PROFESYONEL İŞE ALIMCILAR CV NİZİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

impression

CV niz kişisel bir ürün. Sizi, deneyim ve tecrübelerinizi yansıtmak üzere tasarlanmış, iş dünyasının kabülü, iş dünyasında oluşabilecek kariyer fırsatların değerlendirilebilmesi için hazırlanan, iş görüşmelerine davet aldıran, sizin kişisel pazarlamanızı ve konumlandırmanız ile kurumsal dünya için markalaşmanızı destekleyen özel kurumsal bir araç.

Yeni trend CV lerin profesyoneller tarafından hazırlanması. Bence yanlış bir bakış açısı değil. Doğru bir bakış açısı. Eğer kendiniz hazırlayamıyorsanız, kayboluyorsanız, zor geliyor ise, İngilizceye sizi doğru temsil edebilecek kelimeler ile hakim değilseniz, yaptığınız işler size sıradan görünüyorsa, öne çıkartacağınız özellikler konusunda emin olamıyorsanız, evet CV hazırlamak zor, kimileri için de işkence bir süreç. O zaman başkasının sizin adınıza bu çalışmayı sizin ile yapıyor olması doğrudur. CV nizi ister siz ister başkası sizin adınıza hazırlıyor olsa dahi CV niz bir değerlendiricinin eline geçtiğinde bir süzgeçten geçiyor.

Çoğu işe alım profesyoneli daha doğrusu İşe alım konusunda gerçek ve profesyonel zihniyette çalışan kişiler bir CV ‘yi incelerken 4 perspektiften CV nize bakmaya özen gösterirler.
1 CV nin sizin hakkınızda içerdiği hikaye, bunun adına kariyer hikayesi diyoruz. Kariyer seçimleri doğru mu yapılmış, nerelerde uzun dönem çalışılmış, daha sonraki kariyer adımları ve zamanları nasıl belirlenmiş? Kariyerde kırılımlar yaşanmış mı? Sektörel atlamalar var mı? Sektörel atlamalar esnasında görev değişikliği gerçekleşmiş mi? Örneğin satış alanında çalışırken farklı bir sektörde lojistik alanında çalışmak gibi. Kaç kere gerçekleşmiş? Bunları bir bakışta analiz edebilecek seviyededirler. Dolayısı ile CV niz içerisinde yer alan kronolojik akış, sektör, şirketler, görevler (titirler), çalışılan zaman sizin hakkınızda ilk bilgiyi ve dolayısı ile izlenimi oluşturmaya başlıyor.

Örneğin, her sene veya benzer zaman aralıkları ile iş değiştirmiş birisinin yaratacağı birkaç algı vardır.
Sabırsız, İş zora girince çözümü başka yerde çalışarak bulan, işin beklentileri ile kendi beklentileri arasında çelişki yaşayan, değişim ihtiyacı çok yüksek, doğru seçimler yapamayan, projeci kişilik, düz süreç işleri ile sıkıntı yaşayan gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz bu kadarı bile algının nasıl oluştuğuna dair size bir fikir verebilir.

Aynı şekilde çok uzun çalışma dönemlerine yönelik farklı bakış açıları oluşur.
Değişimi sevmeyen, risk alma toleransı düşük, Pazar değerinin farkında olmayan, sadakat ile bağlı ve bunun gibi örnekler çoğaltılabilir.

2 CV nizin içeriği, Kronolojik akış içerisinde çalışılan yerlerde neler yaptığınıza ilişkin bilginin yer aldığı bölüm. Genelde . lar ile ifade edilen kısımlar. Ben bu bölüme baktığımda CV lerin ne kadar zayıf olduğunu görebiliyorum. En basitinden çoğu bir iş tanımı içeriyor. İçerisinde bir yorumlama mevcut değil. Ne başarılardan bahsediliyor, ne kazanımlardan ve kazandırılan değerlerden nede başarılmış projelerden, bu pencereden CV ye baktığınızda içi boş bir kalıp gibi duruyor çoğu CV. Bu kişisel değeri azaltan, algınızı zayıflatan en önemli unsurlardan bir tanesi.

