KARİYERDE 40 YAŞ BARİYERİNİ KARİYER STRATEJİSİ İLE AŞMAK

 

ORTA KARİYER EVRESİ VE KARİYER STRATEJİSİNİN ÖNEMİ

40 Yaş profesyoneli, Orta Kariyer Evresinde yer alır. Orta Kariyer Evresi kurumsal bir profesyonelin kariyer açısından en verimli ve üretken dönemini temsil eder.

Orta Kariyer Evresi profesyonellik açısından kariyerde yükselme dönemidir. Alt yapı hazırlığı, geçmiş 10-12 sene içerisinde oluşturulmuş ve kurulmuştur.

Bu alt yapının üzerine yönetsel bilgilerin, liderliğin, stratejik düşünce modellerinin, verimli ve etkin davranış modellerinin oluşturulma sürecine girilmiştir. Yönetim seviyesi, aynı zamanda yönetsel politikaların oluşmaya başladığı, profesyonel yöneticinin gizli ajandalar ile başa çıkmaya çalıştığı bir dönemdir.

ORTA KARİYER EVRESİ VE BİRİNCİ BEŞ SENELİK KARİYER STRATEJİSİ

Orta kariyer evresi taktiksel olarak iki stratejik planlama döneminden oluşur.

Birinci taktik dönem ve Kariyer Stratejisi Orta Kariyer Evresinin ilk beş senesini içerir.  Bu dönemde kariyer stratejisi oluşturulurken, üst yönetim seviyeleri için kariyerde iki basamak yükseliş ideal olarak tanımlanır.

Kariyerde iki basamak yükselme, çalışılan şirket içerisindeki koşulların incelenmesi, değerlendirilmesi ve çalışılan ortam içerisinde yükselme zemini/ortamı varsa profesyonelin ne tür bir başarı hikayesi yazması ile gerçekleşebileceğinin analizi gerçekleştirilir.  Analiz, oluşturulacak başarı hikayesi için,

  1. Sektör dinamikleri incelenerek, profesyonelin etki alanı çerçevesinde ve üst yönetimden alacağı destekle maksimum ne sonuç elde edebileceği, şirkete karlılık, ciro, maliyet avantajı perspektifinde oluşturabileceği etki incelenerek ve bu süreçte ihtiyaç duyacağı bilgi alanları, yetenek ve yetkinlikler tanımlanır.
  2. İşin icra sürecine başlamadan önce, aynı bir proje kapsamında gerçekleştirilen planlama ve aktivite adımlarının bağlantıları ortaya çıkarılarak, sonuca giden yolculukta profesyonelin somut zamana bağlı ve önceliklendirilmiş eylem haritası çıkartılır.

Strateji 5 senelik bir sürece dayanacağından dolayı, şirket içi yükselme zamanlaması ve iş piyasasının dönemsel hareketliliğine bakılarak, nasıl bir yol izlenmesi gerekliliği somutlaşır.

Kariyer Stratejisi sadece bir sonraki kariyer basamağı veya adımı için gerçekleştirilmez, iki adım sonrası ön görülerek, bugünden bu adımlara nasıl ulaşılabileceğinin yol haritası icraat ve eyleme dayalı ana kilometre taşları olarak hazırlanır.

Oluşturulacak, Kariyer Stratejisine bir etkide aynı zamanda profesyonelin kazanç beklentisidir. Manevi ve maddi tatmin bir arada olduğu zaman insanlar bütünlük kazanır ve ortaya etki alanı ve gücü yüksek işleri kaliteli bir şekilde çıkartırlar.

Kariyerin ilk 5 senesinde, 2 yönetim seviyesi yükselmek mümkündür. Ortalama bir profesyonel bunu gerçekleştirebiliyor. Sadece yapmak için isteği, kendisine anlamlı gelebilecek bir hedef ve amacı olsun, o zaman kişisel olarak harekete geçebilir.

ORTA KARİYER EVRESİNDE İKİNCİ BEŞ SENELİK KARİYER STRATEJİSİ

Orta kariyer evresinin ikinci beş senesi, daha durağan bir strateji ile hareket edilir. Yönetim seviyesi yükseldiğinde o seviyeye denk kaliteli iş üretmek gerekir. Ve hali ile iş sonuçlarının da pozisyonu destekleyecek etki gücüne sahip olması gerekir.  İkinci beş senelik strateji kariyerde tek yönetim seviyesi kazanma üzerine kurgulanır.

Birinci seviye yönetici olarak oyuna giren bir profesyonel 10 senelik sürecin sonunda şirket büyüklüğüne göre değişkenlik arz edeceği gibi Direktör veya Gm.Yrd lığına yükselebilir. Bunun için 10 senelik kariyer süreci yeterlidir.

Profesyonel, Yönetim seviyesine bir kariyere başladığında veya geçiş yaptığında kurumsal hiyerarşi içerisinde, bir piramidi gözünüzün önüne getirin, bu piramidin üst seviyelerine doğru ilerleyen yolculuk artık başlamıştır. .

