KARİYER CHECK-UP

KARİYER CHECK-UP NEDİR?

Kariyer evreleri ve kariyer evrelerinin içerisinde yer alan ana stratejik dönemlerde , kurumsal profesyonellerin, kariyer çizgisi ile ideal sürecin ne oranda bütünleştiği analiz edilerek, danışan ile ortak ilerleyen bir çalışma yaklaşma yaklaşımının ürünüdür.

pozitif veya negatif bir sapma durumunda, sapmanın miktarını ortaya koyan , profesyonelin kariyer vizyonu ve hedefleri arasındaki gerçekleşme bağını ölçen bir yaklaşımdır.

Kariyer evrelerinde profesyonellerin ideal ilerleyiş sürecinin üç temel parametresi vardır. Zaman (Yaş ve kariyer evrelerinin ortalama süreçleridir.),  Sahip olunan pozisyon (Profesyonelin, manevi tatmin ve etki gücüne işaret eder.) ve Kazanç çizgisi (Aylık elde edilen gelire işaret eder.)

Kariyer evreleri, stratejik dönem ve üç parametre, profesyonelin kariyerindeki sürdürülebilirliği hakkında temel bilgileri sağlar.

PEKİ BU YAZILANLAR NE ANLAMA GELİYOR ?

Her Kurumsal profesyonel kariyerine Establishment (Kuruluş 23-35 yaş aralığı) Evresi ile başlar, Mid Career ( Orta Kariyer 35-45 yaş aralığı) ve Late Career ( İleri Kariyer 45-55 yaş aralığı)  içerisinde ilerleyerek kariyerinin en üst nktasına ulaşır. Daha sonra Decline kariyer evresi ve kariyerde gerileme dönemi başlar. 55+ literatürde emekliliğe geçişi sembolize eder. Bu dönemde amaç emeklilik sürecine geçişte bir B planı oluşturmaktır.

Yukarıda tanımlanan kariyer evreleri 9 ana stratejik döneme ayrılmıştır. Her bir stratejik dönem, zincirin halkaları şeklinde birbirine bağlanmıştır. Bu şekilde profesyonellerin stratejik dönem içerisinde nasıl bir iş vizyonuna sahip olması gerektiğinin yaklaşık bir şablonu ortaya çıkar. Stratejik dönemler şablon yaklaşımı ile aslında, ortaya profesyonelin nasıl bir zihinsel model ile ilerlemesi gerektiğine dair bir yolculuk başlatır. Stratejik dönemler beklenen ve istenen düşünce yaklaşımının nasıl gelişmesi gerektiğine dair aynı zamanda aydınlatıcı fikir verir.

KARİYERDE İDEAL İLERLEME NE ANLAMA GELİYOR?

Bugünün şartları kariyerine yeni başlayan profesyonel adayları için 40 senelik bir yolculuğu simgeliyor. Diğer profesyoneller için bu yolculuk başladı ve devam ediyor. Her sene iş yaşamına üniversitelerden ortalama 1,000,000 öğrenci girdiğini düşünürsek, kariyer ve iş yaşamında profesyonellerin sıkışıklıklarının bir kaç sene içerisinde başladığını söyleyebiliriz. Stratejik dönemler bir profesyonelin kariyer planlaması, kariyerinde gelişimi ve buna paralel yükselmesini ve ilerlemesini desteklemek amacı ile oluşturulmuştur.

İdeal çizgide kalmak, bir profesyonelin kariyerinde en üst liderlik seviyesine veya şirketin en üst yönetim ve liderlik katmanına ulaşması için ideal bir yol haritası sunuyor.

İdeal durumu düz bir çizgiye benzetirsek, idealden sapmaları pozitif veya negatif olarak değerlendirebiliriz.

Pozitif sapma, profesyonelin pozitif bir momentumda olduğunu gösterir. Kariyer evresi içerisinde yer alan stratejik dönemleri veya evreyi hızlı geçtiğini gösterir.

KARİYERDE POZİTİF MOMENTUM NE DEMEK?

Profesyonelin yüksek motivasyonun ihtiyaçları ile kesişmesi ile, kişisel farkındalığın en üst seviyeye ulaşması ve profesyonelin kişisel potansiyelini açığa çıkaran odaklanma ve eylem durumu olarak özetlenebilir.

Pozitif momentum önemli itici güçtür. Turbo ateşlemeye benzetebiliriz. Çok yüksek tork ile ivmelenme sağlar fakat gerek fiziksel gerek mental olarak yorucu bir süreçtir.  Bu süreci uzun yıllar sürdürebilen profesyonellerin sayısı çok azdır. Bu durumu yokuş yukarı depar atmaya benzetebilirsiniz. Mesafe uzadıkça fiziksel ve zihinsel tükenme noktasına ulaşılır.

Ulusararası bir ilaç şirketinde bir danışanım, toplamda 7 senelik bir süreçte kat edilecek bir yolu iki yeni basamağını 4 sene içerisinde geçti.  Sektör ve kurum içi örnekler ile karşılaştırıldığında tekil bir örnek sayılabilir.  Başarısının ardından normal ve beklentinin üzerinde çalışma yapsa dahi, bu aşamaya geçmiş bir profesyonel ürettikleri ile ilk başlarda tatmin olamıyor.

