SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK KAZANÇLI KARİYER YÖNETİM STRATEJİLERİ

Design & Content by Can Büyükalkan

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YÜKSEK KAZANÇLI KARİYER YÖNETİM STRATEJİLERİ

Online Danışmanlığıma Hoş Geldiniz.

Bu seminerdeki amacım, etkin ve başarılı bir kariyer yönetiminin (sürdürülebilir ve yüksek kazançlı) stratejilerini sizin ile paylaşmak. Her strateji kurumsal profesyonel için üzerinde çalışması gereken bir alanı temsil ettiği gibi aynı zamanda katılımcıları kariyerlerine yönelik yüksek farkındalık seviyesine çıkartmayı amaçlamaktadır.

Bugüne kadar 1500’ün üzerinde yönetici adayı, yönetici ve tepe yönetici ile gerçekleştirdiğim yerel ve uluslar arası kariyer danışmanlık çalışmanın filtrelenmiş ve sadeleştirilmiş noktalarını, beş strateji (başlık) altında paylaşıyorum.

Beş Strateji Nedir?

1- Kariyer Stratejisi;

Öğretim sistemi evrensel olarak modelleme yaparak öğrenmeyi destekliyor. Bu yüzden uzun dönemli bir yolculuğu ancak modelleyerek yönetebilirsiniz.

Kariyer yönetmek için bir modele ihtiyacınız vardır. Evrensel kariyer modelini üç boyutlu bir fonksiyon gibi düşünebilirsiniz. Zaman, yaş ve pozisyona göre, modelin ideal ilerleyiş hızı ile sizin hızınızı karşılaştırarak nokta atışı ne aşamada olduğunuzu, bugün durduğunuz yerden geleceğe nasıl daha etkili bir kariyer seviyesine ulaşabileceğinizi yorumlamaya yardımcı olan önemli bir araçtır.

Kariyer stratejisi oluşturabilmek ve doğru hedef tanımlamak için,
a- Vizyona
b- Gelecek ile iligli beklentilerinizin somutlaşmasına
c- Eylem planına ihtiyacınız vardır.

Kariyer modeli yapı itibarı ile Kariyer Evrelerine ve Kariyer Evreleri içerisinde yer alan stratejik dönemlere ayrılmıştır. Kariyer üzerindeki ilerleyiş aslında bu stratejik dönemlerden geçişi kolaylaştırmak amacı ile tasarlanmıştır. Bu modelleme aynı zamanda kariyer ve iş değişim aşamasında veya kariyerinde bir sonraki basamağa doğru yolculuk yapmak isteyen profesyoneller için, piyasa beklentilerini anlamak adına önemli bir değeri oluşturur.

2- Zihinsel Model ve Gelişim Stratejisi;


Evrensel kariyer modeli, kariyer evreleri içerisinde yer alan stratejik dönemlere ilişkin, ilerlemenin nasıl olabileceğini tarifler. Her stratejik dönemin kendsine özgü bir zihinsel modeli (başarı için, düşüncenin ve profesyonel davranışın nasıl şekilleneceğini tanımlayan yaklaşım) ve bununla birlikte geliştirilmesi gereken yetkinlikleri, düşünce stillerini, stratejik ve kritik düşünceyi, taxonomy ve değer yaratma formülasyonunu belli bir ölçüde tanımlar.

a-Bir sonraki kariyer adımı için, hangi yetkinliklere sahip olmanız gerektiği, yetkinliklerin kullanımı ile elde edilecek başarı ve sonuçlar aslında iş piyasasının kurumsal çalışan profesyonellerden beklentilerinide tanımlar.

b- Yurt dışı mülakat sistemlerinde çoğunlukla, durum, problem, yaklaşım, çözüm ve örnekleme üzerine gidelen bir model vardır. Bu yaklaşımla adaylar belli bir standart içerisinde kendi etkinliklerini, iletişim güçlerini kullanarak ifade ederler.

