PROFESYONEL CV’NİN İÇERİK STRATEJİSİ

DEĞİŞİM ZAMANI! DİJİTALLEŞEN CV’LER VE DİJİTALLEŞEN DEĞERLENDİRİCİLER

Profesyonel CV ‘nin anlamı bugün Dijital CV’yi dolayısı ile modern dijitalleşen dünyada farklı dijital platformlar ile uyumlu bir içerik stratejisi gerektiriyor.

Her şeyden önce Profesyonel CV hazırlama süreci yeni nesil ATS (Applicant Tracking Systems) temelinde düşünülüp hazırlanması gerekiyor.

Yeni nesil ATS sistemleri, aslında önceden programlanmış, bugün yapay zeka ile donatılmış, öğrenen, öğrendiği ile değerlendirme kabiliyetine sahip yazılım robotları.

Profesyonel CV Check-Up ile sahip olduğunuz CV’nin temsil ettiğiniz liderlik seviyesine göre iş piyasasının dinamikleri doğrultusunda rekabet gücünü görmek ve anlamak için CV’nizi paylaşabilirsiniz. Bu şekilde sizin ile paylaşacağım ücretsiz 5 sayfalık rekabet raporunuz doğrultusunda stratejik bir avantaj kazanabilirsiniz. 

ATS sistemleri işe alımcıların yerini yakın bir gelecekte almayacak, fakat çok uzak olmayan bir gelecekte binlerce kişinin çalıştığı şirketlerde sadece  bir kişinin bütün işe alımı yönettiğini ve çevirdiğini görebileceğiz.

IBM Watson ile birlikte Hukuk teknolojisinine adım attı. 3 temel yapıyı bir arada kullanarak, Amerika gibi hukuk sistemi eyaletlerden eyaletlere değişim gösteren bir yapıda, insana bağlı fakat prosedürel işlerin yüzde otuzbeşlik bölümünü akıllı yazılım, makina öğrenmesi ve yapay zeka ile halletti.

Bugün sadece bir yazılım, en azından hukuk sisteminde ihtiyaç duyulacak %35 lik kontrat, kontrat yönetimi vb gibi konularda yüksek bilgi seviyesi ve kapasitesi ile birlikte işleri hafifletebiliyor. Yakında dava stratejilerinin nasıl olması gerektiğini bize söylemeye hazırlanıyorlar.

ATS sistemleride benzer bir zeka kullanıyor. Henüz IBM kadar ileriye gitmiş olmasa dahi, basit bir süreci çok başarılı bir şekilde optimize edebiliyorlar, yapay zeka, makina öğrenmesi ile dil içerisindeki parçaları anlayabiliyorlar ve kişinin İngilize seviyesini, ingilizce de ki yeterlilik oranını, CV içerisinde kullanılan cümle ve cümle yapılarına göre analiz ederek, sizin lisanı hangi seviyede kullandığınıza karar verip, yapılacak iş ile yazdıklarınızdan yola çıkarak uyumunuza bakıp sizi SHORT LİST etsin mi etmesin mi ‘ye karar verebiliyorlar.

Yazılımlar henüz Türkçeyi desteklemiyor fakat yakın bir gelecekte de destekliyor olacaklar. O zamana kadar dert sadece İngilizce CV’lerde ve uluslar arası şirketlerde çalışmak isteyen veya yurt dışında kariyer fırsatı arayan profesyonellerin olacak. 

Bugün kariyerinizde hangi seviyede olursanız olun, ister genel müdür ister direktör veya uzman seviyesinde çalışın.

Profesyonel CV hazırlama süreci artık içerik gelişttirme süreci ile yakın benzerlik içerisindedir. Bugün Profesyonel CVlerinizin içeriği hem dijital platformlar ile uyumlu hemde onu okuyacak ve değerlendirecek uzaman için anlamlı seviyede gerçekleşmek durumunda. 

PROFESYONEL CV İÇERİK STRATEJİSİ NE DEMEK?

