KARİYERDE 40 YAŞ BARİYERİ

Kurumsal dünyada 40 yaş bariyeri, kurumsal profesyoneller için kariyere yönelik endişelerin bir temsilcisidir.

40 yaş profesyonelinin kariyer endişeleri daha çok,

  • Ekonominin göstergelerinin negatifi işaret etmeye başladığı zamanlarda,
  • Küresel finans krizlerinde veya ülkeye özel finansal kriz ve kırılımlarda,
  • Profesyonelin kendi kariyerinde yeterince ilerleyemediğini fark ettiği dönemlerde
  • Veya konfor alanının, büyük organizasyonel değişimlerden etkilendiği ve şirket performansından dolayı işten çıkarımların başladığı dönemlerde,

Otaya çıkarak 40 yaş profesyonelinin etki gücünü ve alanını azaltmaya başlar.

Herkes kendi düşüncesinin ürünüdür. Benim çok sevdiğim 21. Yüzyılın liderlerini yetiştiren Leadership Management Institute ‘un kurucusu ve lideri Paul. J . Meyer’ın sözüdür.

Anlamı, eğer bariyerlerinizi aşıp kendi sınırsızlığınıza doğru yol alıyorsanız da kendi düşüncelerinizin ürünü, endişeler ile kendi potansiyelinizin altında sonuçlar alıyorsanız da kendi düşüncelerinizin ürünüsünüzdür.

Dünya’nın önde gelen kişisel gelişim uzmanları ve liderleri, insanın potansiyelinin sınırsızlığına inanır. Ve bu potansiyeli ortaya çıkartmak için çeşitli yöntemler ortaya koymuşlardır. Kendi kişisel gelişimine ve liderlik potansiyeline inanan profesyoneller bu yolculuklarını başlatırlar. Kariyer ve yaşam alanlarında ilerleyerek, kendi yaşam kalitelerini ve yaşam standartlarını yükselterek ilerlemeye devam ederler.

Kurumsal profesyonellerin özellikle yönetim seviyelerinde kapıldıkları iş, kariyerde ilerleme, bir sonraki adımı görememeye yönelik endişe ve korkular , yönetilebilir ise, sanal ve geçici duygular olarak kalırlar. Fakat geleceğe yönelik kaygı ve endişelere yönelik önlem alınmaz ise bu kaygı ve endişeler derinleşerek, profesyonelin yaşam kalitesini, liderlik ve yönetim kapasitesini ve kazanç kapasitesini etkilemeye başlar. Eğer kariyer endişesi, kişisel davranışlara yansımaya başlamışsa bu artık profesyonel destek ihtiyacının bir işareti ve göstergesi olarak düşünülmelidir.

40 YAŞ KARİYERDE PROFESYONEL CHECKUP YAPTIRMA DÖNEMİ…

40 yaş, Orta kariyer evresidir. Bu evrede kurumsal profesyonellerin kendilerine profesyonel bir checkup yaptırmaları önemlidir ve önerilir. İdeal olanı aslında her 10 senelik kariyer sürecinde ve kariyer evrelerindeki geçişler için bu profesyonel checkup’ın yapılması yönündedir.

Bizler, fiziksel, zihinsel ve duygusal varlıklarız. Her kariyer evresi profesyonellerin daha fazla bilgiye sahip oldukları, daha fazla bilgiyi işleyerek ve sürekli öğrenerek iş değeri oluşturdukları aşamalardır. Bilgiye dayalı ekonomi, sürekli öğrenme, gelişme, uygulama ve gerçekleştirme ile ekonomik değerin oluşturulmasını ön görür. Zihinsel olarak yıpratıcı bir süreçtir.

Bu yüzden orta kariyer evresi, profesyonelin yönetsel bir kariyer evresine taşındığı bir süreçtir. Kurumsal profesyonelin işe yönelik bilgilerinin, deneyimlerinin, yeni yönetsel, iletişime dayalı, düşünce gücünün ve idareciliğin ön plana çıkarak yeni yeteneklerin ve yetkinliklerin, deneyim ile buluştuğu aşamadır.