c- Evrensel Kariye Modeli bu yönü ile iş değişimi veya şirket içerisinde yükselmek isteyen profesyonellerden, iş piyasasının beklentilerinin minumum ölçüde ne olduğu konusunda hassas bilgiler verir.

d-Birinci strateji içerisinde tanımlanan kariyer stratejisi ve stratejinin yol haritası içerisindeki birincil hedefi ne türlü iş sonuçları ile değerlendirilebileceğinize, yaptığınız işi bir sonraki rol için nasıl yorumlamanız gerektiğine dair somut adımları tanımlamanıza yardımcı olur.

e- Eylem Planı ise eylemlerinizi önceliklendirerek, bir mantık sırasına koymanıza, kapsamına, beklenen sonuç ve uygulamaya geçmeden önünüze çıkabilecek engellere yönelik bir resmin oluşmasını sağlar.

Nitelikli iş fırsatlarında kazanmak için, yapılandırılmanıza yardımcı olur. Bu aşama iş piyasasında bende varım demeden önce, Re-Branding aşaması olarak tanımlanıyor. İş piyasasına giriş için yeniden nasıl yapılacağınızı tanımar.

3) Dijital Kimlik Oluşturma ve İçerik Stratejisi


İlk iki strateji, sizin nasıl yapılanmanız gerektiğini anlatır ve yapının somut halinin inşası için ihtiyaç duyacağınız bakış açısı ve perspektifi sunarak sizi eyleme geçmeden önce planınızı oluşturmaya davet eder.

a- Dijital kimliğiniz, profesyonel ve kişisel kimliğinizin dijital platformlardaki temslini içerir. Bugün dünya çok kalabalık ve çok sesli bir yapıya geçiş yapmıştır. İşe alımcılar, değerlendiriciler ve şirket yönetimindeki profesyoneller HIZ’ın peşindedir. Hız bugün teknoloji ve teknolojinin kullanımı ile elde edilmektedir.

b- Hazırlığınızın temsili, dijital platformlarda gerçekleşmektedir. Profesyonel kimliğinizi teknolojinin kullanımı ile dijital platformlarla entegre ettiğinizde, ortaya size ait doğru anahtar kelimeler ile inşa edilmiş arandığında bulunabilir bir kimlik ortaya çıkmış oluyor.

c- Dijital profesyonel kimliğiniz, eğer ingilizce hazırlanırsa evrensel bir kimlik haline dönüşmüş olur. Bugün profesyonel tanıtım aracı olarak Linkedin ve Xing kullanılmaktadır. Linkedin daha küresel bir araç olsa dahi Xing’İn etki gücü Almanya ve Almancanın hakim olduğu ülkelerdede daha etkindir ve sonuca sizi daha hızlı ulaştırır.

d- Kurumsal ve uluslararası şirketler, işe alacakları profesyonellerin sosyal platformlardaki kimliklerinide takip ederler. Bu anlamda sosyal kimliğinizin içerik stratejiside önemlidir. Çok sayıda profesyonel yeterli olmalarına rağmen, sosyal içerikli paylaşımları yüzünden elenmektedir.

e- İçerik, profesyonel ve kişisel her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir ve Ön yargının pozitif veya negatif çok hızlı oluşmasına sebebiyet vermektedir.

f- Profesyonel kimliğin dijital platformlarda ortaya koymanın etkili iletişim modeli 2008 finansal kirizinden sonra 33 milyon insanın işsiz kalmasını takiben American Resume Writers and Career Coaches Association tarafından ortaya konmuştur. Bugünde benzer bir durum içerisinden geçtiğimiz için geçerliliği dünden daha kuvvetli bir şekilde karşımızsda durmaktadır.

g- Hazırlanacak Özgeçmişlerin ve CV’lerin içerikleri adayların etkin özelliklerini, anahtar kelime, kelime gurupları ve cümle yapıları ile pekiştirerek nasıl ortaya konulabileceğini anlatan bir modeldir. Bu model rekabette pozitif ayrışmanın iletişim formülünü sağlamış oluyor.

h- 2012 den başlayarak etkin bir şekilde kullanılan ATS (applicant tracking systems)akıllı yazılım robotları İnsan kaynakları alanında sıklıkla kullanılan short listing / kısa listeleme araçlarına dönüşmüştür.

i- Bugün profesyonel kimliğin iş dünyasındaki temsilini hazırladığınız, CV ‘niz gerçekleştiriyor. CV’niz önce yazılım robotları üzerinde daha sonra, işe alımcılar üzerinde sizin gerçek kimliğniz üzerinden algı ve izlenim oluşturuyor. Ve oluşturulan içerik ve izlenim temelinde iş fırsatlarına davet (mülakat) alıyorsunuz.

4- Kişisel Pazarlama Stratejisi

 • Bugün Türkiye küreselleşmiş bir dünyanın parçasıdır. İş ve İşe bağlı sistem küresel ekonominin akımlarından etkilenmektedir. Türkiye’de de özel sektörde iş dünyasında sesinizi duyurabilmeniz, fark edilebilirliğiniz ile doğru orantılıdır. Tabiki bunun yöntemleri ve teknikleri klasik veya dijital pazarlama yaklaşımlarına göre farklıdır.
 • Fakat aslında sistem şunu söylemektedir ” Siz bugüne kadar kazandığınız deneyim, geliştirdiğiniz yetkinlik ve sağladığınız katma değer ve derin dönüştüğü fayda ile aslında bir ürünsünüz.” O zaman eldeki ürünü en iyi şekilde tanıtmak ve bunu paketlemek iş dünyasında sürdürülebilirlik için gerekliliktir.
 • Beş sene öncesine kadar danışan adaylarımın bir kısmı bu mantığı reddediyorlardı. Daha önce genel müdür yardımcılığını borsaya kote şirketlerde gerçekleştirmiş bir danışanımın konuya ilişkin ilginç bir ifadesi var “Ben senelerce çok çalıştım. Fakat şimdi farklı bir şirkette yol almak istiyorum. Neden kendimi ön plana çıkarmam gerekiyor? Buna ihtiyacım yok. Bu çok Amerikan duruyor ve bizim içinde yaşadığımız dünya ile bence uyumsuz ve geçersiz.” demişti. Bu danışan adayım, iş hayatından erken emekli olmak durumunda kaldı, maliyeti düşük bir şehre taşındı. Başka bir danışan adayım, onlar beni bulsun, ben çok başarılıyım demişti, genel müdür rolünden yeni bir şirkette uyum sağlayamasa dahi direktör rolünü kabul etmek durumunda kaldı.”
 • İş dünyasında bazı temel akımlar vardır. Bu akımları anlamak ve yaşamda ona göre pozisyon almak gerekir. Bir yatırımcı tabiri ile trend ile birlikte hareket et diğer türlü silinirsin bunun en doğru yaklaşımıdır.
 • Trend kişisel pazarlama dönemini işaret etmektedir. Diğer türlü varlığını gösteremezsin ve yeni işinizi sürdürülebilir şekilde inşa edemezsiniz ve silinirsiniz. Silinmek kelimesi mecazi bir anlamdadır. Tabili her zaman iş bulabilirsiniz fakat bıraktığınız noktadan aşağıya doğru iniş oluyorsa o düşen ivmeyi bir daha yukarı çıkartma şansınız malesef kolay kolay gerçekleşmez fakat 1000 de 1 lik her zaman şansınız var. Amaç kişisel pazarlama yaklaşımı ile o binde birin içerisine girmemektir.
 • Bugün her ne seviyede olursa olsun, hangi kademede olursa olsun, her kurumsal profesyonel dönüp kariyerine bakmak zorundadır ve kendisini geleceğin belirsizliğine hazırlamak durumundadır.
 • Kişisel pazarlama stratejisinde amaç severek yaptığınız işin bir sonraki aşamasına geçmek, ilerletmek, gelişmek ve parasal değerinin arttırılmasıdır. O zaman, bir değer olduğunuzu göstermek, tanıtmak ve bunun finansal karşılığını bulmak durumundasınız. Bu tabiki iş piyasasının gerçekleri ile doğru orantılı olmak durumdadır.
 • Kişisel pazarlama kavramını ben marketing mix ile özdeştiririm. Diğer bir yorumlama şekli pazarlamanın 4P si (4P’s of Marketing). Temeli 4 P olarak ele aldığımızda ortaya basit bir formül çıkıyor. Product, Promotion, Place ve Price.
 1. P Produt (Siz bir ürünsünüz). Bu ürünün içinde bulunduğunuz durum ile ideal arasında ki farkın ortaya çıkartılması, gelişim alanlarının tanımlanması ve bu anlamda yola çıkış ve kendini yeniden iş piyasası için tanımlama ve yorulama ürünün, geliştirilmesi veya yeniden yapılandırılmasını tanımlar. Bu şekilde ürün ya yeniden tasarlanmış olur yada yeniden iş piyasasının dinamikleri doğrultusunda gelişitirilmiş olur.
 2. P Place (Yer)ise, ürünün hedef kitlesini tanımlar ve o hedef kitleye hangi kanallar kullanarak ve nasıl bir yaklaşım sergilenerek ulaşabileceğinin yol haritasını ortaya koyar.

3.P Promotion (Tanıtım) ise hedef kitleye verilecek mesaj ve bu mesaj bütünlüğünün %90 dijital kanallar üzerinden yazılı ve görsel iletimi ve mülakata davet karşılığında ortaya konacak duruş, temsil ve iletişimi kapsar.

4.P Price (fiyat namı değer ücret). Hedef ürün ortaya çıktığında ve kişi kendisinin yeni tanımını, işe yönelik oluşturduğu katma değer ve faydayı içselleştirerek yansıtıp ortaya koyabildiğinde, ister istemez ortya bir değer algısı çıkar. Bu değer algısı, iş piyasasının dinamikleri ve yapıan işin kapsamı dahilinde bir medyan değeri vardır. Şirketlerin çoğu o an ki medyan değerinden çalışanı işe almak ister. Fakat temsil gücü yüksek profeysoneller medyandan ziyade üst banttan işlem görür (tabiki bu söylediklerim kanıtlanmış iş sonucu üretmiş profesyoneller için geçerlidir.) çünkü iş pyasası işe alacağı profesynelin doğruluk seviyesini referanslar ile ölçer ve kritik noktaları doğrulamaya çalışır.

5- İş Fırsatları ve Kazanç Stratejisi

İş fırsatları profesyonelin, işe erişim stratejisinin sonucunun oluşturduğu bir durumdur. Buradaki strateji kelimesi var olan iş örnergelerine erişimi veya kendisini o iş önergesine taşıyacak noktalara yönelik eylem ve iletişim planını içerir.

Bugünü değerlendirdiğimizde,
Sizi İş Piyasasına taşıyabilecek kanallar nelerdir diye değerlendirdiğimde;
a) Kişisel ve Profesyonel Networkünüz (bu lstenin birinci sırasında yer alır)
b) İş Portalleri
c) Aggregators (bütünleştiriciler)
d) Head Hunters
e) Direk Başvurularınız

 • Listeyi yüksek etkiden az etkiye doğru listeledim. Bu sıralamanın benim 1500 ün üzerinde danışan ile gerçekleştirdiğim çalışmanın istatiksel yansıması olarak düşünebilirsiniz.
 • Bu listenin sıralaması Evrensel Kariyer Modelinde profeysonelin içerisinde bulunduğu evreye göre değişiklik göstermektedir.
 • İş fırsatlarına erişim stratejisi kapsamında, bu kanalları içerisinde bulunduğunuz kariyer evresi ve stratejik döneminize ve kariyer stratejisinden önünüze koyduğunuz hedef doğrultusunda değerlendirmeniz gerekir.
 • Ve her kanal kendi içerisinde farklı bir iletişm gerektirir. Bunu cover letter, kişisel networkünüze vereceğiniz mesaj, head hunter yaklaşımları vb… ayrı ayrı ele alarak değerlendirmeniz doğru olur ve doğru sonuç verir.
 • Örnek olarak bugün içerisinde bulunduğumuz covid ve evden çalışma düşünüldüğnde, iş konusunda arz ve talep arasındaki dengenin bozulması dikkaye alındığında hedef pozisyonunuza yönelik en az 250 başvuru oluşması gerekir ki, siz 5-8 arası görüşme elde edebilin. 5-8 arası görüşmeden bir tanesi beklentiniz ile uyumlu sonuçlanabilsin.

Kazanç Stratejisi ise biraz farklı çalışır,

 • Ücretlendirme dolayısı ile profesyonelin iş piyasasındaki değeri, çok karmaşık olmayan evrensel kariyer modelinin sınırları içerisinde yer alan stratejik dönemlerden yola çıkarak tanımlanır. Bu kişisel anlamda bir referans noktasıdır. Fakat şirketlerin özellikle uluslararası şirketlerin ve yerel holding ve holding bünyesinde yer alan şirketlerin rollere göre tanımlanmış bir değerleme ve ücretlendirme politikası kapsamında da bant sistemleri mevcuttur. Profesyonelin talep ettiği ile bu bant sistemleri arasındaki mesafe, yan haklar, prim sistemleri bir şekilde bir uzlaşı noktası oluşturur. Önemli olan bu uzlaşı noktasını bulabilecek pazalık gücüne erişmenizdir.
 • Profesyonelin talep ettiği ücret seviyesi ve beklentisi aynı zamanda kurumsal profesyonelin yaşam kalitesini ve standartlarını temsil eder. Bu yüzden ücret seviyesi doğru bir şekilde tanımlanmalıdır.
 • Doğru ücretlendirmenin önündeki en büyük engel profesyonelin içerisinde bulunduğu psikolojdir. Bu da kişinin maslov motivasyon hiyerarşisinde nerede durduğu ile doğru orantılıdır. Daha fazlasını alabilecekken işi kaybetmemek için daha azına razı olan sayamayacım kadar çok profesyonel var. Üzücü fakat gerçek. Kişinin psikolojisi, maslow motivasyon hiyerarşisi ile birleştiğinde ortaya gerçek değer çıkıyor.
 • Kazancı bir fonksiyon gibi düşünürsek, beklenti, şirketlerin bant sistemleri içerisinde role biçtiği değer ve psikolojiniz sizin profesyonel değerinizin oluşmasında rol oynar.
 • Bu beş sır ve strateji aynı zamanda sizin kendi üzerinizde çalışma noktalarını işaret eder.
 • Bu sırların bütünü sürdürülebilir bir kariyeri ve kariyerde yüksek kazanç potansiyeline ulaşmanızın anahtar sırlarını ve stratejinin parçalarını oluşturur.

Sürdürülebilir ve Yüksek Kazançlı Kariyer Yönetim Stratejileri bir danışmanlık çalışmasıdır. Birinci basamağı ücretsizdir ve kariyere yönelik durum değerlendirmesi amacı ile gerçekleştirilir. Bu ücretsiz durum değerlendirme danışmanlığı, kariyerinde en az 5 senelik kurumsal profesyonel deneyimi geride bırakmış profesyoneller için başlangıç basamağını oluşturur. Katılım için aşağıdaki linke tıklayarak google forms’u doldurmanız gerekir. Daha sonra durum değerlendirme danışmanlık görüşmesine yönelik onaylanmış gün ve zaman maili size iletiliyor olacak.

https://tinyurl.com/ydy955bk

Herkese Kariyerinde Başarılı Bir Hafta Dilerim.

Can Büyükalkan

Bir Cevap Yazın