DANIŞMANLIK İŞİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ

Profesyonel Kariyer Danışmanlığı sayesinde çok sayıda, farklı,  bilgi ile etkileşimde bulunan ve bilgiyi kullanarak farklı iş alanlarına yönelik yüksek katma değer oluşturan profesyonellerin kariyerlerine yön vererek,

 • Hizmet portfolyolarını ve profesyonel hizmetlerini ürünleştirmelerini,
 • Kendilerini markalaştırmalarını,
 • Hizmetlerini pazarlamalarına
 • Ve ürettikleri değeri iş piyasalarına konumlandırarak fiyatlamalarına yardımcı oluyorum.

Bu haftaki yazımı, kaiyerlerinde b planı olarak danışmanlık yapmak isteyen profesyoneller için,

 • Danışmanlık işini anlamak isteyen,
 • İkinci bir gelir veya ana iş olarak danışmanlık işini yapmak isteyen
 • Ve kariyer planlarını bu alana yönlendirerek yeni bir çıkış ve başarı elde etmek isteyen profesyonellere ayırdım.

Danışmanlık işi ve bir iş olarak danışmanlık bence yaşadığımız ülkede ve dünyada yapılabilecek en keyifli ve zevkli işlerden birisidir.

Sahip olduğunuz özel bir yeteneği,bilgiyi, bir müşteriniz/danışanınız için, onun faydasına dönüştürebilme şansını ve bilgeliğini size verir. Eğer başkalarına faydalı olmak ana motivasyon kaynaklarınızdan birisi ise o zaman bu iş sizindir. Başkasına yardımcı olma, fayda sağlamayı seven insanlar günün birinde mutlaka, başka insanlara faydalı olacak bir danışmanlık işinin içerisinde kendilerini bulurlar.

Bir danışmanın ana sorumluluğu, etik değerler ile profesyonellik çizgisini koruyarak müşterisine ve danışanına tanımlanmış iş değerini ve faydayı sağlamaktır. Bu yüzden danışman kendi bilgi üretiminden bir değer oluşturan kişidir. Bu şekilde harcanan zaman ve emek ekonomik değere kavuşmuş olur.

Kurumsal organizasyon yapılarında çalışan profesyonellerin kendi zamanına sahip olması ve o zamanı hedefleri doğrultusunda istediği gibi yöneterek ve yönlendirerek, istediği katma değeri oluşturmak için çalışma şansları  malesef hemen hemen sıfıra yakındır.

Kendi zamanını yönetebilme ve bir şirket için zamanı yönetmek, danışmanlık ile kurumsal çalışma arasında ayırt edici temel özelliklerden birisidir.

Yanlış anlaşılmak istemem, Big 4, McKinsey, Boston Consulting ve şimdi yeni nesil yerli veya yabancı menşeyli Head Hunter şirketlerde kendilerini yönetim danışmanlık şirketleri olarak tanımlamaktadır. Hatta belli endüstriyel alanlarda uzmanlaşmış, dikey ve yatay iş değeri oluşturan çözüm şirketleride danışmanlık şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Bu şirketlerde de danışman olarak çalışmak mümkündür fakat kurumsal profesyonellikten bir farkı yoktur.

Benim danışman olarak bahsettiğim aslında kurumsal profesyonellik çizgisinden ziyade kendi iş deneyim ve bilgisini serbest ve zamanını yöneterek çalışan kitledir.

