ise hangi aktiviteler ile nasılı gerçekleştirdirdiğini aktarmaktır.

Diğer türlü, başarı neydi, sen ne ortaya koydun bölümü açık kalır ve ifade kendi içerisinde bir hikaye barındırmaz.

 • Direct report to the Category and Marketing Group Manager Led and coach team of 2 people in the category.
 • Managing relationships with 55 international suppliers, covering 14 different categories with more than 700 products within World Foods Category.
 • Managing an annual budget of $XX million. Driving the product availability, price, marketing and promotions of the related category to make them as visible, accessible and appealing to maximize consumer appeal.
 • Balancing projected forecast and actual sales by implementing effective trade plan. Achieved additional $XX category profit by preparing buy for less plan.
 • Developing category sales and profitability by analysing data, customer insight and fallowing consumer-market trend.
 • Internally educate and brief sales team on technical product information and applicable marketing information.
 • Bringing innovative products by identifying potential supplier and new product brand to add value to category sales and drive new business. 21 new international products met with the Turkish customers in a year.
 • Devising long-term development strategies for product categories. Developing exit strategies for unsuccessful products

Yukarıda görüntüsünü paylaştığım CV ‘nin bir bölümü aslında SIRADAN bir CV’ye işaret ediyor. İngilizce hazırlanması bu gerçeği değiştirmiyor. Hazırlanan metnin içerisine baktığımızda profesyonelin sadece görev tanımını görebilirsiniz ve birazda tuz biber niyetine rakam eklenmiştir.

Yukarıdaki örneğe karşılık, aşağıdaki örnek Stratejik bir düşünce modelini ve yaklaşımını temsil etmesi açısından bence önemlidir.

I was promoted to lead and manage the business analysis of procurement processes and related optimization and Project management activities of mission critical Procurement IT systems. The vision of success was to improve the efficiency of procurement systems through process design, optimization and automation over SAP systems to enable the efficiency of 60,000 purchase orders of XXXXX . Reported to the procurement director with a team of 5 senior procurement specialists with opex and capex budget responsibility of XX M USD/ annum.

Enhanced business value through benchmarking with the competition for an end to end centralized management of procurement systems composed the initial stage of the strategy.

 • Defined and selected the IT, Technology and Process solution partner eco system to establish the desired systems and process architecture for daily operation.
 •  Initiated an agile project for the simplification of the company procure to pay process.
 •  Executed and led the project for procurement systems analysis to support an effective and efficient SAP based procure to pay IT system.
 • Initiated the end user development program to improve user adoptability and user experience for increased internal customer satisfaction. “

Son örnekte iletişim mimarisi, kurumsal profesyonelin işe alınma amacı, işe girdiğinde üstlendiği sorumluluk ile ortaya koyacağı başarının vizyonu ve vizyonu gerçekleştirmek için hazırladığı stratejik yol haritasının adımı ve o adıma ait eylemler yer alıyor. Bu yönetim seviyesindeki profesyonel için bir düşünce modelidir. Bu modelin oluşturulmasını YÖNETİCİ KOÇLUK çalışmalarında veriyoruz. Veya iş değişim ve başvuru sürecinde PROFESYONEL CV HAZIRLAMA sürecinde danışan ile birlikte planlıyoruz ve uygulamaya geçiriyoruz.

İki örnek arasındaki en önemli özellik, birinci örnekteki profesyonelin profesyonel mülakat sistemlerinde biraz kendinizi anlatırmısınız dediklerinde sadece yaptıklarını anlatacak olmasıdır. Fakat ikinci örnek içerisinde bir hikaye vardır. Hikaye kariyerin bir organizasyon içerisinde nasıl geliştiğini, nasıl ön görüler ile iş planı hazırladığını ve daha sonra başarı için bunu nasıl hayata geçirdiğini anlatmasıdır. Tabiki ikinci hikaye daha etkili ve kabul gören bir yaklaşımdır çünkü evrensel yönetim seviyelerinde kurumsal profesyonellerin düşünce modellemesi bu şekilde gerçekleştirilir ve teşvik edilir.

Birinci örnek kurumsal profesyonelin herkes gibi bir CV’ye sahip olmasını sağlarken ikinci örnek farklaşmayı destekliyor. Birinci örnekte eylemler, iş tanımından çıkarılarak aktarılırken, ikinci örnekte iş tanımını destekleyecek düşünce modeli, hikaye ve kurumsal profesyonlin duruşunu temsil edecek etkin anahtar kelime tanımlaması hem ATS sistemleri hemde insan için gerçekleştiriliyor.

Düşünceler, iş modelleri, fikirler bunların hepsi pasif hareketsiz parçalardır. Profesyonel CV’ler ise bu pasif parçaların liderlik ile nasıl harekete geçirildiğine ve nasıl bir bütünlük kazandırılarak sonuca götürüldüğüne odaklanır. İkinci örnek bunun iyi bir temsilidir.

Bu yüzden Profesyonel CV Modelleri aksiyon, eylem temelli araçlardır. Profesyonelin Ne iş yaptığını, Neden o işi yaptığını (motivasyon faktörlerini) ve o işi NASIL yaptığına odaklanır. Ne, Neden, Nasıl soruları Profesyonel CV’nin temel yorumlama bölümlerini temsil ettiği gibi aynı zamanda Mülakat Sisteminin temel sorularını içerir. Bu yüzden Standat CV’ler profesyonel hakkında çok bir veri içermezken Profesyonel CV’yi hazırlama süreci, profesyonelin Mülakat Sistemlerine hazır olmasını sağlar ve Profesyonel CV’ler görünmeyen bir bağ ile Mülakat Sistemlerine bağlıdır.