Aşağıdaki parça deneyimli ve müşteri hizmetlerinde çalışan bir profesyolin son işini yorumlamasına bir örnek olarak paylaşmak istedim.

Operasyon raporlamaları
Personel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, iç/dış kaynaklardan karşılanması
Kampanyalarının lojistik tarafındaki takibi
Müşteri şikayetlerinin takibi

Bu yorumlar aslında bir yerde sizin kendinize ve yaptığınız işe bakış açınızı yansıtır. İşinizi nasıl görüyor iseniz o şekilde yansıtırsınız. Bu yorumu CV sinde yapan kişi ile kısa olarak telefonda konuştuk. Telefon konuşmasından sonra CV nin apar topar hazırlandığını, çalıştığı ortamdaki memnuniyetsizliğini ve yaptığı işe içsel olarak değer vermediğini anladım. Aslında sadece bu yorulmadan bile çoğu zaman yukarıda açıkladığım sebeplere yönelik çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

Yorumlama bölümünde sadece yer doldurmak için içerik tekrarı yapan ve bu şekilde CV sinin iyi olacağını düşünen çok sayıda profesyonel oltaya takılır. Bu bana Cv sini paylaşan profesyonel ile ilgili başka ip uçları verir. Yaptığınız işin titrinin getirdiği sorumluluk aslında daha geniş bir kapsama alanına sahip olsa bile sizin şirketinizde sizin kullanmanıza izin verilen veya sizin kullanabildiğiniz özelliklerinizin kapsamına ilişkin net bir resmin oluşmasını sağlar.

İçerik konusunda diğer dikkatimi çeken husus, hazırlanan CV lerin Türkçe olup, Yabancı dil bölümünde İngilizce veya Almanca kısmına “İYİ” yazılması. Ben bunu sadece şaka olarak yorumluyorum.
İyi İngilizce demek akıcı bir şekilde yazabilir ve konuşabilirim kelime haznem, gramer bilgim bunu yapmaya izin veriyor anlamına gelir. İyi İngilizcem var dediğinizde bunun arkasını Türkçe getirdiğinizde komik bir durum oluşuyor. Bu durumun bende yarattığı algı İngilizce bilmiyor yönünde gerçekleşiyor. Eğer yabancı lisanınız var ise CV nizin İngilizce olması, o yabancı dili bildiğinizi gösterir. Diğer türlü ciddiye alınmama durumunuz var. Ben almıyorum. Bu tür bir CV ‘yi paylaşan kişileri iş görüşmesine davet etmiyorum. Ciddiye alınmak için ciddi olmanız ve samimi olmanız gerekir. Eğer iş fırsatını kaçırırım bu yüzden Türkçe CV hazırladım diyorsanız, kendinize bir iyilik yapın ve İngilizce CV nizide ekleyin.

CV içerisinde kullanılan teknik terimlerin profesyonel iş tecrübe ve deneyimi ile yakın ilişkisi vardır. Eğer deneyiminiz 15 sene ve üzeri ise (benim çok sık karşılaştığım örnekler arasında yer alır) ve teknik bir rolü idare veya yönetiyorsanız. Ortaya bir iş değeri koyuyorsunuz demektir. İş değerinin tasviri, gerçekleştirdiğiniz aktiviteler, öncelikleriniz, işin iyiye gitmesini destekleyecek nitelikte olmalıdır.

Örneğin Büyük bir Telekom operatöründe çalışan yatırımlara yön veren ve stratejik projeler ile uğraşan bir profesyonelin CV si 4 sayfaydı. CV içerisinde kullanılan teknik jargon kelimelerini saydığımda 112 kelimelik alan kaplıyordu. Bu kişinin kendisine yönelik algısı kesinlikle ben teknik adamımdır. Yanlış ! Sizin göreviniz işe değer katmak, değer katmak demek, şirketin ya karlılığına yönelik proje yaparsınız, ya pazarlama ile birlikte çalışıp kapasite artırımına yönelik çalışma yaparsınız ki bu şirketin cirosunu veya kazancını etkiler veya verimliliğe yönelik çalışma yaparsınız. Teknik bilginiz deneyiminiz şirketin toplam ürettiği değer üzerinden değerlendirilir. Bunu anlatabilmek için bunu yorumlayabilmeniz gerekir. Kendinizi teknik konumlandırırsanız, sahip olduğunuz kazancı bekleyeceğinizden dolayı çoğu şirket için pahalı kalabilme riskini üzerinde taşırsınız. Halbuki işe olan katkı, sizin katma değeriniz veya vizyonunuz ile ortaya çıkarılacak kar, verim veya ciro çalışmaları sizin konumlandırmanızı farklı yapacağı için değerinizi düşürmeden talep edebilirsiniz. Böylece over qualified tuzağına düşmezsiniz.

Buna benzer örnekler çoğaltılabilir.

CV niz içerisinde yer alan yorumlama ve CV nizin düzeni ve sizi temsil edebilecek bir tasarımla iletilmesi, profesyonelin dikkat, özen ve kalite algısını ortaya çıkartıyor.

Yorumlama, dervişin fikri ne ise zikri odur misali karşınıza sizin ile ilgili çok yönlü bilgi veren ve algınızın olumlu veya olumsuz oluşmasını sağlayan özelliklerden birisidir.

3 CV içerisinde kullanılan CV teknikleri, CV tekniklerinin doğru kullanımı veya yanlış kullanımının sonu
çları vardır. Bu tekniklere ilişkin Profesyonel CV hazırlamanın 25 Sırrı isimli yazımı okuyabilirsiniz.

4 CV nizin Stili, bunun üzerine yürüyen çok sayıda tartışma var. Benim çıkardığım sonuçlar, CV nizin Stilinin olması, sizden beklenen 2 sayfalık CV için profesyonel iş deneyimi ve kompozisyonunuzun alan kullanım çalışmasının yapılmış olması, kullanılacak karakterlerin font ve büyüklüklerinin belirlenmiş olması, CV içerisinde yer alan siyah beyaz dengesinin gözlenerek bir çalışma ortaya çıkarıldığını ve bununda çerçevesinin bir alıcı gözü ile iyi paketlendiğine işaret ediyor.

İyi bir CV hazırlamak için harcanan zaman ortalamada 60 saate yakın bir zaman alabiliyor. Kişinin kendisini düşünmesi, bu konuda araştırma yapması, bunu kelimelere dökmeye başlaması ve üzerinde değişiklikler yaparak son hale getirmesi zaman alıcı bir süreç. Profesyonel CV Hazırlama bu süreci uzman birisi tarafından değerlendirilip 5-6 saate indirgeyebiliyor. Bence ister kendiniz bu tür bir çalışmayı yapın, ister birisine hazırlatın (Hazırlatırken de deneyimlerinizin doğru bir şekilde yorumlanabileceğinden emin oldun. Dolayısı ile sizin yaptığınız rolü anlayabilen ve katma değerinizi ortaya çıkarabilecek bir kişi den destek almaya çalışın.) CV nizin farklı bir göz ile bir başkası tarafından gözden geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.

Bu dört farklı değerlendirme ve bakış açısı, sizin CV nizin siz role başvurduktan sonra elenip veya kısa listeye kalacağınızı belirlemeye yardımcı oluyor.

Sorularınızı can@procvcoach.com adresine gönderebilirsiniz.

Herkese kariyerinde başarılı bir hafta diliyorum.

PROFESYONEL İŞE ALIMCILAR CV NİZİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR?” için bir yorum

Bir Cevap Yazın