DANIŞMANLIĞI FARKLI VE ZEVKLİ KILAN FAKTÖRLER

Danışmanlık işini güzel ve zevkli kılan faktörlerin başında,

 • Kendisini bilgi ile donatmış bir insanın zamanını yönetebilme ve istediği ölçekte katma değer yaratabilme özelliği ön planadadır.
 • Bunun yanında zamanı konusunda tek hesap vermesi gereken merci kendisidir ve kendi işinin patronu olma kavramı buradan kaynaklanır.
 • Danışman olarak, müşterilerini seçme hakkına sahiptir. Müşterileri ile nasıl bir iş birliğine gideceğini, nasıl bir iş modelinde çalışacağını kendisi tanımlar.
 • Danışmanlığının nasıl değer ve fayda oluşturacağına kendisi karar verir. Hizmet ve hizmet ürünlerini kendisi tanımlar.
 • Danışmanlık işini nasıl büyüteceğine kendisi karar verir. İşini büyütmek için ihtiyaç duyacağı iş kanallarını ve kaynakları kendisi tanımlar.
 • Serbest çalışmanın önemli bir avantajı olarak, bir senelik iş planını belirler ve danışman kendi yoğunluk oranını tanımlar.
 • Danışman olarak çalışacağı endüstri ve iş alanındaki rekabetine bakarak, kendisi için en doğru fiyatlamayı yaparak ne kadar kazanç sağlayacağına karar verir.
 • Özel yaşam ve çalışma arasında nasıl bir denge oluşturacağına kendisi karar verir.
 • Danışmanlık, bilgiye, bilginin sürekli elde edinimine ve bilginin kaldıraç etkisine dayandığı için, kişisel gelişimini ve öğreniminin nasıl süreklilik arz edeceğine kendisi karar verir.

Yukarıdaki maddeler ilk bakışta göze herkesin bildiği değerler olarak gelebilir fakat, danışmanlığın en ayırt edici özelliklerinden birisi kişinin sorumluluklarını yerine getirerek özgürlüğüne sahip olma hakkıdır.

Özgürlük kavramını da karıştırmamak gerekir. Özgürlük, az çalışmak anlamına gelmez, fakat bağımsız olarak, kişinin kendi öz iradesi ile, mutlu olduğu alanda, mutlu olacağı kişiler veya şirketler ile huzur içerisinde, çok çalışarak sahipleneceği bir iş değerini üretmek anlamına gelir.

Kurumsal profesyoneller kariyerlerinin hangi evrelerinde veya hangi yönetim ve liderlik seviyesinde olursa olsunlar, öncelikle her zaman bir başkasına ürettikleri değer ve elde ettikleri iş sonuçları için hesap verirler. Kendi çalışma alanlarını belirleyemezler, çalışma alanları, başvurdukları işte veya iş ilanlarında kalite yönetim politikaları gereği tanımlıdır.  Biraz sağa veya biraz sola hareket ettiklerinde ya başkasının iş alanına girdikleri için gürültü patırdı çıkar veya yönetim farklı işlerde zaman kaybetmelerini istemez. Kurumsal profesyonellikte bir sene içerisinde aktif kaç gün çalışacağınız ve EN AZ ne kadar çalışmanız gerektiği ve maksimum ne kadar kazanabileceğiniz tanımlanmıştır.

Bugün danışmanlık iş alanı çok geniş bir yelpazede vuku bulmaktadır. Danışmanlar çok farklı iş modelleri ile müşterilerine değer, fayda ve kazanç yaratmaktadır.

Kurumsal Profesyoneller Hangi Sebeplerden Dolayı İşlerinden Ayrılarak Danışmanlık Girişimlerini Başlatıyor?

Bugün benim danışan kitlemi oluşturan profesyonellerin bir kısmı kariyerlerini değiştirerek danışmanlık kariyerine geçiş yapan ve kendileri için çalışmaya başlayan profesyonellerdir.

” Kariyerinde bir değişim yaparak danışman olmak isteyenlerin temel işlerini bırakma sebeplerinden bir tanesi, verimli ve çok çalışmanın karşılığının kurumsal profesyonellikte sabit ve değişmeyen bir ücret politikası olması yatar. “

Günümüzde potansiyeli yüksek kelimesinin yerini yetenek kelimesi almıştır. İşe alımcılığa yetenek avcısı, son olarakta talent acqusition manager denmeye başladı. Bu ufak tefek değişimler bizlere bazı değişimlerin yavaş yavaş pişmeye başladığının aslında habercisidir.

Kendisinden emin, konusuna her boyutu ile hakim, hırslı, işini iyi yapan, hızlı öğrenen, adaptasyonu yüksek, iletişim ve diyalog kurmakta sorunu olmayan profesyonellere Yetenek deniyor.

Her yetenek, kendi değerinin farkındadır.  Çevresini görme ve kıyaslama kapasitesi yüksektir. Bu şekilde  diğerlerinden farkını ve nasıl arıştığını bilir.