Profesyonel CV’lerin Mülakat Sistemine görünmez bir bağ ile entegre olmaları İletişimde Bütünlük oluşturma eyleminden kaynaklanır.

Çoğu profesyonelin hatası, CV ve Mülakatı ayrı düşünmeleridir. CV’yi hazırlayan kişi ile mülakata girecek kişi aynıdır. Ve mülakatlardaki başarı oranı %12-%16 bandı arasında değiştiğini gerçek bir veri olarak kabul edersek o zaman hazırlık sürecini iyi tamamlamamış profesyonelin ilk mülakata başarılı olma oranı %85’in üzerindedir.

Bu bakış açısı ile değerlendirdiğimizde,

 • Profesyonel CV’ler kurumsal profesyonelin iş piyasasına yönelik en önemli temsil ve pazarlama aracıdır.
 • Profesyonel CV’ler kurumsal profesyonelin ürünleşme ve markalaşma aşamalarını kapsar, kurulacak pazar iletişiminde bir duruşuş ve öz güven oluşturur.
 • Profesyonel CV’ler Stratejik düşünce modelinin ve temsil edilen liderlik seviyesinin ürünüdür.
 • Profesyonel CV’ler iş veren ile kurulabilecek sinerjiyi anlatır ve yorumlar.
 • Profesyonel CV’ler içerisinde ilham veren bir kariyer hikayesi barındırır.
 • Profesyonel CV’ler kurumsal profesyonelin ortaya koyabileceği profesyonel Vizyonu anlatır.
 • Profesyonel CV’ler kurumsal profesyonelin hedeflediği pozisyon ile nasıl bir iş değerini yanında getireceğini anlatır.

KİMLERİN PROFESYONEL CV’YE İHTİYACI VARDIR?

Profesyonel CV Nedir? sorusunun cevabını örnekleyerek vermeye çalıştım. Şimdi kimlerin profesyonel CV’den faydalanması veya faydalanmaları gerektiğini anlatalım.

İçinde bulunduğumuz iş piyasası çok değişken ve oynak. Aynı zamanda çok sayıda iş fırsatınıda beraberinde barındırıyor.

İş piyasaları (job markets) ekonomi ile paralel hareket ederler, İçinde bulunduğumuz ekonomi, çok sayıda belirsizlik süreci yaşadı ve şu an okuduğumuz anladığımız kadarı ile belirsizlikler barındırıyor. Bunun yanında fırsatlarıda beraberinde barındırıyor. Bazı şirketlerin ekonomik faaliyetleri son bulurken, bazı şirketler ekonomik faaliyeti son bulan şirketleri satın alıyor. Aynı düşük emlak piyasasında arz ve talep arasındaki denge bozulduğundan ev fiyatlarının düşmesi gibi düşünebilirsiniz. Şirketlerdeki durum ise biraz daha farklı fakat prensipler aynı, eğer şirketin ürütimine temel olacak girdi, dışarıdan ithal geliyor ve değeri Euro veya USD karşılığı olarak ödeniyor ve iç pazara yönelik üretim gerçekleştiriliyor ise, bu şirketlerin yaşam ömürleri malesef bugün itibarı ile baktığımızda kısa anlamına gelir. Euro, USD girdi, Euro USD satış şirket dengede karlı ve maliyetleri tl bazında düşeceği için borç verilebilir ve sürdürülebilir ekonomiye sahip anlamına gelir.

Yurt dışı pazarına çalışan firmalar, yurt içi pazarında çalışan firmaları yabancı veya yerel ortaklıklar ile satın alarak, kendi üretim kapasitelerini ve yurt dışı pazarda iş yapma becerilerini arttırarak kapasite fazlasından kar elde edebilirler. Bu bugünün oluşturduğu yüksek kurdan kaynaklı fırsattır. Ekonomimizi incelediğimizde buna benzer çok sayıda fırsat ve avantajın oluştuğunu ilaç sektöründen, demir çelik sektörüne, teknoloji sektörüne kadar görebiliyoruz.

Dolayısı ile içinde bulunduğumuz iş piyasası aynı nefes alan bir canlı gibi daralacak ve genişleyecek. Bunun anlamı bazı sektörlerdeki profesyoneller kendi deneyimlerinin daha çok değer edeceği farklı sektörlerde şans arayacaklar, bazı profesyonellerde fırsatların getirdiği büyümenin tadını çıkaracaklar.

Her durumda, Türkiye’nin yurt dışı pazarlar ile kıyaslandığında özellikle bölgesinde, balkanlar, rusya, ortadoğu ile kıyaslandığında rekabetçi ve birazda vahşi batı benzeri fakat gelişmiş bir iş piyasası var. Bu iş piyasasında nitelikli profesyonellere her zaman yer var. Her zamanda iş fırsatı var.

Profesyonel CV ile iş piyasasında kendinize çözüm aramak avatajları beraberinde getirir. Getirecektir.

 • Yurt dışında nitelikli iş fırsatı ve yönetim seviyesinde fırsat oluşturmak isteyen profesyoneller
 • Türkiye’de Uluslar arası şirketlerde çalışmak isteyen nitelikli profesyoneller
 • Uzmanlık seviyesinden Yönetim seviyesine geçiş yapacak profesyoneller
 • Yönetim seviyesinden Üst Yönetim seviyesine geçiş yapmayı planlayan profesyoneller
 • Aynı şirkette uzun seneler çalışmış ve iş değiştirme sürecine girmiş profesyoneller

Profesyonel CV ‘nin hedef kitlesidir.

AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK PROFESYONEL DESTEK İHTİYACINIZI LÜTFEN BELİRTİN: 

Bir Cevap Yazın