KARİYERDE NEGATİF MOMENTUM NE DEMEK?

Negatif momentum ise, profesyonelin ideal sürecinden negatif yönde sapması ile gerçekleşir. Uzun yıllardır uzmanlık alanında kalan ve bu alanda konfor alanı oluşturmuş bir profesyonel buna örnek verebilirim.

Bir Bankanın IT sinde 20 yıldır sistemler ve Unix üzerine uzman olarak çalışan bir danışanım şirketin kendisi ile ilişkisini kesmesinin ardından, ilginç bir süreci deneyimlemeye başladı.  O güne kadar yönetici olmak konusunda hiçbir ihtiyacı olmayan ve bu alanda kendi geliştirmemiş bir profesyonel, kendisinin katma değerinin iş piyasasında bir değere ulaşmadığını fark ettiğinde tüm inanç sistemi ve kendisine olan güveni sarsıldı.  Bankadan aldığı ücreti kimse önermedi, o ücret piyasada çoğu zaman snr manager veya üstüne verilen bir ücret bandıydı. Kendisinden liderlik ve yönetim bekleniyordu fakat deneyimi yoktu sonunda daha az bir kazanca, yaşamının en ihtiyaç duyduğu anda razı geldi ve istemeyerek de olsa yöneticiliğe adım atmak zorunda kaldı.

Buna benzer çok örnek var elimizde.

Kariyer Check-UP ‘ın amacı aslında sizin kariyer seyrinizi ve dinamiklerini ( Birkman metodu) ile anlayarak, yorumlayarak, kariyer ilerleyişinizde ne aşamada olduğunuzu, hedefleriniz ve beklentileriniz doğrultusunda nasıl ilerlemeniz gerektiğine dair net yön ve yaklaşım sergileyen bir görüşmedir.

Kariyer Check-UP, kariyerinize bütünsel olarak baktığınız ve değerlendirdiğiniz bir danışmanlık çalışmasıdır. Diğer danışmanlık çalışmaları ile kıyaslandığında daha kısa süreci vardır.

Kariyer Check-UP’ın Danışmanlık Adımları

Kariyer Check-UP bir seanslık danışmanlık çalışması olsa dahi, o danışmanlığın ardından, çoğunlukla negatif momentum sürecine girmiş profesyonellere yönelik seans temelli bir danışmanlık çalışması gerçekleştiriliyor. Eğer Kariyer Check-UP profesyonelin ihtiyaçlarının somutlaştırıldığı, profesyonelin kendi kariyerine yönelik kişisel farkındalığın arttığı bir süreç olarak düşünürsek, bu görüşmede ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine çalışma yaparak profesyonelin gerek pozitif momentum içerisine çekileği yaklaşımlar kritik önem arz ediyor.

Danışmanlık almak her zaman sorugulanan bir süreç fakat aynı zamanda bir ihtiyaç. Kariyer danışmanlığının bugün kabul görmüş çok büyük faydaları var.

Beş sene öncesine göre kıyasladığımızda bugün bir profesyonelin CV’si konusunda profesyonel yardım alması, mülakata hazırlık için koçluk alması kabul gören danışmanlık çalışmaları arasına girdi.

Koçluk çalışmaları, özellikle yönetici koçluğu veya lider koçluğu, yöneticinin çalışanlarına yönelik koçluğuna yönelik profesyonel yardım ve danışmanlıklar alması kabul gören çalışmalar arasında.

Değişimin hızı, kişisel hızımızın üzerinde seyrediyor ve makro mikro ekonomik dengeler,  müşterilerin  beklentileri, iş veren beklentileri, çalışan beklentileri, sınırsızca artıyor ve çalışma temposu, zamanı yönetme, bilgiye olan ihtiyaç, iş yapma biçimleri, trafik dinamiği ve kazanç ihtiyaçları beklentileri, istekleri farklı kılmaya başlıyor ve çeşitlendiriyor, bu yüzden profesyonel ihtiyaçların çeşitliliği arttırıyor.

Kariyer Check-UP ise, kariyer yaşamında nerede durduğumuzu, şu an iş yaşamında ne yaptığımızın farkındalığı için bir çözüm sunuyor. Dönüp beklentilerimizi, isteklerimizi, ideal çalışma dinamiklerimizi, kendimizi anlamamız için bir fırsat veriyor.

Kariyer Check-UP ile danışanların kendi ihtiyaçlarına yönelik cevap buldukları sorular azımsanmayacak kadar çoktur. Kariyer Check-UP pisikolojik bir destek süreci değildir. Fakat yüksek morale dayanan, kişinin profesyonel dinamiklerinin güçlendirilip, kuvvetlendirildiği bir destek çalışması olduğunu söyleyebilirim.

