PROFESYONEL CV İLE DEĞİŞEN KARİYER HİKAYELERİ

PROFESYONEL CV’NİN ÖNEMİ

 • Kurumsal profesyonellerin iş piyasasında sahip oldukları en önemli tanıtım aracı aslında sahip oldukları CV’leridir. 
 • Fakat CV’ler tanıtım ve sunum açısından birbirinden ayrışırlar. Değer zincirinin en üst noktasında hedef odaklı Profesyonel CV’ler, hemen altında Genel Amaçlı Profesyonel CV’ler ve  değer zinrinin en alt katmanında Standart CV’ler yer alır.
 • İş başvurularında paylaşılan CV’lerin %90’ından fazlasını Standart CV‘ler oluşturur. Bu yüzden çoğu profesyonel başvurduğu pozisyonlardan malesef geri dönüş alamaz. 
 • Profesyonel CV’ler ise Standart CV’lerin aksine, kurumsal profesyonelin iş piyasasına yönelik en önemli markalaşma ve pazarlama araçlarıdır.
 • Profesyonel CV hazırlama süreci bir iletişim mimarisi ve şablonu kullanarak, profesyonelin hedef pozisyon doğrultusunda kendisini konumlandırması ile  başlar.
  • Konumlandırma, içerisinde bir iş lisanı ve liderlik seviyesi barındırır.
  • Kurumsal profesyoneller kariyerleri boyunca belli evrelerden geçerek, liderlik seviyelerine ulaşırlar.
  • Yeni mezun bir profesyonel kariyer yaşantısına başladığı zaman ortalama 30 sene içerisinde 3 temel evreden geçer veya geçemez.
  • Bu evreler sırası ile Uzmanlık Evresi, Yönetim Evresi ve Üst Yönetim Evresi olarak adlandırılır. Yönetim evresine ulaşabilen profesyoneller, çalışan topluluğun sadece %10 ‘u kadardır. Üst Yönetim evresine ulaşabilen profesyoneller ise, Yönetim evresininin sadece %10’unu oluşturur. Kurumsal liderlikte Genel Müdür veya CEO olarak adlandırılan kesim eğer kendi girişiminin Genel Müdürlüğünü üstlenmiyor ise o zaman şans 1/10,000 civarındadır.
  • Her kariyer evresi kendi içerisinde 3er stratejik döneme ayrılır. Bu stratejik dönemler, kurumsal profesyonelin kariyerinde bir sonraki adım için ihtiyaç duyacağı temel yetkinlikleri, düşünce modelini ve kazanması gereken deneyim ve başarıları bir şekidle tarifler ve ortaya bir düşünce modeli ( Mindset ) koyarlar.
  • Örneğin, Profesyonel CV hazırlama sürecinde en sık yapılan hatalardan bir tanesi , Ben artık müdür olmalıyım dedikten sonra, kıdemli  bir satın alma uzmanının CV’sinin içerik olarak, kıdemli bir uzmanı tarif ediyor olmasını düşünebilirsiniz.
  • Sizi tanımayan ve bilmeyen bir iş dünyasına ben müdür olmak istiyorum, şu an kıdemli satınalma uzmanıyım, CV ‘mi de uzman olarak hazırladım ve beni Müdürlük için değerlendirin demenin ne kadar etkili olabileceğini sadece hayal edin.  Mission Impossible !
  • Profesyonel CV’nin iletişim mimarisi içerisinde koumlandırmanızı müdür olarak belirlediyseniz, o zaman CV içeriğinizinde yaptığınız işleri müdür fonksiyonlarını düşünerek hazırlanmasını ve yorumlanmasını gerekli kılar.
  • Bu bir mental sıçrayış anlamına gelir. Ben bu işi yapmaya hazırım demek, zihinsel seviyede ben insan, şirket kaynaklarını, yüksek iş verimliliğinde, şeffaf ve hedef odaklı, bütçesi ile birlikte kullanabilirimi en azından anlatabilmeniz gerekir. . O zaman katma değer önergenizi de bu bağlamda yorumlamanız gerekir. Bu ciddiyeti temsil eder.
 • Profesyonel CV Konumlandırma (iş piyasasına giriş noktanız, hedefiniz) ile başlar, Segmentasyon ile devam eder. Segmentasyon, ayrışma anlamına gelir.  Amaç belirlediğiniz konumlandırmaya yönelik nasıl hedeflediğinz işi yapan profesyonellerden ayrıştığınızı anlatabilmek ve yorumlayabilmektir.
  • Ayrışma aslında profesyonel katma değer önergenizin formüle edilmiş halidir.
  • Katma değer önergesinin tamamlayıcısı, oluşturduğunuz iş faydasıdır.
  • Segmentasyon ( Ayrışma) bu durumda, uzmanlık alanlarınız, deneyimleriniz sonucu ortaya koyduğunuz bir değerin aynı zamanda iş değerine rakkamsal etkisini yorum yöntemi ile aktarmatan geçer. Bu da faydanın formüle edilmesidir.
  • Segmentasyon kısa ve öz olarak, Neden sizi işe almalıyız ? sorusunun cevabını içerisinde barındırır.
  • Önemli bir not olarak paylaşmakta fayda görüyorum. Profesyonel CV hazırlama sürecinde,  mülakatta karşınıza çıkabilecek soruların hepsine cevap verebilirsiniz. Bu yönü ile Profesyonel CV Mülakat Sistemleri ile entgre bir yapıya sahiptir. 
 • Profesyonel CV’nin iletişim modeli içerisinde Segmentasyonu, Branding takip eder. Branding, profesyonel CV hazırlama sürecindeki anlamı, markalaşmak demek değildir. İtibar anlamına gelir. Kurumsal profesyonelin profesyonel itibarını nasıl oluşturduğunun yorumlanmasını içeren bölümdür.
  • Konumlandırma, Ne sorusuna cevap veririr? Hedefiniz nedir? Ne iş yapmayı hedefliyorsunuz?
  • Ayrışma, Neden sorusuna cevap verir. Neden sizi işe almalıyız? Neden bu işi yapmak istiyorsunuz? sorularının cevaplarını içerisinde barındırır.
  • Branding ( İtibar ise) Nasıl sorusuna cevap verir. Bu işi nasıl yapacaksınız?
  • İtibar alanı bu soruyu cevaplamak için, 3 bölümden oluşur. Birinci bölüm, Profesyonelin özetini ifade eder. Profesyonel özet, geçmişten bugüne kurumsal profesyonelin kariyerinde nasıl ilerlediğini bize anlatır. Bu yorumlama tekniği, toplam senelik deneyim, çalışılan sektörler, profesyonelin kariyerinin başlangıcından itibaren çalıştığı roller ve bu rollerden elde ettiği temel kazanımların tanımlanması ile, profesyonel kazanımlarını nasıl değere dönüştürdüğünü anlatır.
  • Değere dönüşüm noktasını desteklemek amaçlı kurumsal profesyonel anahtar başarılarını yorumlayarak anlatır. Bu anahtar başarılar, değerin nasıl ortaya konduğunu ve değerin büyklüğünü bize anlatır. Bu yüzden etkili bir pazarlama iletişimi ortaya çıkar.
  • Geçmişten bugününe profesyonel özet ile ifade edilen bugünden geleceğe doğru nasıl ilerleyeceğini kariyer vizyonu (Career Vision & Inspiration) dediğimiz bir yöntem ile ortaya koyması ile devam eder.
  • Profesyonelin kariyer vizyonu aynı zamanda ilham verici bir özelliğe sahip olmalıdır. İlham verme noktası, iş verenin o rolden beklediği minumum katma değerin ötesine geçebilecek bir sinerjiyi tanımlamasından oluşur.
  • İtibar bölümünün son noktasını, tanımlanan başarıların ve vizyona konan sinerjinin hangi yetkinlikler ile gerçekleştirileceğinin tanımlanması oluşturur. Yetkinlikler bir işi nasıl yaptığınızın teminatı gibidir.
  • Çoğu zaman yetkinlik kelimesi , kişisel gelişim noktalarının, zaman ve hedef yönetimi , problem çözme gibi algılanmaktadır fakat Profesyonel CV mantığı kapsamında, siz bir role başvurduysanız bu rolün beklentisi olan yetkinlikleri zaten ortaya koyuyorsunuz anlamına gelir.
  • Profesyonel CV mantığında yetkinlikler “iş yetkinliklerini ” ifade etmektedir.”
 • Profesyonel CV iletişim modelinin son bölümü Productization, ürünleşmedir.  Ürünleşmenin anlamı, kurumsal profesyonelin geçmiş deneyimlerini nasıl bütünsel bakış açısı içerisinde başarıya ulaştırdığını yorumlamasından oluşur.
  • Bu bölüm profesyonel CV’ler içerisinde Professional Experience (Profesyonel Deneyim) alanına denk gelir.
  • Çoğunlukla yapılan hata, iş ilanı içerisinde adaydan beklentilerin olduğu gibi veya biraz değişikle CV’nin içerisine aktarılmasından oluşur. SONUÇ İŞ BAŞVURULARINA GERİ DÖNÜŞ YOKTUR.
  • Nitelikli iş fırsatları için değerlendirilmek herkesin beklentisidir. Fakat bu noktada nitelikli iş fırsatları için değerlendirilmek doğru yorumlama teknikleri kullanılmasından, ifade zenginliğinden ve dijital platformlarda görünür olabilmek için doğru anahtar kelimelerin kullanılmasından geçer. .
  • Bu blok bir bütündür. Parçalardan birisi eksik olduğunda, sonuç alınması güçleşir. Emekler boşa gider!
  • Doğru yorumlama tekniği, profesyonelin kariyer yolculuğu içerisinde hangi kariyer evresinde ve strateik dönemde durduğu ile doğru orantılıdır.
  • Örneğin bir direktör için yorumlama tekniği, İşe alınma amacı, başarı vizyonu, ortaya koyduğu strateji, stratejiyi tanımlayan yol haritası ve yol haritası üzerindeki kilometre taşları içerisinde gerçekleştirdiği temel aktivite ve projeleri ve ortaya koyduğu iş değeri ile birlikte gerçekleşen büyüklükleri kapsar. Bu bütünsel bir bakış açısıdır.
  • Diğer türlü bir kıdemli uzmandan beklenen ise, kendi uzmanlık alanında derinleşmesi, problem çözmedeki yetkinliği ve katılım sağladığı iyileştirme, geliştirme veya maliyet temelli projelere yönelik kendi yetkinlikleri ve yetenekleri perspektifinde bütünsel olarak ifadesini içerir.
 • Profesyonel CV, sizin kurumsal iş dünyası için en önemli, en temel ve tek tanıtım, pazarlama ve markalaşma aracınızdır. 
 • Aşağıdaki örnekler, danışanlarımın kariyerlerine yönelik problemlerini , neden profesyonel CV’ye ihtiyaç duyduklarını ve çalışmalarımızı anlatmakla beraber aynı zamanda size perspektif sunabilecek CV örneklerini de görsel olarak sunmaktadır.
 • Şimdiye kadar sıkılmadıysanız keyifli okumalar dilerim.

