PROFESYONEL CV HAZIRLAMA – KONUMLANDIRMA İLE ETKİ ALANI OLUŞTURMA

organizasyonel etki gücü

Konumlandırmanın sözlük anlamı,  yerleştirmek ve duracağı yeri belirlemektir. Profesyonel CV içerisinde KONUMLANDIRMA, kurumsal Profesyonelin iş pazarına yönelik nasıl pozisyon ile çıkacağını belirlemek anlamında kullanılır.

Çalıştığımız şirket içerisinde sahip olduğumuz unvan ve yetkiler bizim bugün şirket içerisinde nerede durduğumuzu ifade ve temsil eder. Örneğin, Pazarlama Uzmanı, Proje Yöneticisi, Vergi Danışmanı, İşe Alım Uzmanı, İnsan Kaynakları Yöneticisi, Tedarik Zinciri Direktörü, Finans ve Mali İşler Direktörü,  İş Geliştirme ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür. Konumlandırmaya ait örneklerdir.

Konumlandırma, Kariyer Stratejisi ile birlikte el ele yürüyen bir süreçtir.  Kariyer Stratejisinin sonucunda kurumsal profesyonel Kariyer Hedefini ortaya çıkarır, tanımlar. Kariyer hedefini belirlerken, içerisinde bulunduğu kariyer evresini, sektörü ve sektöre ait iş piyasasının ortaya koyduğu fırsatlara yönelik bir sonraki kariyer adımını da hedefleyebilir.  Hedeflenen pozisyon veya şimdi içerisinde yer aldığı iş pozisyonu Profesyonel CV içerisinde ki konumlandırmayı oluşturur.

Profesyonel CV ler hedefli profesyonel iş pazarına yönelik araçlardır.

Konumlandırmanın Profesyonel CV içerisindeki Stratejik önemi, Profesyonel CV yi inceleyecek işe alım uzmanına yönelik sahip olunan CV nin izleyici kitlesini belirlemesi ve CV yi inceleyecek profesyonellerin liderlik seviyesini bir şekilde tanımlamasıdır.  Konumlandırma gerçekleştirildiğinde aynı zamanda Profesyonel CV Hazırlamanın en önemli adımlarından birisi olan İçerik Hazırlamanın da iletişim düzeyi belirlenmiş olur.  İçerik Seviyesi, Profesyonel CV içerisinde yer alacak bilgilerin hangi iş lisanı ile ve katma değer önergesi ile hazırlanması gerekliliğine işaret eder.

Hazır Templateler, Arkadaşlardan elde edilen CV ler, Örnek CV ler, İnternetten İndirilen CV ler sizin konumlandırmanıza yönelik bir bilgi ihtiva etmeyeceği için çoğu profesyonel içerik hazırlama aşamasında hataya düşer.

Örneğin, yönetici pozisyonuna aday olan bir profesyonel ( İnsan ve iş yönetimi yapacak, 1. Liderlik seviyesine sahip bir profesyonel)’in konumlandırması, hazırlayacağı Profesyonel CV nin minumum 2. Liderlik seviyesinde bulunan Senior Manager veya Grup Yöneticisi, Direktör seviyesinde ki bir profesyonele yönelik hazırlanması gerektiğini işaret eder. Bu seviyede olan yöneticiler, işin, üretkenliğinin, kar zararın, bütçe yönetiminin, müşteri ile iletişim ve etkileşimin, sonuç odaklı yaklaşımın, aktif hedef yönetiminin, ürün, hizmete yönelik politika ve prosedür belirleme sürecinin içerisinde olduklarından, yönetim seviyesine aday bir profesyonel, yukarıda belirttiğim iş yaklaşımlarını kendi çalışma dönemi için analiz ederek, işe yönelik anahtar kelimeler ile yorumlamalı ve ifade etmelidir.

İşin raporlanmasını haftalık ve aylık olarak yapmak tanımı, ancak standart cv lerde kullanılabilecek bir yaklaşım olur. Konumlandırmasını yapan profesyonel, raporlamanın amacını, rapordan elde edilen analiz ve analiz sonucunda varılan değerlendirme ile harekete, eyleme gerçerek, nelerin değiştirildiğini, verimlilik, maliyet avantajı, bütçesel faktörler, üretim kalitesi, karlılık arttırıcı faaliyet veya ciro etkilerini ifade ederek, konumlandırmasına yönelik kişisel değerini ve değer önergesini rakamsal ifade edebilme gücüne sahip olmalıdır.

Yukarıda anlatmaya çalıştığım yaklaşım kurumsal profesyonelin kendisini konumlandırması ile ortaya koyduğu etkiyi ve gücü ifade eder. Etki, ortaya çıkarılan sonuçların yaklaşım, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerin “nasılının” iş sonuçları ile  ifade ediliş biçimidir. Konumlandırma ve Konumlandırma ile birlikte profesyonelin kariyer hedefi ve hedef kapsamında ortaya konan performans toplam etki gücünü oluşturan faktörlerdir.

Profesyonel CV İş pazarına yönelik stratejik bir araçtır. Şu an iş pazarında dolaşan Standart CV lerin Profesyonel CV ye dönüşümü neredeyse imkansızdır. Fakat siz bu yazıyı okuduktan sonra kendiniz için bir avantaj sağlayıp, Profesyonel CV ye yönelik bir hazırlık planı ve yol haritası çizerek ilerleyebilirsiniz.

Profesyonel CV lerin Finansal bir değeri vardır. Her iş pozisyonu aylık kazanç değeri vardır. Kazancınızı arttırmak Standart CV ile mümkün değildir.

Bir Cevap Yazın