PROFESYONEL CV HAZIRLAMA TEKNİKLERİ VE PROFESYONEL CV HAZIRLAMANIN MANTIĞI

Gerek Danışanlarım, gerek belli bir deneyimde olan topluluklara yaptığım açık sunumlarda profesyonellerin en çok yönlendirdiği soruların başında  Nasıl Fark yaratan bir CV hazırlayabiliriz? Sorusu her zaman ön plana çıkıyor.

Etkili Profesyonel CV  hazırlamak bir plan ve kişisel analizi gerekli kılar. Şu ana kadar tanıdığım hiç bir profesyonel bir oturuşta kendi profesyonel gelişimi ve ürünü olan kariyerine yönelik başarılı bir CV’yi ortaya koyamadı.

Bunun en temel sebebi kurumsal profesyonellikte yaptığınız işin en temelinde size verilen görev ve sorumluluk alanı en iyi şekilde, tanımlanan veya tanımladığınız iş hedefleri ile örtüştürerek bir bütünlük içerisinde sonuca ilerleme yer alıyor.

Profesyonel CV bir öğretidir. Kurumsal profesyonelin temsil ettiği profesyonellik, liderlik ve yönetim seviyesinde, stratejik düşünce modelini nasıl oluşturduğunu ve bu parçaları nasıl birleştirerek bir iş değerini oluşturduğunun formülünü ortaya çıkartma eğitimidir. Profesyonel CV’de olayınız sadece neler yaptığınızı, aktivite ve eylem temelli yazmak değildir. Biraz daha derindir. Sizin profesyonelliğinizi analiz ederek, nedenlerinizi keşfettiğiniz, motivasyon unsurlarınızı ve başarıyı getiren nitelikleriniz ile kendinize bütünsel bir bakış açısı ile yaklaştığınız özel bir süreçtir. Neden yaptığınız işi yapıyorsunuz? Sorusunun profesyonel cevabıdır. Yaptığınız işi nasıl yapıyorsunuzun cevabıdır ve En son olarak Ne yaptığınızın cevabıdır.

Profesyonel CV üretimi profesyonel olarak sizin keşfinizdir. Bunu keşfettiğiniz zaman, elinizde size ait, sihirli bir değnek olur. Profesyonel CV düşünce modeli, çalışma yaklaşımı ve hazırlık egzersizleri ile bütünleşik olarak sizin ifade gücünüzü, işe ve kariyerinize olan yaklaşım ve vizyonunuzu geliştirir.  Profesyonel rekabet gücünüzü arttırır.

Profesyonel CV iş piyasasına yönelelik bir pazarlama aracı, temsil aracı olduğu kadar aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Yukarıda açıkladığım yaklaşım ile yapılan analizler aynı zamanda profesyonelin nedenlerine hakim olmasını, dolayısı ile mülakata yönelik hazırlığınıda kapsar.

Nacizane tavsiyem Profesyonel CV’nizi sadece iş fırsatı çıktığı zaman veya her hangi bir sebep ile işten ayrıldığınızda hazırlamaya başlamayın. Kendinize bir S verin ve şimdiden kariyerinize yönelik profesyonel CV’nizi hazırlamaya başlayın.

PROFESYONEL CV NE DEMEK? 

Profesyonel CV, kurumsal Profesyonelin iş piyasasına yönelik, profesyonel deneyim ve tecrübelerini, kariyerinin bir sonraki aşaması için pazarladığı, profesyonelliğini ve liderlik seviyesini içerisinde bulunduğu kariyer evresine yönelik en etkili şekilde yorumladığı, kurumsal dünyadaki tek pazarlama aracıdır.

PROFESYONEL CV İŞ PİYASASINA YÖNELİK TEK PAZARLAMA ARACINIZDIR. 

Eğer pazarlamanızı iyi yapamazsanız bugünün yoğun iş rekabetinde o zaman isteyebileceğiniz nitelikli iş fırsatları ile buluşamazsınız.

Profesyonel CV,  Türkiye’den çıkmış bir konspet değildir. Konusu ve araştırmaları ağırlıklı olarak Amerika ve İngiltere’de modernize edilmiştir ve hazırlanma sürecinde bir pazarlama mantığı oluşturulmuştur. Profesyonel CV Yapısı itibarı kurumsal profesyonel kimliğiniz ile etkili bir iletişim kurma aracıdır çünkü batı iş kültüründe kullanılan bir düşünce modelinin temsilidir.

