Career Maturity Model – Career Checkup

KARİYER OLGUNLUK MODELİ NEDİR?

 • Kariyer ve iş değiştirme sürecinde kullanılan kariyer olgunluk modeli, kurumsal profesyonelin iş bulma ve değiştirme aşamasına bütünsel bakış açısı getirerek, tanımlanmış alanlara yönelik eksikliklerini ortaya çıkartan,  bir sonraki kariyer adımına yönelik hazırlığına dair somut fikir oluşturan değerlendirme sistemi ve modelidir aynı zamanda bir kariyer checkup aracıdır.
 • Nasıl sağlık konusunda bilinçli insanlar yaşlarının getirdiği riskleri öngörerek, bir sağlık taramasından (ckeck-up) tan geçiyor ise, Kariyer yönetimi de aynı sağlığımız gibi bilinç gerektiren ve bakılması gereken bir alandır. Sonucu sürdürülebilir çalışma ve sürdürülebilir kişisel ekonomidir ve getirisi yaşam kalitesi ve yaşam standartlarının gelişimidir. 

DEĞİŞEN YENİ GERÇEKLER

 • Başarılı bir kariyer için çok fazla tanım ve yorum var. Fakat çoğu eski moda ve demode kalmış durumda.

Başarılı bir kariyer, zorlu ekonomik dönemlerde ve belirsizliğin günlük profesyonel yaşamın bir parçası olduğu zamanlarda dahi finansal sürdürülebilirliğin, içsel motivasyonun, zihinsel ve profesyonel gelişimin, kendini gerçekleştirebilmenin bütünselliğinin temelini oluşturmasıdır. 

 • Kariyer planlama ve yönetimi, evre evre, dönem dönem ele alınması gereken bir alandır. Bu yönetim artık şirketlerden ziyade profesyonelin kendi insiyatifine geçmiştir. İşe girme nasıl doğal bir süreç ise, işten çıkartılma veya profesyonelin kendi insiyatifi ile ayrılık ta doğal bir süreç haline gelmiştir. Kısaca evrilmiştir.
 • İyi eğitimli nüfusun artması, arka arkaya yaşanan makro ekonomik sorunlar, yabancı sermayenin yeterince Türkiye’yi son yıllarda tercih etmemesi, küresel ve yerel ekonomik krizler, şirketlerin küçülmesine veya kapanmasına ve iş piyasasında, istihdama yönelik arz talep dengesinin değişmesine sebebiyet vermiştir. 
 • Resim iş veren lehine değişmiştir. Bu yüzden yeni iş fırsatı yakalamak ve yaratmak her geçen gün zorlaşmaya başlamıştır. Kariyer uzun soluklu bir süreçtir. Son düzenlemeler ile kurumsal profesyonelin 30-35 senelik çalışma dönemini kapsayacak bir zaman bloğu ortaya çıkmıştır. Ve bu süreci doğru yönetmek tamamı ile profesyonelin insiyatifine ve sorumluluğuna bırakılmıştır. 
 • Yaşam boyu öğrenme kavramları bu yüzden türemiştir. Çoğu çalışanın algısında kişisel ve profesyonel gelişimi şirketlerin sağlaması gerekir gibi bugünün gerçeklerini yansıtmayan bir algı oluşmuş durumda. Son 10 senedir büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olan iş dünyası için bu gerçeklik artık yoktur. 
 • Kariyerine yeni başlayan profesyoneller, kariyerinde 10 senelik süreci geride bırakan profesyoneller veya kariyerinde yönetici olarak 20. senesinde olan profesyoneller için süreci yönetmek faklı bakış açıları, vizyon, donanım, bilgi ve bilinç gerektirmektedir.  
 • Buna rağmen, çoğu profesyonel bu değişimin yeterince farkında değildir. İş bulma, kendisine yeni fırsatlar oluşturma konusunda zorluklar yaşandığı zaman bir farkındalık ortaya çıkmakta fakat bu durum profesyonelin koşullarını iyileştirmesine veya hemen çözüm bulmasını mümkün kılmamaktadır. 
 • Kariyer gelişiminin önündeki en büyük engel, kişiden kendisinden kaynaklanmaktadır. Profesyonelin konfor alanı, tembellik, sorumluluktan kaçma, hedef belirlememe, kendine güvenmeme, risk almama gibi içsel engeller, profesyoneller için kariyerlerine yönelik ciddi tehdit unsurlarıdır. 