CV hazırlama sürecine girmiş profesyonellerin en çok zorlandıkları konulardan bir tanesi, başarılı bir kariyer danışmanının deneyimi ve gözlemi olarak paylaşıyorum… Profesyonellerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli, kendilerini temsil edebilecek, iş sonuçlarını doğru ve anlamlı şekilde yansıtabilecek, teknik yetkinliklerini, liderlik ve yönetsel özelliklerini fark ettirtebilecek bir içeriği oluşturmaları.

Profesyonel  CV ye yönelik maalesef standart bir içerik yaklaşımı veya içerikler yok. Düşünüldüğünde, şöyle bir çevrenize baktığınızda , tanıdığınız profesyoneller sizin ile aynı titirde çalışıyor olsalar bile yaptıkları iş kapsam olarak sizin yaptığınızdan farklı. Yönetim seviyeleri ise çok daha farklı. Çok uluslu şirketlerde farklı, yerel ve büyük şirketlerde farklı, Türkiye orijinli küresel veya çok uluslu holding ve şirketlerde daha farklı .

Profesyonel CV’lere yönelik American Resume and CV Writers Association bir öneri getirdi. Bu öneri çoğu ülkede kabul gördü ve bugün aktif olarak kullanılmaya başlandı. Fakat bu bir standart niteliğinde değildir ve o şekilde kabul edilmemelidir.

Buna rağmen artık referans olarak CV yazımı ile uğraşan yüzbinlerce profesyonelin bir Professional CV Content Development Framework olmuş oldu.

PROFESYONEL CV İÇERİK STRATEJİSİ YAKLAŞIMI

Türkiye’de CV hazırlamanın gelişimine baktığınızda, özellikle son 30 senede bir ilerleme kaydedildiğini söyleyebilirim. Buna rağmen içerik gelişimi kopyaya dayalı bir içerik gelişimi oldu. Arkadaştan arkadaşa dolaşan CV’ler ve arkadaş şablonları aktif olarak kullanıldı. Bunun yanlış bir yönü yoktu. İşe yaraması yeterliydi. Fakat son 10 senedir işler değişti. Öncelikle nüfus artışı ile birlikte iş arama ve iş bulma süreçlerinde ciddi bir sorun haline geldi. Önceden kopya içerik, yeterli ve yetkin insan kaynağı sıkıntısı varken herkese çözüm olabilirken, olmamaya başladı.

Bunun üzerine daha özgün yaklaşımlar ortaya konulmaya başlandı. Benzer şekillerde arkadaşlardan temin edilen CV’ler içerik olarak üzerinde oynanmaya ve değiştirilmeye başlandı. Sonradan fark edildi ki, profesyonel kendi içeriğini kullanmaya başladığında arkadaşından elde ettiği şablon uyum göstermiyor.

Sonra daha farklı yaklaşımlar ile bugüne kadar gelindi. Bugün her profesyonelde bir şekilde kendi CV’sini öne çıkartmak için bir CV hazırlatma bilinci ortaya çıkmaya başladı.

 • Daha önceden  kopya içerikler dikkat çekmezken artık hemen dikkat çekebiliyor.
 • Her profesyonelin kariyeri ve gitmek, varmak istediği nokta artık başkalarına göre benzerlikler içerse dahi farklı. Bunun en büyük sebebi iş ailelerinde net ayrışmalar başlaması ve yeni iş ailelerinin günümüz iiş hayatına entegre olması. 
 • Profesyonel CV İçerik Hazırlama Çatısı her şeyden önce Profesyonellerin Kariyer Stratejileri ile entegre edildi. Eğer bir profesyonel bugün kariyerinde ne yapacağına dair fikir oluşturamıyorsa işinin zor olduğunu söyleyebilirim.

Kariyer Stratejisi, kurumsal profesyonelin içerisinde yer aldığı kariyer evresi ile uyumlu olmak zorundadır. Bir profesyonelin tüm kariyer aşamalarında ve bugün artık emeklilik yaşı 65 olduğu için söyliyebiliyorum 13 farklı kariyer stratejisini 4 farklı kariyer evresinde oluşturmak durumundadır. Bu gereklilik sadece Profesyonel CV için mecburiyet değildir. Kurumsal profesyonelin sağlıklı bir kariyere sahip olması ve Profesyonel Sürdürülebilirliğini garanti altına alması için gerekli bir yaklaşımdır. 