Bundan on sene önce, iş piyasasında kişisel olarak öne çıkma çabalarına mesafeli bakılıyordu ve çok Amerikan vari bulunuyordu. Fakat işin gerçeği ekonomi ilerledikçe, doğrular ve yanlışlar, alışkanlıklar yer değiştirmeye başlıyor. Bunun en büyük iki sebebi, nüfusun artışı ve ekonomik ilerleme ve gelişimdir.

Bugünün Türkiyesin’de milli eğitim istatistklerine bakıldığında ilk, orta ve lise eğitimi gören 17,500,000 öğrenci bulunuyor. 6 sene içerisinde bu nüfusun %50 si çalışma hayatına başlıyor olacak. 8,5 Milyon yeni iş piyasasına girecek kaynak oluşacak.  Buna karşılık aynı oranda ve sayıda emekliliği gelen profesyonel olmayacak.

Başka bir örneği yine Devlet İstatistik kurumunun verilerinden ortaya koyabiliriz. Bugün Orta Kariyer evresinde 35-45 yaş gurubunun nüfusu 15 milyon olarak ön görülüyor. 35-45 yaş dönemi, bir profesyonelin en verimli dönemidir. Kariyerinde hızlı yükselmeler yaşayabildiği bir dönemdir. Bu nüfusun ekonomiye katkısı en üst seviyededir. Yunanistan’ın nüfusunun 11 milyon olduğunu düşünürseniz, o zaman Türkiye içerisinde nasıl bir rekabet yaşadığımızı anlamanız daha kolay olur.

Kısaca Türkiye’de Kariyeriniz ve Siz iş piyasasında REKABETTESİNİZ. Bu rekabetin farkına ancak, farklı sebeplerden dolayı iş arama sürecine girdiğinizde varabiliyorsunuz.

İş değiştirme sürecine giren profesyonelin CV hazırlamaya yönelik denemeleri, büyük oranda arkadaşların CV’lerinden yola çıkarak benzetme yolu ile gerçekleşiyor veya eski CV’ye eklemeler yapma yöntemi tercih ediliyor ve sonuç genelde başarısız girişimler ile son buluyor. “Çok sayıda iş ilanına başvurdum ve geri dönüş olmadı. ” bu bana çok tanıdık geliyor 🙂 Size?

Öncelikle iş piyasasında dolaşan CV’lerin %90’ından fazlası Standart CV’dir.

Standart CV’lerin bu kadar çok olması, Standart CV’leri bugünün iş piyasasında sizi SIRADANLAŞTIRIR. Yani %90 lık gurubun, kendsini fark ettiremeyen gurubun bir üyesi olmuş olursunuz. Bunun en büyük zararı az sayıda iş fırsatı ile karşılaşmanız olur. Dolayısı ile beklenen nitelikli iş fırsatları ile bulaşamadığınız için, gerek pozisyon kalitesi, profesyonel çalışmanın kapsamı, yaşam kaliteniz ve yaşam standardınıza katkı yapabilecek bir değer ortaya çıkmaz.  Genelde Profesyoneller iş değiştirme sürecinde böyle durumlarda, eğer çalışıyorlar ise, çalıştıkları yere odaklanarak memnuniyetsizliklerini geri plana çekerek işlerine devam ediyor, eğer o an için işe ihtiyaçları varsa kendilerini tatmin etmeyen pozisyonlar dahi olsa kabul ediyorlar. Dolayısı ile umutlu beklentilerini rafa kaldırıyorlar. 

 

 

PROFESYONEL CV’Yİ STANDART CV’DEN AYIRAN TEMEL  ÖZELLİKLER

KARİYER HİKAYESİ

Profesyonel CV’ler iş piyasasına yönelik, kurumsal profesyonelin pazarlama amacı ile üretilen, üretim aşamasında bir metod ve sistem kullanılan ve aşama aşama kurumsal profesyonelin öncelikle içeriğinin ortaya çıkaran, iş piyasası ile etkileşim için özel iletişim aracıdır.

Her kurumsal profesyonelin, kariyer sürecinde deneyimlerinden oluşan kendileri için önemli bir kariyer hikayesi vardır. Profesyonel CV, mimarisi içerisinde bu kariyer hikayesi barındırır. Kariyer hikayesinin en basit kullanım amacı, mülakat süreçlerinde kurumsal profesyonele sorulan “biraz kendinizden bahsedermisiniz?” veya türev yaklaşımlar ile sizi kariyer hikayenizi anlatmaya yönlendiren sorulara karşılık verdiğiniz cevaptır.  Aynı zamanda, Profesyonel CV’nizi inceleyen ve sizi iş görüşmesine davet edecek olan işe alım eko sistemi kariyer akışınıza ilişkin somut çıkarımlar yapmasına neden olur.

Standart CV’ler ile Profesyonel CV arasındaki en temel fark bu noktada başlar. Standart CV’lerin büyük bir çoğunluğunun ihtiva ettiği bir Kariyer hikayesi yoktur. Profesyonel CV’lerin en temel özelliği geçmiş profesyonel deneyimler ile gelecek sizi birbirine kariyer hikayeniz üzerinden bağlama yeteneğidir.

SEGMENTATION/ KONUMLANDIRMA

Konumlandırma Profesyonel CV’nin başlangıcıdır. Profesyonel CV’ler hedefli araçlardır. Konumlandırma, kurumsal profesyonelin içerisinde bulunduğu kariyer evresine yönelik, ya profesyonellik seviyesini veya liderlik ve yönetim seviyesini iş piyasına anlatır. Sunar.

Konumlandırma, aslında kurumsal profesyonelin kariyerini incelediği, değerlendirdiği ve iş sinerjisini ve iş değerini nasıl oluşturabileceğine karar verdiği noktadır. Sinerji ve iş değeri orta kariyer evresinde özellikle bir yönetim ve liderlik seviyesine işaret eder.

Liderlik seviyesinin önemi, kurumsal profesyonelin iş piyasası ile iletişiminin temsil ettiği seviyeye bağlı yansıtılmasıdır. Konumlandırma ile kurumsal profesyonel, hangi yönetim seviyesi ile nasıl sinerji oluşturacağını tanımlar. Bu tanımlama, hedeflenen pozisyonu hangi liderlik seviyesi değerlendirecek ise, o seviyeye ait iş lisanının Profesyonel CV içerisinde kullanılacağına aynı zamanda işaret eder. Örneğin bir müdürü muhtemelen bir gurup yöneticisi veya direktör mülakata alır. O zaman müdür adayının direktör seviyesine ait dinamikleri anlaması, farkında olması, kendi iş için oluşturduğu değeri, kendi seviyesine yönelik değil fakat direktörün durduğu noktadan yorumlaması iki farklı liderlik seviyesindeki profesyonelin aynı iş lisanını konuşmasına neden olur.

Hedeflenen pozisyona ilişkin mülakatın hangi seviye ile gerçekleştirileceği tanımlandında, artık profesyonelin kendi akışını parçalara ayırıp doğru yorumlama ve Profesyonel CV mimarisi içerisinde tanıtım aşamasına geçmesi gerekir.

BRANDING/MARKALAŞMA

Kurumsal Profesyonellikte, Profesyonel CV markalaşma yolculuğunun birinci adımını temsil eder.

Neden? Kurumsal Profesyonellik bir yolculuktur. Bu yolculuk içerisinde kurumsal profesyonel, farklı kariyer evrelerinden geçerek ilerler. Toplam kariyer yaşam döngüsünde her kariyer evresine yönelik strateji belirleyerek ilerler. İdeal bir kariyer yolculuğunda 6 transition (geçiş aşaması) vardır. Kariyer evrelerinin her geçiş aşaması farklı markalaşma yaklaşımları gerektirir. Liderlik seviyesi ilerledikçe, profesyonel organizasyon hiyerarşisinde yükselmeye başladığında marka’nın oluşturduğu değerinde beraberinde artması ve ilerlemesi gerekir.

Profesyonel CV mimarisinde markalaşma alanı, kurumsal profesyonelin gerçek analizine dayandırılır. Öz değeri doğru bir şekilde yorumlanması için, geçmiş deneyimler, profesyonel başarılar, yetkinlik ve yetenekler, öz değer , kişilik ve liderlik özellikleri, kurumsal profesyonelin kariyer yolculuğuda temsil edeceği liderlik seviyesi için önce bileşenlerine bazı düşünce modelleri ve destekleyici egzersizler ile ayrıştırılır, daha sonra iş değerini ve katma değeri tanımlamak için yeniden parçalar farklı bir diziliş ile bir araya getirilir.

Bu analiz süreci, kurumsal profesyonelin geçmiş deneyim ve kariyer yolculuğununu nasıl yöneterek bugüne getirdiğini bütünsel çerçevede incelenmesini ve toplamda dört başlık altında toplanarak temsil ettiği kariyer evresi ve seviyesine yönelik yorumlama teknikleri ile ifade etmesini sağlar.

