KARİYER KOÇLUĞU – KARİYER STRATEJİSİ NEDİR?

kariyer-planlama

Kariyer Koçluğunun önemli çalışma alanlarından birisi, danışan adayınıza iş piyasasına yönelik bireysel rekabet gücünü arttıracak, kısaca bir avantaj sağlayacak çalışmanın içerisine dahil edip, danışanı bireysel iş gücü rekabetinde ileriye götürecek adımları cesaretlendirerek atasını desteklemektir.

Kariyer Stratejisine geçiş yapmadan önce, Strateji nedir tanımlamak öncelikli adım olmalıdır diye düşünüyorum. Stratejinin kelime olarak kökeni eski Yunanca ’ya dayanır. Yunanca komutanın yolu, savaşı kazanmak için uygulanan yol anlamına gelir. İş dünyasında en güzel Strateji tanımını Michael Porter, Harward Ünversitesi Strateji Profesörü yapmıştır. Porter’a göre, iş dünyasına yönelik bütünleşmiş strateji tanımı, Küresel veya yerel rekabet içerisinde fark yaratacak tekilliği, katma değeri ortaya koyan ve pazarda bu beklenti doğrultusunda pozisyon almak amacı ile organizasyon kaynaklarının, yetenek, yetkinlik olarak birbirine entegre edilerek bütünleştirilmesi olarak tanımlar.

Kariyer Stratejisi, mikro ekonomik düzeyde katma değer yaratan şirketlerin içerisinde, çalışma yaşamı ve yaşam döngüsü içerisinde farklı kariyer evrelerinde beklenti ve isteklerimiz doğrultusunda varlığımızı manevi ve finansal olarak bütünlük içerisinde tam olarak ifade ettiğimiz ve geliştirerek ilerlettiğimiz, bireysel rekabet içerisinde ki var oluşumuzu destekleyen özel bir plandır. Her planda olduğu gibi her kariyer evresinde iş değiştirme sürecine yönelik, içerisinde bulunduğunuz Profesyonel CV ihtiyacı değişkenlik gösterir. Bu yüzden her kariyer evresinde kurumsal profesyonelden beklentiler farklılaştığı için ortaya konması gereken katma değer ve bu değerin ifade edilmesinde de farklılıklar oluşur. Bu yüzden her Kariyer Evresinin Profesyonel CV İhtiyacı birbirinden farklıdır. Profesyonel CV Hazırlamaya yönelik bilgi için tıklayın.

Kariyer yolculuğu uzun bir dönemi içerir, bugün emeklilik sürecine kadar erkeklerin 40-42 sene çalışabilmesi gerekiyor. Yasalar bu yönde hazırlandı. 40 senelik verimli bir yaşam nasıl olur? Nasıl olabilir? Ve bu sürecin sonunda manevi ve maddi kazanç nasıl ve ne şekilde elde edilir kısmı önceden planlanmalıdır. Bu yaklaşım Kariyer Stratejisinin tam kendisidir. Diğer bir değiş ile tanımlanmış Kariyer Evreleri ve bu evreler kapsamında uygulanacak taktiksel temel adımların tanımlanmasını ve bu adımların nasıl uygulanabileceği üzerine odaklanır. Bugün düzenli kariyer koçluğu ve kariyer danışmanlığı alan kurumsal profesyoneller kariyerlerinde gerilemiyor ve hatta içerisinde bulunduğumuz ekonomik dönemde dar iş pazarında dahi kendilerine fırsat yaratabilecek kıvraklığa ve zihin seviyesine rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Kariyer Stratejisi kişisel gelişimi içerir ve bir kişisel gelişim hareketidir. Bu yüzden zaman içerisinde ilerleyen bir düzlemde bizi şu an bireysel rekabet ekseninde ve bir sonraki kariyer evresine taşıyacak yetenek ve yetkinlikleri kazanmamız, geliştirmemiz üzerine kuruludur.

Kariyer Stratejisi ve Kariyer Evreleri arasında çok yakın ilişki vardır. Toplam çalışma yaşam döngüsü içerisinde ideal olarak tanımlanmış Kariyer Evreleri vardır.

Kariyer Evrelerini ve detaylarını anlamak için linke tıklayarak İdeal Kariyer Evreleri Yazısını Okuyun.

Kariyer Stratejisi bireysel bir çalışmadır. Şirketlerde ki değişim hızı, ortalama çalışma sürelerinin azalması, yüksek maliyet yapılarının yerini düşük maliyet yapılarına bırakması gibi etkenler kariyer stratejisi oluşturma eyleminin dışarıdan gelen eğilim ve faktörler ile şekillendiğini bize göstermektedir. Strateji ve ilgili taktiksel yaklaşımlar zamana göre değişkendir ve zaman ile Kariyer Evrelerine göre yeniden şekillenmesi doğrudur.

Kariyer koçu bilgi, deneyim aktarımı, eğitim, koçluk ve mentörlüğü içeren bir yaklaşımla danışanının öğrenmesine katkıda bulunur. Kariyer koçluğunda her kariyer koçu her kariyer evresindeki profesyonelleri maalesef ele alamaz çünkü içerisinde deneyim vardır. Kariyer koçluğu yaşam koçluğundan bağımsız olarak koçluk yapacak profesyonele yol gösterebilmek amacı ile kariyerinde belli evreleri deneyimlemiş ve burada belli başarılara imza atmış olmasını gerektirir. Bu şekilde danışmanlık yaptığı kişiye yol arkadaşlığı edebilir ve onunla ortak bir başarı tanımı gerçekleştirebilir.

Çizdiğimiz kariyer, kariyer evreleri düşünüldüğünde çok ideal veya istediğimiz ölçüde ideale yakın ilerlememiş olabilir. Bu noktada ufak bir checkup yapmakta fayda vardır. Eğer idealden büyük bir sapma var fakat ideale yakın ilerlemek istiyorsanız o zaman bir Kariyer Koçu ile temasa geçmenizde fayda var. Eğer ilerleyişinizden memnunsanız fakat bir sonraki aşamanızı göremiyorsanız veya değerlendiremiyorsanız o zaman kariyer stratejinizi bir kariyer koçu ile hazırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum.

Kariyer koçunun görevi kariyerinizin hangi evresinde olursanız olun sizin ile birlikte olasılıklarınızı keşfetmek ve bu olasılıklardan risk algınıza göre ve yönelik sizi destekleyecek bilgi, donanımı kazandırdıktan sonra bakış açınızı çeşitlendirerek ve şekillendirerek karar vermenizi ve verdiğiniz karar doğrultusunda doğru ve etkin adımlar atmanızı desteklemektir.

Profesyonel Kariyer Koçluğuna yönelik Profesyonel Destek Almak İçin Lütfen Aşağıdaki Formu Doldurun.

Bir Cevap Yazın