Orta Kariyer Evresine yönelik strateji hazırlanırken, gözden kaçırılmaması gereken bir husus, Türkiye’de ve Türkiye’nin koşulları ile yaşadığımızdır.  Bizim iş piyasamız, Avrupa’ya kıyasla daha wild westtir (vahşi batıyı andırır,) daha kapitalist bir mantıkta hareket eder.  Bunu söylemek ile birlikte aslında yönetim seviyesine geçiş yaptığınızda ortaya gerçek bir kariyer rekabeti çıkar ve siz bu kariyer rekabeti içerisinde hem bir mücadelenin içerisine girersiniz, hem de aynı kariyer basamağında eğer uzun süre kalıp birde üzerine rahatlık ve konfor alanı bağlarsanız VAY HALİNİZE, oyundan çabuk düşersiniz.

VAY HALİNİZE, aslında kariyerde ilerleme ve yükselmede tutturulan momentum veya ivmelenmeyi düşürürseniz, beklemeyeceğiniz bir şekilde kariyerinizde bundan etkilenir ve AYNI HIZA ve İVMELENMEYE geçebilmek neredeyse imkansızdır.

Orta Kariyer Evresi çok sayıda profesyonelin, kendi Everestlerine doğru yaptıkları yolculukta,  hasarlı kariyerler ile dolu profesyoneller denizinden oluşur.  Doğru plan ve zihinsel yaklaşım olmadan bir üst basamağa çıkamazsınız. Düşünce, davranışı, davranışlar da sonuçları etkiler.

Eğer kendinize çok net bir çizginiz var ise inanın bu yönetim yolculuğunda size kazandıracak yaklaşımlar ,

  • Farklı bakış açılarına yönelik esnek tutum
  • Şirketin çalışma kültürünü ve dinamiklerini doğru yorumlamak
  • Katkınızı ve katma değerinizi iyi anlamak
  • Doğru beklenti oluşturmak ve beklenti doğrultusunda hedefleri etkin yönetmek
  • Ses getirecek projeleri düşünmek, planlamak ve doğru zamanda ve ortam koşullarında oyuna sürmek
  • Çalışan ve yönetim ilişkilerinde sinerji ve kazan kazan ilişkisi oluşturmaya çalışmak
  • Şirkette karın ve zararın nasıl oluştuğunu anlayabilecek finansal farkındalık
  • Şirket strateji ve vizyonunu yorumlayabilecek yönetsel bilgi

Yukarıdaki başlıkların herbirinin altı ayrı bir eğitim konusu ve başlığı fakat gerçeğimiz bu.

VE POLİTİKA BAŞLIYOR… ŞİRKET İÇİ POLİTİKALAR İLE MÜCADELE SANATI

Yukarıdaki konular üzerinde sağlanan hakimiyete, ek olarak ve bence en önemi faktör Politika ve Ajanda Yönetimi eklendiğinde siz ve yöneticiliğiniz geleceğe dair emin ve güvenli adımlar ile hareket edebilirsiniz.

Poitika yapmak, çoğu zaman şirket içerisinde, Bizans oyunları, arka kollama, dikkatli davranma gibi kelimeler ile yönetim mensupları ve çalışanlar arasında gerçekleşen ve politikayı tarifleyen unsurlardır.

Gerçek anlamda, politika oluşturmak, olaylar ve durumlar karşısında, resmin bütününde yönetim temsilcilerinin nasıl pozisyon aldıklarını görerek, değerlendirerek ve kendi duruşunuzu destekleyecek ortaklıklar oluşturarak, güç mücadelesi içerisine girilir.

Modern yönetim, şirket içerisindeki güç ve güç mücadelesinin, politika belirleyerek iş ve işe yönelik katma değer yaratma mücadelesi olarak özetlenebilir. Orta Kariyer Evresi, bu güç mücadelelerinin daha çok gözlemlenebilir olduğu, yavaş yavaş taraf ve içine çekildiğiniz ve sizin de net bir duruşunuzun ve temsilinizin olması gereken bir alandır.

Maalesef bu son bölümde anlattıklarım ve bu faktörlerin bütünsel olarak nasıl yönetilebileceği üniversite veya profesyonel eğitimler ile aktarılmıyor.

Şirket içi politika , güç oluşturma ve güç yönetimi OPC, Organizational Political Coaching’in konusundur.

Orta Kariyer Evresinde Kariyer Stratejisi Oluşturma ve Kariyerde Yükselme 40 Yaş Profesyonelinin kişisel farkındalığı ve istekliliği ile birlikte, İş Piyasasında görünmez bir duvarı temsil eden, 40 Yaş Psikolojik bariyerini rahat geçebilirsiniz.

Kariyerde 40 Yaş Bariyerini Kariyer Stratejisi ile Aşabilirsiniz.

Nasıl insan sağlığına yönelik sağlık Checkup sitemleri varsa, Profesyonel Kariyerlere yönelik Kariyerinizin Checkup ‘ını yaptıracağınız sistemler var. . Kariyerinizde 40 yaş bariyerine doğru yaklaşıyorsanız o zaman bir ve Kaiyer Stratejinizin üzerinde yükseldiği temellere yönelik bir Checkup yaptırma zamanı gelmiştir.

Kariyerinize yönelik profesyonel Kariyer Stratejisi Oluşturma veya Değerlendirme desteği almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun. 

 

Bir Cevap Yazın