 1. Katma Değer Önergesi, Value Proposition
 2. Professional veya Executive Summary, Profesyonel veya Üst yönetim özeti
 3. Kariyer Vizyonu, Career Inspiration veya Career Vision
 4. Ana Yönetsel veya Teknik Yetkinliklerin bütünü kurumsal profesyonelin kendisini dış dünya için nasıl markalaştırma yolculuğuna çıkardığının bütünsel özetidir.

Markalaşma aşaması aslında, kurumsal profesyonelin, kendisini parçalara ayırarak, geçmişten bugüne hangi sektörlerde, hangi rolleri icra ederek geldiğini, bu süreç içerisine en temel stratejik kazanımları ile ortaya nasıl bir iş değeri koyduğunu, özet ve kendisi için en yüksek değerdeki başarıları ile özetlemesine, bu başarılara temel teşkil eden yetkinliklerini ve geleceğe yönelik nasıl bir iş sinerjisini ne tür bir rol ile ortaya koyacağını anlatmaktan ibarettir.

Bunu yapabilen profesyoneller, kendilerini iyi analiz etmiş ve değerlendirmiş profesyonellerdir. Bu analiz, ayrıştırma ve yeniden bir araya getirme sürecinde kurumsal profesyonel kendi markasını, ne tür bir iş değeri üreterek elde ettiğini ve bunu nasıl devam ettireceğini Profesyonel CV içerisinde yorumlamış olur.

Markalaşma bir süreçtir ve bu sürecin çeşitli aşamaları vardır. Profesyonel CV içerisinde ki markalaşma sadece ve sadece Kurumsal profesyonellerin markalaşma sürecinin birinci aşamasını ele alır ve içerisinde barındırır.

Profesyonel CV içerisinde yer alan markalaşma sürecini ürünleşme takip eder. Ürünleşme aslında belli bir pozisyonda bir iş değeri oluşturmak için iş piyasasına çıkan profesyonelin, iş değerini Nasıl oluşturduğunu ortaya koymaya çalışır. Hangi profesyonellik veya liderlik seviyesine göre ne tür bir düşünce modelinin ürünü olduğunu anlatır.

Profesyonel CV içerisinde yer alan Markalaşma Neden yaptığınız işi yaptığınızı Ürünleşme ise Yaptığınız işi neden yaptığınızı, Konumlandırma ise ne yaptığınızı bize anlatır.  Bu yönü ile aslında siz iş pazarı ile olan iletişiminizi İçeriden dışarıya doğru kurmuş olursunuz. 

PRODUCTIZATION/ÜRÜNLEŞME

Ürünleşme kronolojik akış içerisinde kurumsal profesyonelin deneyimlerini, iş sonuçlarını ve bu iş sonuçlarına nasıl ulaştığını temsil ettiği seviyeden yorumlaması, bu yorumu gerçekleşrrirken hangi düşünce sistemi içerisinde yaptığını ve aşamalarını anlatır.

Kabul edilmiş standart bir akışı olmaması ve her kariyer evresinde farklılıklar içermesine rağmen, temel noktaları,

 1. İşe hangi aşamadan geçerek kabul edildiğinizi anlatır, recruit, genel olarak bir ilana başvurarak veya bir head hunter üzerinden kabul edildildiğinizi ifade eder. transfered, şirketin sizi rekabetten, belli koşulları sağlayarak sizi bünyeye kattığını ve yetki alanınızın geniş olduğunu ifade eder. Promoted, şirket içi kaynaklardan bir değerlendirme yapıldığını ve sizin iç ve dış kaynaklar kıyaslandığında en iyi aday olduğunuzu ifade eder.
 2. İşe kabul amacınızın anlatılmasıdır. Bir işe kabul edildiğinizde sadece o işte belli bir sorumluluğu icra etmezsiniz, aynı zamanda o anın koşulları içerisinde sizin yeteneklerinizin, şirketin içerisinde bulunduğu veya sorumluluk alanınız içerisinde yapmanız istenilen eyleme dayalı somut bir değeri veya sonucu oluşturmanız istenir. Bu bir amaçtır. Profesyonel CV içerisinde yer alan amaç Net olmalıdır. Örneğin bir iş görüşmesi sürecinde şirket ile ilgili detaylar aktarılır, sizin sorumluluk alanınızdan beklentiler ifade edilir. Bu beklenti aslında sizin işe alınma amacınızdır.
 3. Amacınız, belli bir zaman içerisinde sizden beklenen bir başarıyı elde etmektir. Ve başarı, kelime anlamı ile önceden planlanan, aşamalı gerçekleşen hedef veya hedefler topluluğu anlamına gelir. ( hem zamana dayalı, hedef veya hedefler bütününe dayalı  zaman bilincide gerçekleştirilen eylemlerden oluşur.) Büyük başarılar yola çıkmadan başarının neye benzeyeceğinin resminin zihinde veya kağıt üzerinde tanımlanması ile oluşur.  Bu aşama başarının vizyonunu tanımlamaktır. Başarınını vizyonunu tanımlamak, işe alınma amacınızın somut bir şekilde kalitatif ve kantatif değerlere dayandırılması ile oluşur. Çok basit bir örnek ile, “satışın yeni kanallar ile desteklenerek, sektöründe rekabet ettiği alanda pozisyonunu yeni ürün çeşitliliği ile geliştirerek, müşteri profilinin B+’tan A’ya geçirilmesi, büyümeyi destekleyecek ciro artışını sene bazında %15 arttırması. ”  Yukarıdaki örnek fikir vermesi açısından bir başarının vizyonunun tanımlaması noktasında tüm kriterleri yerine getirmektedir.
 4. Başarının vizyonunu oluşturmak  planlı ve stratejik bir yaklaşım gerektirir. Strateji kelimesini Profesyonel CV içerisinde tanımlanmış başarı vizyonuna nasıl ulaşılabileceğini anlatır. Bu vizyona erişimin gerek alt yapısını, gerekse yol haritasını kaç aşamada oluşturduğunu belirtir. Diğer bir değiş ile başarının tasarımını kaç faza dayandırıldığı ifade edilir. Örneğin, “Kazanım Stratejisi 3 aşamada oluşturdum”. Stratejiyi kaç bölüme ayırdığınızı ve bunu nasıl yönetmeyi tercih ettiğinizi bize yorumlar. Kazanım stratjisi, Achievement Strategy, kazanım için bir bütünü oluşturan mantıksal ve birbirini tamamlayan parçaları bize ifade eder. Achivement Strategy veya kazanım stratejisinde, başarı için stratejiyi taktiksel olarak ( şirket, sektör, rekabet gibi dinamikleri resmin içerisine dahil etmenizi, avantaj sağlayacak konumlandırmayı icraetler ve projeler ile destekleyerek gerçekleştirme veya guruplama yaparak stratejinin o fazı kapsamında eyleme ve sonuca dönüştürme hareketinizdir.) 
 5. Bilinçli bir şekilde Stratejinin birini, ikinci veya üçüncü aşamasında ne yapacağınızı tam olarak bilmek taktiksel uygulama aşamasıdır. Bunun tam karşılığı Türkçe’de olsa da kullanımı kabul görmüş bir terim olarak yoktur. “Tactical Execution of initial phase of the strategy” Profesyonel CV içerisindeki yorumu ve tanımlamayı çok iyi ortaya koyar. 
 6. Bütün bu anlatım ve yorumlama yaklaşımı Productization, kurumsal profesyonelin ürünleşmesi olarak değerlendirilir. Productization her kariyer evresinde farklı olsa da aslında bir düşünce modeli ve şeklini ortaya koyar. Profesyonel CV’nin Strandart CV’ler den farkı sizin ürünleşmeniz, dolayısı ile bir düşünce modelinin ürünü olmanızdır. Ürünün ürünü olabilmek, sizin ortaya koyduğunuz iş değerini bir iletişim ve düşünce modeline dayandırarak, iletişimini, içsel, otantik, beden diliniz ile gerçekleştirebilmeniz anlamına gelir. Dolayısı ile yazarak yorumlanan, bir bütünlük içerisinde anlatılabilme özelliğine sahip olur. Bu yüzden Profesyonel CV’ler  içerisinde bulunduğunuz kariyer evresi ve pozisyonunuza bağlı bir düşünce modelinin ürünüdür.
 7. Profesyonel CV hazırlanmasının birinci aşaması sizin veya size ait  değerlerin analizine dayandırılarak, stratejik düşünce modellerini temsil ettiğiniz profesyonellik, liderlik ve yönetim seviyesi ile nasıl birleştirerek sizden istenilen ve sizin istediğiniz iş sonuçlarını elde ettiğinizi formüle eden bir yaklaşımdır. Kendi başarı formülünü bilen profesyoneller, iletişim yeteneklerini geliştirerek her zaman kazanırlar.

PROFESYONEL DESTEK İHTİYAÇLARINIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUN.

 

Bir Cevap Yazın