Kurumsal profesyonel üniversiteden mezun olduktan sonra, her kariyerinde geçen sene onu bir sonraki kariyer evresine veya aynı kariyer evresinde farklı bir stratejik evreye sokar.

PROFESYONEL CV’NİN İÇERİK ÇATISI

Profesyonel CV İçerik Hazırlama Çatısı her kariyer evresi için farklı bir şekilde ele alındı. Yeni mezun bir profesyonel ile kariyerinde 8 senelik deneyime sahip ve uzmanlıkta derinlik kazanmış bir profesyonelin içeriklikleri birbirine benzer tabiki olamaz.

Oluşturulan Ana Çatı İçerisinde bir İçerik akışına başlamadan önce,

 • Kurumsal profesyonelin Kariyer Stratejisi ile birlikte netleştirmesi gereken kariyer ve iş hedefi
 • İçerisinde bulunduğu Kariyer Evresine ait kaçıncı veya hangi kariyerin stratejik evresinde olduğu
 • Buna Yönelik oluşturabileceği iş değerininin içerik oluşturmaya başlamadan tanımlanması gereklilik haline geldi.

NEDEN BU GEREKLİLİK ORTAYA ÇIKTI?

Yukarıdaki üç madde tanım gerektiren kavramlar. Başlangıçta zor olsa dahi içeriğe dair bir akışın oluşabildiği bir düğüm noktası.

Profesyonel CV’nin tanımı evrensel olarak değişmeye başladı.

Profesyonel CV’nin bugün temsil ettiği anlam, Kurumsal Profesyonelin kariyer ve iş değişim sürecinde iş piyasalarına yönelik en önemli ve tek pazarlama, temsil aracı olmasıdır.

Bu tanım ile birlikte yukarıda içerik stratejsini başlatacak adımlar,

Profesyoneli otantik bir kariyer pazarlama sürecinin içerisine ele alınıp değerlendirilmesini sağlayan bir yapı ortaya çıkartıyor. 

İnanın bu yaklaşım evrensel olarak bir çağı ve algıyı bitirdi ve yeni bir çağı başlatmış oldu.  Artık CV yazımı profesyonellerinin daha önceki yaptıkları çalışma yöntemlerinin ve iş alışkanlıklarının tamamı ile yenileri ile değiştirilmesi ve yeni metotların üretilerek oluşturulması anlamına gelen bir sürecin içerisine girildi. Bu alanda bir devrim niteliğinde olan kararın aslında arka plandaki tetikleyicisi gelişen yazılım, yapay zeka ve bilişim teknolojileri.

Otaya çıkan tablo, CV yazımı ile uğraşan profesyonelleri, Kariyer Danışmanına dönüştürüyor ve Kariyer danışmanlığının ana konusunu da kurumsal profesyonelin kariyer döngüsünü, en güvenli ve sürdürülebilir kılmaları için, kariyerde pazarlama yöntem, süreç ve sistemlerini ortaya koyan bir yaklaşım segilemesi oluyordu.

PROFESYONEL CV İÇERİĞİ, KURUMSAL PROFESYONELİN İŞ PİYASASINA YÖNELİK REKABETTE DESTEKLEYEBİLECEK BİR YAKLAŞIMI MECBUR KILIYOR. 

Bu durumda Profesyonel CV ‘de temsil edilecek kaliteli içerik yapısının, kurumsal profesyonelin, deneyime, uzmanlık alanına, değer yaratma gücüne, liderlik özelliklerine,yönetsel becerilerine, temel yetkinliklerine,  hedeflediği pozisyona göre  REKABET gücünü arttırmaya yönelik farklılaşmayı yansıtması gerekiyor.

Profesyonel CV’ler hedefli araçlardır. Standart cv ‘lerden farkı genel ifadeler ile hazırlanılmış bir cv ile iş piyasasında birbirinden farklı pozisyonlarda kendinize fırsat aramazsınız veya oluşturmaya çalışmazsınız.

Bu yaklaşım çoğu profesyonel için ürkütücüdür. Bunun en önemli sebebi, Profesyonel CV’lerin kısıtlayıcı yönlerinden kaynaklanmasıdır. Profesyonel CV sadece hedef dahilinde kurumsal profesyonelin kariyerinin pazarlamasına odaklanmasıdır. İçeriğini hedef dahilinde rekabet avantajı sağlamak için oluşturur.

Profesyonel CV’nin hazırlık aşamasındaki içeriğe yönelik temel taşı  INTERPRETATION ( yorumlama) dır.

PROFESYONEL CV’NİN YORUMLANMASI

Profesyonel CV’nin yorumlanması dört bölümden oluşur.

 • Analysis & Positioning(Analiz ve İş Piyasasına Yönelik Konumlandırma) 
 • Segmentation (Rekabet için Ayrıştırma ve Değer Önergesi) 
 • Branding (Markalaştırma) 
 • Productization (ürünleştirme)

Kariyerinizi nasıl yorumladığınız CV nizin içerik kalitesini oluşturur.  İçerik yaklaşımı gerçek (otantik) olmak zorundadır.

Yukarıdaki dört aşama modern ve profesyonel CV’lerin yorumlama aşamasındaki özünü oluşturur.

PROFESYONEL CV’LERİN İÇERİK TASARIMI

Profesyonel CV İçerik tasarımı, içerik stratejisinin önemli parçalarından bir tanesidir.  İçerik tasarımı CV nizin hangi mecralar üzerinden kimler ile paylaşılacağının tanımlanması ile ancak başlayabilir.  Mecralar aslında birer kanaldır. Dolayısı ile CV paylaşımını yapacağınız kanalların somutlaştırılması gerekir.

Örneğin kariyer portalleri, Linkedin, Aggregatorlar birer kanaldır. Bu kanallarda CV nizde olması gereken ve bilmeniz gereken her mecraya göre önem arz eden ve sizin CV nizi ön plana çıkarmaya yarayabilecek teknik özellikler vardır.

Mecraların teknik özellikleri bilirseniz, hazırlayacağınız Profesyonel CV nizi paylaşacağınız mecralar ile uyumlu hale getirir ve kendi CV nizin bulunabilirliğini ön plana çıkarabilirsiniz.

 • Ön plana çıkarabilmek CV nizin şekline bağlı değildir. Şekil, şablon artık tarihe gömülmüştür. Profesyonel CV nizin rekabet edebilirliği artık Profesyonel CV içerisinde yer alan içeriğine bağlıdır.
 • İçerik tasarımı,uluslar arası şirketlerde ve global şirketlerdeki kullanımlarındaki artış ile birlikte,  ATS sistemlerine yönelik oyun kurma zorunluluğu gelmiştir.
 • ATS uyumu, Kariyerinizi bugün veya gelecekte tanımlayabilecek anahtar kelimelerin tanımlanması ve bu anahtar kelimelerin cümle içerisinde, doğru kalıplar ile ve kalıplar içerisinde kullanımı ile paralellik arz etmeye başlamıştır.
 • İngilizce CV hazırlamanın içerik teknikleri ile Türkçe CV hazırlamanın içerik teknikleri birbirinden çok farklıdır.

Bugün danışan adaylarımın çoğunnun şikayeti, yüzlerce başvuru yapmalarına rağmen yeterli dönüş alamamaları yönündedir.

Bu tür durumları aşmak için doğru ve profesyonel bir destek almak gerektiğini düşünüyorum. Kariyer portalleri yazılımdır. Ve her yazılımın veya genel olarak her yazılım türünün birbirinden farklı mimarisi ve özellikleri vardır. Mimariler, değiştirilebilir, örneğin Linkedin hemen hemen her  ay kullanıcı deneyimini arttırtmak için yazılımında değişiklikler yapmaktadır.  Aynı özellik ATS ( Applicant Tracking System) lerde de geçerlidir. ATS ler birer robottur ve amaçları işe başvuran adaylar arasında tanımlanan iş ilanına en uygun adayları ön plana çıkarmaktır

Robotların size servis yaptığı bir ortam içerisinde robotlar ile anlaşabileceğiniz lisanı kullanmanız gerekir.

Profesyonel CV Hazırlamaya Yönelik, Profesyonel Destek İhtiyacınız için Lütfen Aşağıdaki Formu Doldurun. 

Bir Cevap Yazın