BİLGİNİN 4 TEMEL ADIMDA EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞÜMÜ

VERİDEN BİLGİYE ULAŞIMIN EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞMESİ VE ALTERNATİF KARİYER OLANAKLARININ OLUŞMASI

Bilgi çağındayız. Verileri, anlamlı veriye, anlamlı verinin örneklenmesi ile yeni bilgilerin oluşumuna olanak sağlayan bir ortamda yaşıyoruz ve çalışıyoruz. Bilgi işçisi uzun zamandır gündemde olan bir kavram, bilgiye anlam vermeye ve kazandırmaya çalışan, beyin gücünü işe aktaran yeni nesil iş yapma dönemi. Bilgi ile elde edilen sonuçların ekonomik yansımalarını gördüğümüz ve ortaya çıkartılan bilgi değerinin çok hızlı bireyler ve kurumlar tarafından tüketildiği bir aşamada yeni nesil profesyonellerin oluştuğunu görüyoruz ve deneyimliyoruz.

Bilginin ekonomik değere dönüşme sürecinde, tüm kariyer yaşantım boyunca görmediğim kadar çok danışman nüfusunun oluştuğuna, çoğaldığına, kurumsal veya bireysel katma değere dönüştüğü, bir aşamayı ve dönemi gözlemlediğimi söyleyebilirim.

Hemen hemen her çalışma alanında, fotoğraftan, sağlık, teknoloji, iş kurma, yurt dışında yaşama, yurt dışında iş kurma, girişimcilik, yeni nesil kafe işletmenliği, menü tasarımı, full time blogger olmak, you tube kanalı işletmek, serbest kod yazıcılığı, eğitmenlik, yurt içi ve yurt dışı üniversite danışmanlığı, koçluk ve bunun gibi daha çok sayıda sayamayacağım kadar meslek statüsünde olmasa dahi serbest danışmanlık alanının oluştuğunu ve profesyonellerin bu alanlara doğru, daha mutlu ve doğru kazanç seviyeleri için geçiş yaptığını gözlemliyorum.

Bu ilerlemeyi hayranlıkla izleyenlerdenim.  Bize çok net bir şekilde bilgiye erişimin ne kadar kolaylaştığını,  arttığını ve teknolojik bir bütünleşme içerisinde olduğunu gösteriyor. Bunun yanında bilginin kullanım alanlarının nasıl geliştiğine ve  değişim hızına adaptasyonun bizim kazanç seviyemizle doğru orantılı olduğunu tanımlıyor ve işaret ediyor.

DURMAK BİLMEYEN GELİŞİM VE BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK İSTEĞİ

Kendi yaptığım işten dolayı her gün çok farklı disiplinden gelen iş profesyonelleri ile etkileşim halindeyim. Bu kitlenin büyük bir bölümü mecbur oldukları için kurumsal dünyadan ayrılmıyorlar, bunun arkasında farklı sebepler var. Aile geçindirmek, çocuk okutmak vb gibi bilindik gerçekler.

Fakat çoğu profesyonel de  kendilerini çevreleyen ve bağımlı çalışma ortamından kaynaklı, içinde bulundukları kısıtlayıcı ekonomik yaşam döngüsünden dışarıya çıkmak için ve daha özgür bir çözüm modeli yaratmak için, kişisel ve profesyonel ilgi duydukları alanlarda gelişim  adımları attıklarını gözlemliyorum.

Bugünün kurumsal yaşam döngüsü içerisinde çalışan profesyonel kitleye sorsak, eğer yaşam masraflarını ve maliyetini karşılayabileceğin ve kendini daha mutlu hissedebileceğiniz bir alternatifiniz olsa diye… Cevap çok net bir şekilde karşımıza, yaptığım işi bırakır ve bu alternatif ile yürürdüm olur. En azından büyük bir çoğunluk için bu durum geçerliliğini korur. İş yerlerinde gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti anketleri aslında bunun göstergesi niteliğinde.