Bu aşamada çoğu profesyonel çok zorlanır. İnsan yönetme ve iletişimde davranışları anlama, profesyonelin kendisi için gerekli davranış modelini oluşturması ve iş yeri politika sanatının bütünleşik öğretisi malesef ne MBA lerde nede profesyonel eğitimler ile anında elde kazanılabilen bir bilgidir. Bu yüzden deneme ve yanılma ile veya koçluk ve danışmanlık gibi fonsiyonlardan destek alınarak, deneyim transferi ile hızlı öğrenilip bir düşünce veya davranış kalıbı haline getirilebiliyor. Profesyonel Kariyer Checkup’ı için tıklayın.

Kurumsal Profesyonellikte Sürdürülebilirlik İlkesi

Kazanılmış deneyimler, tecrübeler, başarılar ile gelen kariyer ve kariyerde yükselme, buna bağlı gelir seviyesinin artması ve gelişen yaşam koşullarının sürdürülebilirliği, çalışma alanlarının işten çıkartmalar, organizasyonel değişimler ve ekonominin negatif dönüm noktalarında profesyonele eskisi kadar geniş hareket alanının kalmadığını hissettirerek endişe katsayısının artmasına neden olur.

Kurumsal profesyonellikte sürdürülebilirlik, en önemli çalışma ilkelerinden birisidir. Farklı sebeplerden dolayı tehtid edildiğinde, kariyer ve iş değişim süreci sizin açınızdan başlamış demektir. 40 yaş profesyoneli için sonu beklemek zaman kaybıdır. Bu yüzden profesyoneller finansal sürdürülebilirlikleri için en az 2 plan ile yürümelidirler.

Özellikle ekonominin ortaya kötü performans koyduğu dönemlerde ve küresel krizlerde, daralan iş piyasaları (job markets) için, piyasada iş yok lafı, şehir efsanelerini oluşturmaya başlar.

Bu şehir efsanelerinin, çoğu zaman en bilinçli profesyoneller üzerinde dahi negatif etkisi olabiliyor. Şehir efsanelerinin içerdiği hikaye ve oluşturduğu endişe ve korku, profesyoneli bir şekilde koltuğa bağlama gücüne sahip ve dışarıya bakma, daha iyisine ulaşma arzusunu, “daha iyisini zaten bulamam düşüncesi ile engelleyebiliyor”.

İster ekonominin gidişatı olsun, ister organizasyonel değişimler, ister şirket performansının yetersiz oluşundan kaynaklı durumlar olsun 40 yaş profesyonelleri, seneler içerisinde kazandıkları deneyim, bilgi ve stratejik bakış açısı ile etkili, kişisel bir kariyer ürünü geliştirdiğini bence unutmamalıdır.  Bu unutulduğunda, profesyonel kendisini piyasa için değersiz gibi düşünebilir veya ön görebilir. Bu hatalı bir yaklaşımdır.

Yapılması gereken, profesyonelin elinde, kuvvetli bir ürünü olan girişimci gibi düşünerek, iş piyasasına yönelik hamleleri planlaması gerekir.

Girişimcilik dünyanın her yerinde zor zanaattır. Fakat ödülü ise çok büyüktür.

Girişimcilikte başarı oranı yapılan farklı araştırmalarda, farklı sonuçlar vermiş olsa dahi, her 100 girişimden sadece 1 i süper star olabilirken, 16 tanesi yaşam döngüsünü sürdürebilir kıldığını görebiliyoruz.

Mülakatlar iş değişiminin son noktasıdır. Mülakatta başarı oranlarıda hemen hemen aynı düzeydedir. Mülakata girenlerin %16 sı başarılı olur. Bunun anlamı şudur. Bir CV ve Mülakat ile iş değişimi veya kariyer değişimi gerçekleşmiyor. Sürece bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşılması gerektiğine işaret ediyor.

40 yaş profesyoneli orta kariyer evresinde yer alır. Bu kariyer evresinin en önemli özelliği, kurumsal profesyonelin gerek zihinsel gerek fiziki olarak en üretken ve verimli dönemde yer alması olarak özetlenebilir. Orta kariyer evresinde bir profesyonel kariyerinde üç basamak birden ilerleyebilir. Buna zihin yapısı ve geliştirdiği profesyonellik yapısı müsaittir.

40 yaş profesyoneli için kariyer ve iş değişim süreci temel olarak 4 aşamadan oluşur.

 

  • Kariyer Stratejisi, bir profesyonelin en azından 3 seneyi kapsayacak fakat ideal olanı 5 senelik bir süreçte ortaya nasıl bir değer koyarak kariyerinde ilerleme yapabileceğinin yol haritasıdır. Eğer sadece önünüzdeki basamağı görüyorsanız, bir sonraki basamak ayağınızı kaydırabilir. Kariyer stratejisinin ortaya çıkması, kurumsal profesyonelin kendisini kişilik, liderlik, yönetim ve ortaya koyduğu iş performansı ile bütünleşik bir analizin içerisine alması ve değerlendirmesi sonrasında oluşur. Kısaca sadece bir sonraki adımı değil, fakat iki sonraki adımı düşünerek oyunu bugünden kurabilme gücünü beraberinde getirir.
  • İyi bir analiz ve değerlendirme, kurumsal profesyonelin iş piyasasına yönelik en önemli ve tek tanıtım ve pazarlama aracının hazırlanmasının alt yapısını oluşturur. Kurumsal Profesyonelin Profesyonel CV’si. Profesyonel CV’ bir düşünce modelidir. Profesyonelin temsil ettiği liderlik seviyesine göre şekillenir ve evrensel bir modele dayandığı için çok kuvvetli bir kariyer hikayesini içerisinde barındırır. Profesyonel CV ile Kurumsal Profesyonelin Kariyer Hikayesi oluşur. Kariyer Stratejisi ile birlikte kariyer hikayesinin etkisi, şirket ile profesyonelin aralarında nasıl bir sinerji iş birlikteliği, oluşturabileceğini tanımlar.
  • Ortaya çıkan Profesyonel CV, kurumsal profesyonelin ürünüdür ve hangi kanallar üzerinden nasıl bir iletişim ile hedef kitle ile buluşacağının tanımı İş Başvuru Stratejisi içerisinde yer alır. İş Başvuru Stratejisi, profesyonelin, nasıl ve dengeli, hedefinde yer alan şirketler ile etkileşime geçeceğini tanımlar ve planlı bir şekilde harekete geçmesini sağlar. Goto Market Strategy.
  • Ve profeyonel CV iş başvuru stratejisi ile birlikte mülakata davet aldırır. Mülakat sistemleri aslında özünde etkili kişisel sunum alanı ve kişinin kendisini net bir şekilde ortaya koyduğu görüşmelerdir. Mülakat sistemleri kendi içinde beş alt süreçten oluşur ve her süreç birbirine bağlıdır. Eğer siz bu gözle görünmeyen beş aşamadan birinde başarısız olursanız o zaman sistem otomatik olarak aslında biter.

Bütünsel yaklaşım, kişisel eforunuzu alır ve çalışmanızı gerekli kılar. Bu aşama kurumsal profesyonelin kendisini çalıştığı, etüt ettiği, daha kuvvetli bir farkındalık ve bilinç seviyesi ile iş piyasasına yöneldiği aşamadır. Bir değişimi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için bir çalışma disiplinine ve kariyerinize yönelik bir perspektife ihtiyacınız her zaman var.

Bir Cevap Yazın