PROFESYONEL CV İLE DEĞİŞİM ve BAŞARI SAĞLAMIŞ KARİYER HİKAYELERİ

Suna’nın Telekom sektöründen Edüstri 4.0 ‘a Geçiş Yapan Hikayesi

Suna, telekom sektöründe aynı şirkette uzun seneler uzmanlık ile başlayan kariyerini, önce yönetim daha sonra orta yönetim seviyesine kadar ilerletmiş.

Toplam 17 senelik iş deneyimine ve 10 senelik yöneticilik deneyimine sahip bir profesyonel.

Satınalma süreçleri konusunda uzman ve şirketinin dijital dönüşüm programlarında satın alma yönetimini, dijital dönüşüme geçirmiş, ekibinde 60 kişilik bir takımı gerek proje organizasyonunda, gerekse kendi fonksiyonel liderlik alanında yönetmiş, profesyonel kapasitesi ve iş yönetme becerileri oldukça yüksek bir profesyonel.

Şirketinin seçtiği yönetim havuzunda ve şirketi kendisini Fransa’ya bir üniversite programına göndererek, iş bilgisini, kısa ve etkili bir MBA programı ile geliştirmeye devam ediyor. Şirket bu şekilde Suna ortaya koyduğu başarılı performansını ödüllendiriyor.

Mini MBA’inden geldikten sonra, çalıştığı bölümde üst yöneticisi ile zaman zaman düştüğü fikir ayrılıkları, iş çatışmalarına ve ardından mobing’e dönüşüyor.

Aslında olan olay, şirket tarafından taktir edilmiş bir başarının, ortaya daha fazla değer üretmeye hazır ve motivasyonu yüksek bir profesyonelin, yöneticisi tarafından yavaş yavaş işten soğutulması ve bu şekilde üst yöneticisinin kendi koltuğunu aday bir profesyoneli oyundan düşürülmesi olarak tanımlayabiliriz.

Suna işten soğultulma sürecini çok ağır bir şekilde deneyimliyor. Kendisi mobinge maruz kaldığını ve mobing’in şiddetinin aşama aşama yöneticisi tarafından yükseltildiğini ifade ediyor.

Fikir ayrılıklarının, Suna’nın kazandığı özel MBA programı ve öğrendiklerinden kaynaklandığını ve öğrendiklerinin yanlış olduğunu söylemeye başlayan yöneticisi zaman içerisinde, Suna’nın ortaya koyduğu işi beğenmemeye, iş kalitesini eleştirmeye ve daha sonra, kendisini kanıtlamış yetenekleri üzerine kendisini topluluk içerisinde kendisini yerici konuşmalara maruz bıraktığını söylüyor.

Endişe ile  yönetim birleştiğinde çalışanlarına karşı yöneticiler kendi etki alanlarını koruyabilmek için egoları ile birleşen bir savunma mekanizması oluşturuyorlar ve çalışanlarına karşı saldırıya geçiyorlar. Bu saldırı çalışanı yıldırma konusunda gerçekleşiyor.

Bu durum aslında çok acı bir durum. Çok sayıda profesyonelin işini bırakmasına neden olan, onları hem duygusal olarak cezalandıran, hem de kazanç olarak cezalandıran bir yaklaşım. Suna’nın düştüğü duruma düşerseniz, artık bilin mobing bir suç ve bunu rapor ederseniz, bu duruma arkasını dönen herkes payına düşen cezayı alabiliyor. Bu konuya yönelik hukukta katı regülasyonların hazırlandığını biliyorum. Ne zaman hayata geçer göreceğiz.

Suna çok düz bir karakter, fikri ne ise zikri o. Bu şekilde kendisine ve çevresine dürüst olduğuna inanıyor ve işle rotasından çıkmaya başladığında, çalıştığı şirket ve yöneticisinden soğuduğunda, iş değiştirme sürecine girmek için hazırlıklara başlıyor.

Herkes gibi Suna’da yeni bir kariyere yelken açma sürecinde işe CV hazırlama ile başlayanlardan. Fakat hazırlama sürecinde karşılaştığı en büyük zorluk, 17 senelik profesyonel deneyimini CV’ye nasıl etkin bir şekilde aktaracağı konusunda oluşuyor.

