KARİYERDE 40 YAŞ BARİYERİNİ PROFESYONEL CV İLE AŞMAK

40 yaş profesyonellerinin karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi, ilerleyen yaş ile birlikte yeni iş fırsatı oluşturma sürecinde yaşadıkları zorluktur. Bu duruma 40 yaş bariyeri diyoruz.

40 Yaş profesyoneli aslında Orta Kariyer Evresinin ortasında yer alır. Bir önceki yazımda, Orta Kariyer Evresine yönelik kariyer stratejisi belirleme sürecinde Orta Kariyer Evresini 2 döneme ayırarak ilerlemek gerektiğini belirtmiştim. Orta Kariyer evresi 33-45 yaş bandını kapsayan bir dönemdir. Avrupa ve Amerika’da eğitim sistemlerinden kaynaklı farklı yorumlamalar mevcuttur. Bu yüzden bazı kaynaklarda Orta Kariyer Evresini 33-45 bazı kaynaklarda 35-45 yaş dönemi olarak değerlendirildiğini görebilirsiniz.

Orta Kariyer evresinde yer alan profesyonel, üretkenlik ve verim anlamında en iyi dönemini yaşıyordur. Geçmiş deneyimlerin, yeni bilgi ve yönetsel bilgiler ile harmanlandığı ve iş yönetiminde, yüksek iş değeri oluşturduğu bir dönemdir. Bu yüzden orta kariyer evresi stratejik olarak iki farklı döneme ayrılmıştır ve her dönem kendi içerisinde iki farklı strateji ve yaklaşımı temsil eder. Ortalama 10 senelik perspektifte amaç kurumsal ve yönetim seviyesine geçmiş profesyonelin, yeteneklerini en üst seviyede kullanmasını teşvik ederek, kendi kariyerinde ilerlemesi ve yükselmesini desteklemektir.

Bir önceki yazımda, Kariyer Stratejisi ile 40 Yaş Bariyerini Aşmak Konusunda, kariyer stratejisi oluşturma ve dinamiklerine yönelik detaylı bilgi aktarmıştım. Linke tıklayarak yazıma ulaşabilirsiniz. 

Orta Kariyer Evresindeki profesyonelin kendi kariyerinde ilerlemek için ortaya tekil ve kendi özelliklerini dikkate alarak bir strateji ve yaklaşım oluşturması kariyerinin sonraki aşamalarını görebilir hale gelmesini sağlar.

Kariyer Stratejisi bir eylem planına dönüştürüldüğünde 40 yaş profesyonelinin kendi kariyer sıkışıklığını açması için iş piyasası ile buluşması gerekir.

Bu aşamada devreye PROFESYONEL CV GİRER, Profesyonel CV Kariyer Stratejisinden faydalanarak oluşturulur.

Profesyonel CV’ler Standart CV’lerden farklı olarak özel ve hedefli, iş piyasasına yönelik danışanın pazarlama aracıdır.

Profesyonel CV Hazırlama aşaması genel olarak, koçluk, mentörlük ve danışmanlığın harmanlandığı bir süreçtir. Hazırlık sürecinde aslında danışanın iş piyasasına yönelik kampanyası ele alınır ve tasarlanır. Bu yaklaşım ve yön itibarı ile  bütünsel, 360 derecelik kapsamda kurumsal profesyoneli ele alan bir Pazarlama çalışmasıdır.

Profesyonel CV hazırlığı,  aslında 40 yaş profesyonelin deneyim, bilgi ve iş sonucu arasındaki bağı oluşturarak, ürünleşmesini sağlar. Daha sonraki aşama Goto Market Strategy olarak ifade edilen, 40 yaş profesyonelinin farklı iş kanallarını  etkin şekilde kullanarak iş piyasasına yönelik kendi duruşunu ortaya koyduğu ve sinerji oluşturabileceği kapsamı ifade ettiği aşamadır.

Bu yönü ile Kariyer Stratejisi, Profesyonel CV’nin oluşumunu, Profesyonel CV 40 yaş profesyonelinin ürünleşmesini ve Goto Market Strategy farklı mecralar üzerinden kurumsal profesyonelin kendisini en etkin şekilde ifade etmesini iş piyasasına sağlayarak 40 yaş profesyoneli için yeni iş fırsatlarının oluşmasını sağlar.

Kendi danışanlarımdan gözlediğim 40 yaş profesyonel gurubunun yapısal bir kariyer strateji ve profesyonel cv hazırlama sürecine girmesi ile birlikte kişisel özgüven ve beklentilerinin arttığı ve iş fırsatlarını oluşturduklarında da iş piyasasının durumundan bağımsız katılım sağladıkları görüşmeleri nihayi ve mutlu sona ulaştırdıkları yönündedir.

40 Yaş Profesyoneli için, Profesyonel CV’ye sahip olmanın sağladığı çok sayıda avantaj var.  Bu avantajların en önemlilerini aşağıda listeledim. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde, profesyonellik algısı, izlenim, içerik zenginliği ve değeri açısından, Profesyonel CV fark yaratıyor. Profesyonel CV Hazırlama Hizmeti için tıklayın. .

