NEDEN GELİŞİM STRATEJİSİNE İHTİYACINIZ VAR?

Kariyer, bizim en önemli (asset) varlığımızdır. Zaman içerisinde gelişir, geliştirdikçe ilerler ve bir olgunluğa ulaşır. Olgunluk seviyesinin tanımı, manevi tatmin ile birlikte kazanç faktörünün dengeli bir şekilde hareket ediyor ve paralel ilerliyor olmasıdır.

Kariyer Danışmanlığı Stratejilerden Oluşur

 • Kariyer Stratejisi
 • Gelişim Stratejisi
 • Başarı Stratejisi
 • İçerik Stratejisi
 • Pazarlama Stratejisi
 • Mülakat Stratejisi
 • Kazanç Stratejisi

Kariyer Danışmanlığının 2. Önemli Stratejisi Gelişim Stratejisidir.

Profesyonel Kariyer Danışmanlığı, özellikle kariyerinde yönetim, üst yönetim seviyesindeki profesyonellerin sürdürülebilir yüksek kazançlı Kariyer zeminine geçiş yapmalarını desteklemek veya bu yolda ilerlemelerini kolaylaştırmak için önemli bir araçtır.

Can Büyükalkan
 • Kurumsal Profesyoneller için Kariyer Yönetimini profesyonel bir işletmeye benzetebiliriz. Bu yüzden belli bir disiplinde ve profesyonellikte ele alınması gerekir. Kariyer Yönetiminde aslında bugünü yönetmeye çalışırken bir yandan da geleceğimizi şekillendirmeye çalışırız. Gelecek bugünden yazılır boşuna söyleniş bir söz değildir:)
 • Zaman içerisinde hedeflenen konuma gelebilmek için kariyerin üzerine yatırım (zaman, bilgi) yaparak etkin hale getirmek gerekir.
 • Kurumsal Profesyoneller, kendi gelişim ihtiyaçlarını tanımlayarak yolculuklarını sinerji oluşturacak şekilde şirketler ile buluşturduklarında ortaya kendi profesyonel katma değerlerini ve oluşturdukları iş faydasını katlayarak büyüten özgünlük seviyesine ulaşırlar. Bu durum profesyonelin manevi ve ekonomik tatmini anlamına gelir.
 • Profesyonelin oluşturduğu katma değer ve iş faydası onun imzası ve aynı zamanda iş piyasasına verdiği bir söz niteliğindedir. Özellikle uluslararası şirketlerin işe alım süreçlerinde somutlaştırılmış değer önergesi ön plana çıkmaktadır. Somutlaştırılmış değer, profesyonelin geçmişten bugüne nasıl geldiğinin niteleyici ve niceleyici kısaca dengeli ifadesine bağlı ve başarı temelli yorumlama teknikleri ile aktarılan yüksek ifade biçimidir.
 • Gelişim Stratejisi, profesyonelin Kariyer Stratejisini, Başarı Stratejisine bağlar.
 • Gelişim Stratejisi, profesyonelin Kariyer Stratejisi ile Evrensel Kariyer Modeli üzerinden bağlıdır. Evrensel Kariyer Modeli mekanik bir sistemdir. Küresel şirketlerin oluşturdukları yaş, deneyim, pozisyon ve kazanca bağlı bir fonksiyon gibi düşünebilirsiniz.  Model Evrelere ayrılarak, kariyerde ideal geçiş noktalarını (kariyerde yükselme) gösterir.

Bir profesyonelin hedefinde Üst yönetim veya Tepe yönetim varsa, danışmanlıkla kazanılacak bilgi, sistem ve transfer edilecek deneyim profesyonelin kariyerine stratejik avantaj sağlar ve rekabetçiliğine katkı sağlar.

Can Büyükalkan
 • Evrensel Kariyer Modeli, kurumsal profesyonelin, Uzmanlıktan, Kıdemli Uzmanlığa, Kıdemli Uzmanlıktan Yöneticiliğe, Yöneticilikten Müdürlüğe, Müdürlükten Kıdemli Müdürlüğe, Kıdemli Müdürlükten Direktörlüğe geçiş noktalarını ve ideal zamanlamasını tanımlayarak, temel iş yetkinlikleri ve düşünce modellemesinin somutlaşmasını sağlar.
 • Gelişim Stratejisinin, danışanın hedefleri ile Kariyer Stratejisi perspektifindeki uyumunu, hedef doğrultusunda hangi yetkinliklerin geliştirilmesi gerektiği, bu yetkinliklere vakıf olma durumunda iş yapma biçiminin sonuçlara olan etkisinin profesyonel tarafından ön görebilir ve planlanabilir durumda olmasını sağlar. Düşünce modellemesi, belli yetkinliklerin oluşumu ile doğal olarak şekillenir.
 • Bu şekilde profesyonellerin müdürken neden sorumlu olacağı ve ne üretmesi gerektiği somutlaşmış olur. Bu durum organizasyona bir yapı getirir. Gelişim Stratejisinde profesyonelin ideale kıyasla durduğu yer, nokta aynı zamanda onun potansiyeline işaret eder. Evrensel Kariyer Modelinde İdealde olmak kurumsal profesyonelin potansiyelini ortaya koyduğuna işaret eder. İdealin ilerisinde olmak, onun yüksek potansiyelde olduğuna işaret eder ve idealin gerisinde olmak, potansiyelini kullanamadığına işaret eder.
 • Bu bilgiye dayanarak profesyonelin kariyerine ilişkin çok ciddi doğruluk oranı yüksek sonuçlar çıkartabilirsiniz.
 • Gelişim Stratejisi profesyonelin kafasını iş yapmak için nasıl kullanacağını aynı zamanda hangi yetkinlikler ile sahip olduğu KNOWHOW’ı şekillendireceğini anlatır ve yorumlar. Bu büyük bir kazanım ve kariyerinizi doğru yönetmek ve şekillendirmek için stratejik üstünlük sağlayan bir bilgidir.

Profesyoneller Neden Gelişim Stratejisine İhtiyaç Duyarlar? Aşağıda ki maddeler profesyonellerin neden Gelişim Stratejisi özelinde danışmanlık almak istediklerini tanımlayan sebeplerdir.

a) Şirket içerisinde veya iş piyasasında bir sonraki kariyer adımı için erişim sağlayarak bir sonraki kariyer adımı için ihtiyaç duyacağı yetkinlikleri anlaması, yorumlaması ve geliştirmesi için,

b) Yaptığı iş ile ilgili Kavramsal bilgi doğru Terminoloji kullanımını yaparak, yaptığı ve gerçekleştirdiği değeri anlatabilmesi ve sunabilmesi için,

c) Kariyer Stratejisinde bir sonraki adıma yönelik etkinlik seviyesini oluşturabilmek ve yükseldiği seviyede rekabet edebilmesi için,

ç) Doğru düşünce modelleri arasında geçiş yapıp hedef rolüne yönelik etkinlik sağlayacak eylemleri tanımlayabilmesi ve eylemlerini etkin yönetebilmesi için,

d) SWOT ile birlikte gelen +/- özelliklerini ve etkilerini dolayısı ile önünde duran Fırsatlarını tanımlayabilmesi için,

e) Kazanç Potansiyelinin farkındalığına ulaşabilmesi için,

f) Yaşam Kalitesini ve yaşam standartlarını yeniden daha yüksek seviyede oluşturabilmesi için,

Kariyer Danışmanlığının Gelişim Stratejisi bu anlamda, özellikle yönetim ve üst yönetim seviyesindeki kurumsal profesyonellerin yeniden iş piyasasında konumlandırmaları için etkin ve özgün çözümler sunar.

Kariyer Danışmanlığının ön görüşmesi olan Kariyer Checkup görüşmesi, size kariyerinizi nasıl etkin bir şekilde yönettiğiniz veya bu alanda ki gelişim noktalarınızın neler olabileceğine dair sohbet etme imkânı tanıyacaktır. 

Kariyer Projelerinizde görüşmek ve tanışmak dileğiyle,

Bir Cevap Yazın