Google’a sarılıyor, “cv hazırlama”, “ profesyonel cv hazırlama hizmeti” yazıyor. Araştırmalarını yaparken, Suna bloğumu keşfediyor ve destek için bana ulaşıyor.

 Suna’nın mesajından sonra kendisi İzmir’de ikamet ettiği için, telefon üzerinden kariyerine yönelik, kısa bir öngörüşme sağladık. Kendisine önerdiğim çalışma programını düşündü ve daha sonrasında kabul etti.

 Uzun seneler aynı iş yerinde çalışmak, iş piyasasına yönelik bir körlüğü beraberinde getiriyor. Suna’nın iş piyasasına yönelik, ne yapacağını, nasıl hazırlanacağını ve nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerekliliğine yönelik bilgileri eskiye dayalı ve neredeyse tamamıyla bugünün iş piyasası ile kıyaslandığı zaman geçersiz bilgilerdi.

 Aynı şirkette uzun seneler çalıştıktan sonra iş piyasasına erişim sağlamaya kalktığınızda, ister istemez iş arama sürecinizin ve o arama sürecine yönelik yapmanız gereken işlerin acemisi oluyorsunuz. İş piyasaları çok dinamik ve sürekli değişim halinde, seçimler, kur krizleri, yüksek faiz, konkordato ilan eden şirketler, her şirketi aslında temkinli hareket ettirtmeye zorluyor. Bu yüzden dinamikler bir sene öncesine kıyasla değişim gösteriyor.

 Uzun bir aradan sonra iş piyasasına erişim süreci, kişisel bir pazarlama kampanyası gibidir. Bu yüzden Suna’nın danışmanlık desteği olarak, koçluk modelinde Profesyonel CV’yi hazırlamayı önerdim ve bu çalışma kapsamında Suna’nın , öncelikle kariyer stratejisini diğer bir değiş ile iş piyasasında kendisini hızlı bir kazanım için deneyimlerinden yola çıkarak nasıl konumlandıracağını, buna yönelik Profesyonel CV’sini, Kariyer Hikayesini ve İş başvuru stratejisini hazırladıktan sonra, kendi hedef listesinde yer alan yaklaşık 1000 şirket ve headhunterları içeren bir kampanya başlattık. Adım adım, aşama aşama, hafta hafta, sonuçların gelişini gözlemledik.

 Böylece motivasyonu, kendisine olan inancı, morali katlanarak çoğaldı ve iş görüşmelerinde gösterdiği duruş ile işini bilimsel, stratejik ve etkili bir şekilde nasıl icra ettiğini anlattı, hissettirdi ve yeni işini kazandı.

 Bugün kariyerine eskisinden daha etkin bir rolde Genel Müdür yardımcısı olarak Endüstri 4.0 alanında devam ediyor.

 Telekom’dan Endüstri 4.0 ‘da nasıl geçiş yapılır? Bence sorunun cevabı danışanınızın hem kendisini hemde sizin danışanınızı doğru analiz etmesinden geçiyor. Daha sonra olasılıkları hesap ederek, azalan bir iş alanından, verimi yüksek bir iş alanına doğru ve farklı bir iş segmentine deneyimlerini kaldıraç etkisi ile kullanabileceğinizi ön görebilmekten geçiyor.

İlk başta bu ön görüyü oluşturmak kolay değildir. Fakat doğru bir danışmanlık, koçluk, deneyim ve fikir jimlastiği ile hızlı gerçekleşiyor.

 Sunayla yeni işinde, eski işinden kaynaklı çalıştığı yerinin ağır politikasından kaybettiğinden dolayı , kendisi ile devam çalışması olarak Organizational Political Coaching (Politik koçluk ) çalışmaları yürüterek, hem kendi kariyerinde daha önce benzer hataları tekrarlamamasını hemde organizasyon içerisinde güç kazanımını nasıl sağlayacağı üzerine devam ediyor.

Emre’nin Yüksek Teknoloji Üretim Liderliğinden İnşaat Sektöründeki Büyük Teknoloji Yatırımına Liderlik Geçişi 

Emre bir teknoloji direktörü ve kariyerinde 20 senesini geride bırakmış etkin bir direktör. Emre kişilik olarak şirket değiştirmeyi sevmeyen ve çalıştığı yere uzun zaman hizmet etmeyi seven bir profil.

Emre bankacılık ve ödeme sistemleri üzerine kamu ve özel sektör için kurumsal müşterilerine yönelik ödeme sistemi geliştiren bir bölümün başında yazılım ve Ar-Ge gurubunun liderliğini, daha sonra bankacılık kanalları yönetimini ve iştiraklerin ödeme sistemlerinin yönetimini gerçekleştiriyordu.

Daha önceki deneyimlerinde banka ve bankaların alt yapı projelerini geliştirmiş, managed services kapsamında ileri düzey deneyim kazanmış, Türkiye’den ilk servis ihracatını gerçekleştirmiş profesyonellerden biriydi.

Emre her ne kadar aynı şirkette çalışmayı sevse dahi, kendisini işe alan yöneticiden sonra, üst yönetimde yaşanan değişimlerden her zaman olumsuz olarak etkilenmiş ve yeni gelen üst yöneticisi ile uyum sağlamaya çalışsa dahi o kuvvetli sinerjiyi hiçbir zaman oluşturamamış bir profesyonel.

Bunun eksikliği kendisine teşekkür edilerek işten çıkartma olarak yansımış.

Emre, aynı döngüyü son işinde de yaşıyor ve yöneticisinin farklı bir yönetici ile yoluna devam etmek istemesinden dolayı şirket yönetimi ile anlaşarak işten ayrılıyor.

Emre işten ayrıldıktan sonra, kariyerinin ilerleyen evresinde benim ile bloğum üzerinden Profesyonel CV konusunda destek ihtiyacı için erişim sağladı.

Kariyerinde benzer çıkarma döngüsünü daha öncede yaşadığı için yüksek endişe seviyesine sahipti. Gelecek endişesi, kendisini bir an önce iş bulmam lazım yönünde harekete geçiriyordu.

İş CV hazırlamaya geldiğinde, işin içerisinden çıkamamıştı. Ne yazacaktı, ne anlatacaktı? Benim ile tanıştıktan sonra söylediği ” Can Hocam o kadar çok bilgi var ki, bunlardan hangisi benim için iş piyasasına yönelik geçerlidir ? hangisi doğrudur bilemiyordum, İnternetten araştıyordum, danışmanlara soruyordum, hepsi ayrı bir telden çalıyordu kafam daha çok karışıyordu ve kendim için daha fazla endişelenmeye başlamıştım.” derken biz Emre ile tanıştık,

 Emre ile yapacağımız çalışmayı sadece CV çalışmasından çıkartmak gerekiyordu, bunu kendisi de biliyordu fakat biran önce iş bulmam endişesi de önündeki en büyük engeliydi. Ben kendisine Profesyonel CV hazırlamada koçluk modelini tavsiye ettim. Kendisi danışmanlık modelini tercih etti.

 Profesyonel CV hazırlamaya yönelik danışmanlık modeli oldukça etkili 4 saatlik bir çalışmadır. Sadece ilgi alanı ve odağı Profesyonel CV’dir ve danışmanlıktaki amaç, danışanın çok hızlı CV üretme ihtiyacını karşılamaktır.

 Danışmanlık çalışması Emre için ilham verici oldu. Profesyonel CV hazırlama çalışmalarında her danışan, ister uzmanlık, fonksiyonel yönetim, yeni yönetici veya üst yönetici olsun, yaşadığı en büyük zorluk ve sıkıntı, çalıştığı yerde ürettiği veya oluşturduğu iş değerini a) tanımlayamamak b) somutlaştıramamak c) nasıl gerçekleştirdiğini anlatamamaktır.

 Profesyonel CV modelini bir sistem ve metod üzerinden aşamalı olarak ve karşılıklı yorumlama ile ortaya çıkartırız. Bu şekilde Emre’nin geçmiş ve geleceğine yönelik kariyerinin tüm aşamalarını danışmanlık kapsamı içerisinde çalıştık ve birlikte yorumladık.

 Emre’nin çalışma ile kendisine olan güveni çok yükseldi. Çalışmayı bitirdiğimizde , Profesyonel CV tamamlandığında. “Şimdi ne yapacağız”diye sordu. Bu sıklıkla karşılaştığım durumlardan birisidir. Danışanlar önce Profesyonel CV için gelirler fakat ihtiyaçları aslında bütünsel ve uçtan uca bir destek ve çözümdür. Bu yüzden çalıştığı programı bir üst programa yükselttik, ve iş başvuru stratejsini, pozisyon hedeflemelerini, head hunter iletişim stratejisini adım adım uygulayarak, kampanyasını hayata geçirdik.

 Emre bugün Türkiye’nin sayılı şirketlerinden birisinde teknolojiden sorumlu direktör olarak devam ediyor. 45 M USD ‘lik bir altyapı yatırımının planlayıcısı ve uygulayıcılarından birisi. Geçmiş deneyimlerini ve bilgisini otoyol teknoloji ve alt yapısında bir araya getirdi ve kendine olan güveni ile 2. görüşmede işi aldı.

 Danışana mekanik bir süreçten ziyade daha yüksek empati ile danışanın ihtiyacını, nasıl bir yerden yakalarım ve onu kaldıraç etkisi ile sonuca sürüklerim yaklaşımı desteğin olmazsa olmazını oluşturuyor.

 Bu yüzden CV işi her ne kadar CV yazım işi dahi görünse veya algılansa dahi CV yazımı, sen anlat ben yazayım modunda arzuhalci işi değildir. Danışanınız için sürecin önünü arkasını görebilmeniz gerekiyor.

Her kariyer hikayesi birbirinden farklıdır ve aslında özeldir. Özel olan, kişinin potansiyelini net bir şekilde görebilmek, ortaya çıkartabilmek ve bunu Profesyonel CV ile ürünleştirebilmektir.

Profesyonel CV bir kariyer hikayesinin özetidir. Nereden kendinizi anlatmaya başlayacağınızı ve ne anlatmanız gerektiğini formüle eder. Size sınırlarınızı belirtir. Diğer türlü profesyoneller katılım sağladıkları mülakatlarda çok, çok konuştukları için başarısız olabiliyorlar kendilerini çok kolayca köşeye sıkıştırtabiliyorlar.

Kariyer danışmanlığının en sevdiğim ve sanırım beni bağlayan özelliklerinden birisi dokunduğunuz kariyer özelinde yüksek fayda yaratma eylemini harekete geçiriyorsunuz.

SİNEM’İN SATIŞ YÖNETİMİNDEN, ULUSLAR ARASI SATIŞ YÖNETİMİNE GEÇİŞ PROJESİ

Sinem teknoloji sektöründe çalışan çok başarılı bir satış yöneticisi.

Hırslı ve çok çalışkan, yöneticiliğe erken yaşta ulaşmış ve her sene iş hedeflerini tuttururken ekibini de o yaş gurubunda alışık olmadığım bir şekilde motive ederek, kendi yönetimini ve liderliğini hem çok deneyim ve tecrübeli müşterilerine kabul ettirmiş hem de şirket içerisinde yönetici olarak büyük desteği arkasına almış bir profesyonel.

Yöneticiliğe kariyerinin ilk 7 senesinde ulaşmış, ilk 7 senesi içerisinde 3 iş değiştirmiş ve 5 senedir yöneticilik yapıyor. Toplam 12 senelik kariyer deneyimi ve 4 şirket deneyimi mevcut.

Kendi yorumu ile” Piyasalar gerçekten bozukken dahi ben çok yoğun efor ve ekibime kendimden vererek motive ederek, öğrenerek ve öğrendiğimi paylaşarak sonuç elde ettim ve istenilen başarıyı her zaman gerçekleştirdim.”

Profesyonellik ölçüsünü etkin kullanarak sonuca ulaşan genç yöneticilerden.

Sinem tam Gurup yöneticiliği için atanmayı beklerken, dışarıdan bir yöneticinin gelmesi ile, moral bozukluğu içerisine girmiş. Yöneticisi ile tanıştığında, eski serbest çalışma alanını bulamayacağını anlamış, çalışmaya devam etmiş fakat her gün daha çok mikro yönetimin içerisine çekildiğinden bu durumu kabullenememiş.

“Tarzlarımız uymadı bende ayrılma kararı aldım”.

Kendi araştırmalarına dayanarak CV hazırladım ve iş başvurularında bulundum. Görüşmelere gittim. Fakat bir türlü istediğim şirketlerden görüşmelere davet alamadım.” Bende nispeten kendime yakıştırdığım bir şirketi seçtim ve çalışmaya başladım.”

Sinem Yeni şirkette onca verilmiş söze karşılık, 2 ay içerisinde verilen sözlerin hiç birinin tutulmamasından kaynaklı yeni bir ayrılık daha yaşıyor.

Sinem iki kısa ayrılığın ardından moralini kaybediyor ve kariyeri için endişelenmeye başlıyor. Bu sırada neden kendi istediği şirketler tarafından görüşmeye davet edilmediğini anlamaya çalışıyor?

 Internet üzerinden araştırma yaparken yolu benim bloğumla kesişiyor, okuyor, okuduklarından etkileniyor ve bloğuma mesaj bırakarak iletişime geçiyor.  Bu şekilde Sinem ile tanıştık. CV’im ile neden istediğim şirketlerden istediğim başarıyı elde edemiyorum? Sorusunun cevabını aslında hazırladığı CV’de yatıyordu.

 Kurumsal, Uluslar arası ve bir marka değeri olan şirketlerin yönetim seviyesi ilanlarına alakalı veya az alakalı 1500 iş başvurusunun gerçekleştiğini düşünün. Kim o kadar CV’yi inceleyecek ve arasından doğru CV’leri kısa liste yaparak, geri kalanlarına teşekkür ederek iş yapacak. Bu neredeyse şirketler için imkansız. Ciddi bir şirkette ve pazar
algısı yüksek bir şirkete iş başvurusu inanılmaz ölçülerde gerçekleşiyor. Başvurular hem o pozisyona aday, bir üst pozisyondan kendine imkan bulamayan, uygun olmayan fakat şansını deneyen, o pozisyonda görev yapan, Avrupa’da veya Amerika’da aradığını bulamayan ve Türkiye’de iş fırsatı arayan profesyoneller ve liste bu şekilde çoğalarak devam ediyor.

 Bu yüzden CV değerlendirmeleri, uluslararası şirketlerde veya Türk menşeili fakat uluslararası niteliğe ulaşmış şirketlerde veya kurumsal şirketlerde, ATS (Applicant Tracking Systems) tarafından gerçekleşiyor. ATS dinamiklerini bilmiyorsanız, hazırlandığınız her CV aslında hedef pozisyonlarınıza yönelik generic CV veya Standart CV özelliğini geçemeyeceği için, CV ‘nizin ayırt edici özelliği kalmaz.