Bu engeller zaman içerisinde aşılamadığında ortaya daha büyük, travma seviyesinde ciddi problemler çıkmaktadır. İş bulma süreçlerinin uzaması, kişinin yaşam sorumluluk çevresine yönelik yetersiz kalma durumunun oluşmasına ve üzerinde psikolojik baskılara sebep olmaktadır. Aynı zamanda bu engellerin bir kaçı bir araya geldiğinde, profesyonel yaşamda beklenenin ötesinde kesintiler ve  finansal zorluklar oluşmakta ve profesyonellerin yaşam kalitesi düşürmektedir. Her profesyonel yukarıdaki konulara yönelik mücadele içerisinde olmak zorundadır. 

KİŞİSEL PAZARLAMA VE MARKALAŞMA DÖNEMİNE HOŞ GELDİNİZ!

 • Sadece bu alanlar ile mücadele etmek ve kişisel ve profesyonel gelişimi gerçekleştirmek artık yeterli değil. Kurumsal profesyonel iş ve işe ait alanların haricinde kendisini iki yönlü daha geliştirmek durumundadır. Birinci gelişim boyutu network oluşturmak ve bunun yanında belli uzmanlık alanları ve bilgisi ile ortaya koyduğu değere yönelik iddia  oluşturmak durumundadır. Bu markalaşmanın birinci adımını oluşturur. 
 • Özet olarak, iş arama süreci kavram olarak dönüşmeye başlamıştır. Bunun anlamı, kişisel pazarlama ve markalaşma dönemine girdiğimizdir. Her profesyonel, iş arama sürecinde bir girişimci ve çalışma sürecinde vizyon sahibi, iş verimi ve etkin olmayı araç olarak kullanabilen (doğru işi doğru zamanda yaparak) ve iş sonucu elde etme konusunda usta olabilme yetisini kazanan profesyonel zihniyetine ulaşmak zorundadır. 
 • Bu şekilde bilinçli bir yöntem ve düşünce yapısıyla, kendisine çalışma döneminde sağlanan oyun alanını iyi kullanan, geliştiren ve katma değer üreten bir vizyona sahip otantik imajını geliştirir ve bunu iş piyasasında, kendi lehine kullanarak bir sonraki kariyer aşamasının meyvesini zorlanmadan alabilir.

Böyle bir profesyonel olmak zor mu? Cevabı hayır! Fakat yeni ve verimli profesyonel alışkanlıklar kazanmak şartı ile. 

FARKINDALIK VE BİLİNÇ İÇİN ÇÖZÜM

Ve sahneye bu aşamada Kariyer Checkup çıkıyor. Kariyer Checkup uluslar arası bir terminoloji değildir. Konu bir değerlendirme konusu olduğu için isim babalığını yapıyorum. Konunun özü Career Maturity Model’dır.

 • Kariyer Checkup’ı kendi profesyonel kimliğinizi değerlendirmeniz açısından ideal ve bütünsel bir değerlendirme yöntemi olarak düşünebilirsiniz. Kariyer Checkup hem ücretsiz hemde ücretli danışmanlık versiyonu vardır.
 • Ücretsiz danışmanlık her çarşamba günü danışmanın (benim) müsait zaman aralıklarımda 50-60 dk arasında ve skype üzerinden gerçekleştirilir.
 • Ücretli danışmanlık modeli, 2,5 saatlik bir süreçte skype veya 1-1 karşılıklı görüşme ile ve her bölüm ayrı ayrı ele alınarak ve görüşmenin sonrasında bir rapor oluşturularak gerçekleştirilen ileri düzey bir kariyer danışmanlığıdır.

Aşağıdaki formu doldurarak “Kariyer Checkup” konusunda bütünsel bakış açısı sağlayacak danışmanlık görüşmesi için randevu talebinde bulunabilirsiniz. 

Formu doldurduktan sonra, danışan adaylarımla telefonda kısa bir ön görüşme gerçekleştiriyorum. Bu ön görüşme kapsamında, danışan adayın kariyerini, beklentilerini, hedeflerini ve şu an kendisinde stres oluşturan noktaları anlamaya çalışıyorum. Bu şekilde karşılıklı görüşme daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşiyor 

Profesyonel Danışmanlık Hizmeti Olarak Profesyonel Kariyer Checkup. Formu doldururken Kariyer Checkup Ön Görüşme Randevu Talebini seçin. Diğer türlü geri dönüş sağlamıyorum. 

Bir Cevap Yazın