Kariyer Check-UP danışmanlığı bir profesyonel danışmanlık görüşmesinden ve ihtiyaç halinde tamamlayıcı 3 temel görüşmeden oluşan bir çalışma yaklaşımı içeriyor.

Birinci adım, Kariyer Check-UP danışmanlık Görüşmesi

Kariyerin hangi evresinde veya stratejik döneminde olursanız olun, kişinin kendi dinamiklerini anlaması, değerlendirmesi ve yorumlayabilmesi çok önemlidir. Bu yüzden kariyer check-UP’ın birinci aşamasını Birkman değerlendirme testi oluşturur.  Birkman değerlendirme testi profesyonele bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşır ve değerlendirir.  Birkman değerlendirme testinin sonuçları kişiye özel 31 sayfalık bir rapor oluşturur. Birman örnek raporu için lütfen tıklayın. Birkman hakkında daha detaylı bilgi için www.birkman.com adresine ulaşabilirsiniz.  

Kariyer Check-UP danışan ile gerçekleştirilen bir seans içerisinde danışanın Birkman raporu ve testi üzerinden geçilerek, kişiye ait kuvvetli yönler, tercih ettiği davranış modeli, tercihleri, ihtiyaçları, ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda sergilenen stress davranış modeli, profesyonel stili, yönetim ve liderlik özellikleri ve tercih ettiği çalışma stili hakkında net bilgilere erişim sağlanır. Bu bilgiler, danışanın içerisinde bulunduğu kariyer evresi, stratejik dönemi ve dinamikleri doğrultusunda nerede durduğu ve hedefleri üzerine konuşularak, ideal süreç ile kendi durduğu nokta arasında farkın belirlenmesi üzerine bir danışmanlık süreci gerçekleşiyor.

Birkman raporunun yorumlanması, danışanın profesyonel dinamiklerinin anlaşılması için çok önemli bir aşamadır.  Birinci adım, profesyonel kimliğin doğru yorumlanabilmesini sağlar, başlangıç çalışması yaklaşık 2 saatlik bir süreçte gerçekleşir. Yolculuğa başlama ve ısınma sürecidir.

Eğer bir kişinin içsel dinamiklerini anlayabilirseniz, onun hedefleri doğrultusunda nasıl adımlar atabileceği konusunda yardımcı olabilirsiniz. 

Eğer danışan Check_UP görüşmesinden sonra çalışmalara devam etmek isterse Profesyonel destek süreci olarak 3 seanslık bir çalışma içerisine girilir. Bu süreç aşağıdaki destek süreç görüşmeleri ile gerçekleşir.

Danışmanlık Programı birinci görüşme süreci

Danışanın etkin özelliklerini kullanarak oluşturduğu başarı portföyünü anlamak ve katkı sağlayan faktörleri değerlendirmek üzerine kişiye özel bir workshop çalışması ile gerçekleştirilir.  Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma zamanına ihtiyaç duyulur.

Danışanın başarı algısı, yorumlaması ve başarı hissi, danışanın kendisini anlatma ve yorumlama sürecinde Birkman parametreleri ile eşleştirilir.

Bu şekilde danışan, danışanın nasıl bir içsel enerji seviyesinde olduğunu, çalışma hızı ve gelişim konularına nasıl yaklaşması gerektiği konusunda net çıktıları paylaşabilir hale gelir.

Yapılan yorumlama ve egzersiz, danışanı ikinci görüşme adımına hazırlar.

Danışmanlık Programı ikinci görüşme süreci

Danışman ile danışanın çalışması danışanın kariyerinde hangi evrede ve stratejik dönem içerisinde olduğunun tespiti Check-UP görüşmesinde gerçekleştirildiği için, ilerleyiş ve rotası üzerine odaklanılır. Danışanın içinde bulunduğu stratejik dönem ve iş piyasasının profesyonelden beklentilerini dikkate alarak 3-4 senelik bir kariyer perspektifini nasıl oluşturabileceği üzerine konuşulur ve son çalışma egzersizi ile profesyonel somut bir rotayı hangi başarıların elde edilmesi halinde, profesyonel kariyer üzerine doğru algı ve izlenimin oluşabileceği, profesyonel etki faktörü, stratejik dönem içerisindeki liderlik gelişim beklentileri ve yönetsel beklentileri noktasındaki adımlar konuşularak ve danışan ile tartışılarak hazırlanır.

Danışmanlık Programı üçüncü görüşme süreci

Üçüncü ve son adım, danışanın stratjik yol haritasının somutlaştırılması ve bir zaman planı içerisine yerleştirilerek, plan, başarı, hedef ve gelişim alanlarının, her aşamada gerçekleştirilecek olası somut sonuçların tanımlanması, KPI hedeflerinin netleştirilmesi üzerine gerçekleştirilir. Bu çalışma, profesyonelin kişisel dinamikleri, iş piyasasının dinamikleri, hedefleri ve kariyer vizyonu ve kazanç beklentileri dikkate alınarak hazırlanır.

Profesyonel Kariyer Check-UP için ön görüşme ve bilgi  ihtiyacınıza yönelik aşağıdaki formu doldurun.

Bir Cevap Yazın