 Sinem’in CV’sinde ki problemi generic CV’ye sahip olması ve toplam kendi profesyonelliğini ve başarılarını 450 kelimede yorumlamasından kaynaklanıyordu. 12 senelik deneyimi 450 kelimede yorumlamaya çalışırsanız CV’nizde bunun sonucu istediğiniz şekilde gerçekleşmez. 12 senelik yönetim seviyesinde bir profesyonelin ortalama kelime kapasitesi minumumda 850-900 civarında olmalıdır. Bu şekilde hedeflenen pozisyona yönelik anhtar kelime ve anahtar kelime derinliği oluşturulmuş olur. Bunun yanında kişisel performans ve başarıyı yorumlama sürecinde karşı tarafa aktarılacak bir iletişim derinliği yaratılmış olunur.

 Sinem ile yaptığımız Profesyonel CV çalışması, onun teknik problemleri aşmasını sağladı. CV’si Profesyonel CV’ye dönüştü ve beklediği başarıyı kısa zamanda elde etti. Bugün Sinem Kıdemli Yönetici pozisyonunda uluslar arası bir şirkette, Key Account Management grubunu ve 50 M USD’lik senelik ciroyu Türkiye ve Ortadoğu satış ve pazarlama sorumlusu olarak yönetiyor. Aynı sektörde kalması ve uluslar arası bir sorumluluğa geçişinden devam çalışması olarak, bir sonraki kariyer aşamasına direktörlüğe uluslar arası bir şirkette ve yurt dışında iş fırsatı yakalaması için çalışmalarını koçluk kapsamında ” ortaya çıkarması gereken başarı hikayelerine yönelik ve gerçek sonuçlara yönelik” yönlendiriyoruz, şirkete katma değeri yüksek projeleri tanımlıyoruz ve ekibi ile birlikte sonuç almaya yönelik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Kariyer danışmanlığı, aynı zamanda executiye veya yönetici koçluğunuda bünyesinde barındırır. Bir danışanınızın kariyerinde bir sonraki aşamaya geçişi için gerekli kişisel bilgi, alt yapı hazırlığını, kazanımlarını projelendirerek, şirkete nasıl değer katabileceğini önceden tanımlamak büyük bir güçtür.

Kariyer danışmanlığı, aynı zamanda executiye veya yönetici koçluğunuda bünyesinde barındırır. Bir danışanınızın kariyerinde bir sonraki aşamaya geçişi için gerekli kişisel bilgi, alt yapı hazırlığını, kazanımlarını projelendirerek, şirkete nasıl değer katabileceğini önceden tanımlamak büyük bir güçtür.

Danışanınızın mülakat koltuğuna oturduğunda bir sonraki rol için gerekli olan iletişim ve iş lisanını nasıl kullanacağını öğrenmesi başarının iletişim altyapısını oluşturuyor.

BENGİ Lojistik ve Operasyon Direktörlüğünden önce Genel Müdürlüğe ardından MEA Direktörlüğüne Yükseliyor.

Bengi’nin geçmişi Fabrika Otomasyon ve Otomasyon sistemlerinin bakımına dayanıyor. Eskiden kuvvetli bir holdingin İlaç üretim fabrikasında, ilaç üretim otomasyon ve sistemlerinde teknik bakım mühendisi olarak çalışmaya başlayarak kariyer yolculuğuna start veriyor.

Bengi kariyerinin ilerleyen senelerinde Türkiye’de henüz yavaş yavaş gelişmeye başlayan bir makine otomasyon şirketinde lojistik uzmanı olarak çalışmaya başlıyor.

Aynı şirket içerisinde zamanla Operasyon Direktörlüğüne kadar yükseliyor. Şirketin genel müdüründen sonra geçmişine hakim en etkili profesyonellerden birisi oluyor. Şirkette 16. Senesini doldurduğunda işler değişmeye başlıyor. Genel Müdürü işten ayrılıyor ve yerine İngiliz bir genel müdür atanıyor.

Benginin arası yeni genel müdür ile gayet uyumlu ilerliyor fakat İngiliz genel müdürün hedefi ve ilgi alanı, uluslar arası stratejiye uyumlu bir şirket oluşturmak ve bu yüzden yeni genel müdür sadece satış ve pazarlama ile ilgileniyor. İngiliz genel müdür şirketteki ikinci senesinde, finansal yıl kapanışında yeni bir göreve atanacağını ekibi ile paylaşıyor ve yeni genel müdürün şirket içerisinden seçileceğini belirtiyor. Şirket içerisinden 3 aday ben genel müdürün olmak istiyorum diyor fakat Bengi katılmıyor bu yarışa, neden katılmadığını sorduğumda, İngiliz genel müdürün kendisinin back office işlerinde uzmanlaştığını dolayısı ile satıştan uzak olduğunu ve satış ekiplerini motive edemeyeceğini söylediği için katılmıyor ve şirket kendisini değerlendirmediği için ayrılma kararı alıyor.

 Bengi ile yollarımız bu şekilde kesişti. Bengi bana bloğumdan ulaştı. Profesyonel CV hazırlamaya yönelik bana mesaj bıraktı. Bengi CV hazırlamak istiyordu. Bunu bir uzmanla yaparak, aynı zamanda kendi kariyer opsiyonlarını değerlendirmek istiyordu.

 Bengi ile konuştuğumuzda, görünüşü kendisinden çok emin ve ne istediğini bilen bir profil ortaya koyuyordu.

 Bengi ile çalışmaya başladık. Başarılı bir şekilde profesyonel CV’sini hazırladık. Kendisinde çok fazla değer olduğu için ve zaman içerisinde şirketin sürekli bir büyüme yolculuğunda şirkete katkı sağladığı için, çok fazla katma değeri yüksek malzemesi vardı. Bu malzemeleri parçalarına ayırarak etkin bir şekilde interaktif olarak bir araya getirdik. 22 sayfalık profesyonel bir içeriği, 2 sayfalık bir içeriğe indirgedik.

 Çok özel bir CV’si olmasına rağmen, içten içe şirkete bağlılığı var ve şirketten ayrılmak istemiyor fakat yüksek sadakati kendisine yenilmişlik hissi veriyordu ve şirketinden kopacağı için mutsuzdu.

 Bengiyle açık bir konuşma yaptık. Kendisine şirket içerisindeki rekabete katılması gerektiğini ve bu rekabette kaybedene kadar da piyasada iş aramaması gerektiğini söyledim. Eğer şimdi geri çekilip, kaybetmeden aslında kaybetmişliği kabullenirse kariyerini bir daha toparlama şansının farklı şirketlerde olamayacağını söylerek, kendisi ile OPC dediğimiz, Organizational Political Coaching çalışmasına girdik.

 Birinci amacımız, önce İngiliz Genel Müdürü köşeye beklenmedik bir şekilde sıkıştırarak Genel Müdürlük yarışında kendisinde olacağı bir seviyeye gelemek ve ikinci hamle hazırlanarak ve gerekli tüm eforu vererek Genel Müdürlük yarışına ortak olmaktı. Eğer bir profesyonel kendisi için yolun sonuna geldiğine inanıyorsa çalıştığı şirkette o zaman kaybedecek bir şey kalmamıştır.

 OPC koçluğunda oyun kurucu olursunuz, o an için etki alanında en zayıf noktaya hedef alıp oyunu lehinize adım adım çevirmeye başlarsınız. Bengi ile zayıf atak noktalarını tespit ettik o bana bütün verileri ve genel müdürünün davranış modelini paylaştı, bende Bengi ile saldırı noktalarını tespit ettim. En zayıf nokta şirkette, büyüyen şirket iş hacmini destekleyebilecek kaynakların azlığıydı ve işin büyük bir bölümünü Bengi kendi bilgisi dahilinde gerçekleştiriyordu. Bir nevi işleri otomatiğe bağlamıştı. Dolayısı ile şirket işlerin en yoğun aşamasında Bengi’yi kaybederse büyük bir kayıp yaşayacağı kesindi. Bengiyi değerlendirmeye almak istemeyen İngiliz genel müdürün, aslında bu konuda hiçbir şansı yoktu.

 Bengi ile iletişimi nasıl kuracağını, neden ayrılmak istediğini ve ne zaman ayrılacağını, genel müdür ile iletişimde beklentilerinin ne olduğunu ve buna karşılık hiçbir destek alamadığını açık bir şekilde konuşması gerekiyordu. Bengi daha önce baş kaldırmamıştı, organizasyonun söz dinleyen ve iyi iş yapan ve bunun karşılığında aferinleri alan iyi bir yöneticiydi. Fakat eğer bu oyuna katılmazsa ve genel müdürlüğü deneyimlemez ise onun yerine 32 yaşında genç bir profesyonel şirketin başına geçecekti ve kim bilir kendi kariyeri nasıl olacaktı?

 Bengi üzerine düşen görevleri bu koçluk çalışmasında adım adım uyguladı. Politik koçluk doğru zamanda doğru hamleleri ve iş birlikteliklerini ortaya çıkartma sanatıdır. Doğru zamanda doğru hamle ile oyunun akışını değiştirirsiniz bir anda. OPC’nin etki gücü çok yüksektir. Ve tahmin edin Bengi genel müdür oldu. 2 senedir şirketin hem genel müdürü hemde en son başarısından dolayı kendisini MENA bölgesinin direktörlüğüne atadılar. Bugün o şirketin lordlar kamasında etki gücü çok yüksek bir profesyonel olarak çalışıyor.
 Bana her zaman şunu söylüyor, eğer seni dinleyip OPC koçluğuna başlamasaydık. Ben bugün burada asla olamazdım. Belli oranda kısmet belli oranda şans ve belli oranda Can Büyükalkan ile çalışmak farkı

Profesyonel CV hazırlama süreci ile Standart CV hazırlama süreci birbirinden farklıdır.  Profesyonel CV ‘ye yukarıdaki bakış açısı ile ihtiyacınız olduğuna inanıyorsanız, kariyerinizde değişim rüzgarları esmeye başladıysa, buyurun aşağıdaki formu doldurun.

Bir Cevap Yazın