PROFESYONEL CV ÖRNEKLERİ “SALES MANAGER” CV ÖRNEĞİ

Profesyonel CV yapı ve mimari olarak standart CV lerden farklıdır. Türkiye’de CV lerin çok büyük bölümü standart CV lerdir. Bu Standart CV ler daralan iş piyasası veya rekabetin çok yoğun olduğu ortamlarda Kurumsal Profesyonellere iş arama süreçlerinde avantaj kazandırmaz.

Standart CV ile ne demek istiyorum. Standart CV genel amaçlı hazırlanan CV’dir.  Standart CV’lerin içerisinde hedef yoktur. Alan daraltılma yapılmaz bilakis geniş tutulur. Konuştuğum danışanların çoğu generic (Genel amaçlı bir CV’nin kendileri için faydalı olabileceğini görüşmemizin başında belirtir.) Standart CV ile yola çıkmak istediklerini belirtir.

Standart CV, nitelikli profesyoneller için ölümcül bir karardır. 

Daralan ekonomilerde ve ekonominin sıkıştığı dönemlerde, işten çıkartmalar çok yoğun bir şekilde yaşanır.

 • Birinci etap, emeklilik yaşı ve dönemi gelmiş profesyonellere yönelik gerçekleşir,
 • İkinci etap, yüksek ücret alan profesyonellere yönelik gerçekleşir,
 • Üçüncü etap negatif ve dedikodu yatkınlığı yüksek ve iş performansı idealin altında olan profesyonellere yönelik gerçekleşir ,
 • Dördüncü etap performansı düşük olan iş profesyonellere yönelik, diğer bir değiş ile varlığı ve yokluğu fark edilmeyen, iş yerinde kendisini gösteremeyen profesyonellere yönelik gerçekleşir. 

Profesyonel CV’ler, Standart CV’lere kıyasla, hedefli araçlardır. Hedefli araç olma özelliği, belirli bir sektöre yönelik, belli bir pozisyon ailesini hedefleyen, ve hedeflediği noktada, profesyonele ait, önemli bir katma değer önergesi ve iş değeri oluşturması anlamına gelir.

Bu yüzden danışanın CV hazırlama sürecine başlamadan önce, profesyonel analizini, gerek SWOT gerek farklı teknikleri kullanarak gerçekleştirmesi çıkarına olur.

Profesyonel CV Hazırlama sürecinin 4 temel aşaması vardır. 

 • Analiz ve Segmentasyon, kurumsal profesyonelin, hedeflediği görev ve iş kapsamı perspektifinde, hangi sektörde veya etki alanı içerisindeki sektörlerde,  hangi şirketlere ve pozisyon alanlarına yönelik, katma değeri yüksek, değer yaratacak bir iş önergesi ile yola devam edeceğini belirlediği bir ön çalışmadır.
 • Branding, markalaşma, kurumsal profesyonellerde markalaşma, bilgi, deneyim , bilginin ve iş vizyonunun kesişim kümesini oluşturur. Çalışma alanındaki, etki gücü yüksek, bir iş otoritesi anlamına gelir. Profesyonel CV üretimi sürecinde kurumsal profesyonelin iş farkındalığının ve kapsamının etki gücü yüksek değere dönüşümünün sonuçları yansıtılır.
 • Maturity, Profesyonel CV’lerde olgunluk seviyesi ve ölçümü, kalitatif ve kantatif iş değerine yönelik ifadeler ile tamamlanır. Kantatif değerleri KPI gibi düşünebilirsiniz ve Kalitatif değerleri daha süreç odaklı düşünebilirsiniz.

Profesyonel cv olgunluk modeli

 • Productization, Ürünleşme, ürünleşme aslında Standar bir CV ile Profesyonel CV arasındaki en keskin ayrımı gerçekleştirmektedir. Ürünleşme süreci, kurumsal profesyonelin, belli bir kariyer seviyesine ve olgunluğuna ulaştığını gösteren en önemli özelliklerden birisidir. Ve iş ilanları iyi bir şekilde incelendiğinde talep edilen bir özelliktir. Ürünleşme sürecinde ortaya işe yönelik stratejik bir bakış açısı konulur ve o bakış açısının başarıyı nasıl getirdiği, profesyonelle özellikler ile ve liderlik özellikleri ile formüle edilir. Bu şekilde kurumsal profesyonelin başarıya nasıl ulaştığına dair net bir bakış açısı kazanılmış olunur.

Yukarıdaki dört temel sebepten, Profesyonel CV sadece kağıtta veya Pdf formatında iyi görünen bir temsil aracı değildir. Kurumsal profesyonellerin deneyim ve tecrübelerinin en etkin içerik stratejisi ile temsil edildiği, yorumlandığı ve görselleştirildiği kişiye özel tanıtım aracıdır.

Benim Profesyonel CV çalışmaları, danışmanlığı veya desteğimin hedef kitlesi  Yönetici Adayı, Yeni Yönetici, Orta ve Üst Seviye Liderlik Seviyesinde yer alan 8+ senelik profesyonel deneyime sahip profesyonellerdir.

Bu seviyenin Profesyonel CV ihtiyaçları daha farklıdır. Profesyonel Deneyimlerin, Tecrübelerin, Yetkinliklerin sektör ve iş pazarı beklentilerine göre kurumsal profesyonelleri yeniden gerçek ortaya çıkardıkları sonuç ve başarıları ile yorumlamak ve değerlendirmek gerekir. Aslında bu yönü ile Profesyonel CV Hazırlama süreci bir koçluk sürecidir.

Profesyonel CV çalışmaları bu yaklaşımı içerir. Ortaya danışmanlık ile çıkan sonuçlar daha etkili duruş sergiler ve kurumsal profesyonelin davet alabilme kapasitesini arttırır. Daha fazla bilgi için tıklayın. Bu yüzden seçtiğim profesyonel CV örneği yukarıda tanımladığım guruba hitap ediyor olacak.

Profesyonel kaliteli ve ileri düzey bir CV nin içeriği de aynı paylaşılan CV Örneğinin bütünsel görünümünde oluşturduğu izlenim ve algı kadar iyi olmalıdır. Örnekler ağırlıklı olarak İngilizce CV ye gerek gerek Türkiye’de gerekse uluslar arası iş başvuru ihtiyaçlarını karşılamak üzerine seçilmiştir.

SalesOperationsManager

 • Profesyonel CV lerde birinci sayfanın ölçümlenen değeri, CV nin toplam algısal değerinin, değerin % 70 ’i ni oluşturduğunu yapılan araştırmalar doğrultusunda biliyoruz.
 • Profesyonel CV ‘yi Standart CV ‘den ayırt eden en önemli unsur, 2 sayfa ve profesyonel’in içeriğinin çekici şekilde oluşturularak, pazarlamaya yönelik olması gerçeğidir.
 • Pazarlama mesajı ile aslında vurgulamak istediğim özellik profesyonelin başvuracağı pozisyona ve rekabetine yönelik sektöründe pazarın tercih edebileceği özellikleri, liderlik sonuçları, etkileri ve büyüklüğü ile yansıtması ve ana yetkinlikler veya teknik yetkinlikler olarak yansıtılmasıdır.
 • Her Profesyonel CV içerisinde, profesyonele ait etkin kariyer  hikayesi barındırır.  Kronolojik akış, profesyonelin kurumsal gelişimini zaman çizgisi üzerinde anlattığı, yorumladığı bir kariyer akışıdır.  Yetkinlikler temelli yaklaşım ise profesyonelin zaman içerisinde geliştirdiği yetkinliklerin, hangi şirketlerde başlayarak geliştiği üzerinde durur. Bu şekilde profesyonel holistik bir bakış açısı ile ele alınmış olunur.
 • Yukarıda paylaşılan CV içerisinde, kişinin kariyer hikayesi, kronolojik olarak etkin bir şekilde aktarılmış, ve kişi sadece temel işe karşı yetkinliklerini vurgulamayı tercih etmiştir.  Bunlar Sales Operations, Forecast Management ve Strategic Planning olarak özetlenerek kendisini ortaya koyabileceği yetkinlikleri hedeflediği veya arayışta olduğu pozisyon ile birleştirmiştir.

PROFESYONEL CV HAZIRLAMA KİTABI NE DİYOR? VE BETHİN ÖRNEĞİNDE NELER EKSİK?

Bu işin kitabı bize diyor ki 1. Sayfa stratejisi madem bu kadar değerli, birinci sayfa yaklaşımında 3 temel alan var. Bu alanlar sırası ile,

 1. Analysis and Segmentation, Analiz ve Segmentasyon bölümünde, kurumsal profesyonelin ilan veya kendisinin tanımladığı etki alanı üzerine ortaya çıkarttığı kişisel pazarlama ürününün, hedef kitleye yönelik katma değer önergesini ortaya çıkartması,
  1. Beth’in örneğinde konumlandırma net bir şekidle gerçekleştirilmiştir.
  2. Konumlandırma kapsamında, hangi satış özelliklerini aktif olarak kullandığı tanımlanmıştır.
  3. Fakat katma değer önergesi eksik kalmıştır.
 2. Branding, Markalaşma bölümünde, Ortaya kariyerine ilişkin bir vizyon ve geçmişten bugüne kadar nasıl ve ne kazanımlar ile geldiğini tanıtan, anlatan profesyonel özet ve bütünsel olarak baktığımızda geçmişten bugüne, bugünden geleceğe hangi yetkinlikler üzerinden nasıl yol alacağını tanımlamasıyla tamalanır. Dolayısı ile ilk bölünde ortaya çıkarılan katma değer önergesi, geçmiş deneyim, gelecek vizyonu ve yetkinlikler ile bütünleştirilmiş olunur. Beth’in örneğinde, CV’nin birinci sayfasında en tepede bu gerçekleştirilmiştir.
  1. İfade olarak zayıf bir profesyonel tanıtım olmuş, bunun yanında temel yetkinlikleri ortaya koymuştur.
  2. Geçmişten bugüne ne kazanım ile kariyerini bugüne kadar taşıdığına ilişkin net ve temel bir yaklaşım ortaya konmamıştır.
  3. Temel başarılar, bu kariyer özeti ile desteklenmemiştir. Bu yüzden Beth’in iş piyasası ile kurduğu iletişim eksik kalmıştır.
  4. Profesyonel CV aslında hedef kitleniz ile kurduğunuz bir iletişim ve etkileşim sanatıdır. Aynı zamanda size kısa süre içerisinde verilen bir alanda kendinizi ve profesyonel deneyimlerinizi karşı tarafın beklentileri ile örtüştürebilme becerisidir.
  5. Bu bakış açısı ile bakıldığında, daha dolu dolu bir iletişimin iş piyasası ile kurulması hedeflenir.
  6. Profesyonel CV içerisindeki ifadeler, danışanın bir mülakata davet edildiğinde, kendisini tanıtacağı veya kendisine sorulacak biraz kendinizden bahsedermisiniz? Profesyonel deneyimlerinizi paylaşırmısınız sorusunun cevabını oluşturur.
 3. Productization, ürünleşme bölümü, aslında etkin profesyonelin nasıl iş değeri oluşturduğuna yönelik stratejik bakış açısı veya düşünce modellerini bireysel liderlik özellikleri ile nasıl buluşturduğunu ve başarı elde ettiğini yorumlar.
  1. Bu bölüm, işinize yönelik üst bakış açısı gerektiren bölümdür. Bethin bir satış profesyoneli olduğunu düşündüğümüzde, Beth’ten müşterilerine yönelik stratejik bir bakış açısı tanımlamasını ve ortaya koymasını bekleriz. Bu bakış açısı ile müşterileri ile etkin iletişim kurduğunu ve yüksek müşteri memnuniyeti ile birlikte iş sonucu elde ettiğini görmek isteriz. Beth’in kendi profesyonelliğini bu prespektif içerisinde yorumlaması eksik kalmıştır.
 4. Profesyonel CV’nin olgunluk seviyesi, kalitatif ve kantatif değerlerin yeterince ifade edilemediğini Beth’in CV’sinde görüyoruz. Rakamsal büyüklükler, nasıl bir süreç yönettiği ile bütünleşerek toplam katma değerini tanımlamak için malesef yeterli değil.

Beth’in CV’si yaptığımız analiz temelinde yeterli doneyi hedef kitlesi için barındırmıyor. BU yönü ile Profesyonel CV’nin temel bazı özelliklerini taşırken aynı zamanda Beth’İn başarı temelli yorumlamasında Hikayesi eksik kalıyor.

Danışan adaylar ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda adım adım bu yaklaşımlar üzerinden ilerlenerek Profesyonel CV Mimarisine uygun yerel ve uluslar arası iş fırsatlarına yönelik CV ortaya çıkartıyoruz. Bu şekilde Mülakatlarda danışanın etkin kariyer hikayesi oluşturulmuş olunur.

Bir Cevap Yazın