Şirketler yetenekleri ister fakat yetenekler standart davranış modellerine uygun insanlar değildir. Motivasyon faktörleri ve değer yargıları diğerlerine kıyasla farklı çalışır.

Neden Profesyoneller İşlerini terk ediyor ve kendi danışmanlık maceralarını başlatıyorlar? Start veriyorlar?

Benim yönünü danışmanlık rotasına çeviren profesyoneller ile yaptığım kariyer danışmanlık çalışmalarında, danışmanlığı seçen profesyonellerin en temel işten ayrılma sebepleri olarak aşağıdaki faktörlere yönelik kuvvetli gözlemlerim oluştu.

 • Kişinin kendisine kıyasla empati seviyesi düşük yönetim ve yöneticiler ile daha fazla devam etmeme arzusu.
 • Kendi ortaya çıkardıkları iş değerlerinin çalınarak, bir üst yönetim tarafından sahiplenilmesi.
 • Mikro seviyede yönetim yapmaya hevesli yöneticiler.
 • Katma değerlerini anlayan fakat taktir etmeyen yönetim
 • Şirketin vizyonunun yazılı olarak var olması fakat ruhen iflas etmiş olması
 • Performansın ayırıcı bir özellik olarak kullanılmaması
 • Standart değerlendirme ve ücretlendirmede değer oluşturma, değer yaratma farkını gözetmeme

Yukarıdaki sebeplerden bazen biri veya birden fazlasının bir araya gelmesi ile birlikte, insanların içlerindeki danışman olarak çalışma arzusu ateşleyebiliyor.

Yukarıda açıklamalarımda yetenek olarak tanımladığım teknik özelliklere sahip profesyoneller bir kaç şirket deneyimledikten sonra, her yapının hemen hemen aynı olacağına inandıkları için terki diyar yapıyorlar kurumsal yaşamdan.

Fakat bu ortaya çıkan ateşin bir şekilde doğru yönetilmesi gerekiyor ki çabuk sönmesin veya başarı şansı çok yüksek olacak bir girişim, yanlış yaklaşım, yöntem ve kararlar ile başarısızlığa uğramasın.

Danışman olmak veya danışmanlık alanında çalışmaya başlamanın her hangi bir girişim yapmaktan farkı yoktur.

Danışmanlık İşinin Üzerinde Yükseldiği 4 Temel Dinamik

 • Neden danışman olduğunuza dair çok net sebeplerinizin olması, Nasıl değer yaratacağınıza dair bir yöntem ve sistemininizin olması ve tabiki hangi alanda ve ne tür bir iş segmentinde bu iş değerini oluşturacağınıza dair bakıç açınızın olması, işe başlarkenki ilk tanımınızı oluşturur.  Bu tanıma aynı zamanda FBI (Foundational Business Idea) denir.
 • Danışmanlık bir girişim. Bu girişimde sizin danışmanlık ürünlerinizin ve hizmetlerinizin faydayı alan için tanımlı hale gelmesi ve detayandırılması gerekir. Bunun adına SPS (Superior Products and Services) , danışmanlık bir hizmet işi olduğu için, danışmanlığa yönelik ürünler aslında hizmet ürünleridir. Danışmanın bir hizmet portföyü vardır. İlla tek hizmet ürünü ile destek vermenize gerek yoktur. Bir ana ürün ve o ana ürünü tamamlayıcı destek ürünleri sizin hizmet portföyünüzü oluşturabilir. SPS hizmet ürünlerinizin, piyasada nasıl rekabet edeceğini tanımlamaktan geçer.
 • Girişimin diğer aşaması, hizmet ve ürünlerinizi nasıl tanıtacağınızı ve iş piyasası veya hizmet kapsamından fayda alacak kitle ile buluşturacağınızı belirlemeniz gerekir ki buda işin UMSP (Ultimate Marketing And Sales Plan) aşamasıdır. Fiyatlama, hizmet ürününün fayda sağlayacak etkin kitle için pazarlama ve iletişim planının oluşturulması, satış aşamasının nasıl olacağının belirlenmesi, satış ve pazarlama aşamasında nasıl bütünsel bir müşteri deneyiminin oluşturulacağının netleştirilmesi danışmanlık hazırlığının en son aşaması olarak düşünülebilir.

