NEDEN BAŞARI STRATEJİSİNE İHTİYACINIZ VAR?

 • Kariyer Yönetimini, bir profesyonelin 40 senelik ortalama çalışma yolculuğunun, sürece, zamana, yaşa, deneyime, bilgiye, maddi ve manevi tatmine dayalı kazanımlarının sonucu olarak yorumlayabiliriz.

Kariyer Yönetiminin ve Kariyer Danışmanlığının 3. Adımı Başarı Stratejisidir.

 • Kariyer Yönetimi Stratejilere dayalıdır. 7 Aktif Stratejinin bir araya getirilmesi ile oluşur.
 •  Kariyer Stratejisi
 • Gelişim Stratejisi
 • Başarı Stratejisi
 •  İçerik Stratejisi
 •  Pazarlama Stratejisi
 •  Mülakat Stratejisi
 • Kazanç Stratejisinden oluşur.
 • Başarı Stratejisi, profesyonelin kariyerinin, kariyer evreleri içerisinde, dönemlere ve kesitlere ayrıldığında, düşünsel ve icraat olarak nasıl ve ne sonuç elde edildiğinin bütünleşmiş halidir.
 • Başarıyı yukarıdaki tanımı ile ele aldığımızda, evrensel kariyer modeline göre, her kariyer evresinin ve evreyi oluşturan dönemlerin kendine özel bir düşünce modeli vardır.
 • Örneğin kariyerinde Yönetim evresinden Üst Yönetim evresine geçmeyi hedefleyen bir profesyonelin, Üst Yönetim evresinin ilk durağı olan direktörlük pozisyonu için, ortaya koyması gereken düşünce modeli Stratejik Düşünce Modelidir.
 • Stratejik Düşünce Modeli, hedeflenen başarı için bir yol haritası niteliğindedir.
 • İşe alınma amacı kurumsal profesyonelin, neden seçildiğini ve neden o şirkette olduğunu temsil eder ve Stratejik düşünce modelinin ilk adımını oluşturur.
 • İşe alınma amacının tamamlayıcısı, Başarı Vizyonudur. Başarı Vizyonu yakın gelecekte amacın nasıl şekilleneceğini ve ne tür sonuç üreteceğini tanımlayan, yorumlayan bir ifade biçimidir ve Stratejik düşünce modelinin ikinci adımını oluşturur.
 • Vizyon kelimesi bugünden geleceğe doğru baktığı için, yakın geleceğe doğru yolculuğu tüm yönleri ve aşamaları ile nasıl yönetileceği, Stratejik Yol Haritası oluşturur.  Stratejik Yol Haritası, fazlardan oluşur. Her fazı ana kilometre taşı olarak değerlendirebiliriz.
 • Kilometre taşları yolculuğun rotasının nasıl ilerleyeceğini anlatır. Her kilometre taşının bir tanımı ve o noktaya varışın amacı vardır.  Yol haritası üzerinde ki her faz (kilometre taşı),  niteleyici ve niceleyici olarak tanımlanır.  Biz buna başarı stratejisinin oluşturulması diyoruz.
 • Her faz veya kilometre taşı, belli eylemler dizini ile oluşturulur. Örneğin km taşına ulaştığında elde edilecek projeler, programlar, geliştirme çalışmaları eylemlerdir.
 • Başarı Stratejisi, kurumsal profesyonelin iş piyasasına erişim sağlamadan önceki mental ve iletişim hazırlığıdır. Aynı zamanda yeni bir işe başladığında onun yol haritası oluşturma aracıdır. Bu yönüyle başarı stratejisin çift yönlü işlevi vardır. .
 • Profesyoneller Başarı Stratejisine Neden İhtiyaç Duyar ?
 • İşverenle kendi işe alınma amacımız arasında,  Sinerji oluşturmak
 • Hedeflenen Başarıyı Formüle Etmek
 • Sahip Olunan Kariyere yönelik Pozitif Algı ve İzlenim Oluşturmak
 • Profesyonel Markalaşmayı Kuvvetlendirmek
 • Rota Oluşturabilmek
 • Somutlaştırılmış düşüncenin katkısını, Kısa, Orta ve Uzun vadede kazanç Planlanan vs Gerçekleşen Ortaya Koyabilmek
 • Yapılan işe yönelik Kolektif Zekâyı Etkin Kullanma
 • Etkin Liderlik ve Yönetim ile Değişen Koşullara Uyum ve Pragmatik Yaklaşımlar Sergilemek.

Başarı stratejisi, Profesyonelin içeriğini pozitif yönde etkiler (Profesyonel CV’si, Kariyer Hikayesi, Dijital Kimliğini). Bu üç ürün profesyonelin ilgili düşünce modeli ve başarı temelli yorumlama teknikleri ile desteklendiğinde ortaya ilgili kariyer evresi ile ilgili başarı formülü çıkar. Başarı formülünü oluşturan ve farkında olan profesyoneller katma değerlerini ve oluşturdukları iş faydasını, mülakatlarda rahat ve öz güvenli ifade ederler.

Kariyer Projelerinizde Tanışmak Dileğiyle, aşağıdaki formu doldurarak ister “Profesyonel CV Checkup” ister “Kariyer Checkup” için ön görüşme randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın