NEDEN KARİYER DANIŞMANLIĞINA İHTİYACINIZ VAR?

Kurumsal profesyonellik insan yaşamında uzun bir dönemi kapsıyor. Çalışma dönemi içerisinde elde edilen kazanımlar, profesyonelin geleceğe güvenle bakmasını, yaşam kalitesini ve yaşam standartlarını etkiliyor ve duygusal bütünlüğünü korumasına yardımcı oluyor.

Bu perspektif ile değerlendirdiğimizde yolun sonunda Kariyer Yolculuğundan karlı çıkıp çıkmadığımızı, hedeflediğimiz yaşam kalitesi ve standartlarına ne ölçüde ulaşabildiğimizi, kariyer isminde ki İŞLETMEMİZ ve onu nasıl yönettiğimiz belirliyor.

Kariyerde ilerleme, yolun başında kolay olsa da ilerleyen zamanlarda ve ilerleyen kariyer evrelerinde profesyonelin seçeneklerinin azalmasından kaynaklı sıkışmalar yaşamaya başlıyor ve BAŞARI algısı sarsılmaya başlıyor.

Başarı her ne kadar kişiden kişiye değişen ve göreceli bir kavram olsa dahi, anlamı “ Önceden belirlenmiş, aşamalı olarak gerçekleşen, kişisel olarak değerli, hedef veya hedefler topluluğu” olarak tanımlanıyor.
Bu tanıma göre;

Sizin profesyonel Kariyer Yaşamınızda alacağınız mesafe, kazanımlarınız ve kazançlarınız şans eseri gerçekleşmez. Bunlar ancak bilinçli ve stratejik düşüncenin ürünüdür ve doğru eylemler ile bütünleştiğinde gerçekleşir.

CanBüyükalkan

Profesyonel iş yaşamında gerçekleştirdiğimiz bilinçli eylemler, Kariyeri Yönettiğimiz anlamına gelir. Kariyer Yönetimi stratejilerden oluşur ve Kariyer Yaşamına etki eden 7 temel strateji vardır.

KARİYER YÖNETİMİNİNDE KULLANILAN 7 TEMEL STRATEJİ

a) Danışanın Kariyer Stratejisi,

b) Gelişim Stratejisi,

c) Başarı Stratejisi,

d) İçerik ve Ürünleşme Stratejisi,

e) Pazarlama Stratejisi,

f) Mülakat Stratejisi,

g) Kazanç Stratejisi

Tüm bu Stratejiler bir bütünün parçasıdır. Profesyonelin, her bir strateji üzerinde farkındalığının artması, Rekabette Kazanması anlamına gelir. Gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki, rekabet kelimesi çok sevilen bir kelime değildir fakat gerçek olan iş piyasasında profesyonel kendisine yeni fırsat oluşturma yolculuğuna çıktığı zaman, hedeflediği rollere yönelik başka adaylarında da olduğu gerçeğidir.

REKABETİN OLDUĞU İŞ PİYASALARINDA YÖNETİM VE ÜST YÖNETİM PROFESYONELLERİ NEDEN KARİYER DANIŞMANLARI/KOÇLARI İLE ÇALIŞMA İHTİYACI DUYUYOR?

1 Sürdürülebilir ve Yüksek Kazançlı Kariyer Zeminine Geçiş ve Yaşam Kalitesi ve Standartlarının Yükseltilmesi

2 Belirsizliğin Yüksek Olduğu Dönemlerde Kariyer Strateji Oluşturma ve Rotada Kalabilme

3 Evrensel Kariyer Modeli Çerçevesinde Profesyonelin Kariyer Yolculuğunu Planlama ve Profesyonel Kariyer Vizyonu Oluşturma

4 İş Lisanının, Kavramların, Yetkinliklerin ve Deneyimlerin bütünleştirilerek Profesyonel Katma Değerin ve İş Faydasının Tanımlanarak Değer Ölçeğine Dayandırılması

5 Yönetimden- Üst Yönetim Rollerine, Üst Yönetimden – Tepe Yönetim Rollerine Geçiş ve Mental Modellerin Geliştirilmesi

6 Profesyonel Kariyerin Pazarlama Yaklaşımının ve Yol Haritasının ve İş Piyasasına Yönelik, Pozitif Algı ve İzlenim Oluşturulması

7 İş Piyasasına Yönelik Ürünleşme, Etkili Kariyer Hikâyesi ve Profesyonel CV Oluşturması

8 Dijitalleşen Dünyada Profesyonel İtibar ve Görünürlük Oluşturma, 

9 Mülakat Stratejisi ile İngilizce/Türkçe Mülakat Süreçlerini ve İş Tekliflerinde Pazarlık Sürecinin Yönetimi

Yukarıda Listelenen Faktörler aslında, danışmanlık çalışmalarının temel motivasyon unsurlarını tanımlıyor. Diğer bir ifadeyle biz profesyonellerin bu ihtiyaç veya sebeplerinden dolayı bir araya geliyoruz. Kariyer Yönetiminin evrensel kabul görmüş stratejilere dayandırılmasının sebebi, duygulardan arındırılmış, belli ölçüler çerçevesinde hareket etmeyi desteklemesi ve yol gösterici olmasından kaynaklanmaktadır.

Aşağıda sizlere, kariyer danışmanlık kariyerim boyunca Kurumsal Yönetim ve Üst Yönetim Profesyonellerin İş yaşamlarının bir döneminde Neden Kariyer Danışmanlığına ihtiyaç duyduklarını maddeler halinde paylaşmaya çalıştım.

Eğer yukarıda yer alan maddelerden biri veya birden fazlası sizin için geçerli ise hem kariyer projenize yönelik tanışmak hem de danışmanlık ön görüşmesi gerçekleştirmek için iletişime geçebilirsiniz. 

Bir Cevap Yazın