Kurumsal yaşam gelecekte nasıl bir dünyaya dönüşecek? Y ve Z kuşağının iş dünyasında daha  fazla yol alması, Üst yönetime karşı çalışanların daha çok çalışma ortam koşullarının geliştirilmesi ve ilerletilmesi yönünde talepkar olmaları, geleceğe yönelik, çalışma ortamında mutluluk endeksinin ve şirket karlılığı arasında bir dengenin çekişmeli bir şekilde oluşabileceğine dair ip uçlarını şimdiden veriyor.

Bunun yanında, ekonomik durgunluğu aşmak için, kurumsal yaşam ve kurumsal çalışma dinamiklerinin her geçen gün daha fazlasını çalışandan verimlilik olarak talep etmesi, iş piyasalarının durumu, şirket karlılıklarındaki azalma, kur hareketlilikleri, nüfusun artması ve profesyonelin çalıştığı alandaki rekabetin artması, kurumsal çalışmayı ve profesyonelliği daha da zorlaştıran faktörler arasına girmiştir.

B PLANLARI HAZIRLANIYOR

Çoğu profesyonel, bugün, kendi profesyonel yaşam döngüsü içerisinde, kendilerine farklı eğitimler, sertifikasyonlar, e-öğrenme ile uzaktan eğitim ve bunun gibi yöntemler ile bilgileri bünyelerine katarak, ileride ihtiyaç duyulabilecek yeni iş alanlarına dair B Planı hazırlıklarını yapıyorlar.

Kariyer yaşamında gelecek için bir B Planı oluşturmak ve bu B Planını, ileride bir danışmanlık için oluşturmak, yavaş yavaş bilginin otoritesi ve uzmanı haline dönüşerek danışanlarına (şirketlere veya bireylere)yüksek katma değer ve ekonomik fayda sağlamak şu an kurumsal yapılarda çalışan çoğu aktif profesyonel için aslında ulaşılmak istenen bir nokta.

DANIŞMANLIK İÇİN ÜRÜNLEŞMEYE GEÇİŞ

Danışmanlık süreci aslında bilgiye dayalı bir girişimdir ve bilgi girişimcisinin yol haritasını anlamak tüm sürecin dayandığı noktayı tanımlar.

Bir danışmanlık sürecine başlamak, meşhur ev modelini çağrıştırır.  Ev modeli kısaca, bir işe girişmeden önce yapılması gereken adımları tanımlar. Ev modelinin üzerinde yükseldiği dört dayanak noktası /Saç ayağı vardır.

Bu dayanak noktaları özetle,

  • FBI: Foundational Business Idea, aslında danışmanın nedenlerini sorgulayan aşamadır. Danışman neden hedeflediği alanda danışmanlık yapmak istediğini, Nasıl bir danışmanlık ortaya koyabileceğini ve Ne tür bir danışmanlık ortaya çıkaracağını anlamaya çalışan bir yapıdır. Bu yapının çıktısı, danışmanın motivasyon unsurları, değerleri ve bir danışman olarak iş ve yaşam hedeflerini tanımlaması aşamasıdır genel hatlarıyla. Danışmanlık kapsam olarak, ne tür bir iş değeri yaratmak üzere kurgulanıyor? Net tanımlaması gerçekleştirilir.
  • SPS: Superior Products and Servcices, Danışman, nasıl bir üstün hizmet veya ürüne dayalı üstün hizmet port folyosu ile bunu gerçekleştiriyor olacak? Sorusuna cevap arayan aşamadır. Aslında danışman adayının kendisini iş piyasasına odaklayarak ayrıştıracağı, markalaştıracağı ve hizmet üstünlüğünü eline alacağı bir alan yaratarak ( ki biz alana niş alan diyoruz) geliştirmesinden bahsediyoruz. Hizmet ürününün veya ürünlerinin tanımlanması, nasıl bir çalışma yaklaşımının, hangi kapsamda ortaya konulacağının netleştirmesi, hem danışman için hem de potansiyel müşterileri için oluşturulması bu süreçte yer alan önemli unsurlardır.