 • Profesyonel CV’ler Evrensel Kabul Gören Bir model üzerinden iş piyasası ile yapısal olarak iletişim kurmanızı sağlıyor. Bu şekilde şablonlara dayalı bakış açısından profesyoneli kurtarıyor ve profesyonelin kendisini daha etkin yorumlaması için teşvik ediyor.
 • Profesyonel CV’ler hazırlanma sürecinde bir metot ve sistemi takip eder. Bu şekilde profesyonelin kariyerini bütünsel ve stratejik bakış açısı ile değerlendirmesini sağlar.
 • Profesyonel CV içerisinde kurulmak istenen iletişim yaklaşımı, profesyonelin, iş değeri oluşturma sürecini ortaya çıkarmak için, bütünsel bakış açısı ile analiz gerektirir. Profesyonelin, liderlik özelliklerini, yönetsel özelliklerini nasıl bir araya getirerek iş değerinin oluşmasını sağladığını formüle eder.
 • Profesyonel CV’ler, profesyonele ait bir kariyer vizyonu geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe doğru bir bakış açısı ile hazırlanmasını teşvik eder.
 • Profesyonel CV hazırlama sürecinde danışan profesyonelin oluşturulan iş vizyonu, kariyerine ait bir stratejisi olduğuna işaret eder. Kariyer stratejisinin önemi, profesyonelin iş veren ilişkisinde nasıl birlikte etkin bir sinerji oluşturabileceklerini tanımlaması açısından önem taşır. Profesyonel seviyede gerçekleştirilen mülakatlarda yönlendirilen sorulara net cevaplar üretilmesini destekler.
 • Profesyonel CV’ler profeyonelin Sektör, uzmanlık alanı ve iş rekabetine yönelik net ve somut fikirleri, değerlendirmeleri ve yaklaşımları olduğuna dair iş piyasasına mesaj verir.
 • Profesyonel CV hazırlama sürecinde, takip edilen metod ve sistem üzerinden kurumsal profesyonelin etkili kariyer hikayesi ortaya çıkartılır. Kariyer hikayesi, bir bütünlük içerisinde CV içerisine doğru anahtar kelimeler ile kodlanarak, CV’yi değerlendiren profesyonele yönelik algıda seçicilik unsurunu çalıştır.
 • Profesyonel CV çalışması kapsamında oluşturulan Kariyer hikayesi aynı zamanda profesyonelin mülakat sürecinde kullanacağı kariyer hikayesini oluşturur. Profesyonel CV ile Mülakat süreci birbirinden ayrı düşünülmez bir bütünün parçası olarak değerlendirilerek hazırlanır.
 • Profesyonel CV içerisinde profesyonel bir iş iddiasını barındırıyor. Profesyonelin İşe sağlanan faydanın somutlaştırılmasını, yorumlanmasını ve ortaya konmasını içerdiği yönetemler ile sağlayarak,  profesyonelin sektör ve sorumluluk alanına yönelik iddasını destekliyor.
 • Profesyonel CV’ler iş piyasasına yönelik bir temsil aracıdır ve kurumsal profesyonelin iş sonucu oluşturma noktasındaki liderlik ve yönetim seviyesini temsil eder.
 • Profesyonel CV’nin yorumlama teknikleri başarı odaklı yorumlamayı içerir. Başarının tarifi, önceden belirlenmiş ve aşamalı olarak gerçekleşen değerli şirket hedefi veya hedefleri olarak yapılır. Bu sebeple, Profesyonel CV aktivite temelli iletişim içermez, içerisinde bir vizyon, strateji ve yol haritasını destekleyen aktiviteleri barındırır. Bu yaklaşımda, Başarıların formüle edilmesini ve Nasıl elde edildiğinin anlaşılmasını iş piyasası için sağlar.
 • Profesyonel CV’ler kabul görmüş evrensel bir model üzerinden aşama aşama hazırlandığı için, özellikle Yurt dışı ve uluslar arası iş fırsatları açısından profesyonelin, karşı tarafın beklediği standartlarda iş ortaya koyabildiğini ifade eder.
 • Profesyonel CV’lerin önemli diğer bir özelliği, İş fırsatı içerisinde yer alan iş tanımını bütünsel bir bakış açısı ile (her yönü ile) Profesyonel CV içerisine, profesyonel yorumlama teknikleri ile ve doğru anahtar kelime kullanım yaklaşımları ile kodlanmasını sağlar.
 • Görsel denge ve simetrinin text formatta oluşmasını sağlar ve görsel bir denge oluşturur.
 • Profesyonel CV’ler, ATS sistemlerinin gelişmesi ile birlikte, akıllı software robotlar tarafından kontrol edilerek, ön incelemeyi gerçekleştirir. Bu yüzden doğru anahtar kelime, kelime kombinasyonları ve cümle yapılarının kodlanmasını eylem temelli cümle yapıları ile bütünleşerek içeriğin değerli hale getirebilmesi için, profesyonelin analiz aşamasında içerik geliştirme teknikleri kullanılarak, öncelikli kariyer içeriğinin oluşturulmasını sağlar.
 • Yeni nesil Profesyonel CV’lerin dijitalleşebilmesi ve farklı platformlarda temsil ile pasif bir çekim gücüne dönüştürülebilmesi için, içerik geliştirilmesi birinci öncelikli konu olarak ele alınır daha sonra, temsili destekleyen bir model içerisine text ağırlıklı inşa edilir. Bu dijital platformlardan ve veri tabanları üzerinden bulunabilirliğin artması anlamına gelir.

40 Yaş ve yönetim seviyesindeki Kurumsal Profesyonelin bu denli dolu ve üretken bir Profesyonel CV çalışmasına girmesi, hem iş, hem profesyonel deneyim hemde yönetsel başarısının kendisi açısından nasıl formüle edildiğinin ve profesyonel değeri nasıl bir katma değer önergesi ile oluşturduğunun ortaya çıkmasını sağlar. Profesyonel farkındalığını ve kişisel etki gücünü tanımlar.

Orta Kariyer Evresinde 40 Yaş Bariyerini Profesyonel CV ile Aşmak İçin lütfen aşağıdaki formu doldurun. 

Bir Cevap Yazın