Gördüğünüz gibi, danışmanlık işini ayağa kaldırmak için, nedenleriniz, motivasyon unsurlarınız, hedefleriniz, danışmanlık işine yönelik vizyonunuzun başlangıç aşaması için olması ve bu aşamayı destekleyen ürün ve hizmet tanımı, satış ve pazarlama sürecinin somutlaştırılması ana itici unsurlardır.

 • Buraya kadar oluşan bölüm işin en kolay bileşenleridir. Bundan sonraki bölüm kağıt üzerinde hayat bulan danışmanlık işinizi, gerçek yaşam koşulları ile buluşturmak ve düğmeye basmaktır. Düğmeye bastığınız an itibarı ile işin ve konunun LİDERİSİNİZDİR ve İşin Lideri olarak 5 temel Liderlik özelliğinizi ortaya koymak durumundasınız.
  • Denizcilik Yasası olarak bilinen, işinize yönelik ortaya koyduğunuz hedeflere yönelik nasıl ulaşabileceğinizi bilmeniz gerekir. İş için koyduğunuz vizyonun strateji ile buluşması ve uygulama yol haritanızı ortaya koyabilmek öncelikli ortaya konması gereken liderlik özelliğidir.
  • Süreç Yasası, Danışmanlığınızın başında ön gördüğünüz ve hizmet olarak planladığınız hizmet ürünleriniz veya hizmet portfolyonuzun hepsi ilk başlangıçta kağıt üzerindedir. İnsanlarla veya şirketler ile etkileşime geçmeye başladığınızda, hizmet ürünlerinizin etkisini anlamaya veya görmeye başlarsınız. Planlanan faydanın gücünü arttırtmak için sürekli gelişim prensibini her zaman uyguluyor olmanız gerekir.
  • Sağlam Zemin yasası, Dürüstlük temelinde ve ilkesi ile müşterinize yaklaşmanız, hizmet ürünlerinin söz verdiğiniz şekilde danışan topluluğunuza veya şirketlere aktarılıyor olması ve belli memnuniyet endeksinde bu ilkeyi sonuna kadar uygulamanız, müşterileriniz ve danışanlarınız arasında güven ilişkisi kurmanızı sağlar. Buna her zaman ihtiyacınız olacak.
  • Etki ve Çekim Gücü yasası, Sizin işiniz ve işinizin vizyonu aslında danışmanlık işinde sizin vizyonunuzdur. Vizyon sahibi insanlar her zaman çevrelerine ilham kaynağı olmuştur. Yaptığınız işe yönelik inancınız, heyecanınız, bakış açınız, iş fırsatlarına olan yaklaşımlarınızı müşterileriniz ve danışanlarınız ile paylaştığınızda ortaya, size olan bakış açısını etkileme ve etkiden kaynaklı bir çekim gücünün oluşumunu çıkartırsınız. Aradığınızda, istediğinizde budur.
  • Saygı yasası, İnsanlar arasındaki iletişimin temelinde saygı vardır. Danışmanlık işi, özellikle soft skills anlamında kuvvetli olmanızı gerektiren bir iştir. Siz kazancınızı ve sosyal statünüzdeki ilerlemeyi danışmanlık işinde kesinlikle ve kesinlikle beşeri iletişim ve ilişki kurma becerileriniz ile elde edersiniz.  Her etkileşimin temelinde mutlaka saygı vardır. Eğer saygı göstermezseniz alamazsınız. Saygı aynı zamanda danışmanı iyi bir dinleyici yapar. Dinlemek işinizde saygının başlangıç noktasıdır.

İnsanların sizden bir şey satın alması için, öncelikle sizi satın almaları gerekir. Kalabalık ajandalarda yer bulabilmeniz ise sizin özgün liderlik özelliklerinizin danışmanlığınız ile bütünleşmesi ile ancak gerçekleşir.

Bu yüzden eğer kariyerinizde bir B PLANI kapsamında, bilgiye dayalı bir girişim yaparak, inandığınız, sevdiğiniz ve geleceğinizin temelini oluşturacak danışmanlık alt yapınızın hazırlanması konusunda profesyonel bir desteğe ve konuşmaya ihtiyacınıza yönelik aşağıdaki formu doldurun. 

Bir Cevap Yazın