Ortaya çıkan danışmanlık ürünün teslimat süreci içerisinde ihtiyaç duyulacak, kaynaklar, zaman birimler halinde somut olarak bu süreçte tanımlanır.

  • UMSP: Ultimate Marketing and Sales Plan, Bir işte başarılı olmak için, bir satış ve pazarlama planına ihtiyacınız vardır. Hedef kitleniz kim olacak, Hedef kitlenize uygun katma değer önergesi nasıl tasarlanacak, değer önergesine ilişkin somut kazanımlar ne olacak? Danışmanlık çalışmasının net çıktıları neler olacak, hizmetinizden faydalanacak şirket veya bireysel personaları nedir? Ve ücretlendirme hangi birimi temel alarak gerçekleştirilecek?

Müşterilere nasıl yaklaşım sağlanacak? Hangi araçlar ve platformlar bu danışmanlık işinin bir parçasını oluşturacak? Stratejik iş ortaklıkları, iş ortaklıkları neler olabilir? Bu aşamada satış için tanımlanması gereken noktalardır.

  • LTE: Leadership to Execute, şu ana kadar ev modeli içerisinde her şey tanım olarak gerçekelştirildi. Diğer bir değiş ile kâğıt üzerinde gerçekleştirildi. Her şey bir plan kapsamında oluşturuldu. Ev modelinin en canlı ve yürümeyi gerektirecek adımı ise kâğıt üzerindeki tanımları ve oluşturulan iş planını canlı bir deneyime dönüştürme aşamasıdır.

Canlı deneyim liderlik sergileme, hareket ve eyleme geçme, işiniz için kendinizi gerek yavaş yavaş gerekse de yüksek ivme ile ortaya koyma sanatıdır.

Bir planı hayata geçirmek için ihtiyaç duyabileceğiniz minimum 5 liderlik özelliğinin yerinde olması gerekir ki iş planı tamamı ile ve eğer doğru tanımlandı ise başarıya ulaşabilsin.

BİLGİNİN GİRİŞİMCİSİ OLMAK

Danışman olmak, bir bilgi girişimciliği hareketidir. Hedef alan doğrultusunda, sağlayacağınız iş faydası ve katma değerin somut bir şekilde ortaya çıkartılması ve müşterisi için somut değer oluşturma sürecidir.

Bilginin girişimcisi olmak için, ilgi duyduğunuz ve danışmanlığını gerçekleştireceğiniz alana ilişkin hizmetinizi mükemmele yakın teslim etmek için ve aynı zamanda satış aşamasında mükemmel bir müşteri deneyimi yaratmak için, bilgi ihtiyacına bütünsel bakmanız gerekir.

Danışmanlık sürecinde katma değer, sağladığınız fayda ve faydaya ulaşım maliyetinin katları ile ölçülür.  Bu yüzden danışmanlık hizmeti veya hizmetleri, ROI üzerinden rakamsal boyutu ve kalitatif değerleri ile bütünleştirilerek bir iş sözü olarak müşterisine sunmak sizi, farklı bir danışman olarak iş piyasasında konumlar ve yükselmenize olanak sağlar.

Her girişimde olduğu gibi danışmanlıkta da  kazanç bireysel çabaya bağlıdır. Hız ve iş değerinin hızlı bir şekilde hedef kitle ile buluşturması, bunun alternatif yollarının ve süreçlerinin tanımlanması, iş başarısı, manevi tatmin ve kazancın sırrını oluşturur.

Eğer sahip olduğunuz bilgiyi profesyonel bir danışmanlık ürününe dönüştürmek istiyorsanız, profesyonel destek ihtiyacınız için benimle aşağıdaki form üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın