NEDEN KARİYER STRATEJİSİNE İHTİYACINIZ VAR?

 • Kariyer Danışmanlığı Stratejiler üzerine kurulmuştur. Stratejiler, kurumsal profesyonelin Kariyerini Sürdürülebilir & Yüksek Kazanlı bir zeminine oturmasını sağlar. Kurumsal profesyonellerin Kariyer yönetiminin ihtiyaç duymasının en temel sebebi de budur. Bu şekilde zamana karşı kariyer deki ilerleyiş profesyonelin yaşamına kalite ve bir standart getirir.
 • Her kariyer, profesyonel bir işletme gibidir.  Nasıl her işletmenin bir iş ve olgunluk modeli varsa Kariyerlerinde benzer şekilde gelişim ve kazanç modeli vardır.
 • Kariyer Danışmanlığının birinci basamağı Kariyer Stratejisidir. Çoğu profesyonel bunu kariyer hedefi olarak yorumlar, fakat gerçekte, profesyonelin kariyerine bir bakışı ve vizyonun oluşması için, kendi profesyonel katma değerini ve oluşturduğu, hizmet ettiği iş faydasını anlaması gerekir.
 • Kariyer Stratejisinin temel aldığı ölçek veya ölçü birimi Evrensel Kariyer Modelinden ortaya çıkar.  Evrensel Kariyer Modeli, zamana, deneyime ve pozisyona bağlı olarak, kurumsal profesyonelin idealde olması gereken durumu yorumlayan net bir karşılaştırma aracıdır. 
 • Evrensel Kariyer Modeli, evrelerden ve evreleri oluşturan dönemlerden oluşur. Kariyer bugünün ekonomik dünyasında ortalama 40 senelik bir sürece yayılmıştır ve profesyoneller kazanımlarını (bilgi, donanım, kazanç)  aşama aşama bu süreçte gerçekleştirirler.
 • Kariyer Stratejisi, profesyonelin ilerleyişini Evrensel Kariyer Modelinde ki ölçeğe göre, sonraki hedeflerini görünür kılar ve tanımlamasına yardımcı olur. Bu şekilde, profesyonelin yeni bir iş değişiminde iş piyasasına nereden gireceğini, dolayısı ile iş piyasasına yönelik konumlandırması ortaya çıkmış olur.

Evrensel Kariyer Modelinde, 3 durum vardır. Kurumsal Profesyonel, bu modele göre;

 1. İdeal olarak tanımlanan kariyer seyri içerisindedir. Bunun anlamı profesyonelin sektöründe ve üstlendiği rolde potansiyelini ortaya koyduğudur. Potansiyelini kullanan profesyonel şirket içerisinde kendisinden beklentileri yerine getiriyor demektir. Performansı tam nottur.
 2. İdeal olarak tanımlanmış durumun ilerisindedir. Bunun anlamı, profesyonelin sektöründe ve üstlendiği rolde yüksek performans ortaya koyduğunu veya daha fazlasını yapabilme potansiyeli olduğunun göstergesidir. Şirketler işe alım süreçlerinde potansiyel ve yüksek potansiyelli profesyonelleri ekiplerine katmayı tercih eder.
 3. İdealde tanılanmış durumun gerisindedir. Bu da profesyonelin potansiyelini kullanmadığını veya ortaya koyamadığının bir göstergesidir.
 4. Bu modelleme Kariyer Yönetiminde ve profesyonele ait Kariyer Stratejisinin oluşmasında başlangıç olarak en etkili araçtır.
 • Profesyonelin durumu tanımlandıktan sonra buna bağlı Gelişim Stratejisi devreye girer, profesyonel bir sonraki adımı için ortalamada ne kadarlık bir süresi olduğunu ve bu zamanı yetkinliklerini geliştirmek için nasıl kullanabileceğini planlama süreci içerisine girer. Yetkinlik kendi başına yeterli bir donanım değildir. Yetkinliğe aynı zamanda profesyonelin içerisinde bulunduğu evreye ve döneme yönelik düşünce modelinin eşlik etmesi gerekir.
 • Diğer bir ifadeyle, profesyonelin, Evrensel Kariyer Modeli içerisindeki evreler ve evreleri oluşturan dönemler içerisinde gerçekleştirmesi beklenen katma değer ve iş faydası vardır. Katma değer ve İş Faydası niteleyici ve niceleyici bir yorumlama içerir. Bu yönüyle süreç ve veriyi dengeli kullanmak, başarı temelli yorumlama tekniklerinin aktif kullanılmasını gerekli kılar.
 • Konumlandırma, temelde Pazarlama Stratejisine ve İçerik Stratejisine girdi sağlar. Konumlandırma role işaret eder ve konumlandırma ile birlikte role ait liderlik seviyesi ve liderlik seviyesinin kullandığı iş lisanı ortaya çıkartılır.  Kariyer Stratejisi konumlandırma çıktısı ile Kazanç Stratejisine bağlıdır.

Profesyonellerin Neden Kariyer Stratejisine İhtiyaçları Var? Bunun arkasındaki motivasyon unsurları Nelerdir?

 • Profesyonelin kariyerinde geri kaldım endişesi. Kendisini yakın arkadaş çevresi ile veya diğer gözlemlediği profesyonellerle kıyaslama eğiminin getirdiği ben “neden yapamıyorum?” “neden olmuyor?” sorularına cevap bulma ihtiyacı
 • Profesyonelin şirket içerisinde ilerleme sürecinin iç veya dış etkenlerden dolayı duraksamaya uğraması, kariyerde tıkanıklık, önünü görememe durumu.
 • Profesyonelin bir sonraki kariyer adımını/hedefini somutlaştıramaması, içsel karmaşa ve bir sonraki adımını somutlaştırma ihtiyacı
 • Profesyonelin işten ayrılma durumunda, iş piyasasına kendisini nasıl konumlandıracağına yönelik yeterli bilgi ve deneyiminin olmaması
 • Profesyonelin iş arama sürecinde veya şirket içerisinde bir sonraki kariyeri için Profesyonel Katma Değerini ve Oluşturduğu İş Faydasını tanımlayamaması
 • Profesyonelin iş piyasasında diğer profesyonellere kıyasla nasıl ayrışabileceğini, öne çıkaracağı unsurları tanımlayamaması
 • Profesyonelin çalışırken yeni iş fırsatlarını oluşturma ihtiyacı
 • Profesyonelin Yönetimden Üst Yönetime – Üst Yönetimden Tepe Yönetime geçiş yapma isteği
 • Profesyonelin değişen makro ekonomik durumlarda dahi, sürdürülebilir ve yüksek kazançlı kariyere sahip olma isteği
 • Profesyonelin yurt dışında veya uluslararası şirketlerde çalışma isteği ve arzusu/ Yeni trendlerden faydalanarak uzaktan yurt dışına çalışma arzusu
 • Profesyonelin yaşam kalitesini ve standartlarını geliştirme ihtiyacı

Yukarıdaki liste, Kariyer danışmanlığının ilk Stratejisi olan “Danışanın Kariyer Stratejisini Oluşturma” sürecinde en çok karşılaştığım temel ihtiyaç ve istekleri oluşturmaktadır.

Kariyer ve Kariyer Yönetimi Profesyonelin en değerli varlığı ve yatırımıdır. Bunu geliştirmek ve ilerletmek profesyonelin bilinçle yapması gereken bir görevdir. Nasıl her işletme kendi geleceği için iş modelini, çalışma şeklini, ürünlerini, hizmetlerini yenileyerek ilerliyorsa, kurumsal profesyonelde gelişimini, kendi profesyonel revizyonunu finansal kabiliyeti ve sürdürülebilirliği için yapmak zorundadır.

Can Büyükalkan

 • İster yukarıdaki nedenlerden dolayı olsun ister başka sebeplerden dolayı, profesyonel yaşamınızın bir noktasında Kariyerinizi profesyonel bir danışman ile kontrol ettirmenizde büyük fayda vardır. Özellikle eğer yeni bir Kariyer Projesine adım atma düşünceniz varsa.
 • Kariyer Checkup, Kariyer Danışmanlığının ücretsiz ön görüşmesidir. Bu görüşmeyi ben danışan adaylarım için gerçekleştiriyorum ve belli bir zaman aralığında danışan adayın kariyeri üzerine 7 temel başlık / kariyer danışmanlığının 7 Stratejisi kapsamında bu görüşme gerçekleşiyor.
 • Kariyer Checkup Danışmanlık Öncesi Ön Görüşme, Danışan ADAYIN, Kariyer Stratejisini, Gelişim Stratejisini, Başarı Stratejisini, İçerik Stratejisini, Pazarlama Stratejisini, Mülakat Stratejisini, ve Kazanç Stratejisini ele alan, kariyer üzerine yapılandırılmış sohbet toplantısıdır. Benim uzmanlık alanım yönetim seviyesi kariyerlerden başlayarak, üst yönetim ve tepe yönetim kariyerleri kapsıyor.
 • Aşağıdaki formu doldurarak Kariyer Checkup danışmanlık öncesi ücretsiz ön görüşmesinden faydalanabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın